Midden-Limburg

Streek
Midden-Limburg
Limburg

midden-limburg_kaart_bestuurlijk_kopie.jpg

De begrenzing van regio's is vaak niet 'hard'. De intergemeentelijke 'netwerkorganisatie' Samenwerking Midden-Limburg (SML) bijv., omvat de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. (© www.meedemeentgroep.nl)

De begrenzing van regio's is vaak niet 'hard'. De intergemeentelijke 'netwerkorganisatie' Samenwerking Midden-Limburg (SML) bijv., omvat de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. (© www.meedemeentgroep.nl)

midden-limburg gemeenten [640x480].jpg

De VVV Midden-Limburg doet het nét weer even anders en bestrijkt bijna hetzelfde gebied, minus de gemeente Echt-Susteren in het Z (die bij hen onder Zuid-Limburg valt), plus de gemeente Beesel in het N.

De VVV Midden-Limburg doet het nét weer even anders en bestrijkt bijna hetzelfde gebied, minus de gemeente Echt-Susteren in het Z (die bij hen onder Zuid-Limburg valt), plus de gemeente Beesel in het N.

Midden-Limburg

Terug naar boven

Status

- Midden-Limburg is (naast Noord-Limburg en Zuid-Limburg) een van de 3 hoofdregio's in de provincie Limburg.

- Zoals bij veel regio's, liggen ook hier de grenzen niet hard vast, en kan de omvang en afbakening van de regio verschillen, afhankelijk van het specifieke samenwerkingsverband. Het bestuurlijke samenwerkingsverband, dat onder meer tot uitdrukking komt in de 'netwerkorganisatie' Samenwerking Midden-Limburg (SML) (zie daarvoor verder bij Recente ontwikkelingen), omvat de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. Het toeristische samenwerkingsverband, de VVV Midden-Limburg, heeft hetzelfde gebied onder haar hoede plus de gemeente Beesel (in het noorden), minus de gemeente Echt-Susteren (aan de zuidkant, die bij hen onder Zuid-Limburg valt). De grootste plaatsen in deze regio zijn Roermond en Weert.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
"In 2017 hebben wij, enkele onderzoekers naar de Tweede Wereldoorlog in de regio, Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg opgericht. Met deze stichting willen wij het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in de regio bevorderen en gerelateerde lokale projecten uitvoeren en ondersteunen. De stichting heeft ten doel: onderzoek naar gebeurtenissen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog in de regio te bevorderen; het verspreiden van kennis met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog in de regio, in Nederland en daarbuiten; het materieel en immaterieel erfgoed en nog aanwezige sporen in het landschap veilig te stellen en te behouden voor de toekomst; contact houden met veteranen, ooggetuigen van gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in de regio hebben voorgedaan en andere betrokken en hen te ondersteunen bij eventuele bezoeken, onderzoeken en projecten; het organiseren en bijwonen van herdenkingen in de regio; het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande punten verband houden.

Stichting Oorlogserfgoed Midden-Limburg beoogt dit onder meer te verwezenlijken door: het uitvoeren en ondersteunen van archeologisch en historisch onderzoek; het schrijven van artikelen en uitgeven van publicaties; het geven van lezingen en presentaties; het organiseren van historische wandelingen en fietstochten; het organiseren van tentoonstellingen en exposities."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2006 is er het jaarlijkse Midde Limburgs Leedjes Festival (januari). De winnaar organiseert telkens het volgende festival.

- Concours Hippique Midden-Limburg (weekend in maart) vindt plaats bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. Tijdens deze dagen komen de nationale springrubrieken aan bod. Het jonge talent krijgt ook alle ruimte om zich voor te stellen. Zowel de jonge paarden als de talentvolle ruiters en amazones. Met op zaterdag ook het spectaculaire Open Limburgs Stallenkampioenschap.

- Het Limburg Festival is in 1983 opgericht en kent ondertussen een rijke historie. Door de jaren heen trok een keur aan internationale artiesten door het Limburgse land. Het festival is uitgegroeid tot een 5-daags internationaal zomertheater-evenement dat haar domicilie gekozen heeft in Midden-Limburg. De festivalperiode ligt in de laatste schoolvakantieweek van het zuiden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsers en wandelaars die een mooie route willen maken in het prachtige Midden-Limburg kunnen gebruik maken van het 'Rondje met het pontje'. Dit zijn fiets- en voetveerverbindingen die een aantal kernen in Nederlands en Belgisch Limburg met elkaar verbinden. De pontjes varen op vaste tijden. Zo kun je optimaal genieten van al het moois dat deze regio te bieden heeft.

- In 2011 is een nieuwe natuurorganisatie voor Midden-Limburg opgericht, genaamd Bronsgroen Natuurbeheer. Het is een officiële terreinbeherende organisatie zoals het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Eigenaren van grond die wordt omgezet in natuur, kunnen voortaan aangeven dat zij het beheer zelf, via Bronsgroen Natuurbeheer, willen uitvoeren. Het gaat zowel om particulieren als agrarische ondernemers.

- Het Masterplan Maasplassen is een integrale visie voor de inrichting van het Maasplassengebied in de komende jaren.

- Natuurgebieden in Midden-Limburg.

- "De Meinweg en het Leudal, gelegen naast Roermond, vormen samen de parels van de natuur van Midden-Limburg. Met volop wandel- en fietsroutes om het gebied te verkennen én een speelbos voor de kinderen. De Meinweg is een bijzonder terrassenlandschap, met drie plateaus, ontstaan door aardbevingen en de Rijn en Maas. Naast de terrassen bestaat de Meinweg uit glooiende heidevelden, beken, moerassen en bossen vol wild. Mulle zandpaden voeren je door een soms betoverend mozaïek van landschappen. In het Leudal gaat de natuur juist de diepte in. Hier loop je over holle weggetjes door beekdalen. Op sommige plaatsen liggen de beken wel tien meter dieper dan het pad. Het klooster en de watermolen herinneren aan het rijke verleden van het Leudal. Maar let vooral ook op de uitbundige plantengroei naast de beken. In het voorjaar zorgen speenkruid, bosanemonen en dalkruid voor een uitgestrekt geelwit tapijt tussen de donkere elzenstammen." Aldus een citaat van de site Natuurgebieden in Midden-Limburg van Staatsbosbeheer.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de regio's Noord- en Midden-Limburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Midden-Limburg (online te bestellen). Zo is er bijv. de gids 'Natuurparels in Midden-Limburg' (2015), waarin wandelingen staan beschreven in Het IJzerenbos en de Hout bij Susteren, de Doort bij Echt in het voormalige stroomgebied van de Maas, Het Koningssteen bij Thorn, een natuurontwikkelingsgebied, de Beegderheide, de dalen van de Leubeek en de Zelsterbeek bij Haelen, de Swalm, een fraai meanderende zandbeek met broekbossen langs de oevers, het Weerterbos en de Krang en de Groote Peel, een hoogveengebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: - De Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) heeft in 2011 ingestemd met een economische uitvoeringsagenda. Verder is op de terreinen Landbouw, Natuur en Recreatie, Maasplassen, Ontwikkelassen en Wonen vastgesteld wat men in de regio wil bereiken. Middels focusnotities wordt gewerkt aan een samenhangend pakket van projecten, die een krachtige impuls geven aan de regionale samenwerking. Verder wordt gewerkt aan een Economische Uitvoeringsagenda (EUA). De EUA is gericht op het realiseren van toekomstbestendig hoogwaardig onderwijs en een dito kennisinfrastructuur, het creëren van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het (verder) ontwikkelen van innovatief midden- en kleinbedrijf en het benutten van de economische potentie van de Maasplassen. Doel van dit alles is om het vestigingsklimaat van de regio aantrekkelijk te houden dan wel nog aantrekkelijker te maken, voor zowel bedrijfsleven als inwoners. In 2014 is de GOML opgeheven. Sindsdien zetten de gemeenten in de regio hun structurele samenwerking voort als 'netwerkorganisatie' Samenwerking Midden-Limburg (SML). In juni 2019 lezen wij dat deze samenwerking 'verre van vlekkeloos verloopt' en dat men zich afvraagt: hoe nu verder?

- Nog een samenwerkingsverband in de regio Midden-Limburg is Keyport, waarbij de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert en Cranendonck (die in Zuidoost-Brabant lit) zijn aangesloten. "De naam Keyport zegt het al; de regio neemt in Zuidoost-Nederland een sleutelpositie in dankzij de centrale ligging tussen Zuidoost-Brabant en Zuid-Limburg, tussen België en Duitsland, tussen het Ruhrgebied en de wereldhavens en tussen zeven technische, agrarische en medische campussen. Een centrale regio met een goede bereikbaarheid. Deze is gewaarborgd door uitstekende verbindingen over de weg, via het spoor, over het water en de door de lucht. Keyport is een regio met twee gezichten: zowel een stedelijke als een landelijke kant. Hierdoor is er een goede mix van voorzieningen in de regio aanwezig.

Kenmerkend voor Keyport is het kleinschalige en veelzijdige Midden- en Kleinbedrijf (MKB) een onmiskenbaar aspect van het Keyport DNA. Het MKB fungeert als banenmotor van de regio waarbij vijf sectoren van nature sterk vertegenwoordigd zijn. Naast de toonaangevende sectoren maakindustrie en agribusiness zijn dat logistiek, leisure & retail en zorg. Omdat het MKB als vliegwiel dient voor de totale economische structuur zet Keyport vol in op het verder versterken van het MKB. Wanneer de regionale banenmotor MKB op volle toeren draait, volgt daaruit vraag naar goed opgeleid personeel. Personeel dat opgeleid wordt door het goed aansluitend onderwijs. Een van de belangrijkste opgaven voor Keyport is het behoud en creëren van werkgelegenheid. Keyport werkt hier actief aan langs meerdere routes. De organisatie fungeert als netwerkorganisatie, maar ook als uitvoeringsorganisatie. Dit doet Keyport de komende periode met focus op de thema's innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarktoptimalisatie."

- Nieuws: - "MLA Stories brengt elke dag het regionale nieuws. Wij zijn te volgen via onze online kanalen en sociale media. Vijf kernwaarden typeren waar wij als innovatieve mediapartij voor staan: grensverleggend, cross-mediaal, ambitieus, onafhankelijk en samenwerken. Naast actualiteiten brengen wij de verhalen achter het nieuws. En interesseren wij ons voor allerlei thema’s die leven in de regio, denk aan sport, educatie, cultuur en het bedrijfsleven. Belangrijk vinden we dat de inwoners van Midden-Limburg kunnen meepraten op onze kanalen en hun bijdrage kunnen leveren aan artikelen of items."

- Nieuws uit Midden-Limburg op de site van De Limburger.

- Sport: - Golfbiljartbond District Midden-Limburg.

- Vliegvisclub Midden-Limburg is opgericht in 2001. Het is een vliegvis- en vliegbindvereniging, met gezellige clubavonden met vliegbinden en andere activiteiten. Clubavonden vinden plaats in de even weken op de maandagavond. De locatie van de clubavonden is forellenvijver Heioord in Neeritter.

- Schutterijen: - De Midden Limburgse Schuttersbond is het overkoepelende orgaan van een 20-tal schutterijen in Midden-Limburg, en is aangesloten bij de Oud Limburgse Schutters Federatie.

- Welzijn: - Gewoon meedoen, ook als je een beperking hebt of chronisch ziek bent. MEE Midden-Limburg helpt je daarbij. Ze zijn er ook voor je omgeving. Of het nu gaat om opvoeding, opleiding, werk, wonen, geldzaken of regelgeving; samen kijken zij wat je nodig hebt, zodat je zelf weer verder kunt. Hun dienstverlening is gratis, je hebt geen verwijzing nodig.

- Rotaract Midden-Limburg is een club voor studenten en young professionals van 18 t/m 30 jaar die graag een zinvolle bijdrage willen leveren aan de maatschappij, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Deze bijdrage leveren ze aan mensen die het minder getroffen hebben, tussen wal en schip vallen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tevens wordt er bij deze club geleerd en ervaring opgedaan door het organiseren van projecten, het bijwonen van lezingen of het deelnemen aan bedrijfsbezoeken. Naast het organiseren van acties en projecten hechten ze waarde aan persoonlijke ontwikkeling en het op een gezellige manier ontmoeten van mensen met verschillende achtergronden en professies. Ze combineren goeddoen voor een ander met vriendschap en gezelligheid. Persoonlijke groei, ontmoeten & gezelligheid, ontdekken en maatschappelijke service zijn de vier hoofdpijlers waar Rotaract voor staat.

Reactie toevoegen