Midhuzen

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Midhuzen

Terug naar boven

Status

- Midhuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Midhuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ee.

- De buurtschap is verdeeld in de delen Grut en Lyts Midhuzen, die beide eigen witte plaatsnaamborden hebben en buiten de bebouwde kom liggen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Medhuizen. De plaatsnaamborden hebben - alleen - de Friese spelling, dus is dat voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Ligging

Grut Midhuzen ligt NW van Ee, rond de splitsing van de Humaldawei (N358) met de Grienewei. Lyts Midhuzen ligt ZW daarvan, rond de splitsing van de Grienewei met de Winia's Reed.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Grut en Lyts Midhuzen omvatten beide een handvol panden.

Reactie toevoegen