Middenhof

Plaats
Buurtschap
Reimerswaal
Zuid-Beveland
Zeeland

Middenhof

Terug naar boven

Status

- Middenhof is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. T/m 1969 gemeente Rilland-Bath.

- De buurtschap Middenhof valt onder het dorp Rilland.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Middenhof ligt NO van Rilland, N van de A58, spoorlijn en N289, rond de weg Middenhof.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Middenhof heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tot ca. 2000 waren de meeste huizen hier in gebruik als recreatiewoning. Nadien zijn er weer meer huizen permanent bewoond geraakt.

- De Stichting Behoud Leefbaarheid Bathpolders zet zich in voor de leefbaarheid van de buurtschap Middenhof in relatie tot de rond 1996 O van de buurtschap aangelegde kassencomplexen. Zie het interview met inwoonster Marie-Louise van der Velden (PZC, 1-4-2006) (= het 1e artikel bovenaan de gelinkte pagina). Zie ook de reportage in het tijdschrift HandHaving, uitg. Ministerie van VROM, okt. 2006, pag. 22 t/m 27. Enkele citaten hieruit: De regering heeft deze polder pal aan de Oosterschelde, een belangrijk beschermd natuurmonument, destijds aangewezen voor glastuinbouw. Gijs van Zonneveld van de Zeeuwse Milieufederatie: "Daardoor lopen de tuinders nu tegen problemen aan.” Niet een gebrek aan naleving veroorzaakt de ergernis over de lichthinder, maar het feit dat er meer lampen worden gebruikt dan in 1996 en de lichthinder extra zwaar weegt vanwege natuurbelangen. Buurman Braam vertelt dat de Milieu Effect Rapportage voor het nieuwe glastuinbouwgebied was gebaseerd op 15% kunstlicht in de kassen. Op dit moment is driekwart van de kassen echter uitgerust met groeilicht. Handhaver Beilo: "Het belichte areaal is veel groter dan bij de vergunningverlening werd aangenomen. Bovendien zijn de lampen sterker geworden. Dus ook als een bedrijf zich aan de vergunning houdt, zie je soms toch een zee van licht. Het is de vraag of je dat als maatschappij wilt, maar daar ga ik als handhaver niet over.”

Klagende burgers stuiten al gauw op een muur van afweer”, ervaart Gijs van Zonneveld van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF). „Als ergens veel geklaagd wordt zoals in de Bathpolder, betekent dat niet automatisch dat het om querulanten gaat. Anderzijds kunnen mensen onbelangrijke dingen soms zo opblazen, dat een opeenstapeling van klachten niet automatisch op een majeure zaak duidt. Je kunt nergens blind op varen.” Over de glastuinbouw in de Bathpolder valt volgens Van Zonneveld echter wel degelijk veel te klagen. „Er zijn veel overtredingen geweest met waterlozingen en onvoldoende lichtafscherming. Sommige tuinders blijven nonchalant en lopen steeds boetes op. Logisch dat omwonenden dan blijven klagen.” In 2006 komen tuinders en de Zeeuwse Milieufederatie samen tot de conclusie dat het conflict niet verder moet escaleren. Daarom is besloten samen te onderzoeken of een 100% lichtdichte kas technisch en financieel haalbaar is. De proef is eind 2006 uitgevoerd en de resultaten zijn in 2007 beschikbaar gekomen. Ons is niet bekend wat hier de uitkomst van is geweest. Als iemand daar meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rattekaai (ook wel Rattenkaai) is de naam van een getijhaven aan de Oosterschelde N van Rilland aan de weg Middenhof, die ligt op de dijk tussen de Eerste en de Tweede Bathpolder. De haven ontstond na 1856 als handelshaven voor het dorp Rilland en is in de 20e eeuw vooral gebruikt voor het vervoer van suikerbieten. De havenkom met plateau en meerpalen ligt ten oosten van een strekdam en is beschermd als rijksmonument. Ten westen van de strekdam lag een jachthaventje.

- Aan het einde van de havendam ligt een plaquette uit 1912 voor jonkheer Robert Rudolph Lodewijk de Muralt, de bedenker van de muraltmuur, een extra versterking bovenop de dijken, die in Zeeland veel werd toegepast. Op de havendam is nog een dergelijke muraltmuur te zien.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tegenwoordig is Rattekaai een goed uitzichtspunt voor de schorren en slikken van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, waar onder andere de in Zeeland als delicatesse geliefde plant lamsoor groeit.

- Wandelroute Haven Rattekaai (4,9 km).

Reactie toevoegen