Middelbuorren

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

middelbuorren_plaatsnaambord_kopie.jpg

Middelbuorren is een buurtschap van het dorp Nijega in de gemeente Smallingerland (© H.W. Fluks)

Middelbuorren is een buurtschap van het dorp Nijega in de gemeente Smallingerland (© H.W. Fluks)

Middelbuorren

Terug naar boven

Status

- Middelbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- De buurtschap Middelbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nijega.

- De buurtschap Middelbuorren ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. Er geldt wel een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Middelburen. De plaatsnaamborden hebben alleen de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Oudere vermeldingen
Op de kaart uit ca. 1700 spelt men Middelbuiren, vanaf de 19e eeuw is het Middelburen.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is de meervoudsvorm van buur. Het eerste element is midden, 'tussen twee andere in'. De ene daarmee bedoelde nederzetting is Nijega, de andere Oudega.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt Z van Nijega, W van Opeinde, rond de Hegewei, voor zover gelegen op grondgebied van Nijega. De Hegewei loopt ook verder naar het O op grondgebied van Opeinde, waar overigens overnieuw wordt begonnen met de huisnummering, maar dat deel behoort niet meer tot de buurtschap. De plaatsnaamborden ter plekke geven aan wat tot het grondgebied van de buurtschap behoort. Overigens is aan het eind van de Hegewei, gezien vanuit Nijega, sprake van een N zijweg genaamd Middelbuorren. Maar die heeft dus niets met de gelijknamige buurtschap te maken, want die weg ligt in de dorpskern van Opeinde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Middelbuorren niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Gaswinning
In januari 2019 blijkt dat in het gasveld Middelbuorren tien keer zoveel gas zit als eerder gedacht. Gaswinner Vermilion wil de productie daarom opvoeren. Voorheen dacht Vermilion nog dat uit het gasveld maximaal 36 miljoen kuub gas gewonnen kon worden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er bijna 350 miljoen kuub gas in de grond zit. Vermilion heeft daarom een nieuw winningsplan ingediend bij Economische Zaken, zodat verhoging van de gasproductie mogelijk wordt. Ook wordt gevraagd de winningsperiode met vijf jaar te verlengen tot 2028.

Reactie toevoegen