Miedum (Franeker)

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

miedum_franeker_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Buurtschap Miedum bij Franeker, buurtschapsgezicht

Buurtschap Miedum bij Franeker, buurtschapsgezicht

Miedum (Franeker)

Terug naar boven

Status

- Miedum is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 deels gemeente Franekeradeel, deels gemeente Franeker. In 1984 in zijn geheel over naar gemeente Franekeradeel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Miedum valt voor de postadressen grotendeels onder de stad Franeker, deels onder het dorp Tzum.

- De buurtschap Miedum heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1417 Medum, 1434 Medem.

Naamsverklaring
Datief meervoud (met locatieve functie) van het Oudfriese mêd 'hooiland' met de betekenis 'nederzetting op het hooiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Miedum ligt direct Z van Franeker en NW van Tzum, rond het N deel van de Hitzumerweg en rond de kruisingen van deze weg met de Tzummerweg en Lollumerweg. De panden rond de kruising met de Tzummerweg, die aan de W kant van de Hitzumerweg en de twee panden aan de O kant bij de kruising met de Lollumerweg en ZW daarvan vallen onder Franeker, de twee andere panden aan de O kant van de Hitzumerweg, N van deze kruising, vallen onder Tzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Miedum onder Franeker samen met een aantal andere buurtschappen vermeld en geteld, en valt het aantal huizen en inwoners voor deze buurtschap dus niet hieruit te isoleren. Onder Tzum is sprake van een buurtschap 'Klooster Miedum' met 2 huizen en 17 inwoners. Wij nemen aan dat dit betrekking heeft op het Tzummer deel van de huidige buurtschap Miedum, dat ook nu nog 2 panden omvat. Tegenwoordig omvat de buurtschap 11 panden, waarvan 9 onder Franeker en dus 2 onder Tzum. Niet reuze handig lijkt ons dat er in beide delen sprake is van een pand met huisnr. 1... De buurtschap zal tegenwoordig ca. 30 inwoners hebben.

Reactie toevoegen