Middenbeemster

Plaats
Dorp
Beemster
Waterland
Noord-Holland

Middenbeemster.jpg

Middenbeemster, het oudste dorp van de Beemster

Middenbeemster, het oudste dorp van de Beemster

Midenbeemster..JPG

Middenin Middenbeemster

Middenin Middenbeemster

Middenbeemster (2).JPG

Middenbeemster met een beschermd dorpsgezicht

Middenbeemster met een beschermd dorpsgezicht

Middenbeemster..JPG

Bij Middenbeemster

Bij Middenbeemster

Middenbeemster

Terug naar boven

Status

- Middenbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Beemster. Het is de hoofdplaats van de gemeente.

- Onder het dorp Middenbeemster vallen ook de buurtschappen Oostbeemster (grotendeels) en Zuidbeemster (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Midden-Beemster.

Terug naar boven

Ligging

Middenbeemster ligt NW van Purmerend, zoals de naam reeds suggereert, in het midden van de polder Beemster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Middenbeemster 81 huizen met 660 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Keyser is een in de afgelopen jaren gerealiseerde nieuwbouwwijk aan de Z kant van Middenbeemster. Het is een kleinschalige wijk met een mix van verschillende woningtypes in allerlei prijsklassen. Er zijn 240 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, tegen de bestaande bebouwing van de Rijperweg en de Middenweg aan. Grondgebonden woningen, in een rij, samen onder 1 kap en vrijstaand. Het betreft zowel koop- als huurwoningen. De huurwoningen worden verhuurd door de Wooncompagnie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Middenbeemster heeft 66 rijksmonumenten.

- Schuilkerk Beemster uit 1785.

- Korenmolen De Nachtegaal, N van Middenbeemster aan de Hobrederweg, is de enige korenmolen van de hele Beemster. De molen die hier vanuit een andere plek in 1669 naartoe is verplaatst, verkeerde de afgelopen jaren in slechte staat. In 2013 is de molen een stukje verplaatst en gerestaureerd. Je leest er alles over op de site van de Stichting tot Behoud van De Nachtegaal Beemster.

- Gevelstenen in Middenbeemster.

- In een grondig gerestaureerde stolpboerderij uit 1877 is Agrarisch Museum Westerhem gevestigd. Kenmerkend voor de Noord-Hollandse stolp zijn de piramidevorm en de situering van de stal, dars en woonkamer rondom de hooiberg: het vierkant. De koestal bestaat uit een lange regel (ingericht als zomerstal en kaasmakerij), korte regel (winterstal) en aangrenzend de paardenstal. Hierboven is de hooizolder aangebracht. Het dak is aan de binnenkant met riet bedekt en rust door middel van het gebint op het vierkant. Uniek in deze boerderij is de woonkamer met bedstede voor de medewerker. Op overzichtelijke wijze zijn wagens, arren, allerlei gereedschappen, afbeeldingen e.d. opgesteld, waardoor werken en wonen van rond 1900 wordt uitgebeeld.

- In de voormalige pastorie van de Hervormde kerk in Middenbeemster zetelt sinds 1950 Betje Wolff Museum. De naam van dit museum is ontleend aan de bekende 18e-eeuwse schrijfster Elizabeth Wolff, geboren Bekker, die gedurende haar huwelijk met dominee Adrianes Wolff (1759- 1777) in de pastorie heeft gewoond. Het museum biedt een groot aantal stijlkamers uit verschillende periodes en brengt drie eeuwen wooncultuur van Beemster en omgeving tot leven. Verder kent het museum een in de 18e-eeuwse stijl gerestaureerde pastorietuin.

Op zolder bevindt zich het in 1953 geheel gerestaureerde studeer- en boekenkamertje van Betje, door haar zelf 'Kipperust' genoemd. De bibliotheek bevat naast de zo goed als volledige uitgaven van het werk van Betje Wolff en haar levensvriendin Aagje Deken, veel lectuur welke eenmaal tot de boekenschat van Betje behoorde. Het museum heeft verder een uitgebreide textielcollectie (1750-1950) en de originele bouwmaquette (1642) van buitenverblijf 'Vredenburg'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Beemster Feestweek, ook wel Kermis Middenbeemster, is een traditie die in 1830 is ingezet en tot op de dag van vandaag in stand wordt gehouden (vanaf de laatste zondag in juli).

- Het Beemster Novemberfeest (op een zaterdag in november) is een feestavond voor iedereen. Met Beemster hapjes, drankjes en muziek. In de sfeer van Beemster 400.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Middenbeemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Blauwe Morgenster in Middenbeemster heeft ruim 400 leerlingen. 30 medewerkers verzorgen er modern onderwijs. Ze stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de lessen en bereiden ze daarom extra goed voor. Die worden nadrukkelijk geïnspireerd door de Dalton-visie. Kinderen krijgen daarin aanmerkelijk meer vrijheid om zich te ontplooien. Ze leren zelfverantwoordelijk te zijn en goed samen te werken met elkaar. Daltonscholen bieden plezier in leren, maar ook ondernemerschap en de uitdaging om talent tot ontwikkeling te brengen.

- Sport: - SV Beemster (voetbal en handbal) is opgericht in 1926 en heeft in 2016 dus het 90-jarig bestaan gevierd.

- Zorg: - Stichting Hospice Thuis van Leeghwater is een particulier initiatief. De zogeheten dorpsvilla aan de Prins Mauritsstraat in Middenbeemster is speciaal voor het in 2011 gerealiseerde hospice gebouwd. Het hospice is een liefdevolle en thuisvervangende omgeving voor mensen in hun laatste levensfase. Het hospice is een vrijwilligersorganisatie. Alleen de coördinator is in loondienst. Binnen het hospice zijn ca. 75 vrijwilligers werkzaam. Het hospice is aangesloten bij Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland. VPTZ Nederland is de overkoepelende organisatie voor instellingen in de vrijwillige palliatieve zorg.

- Breidablick is een woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen. De instelling biedt ook plaatsen voor dagbesteding en stageplaatsen voor deelnemers van ZMLK-scholen. Breidablick maakt deel uit van de Raphaëlstichting.

Reactie toevoegen