Mijzijde

Plaats
Buurtschap
Woerden
Utrecht

mijzijde_straatnaambord.jpg

Mijzijde is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Kamerik. De buurtschap Mijzijde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Mijzijde is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Kamerik. De buurtschap Mijzijde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

mijzijde_gemeente_kamerik-mijzijde_kaart.jpg

Dit was het gebied van de gemeente Kamerik-Mijzijde, die heeft bestaan van 1818 t/m 7-9-1857. Daarvoor en daarna viel het onder de gem. Kamerik. De voorm. gemeente, nu buurtschap, wordt in het N begrensd door de Houtkade. (© www.gemeentegeschiedenis.nl)

Dit was het gebied van de gemeente Kamerik-Mijzijde, die heeft bestaan van 1818 t/m 7-9-1857. Daarvoor en daarna viel het onder de gem. Kamerik. De voorm. gemeente, nu buurtschap, wordt in het N begrensd door de Houtkade. (© www.gemeentegeschiedenis.nl)

mijzijde_3.jpg

Mijzijde is een zeer langgerekte buurtschap nabij de dorpen Kamerik en Kanis, op de linkeroever van de Kamerikse Wetering

Mijzijde is een zeer langgerekte buurtschap nabij de dorpen Kamerik en Kanis, op de linkeroever van de Kamerikse Wetering

mijzijde_4.jpg

Water, wolken en wind in het uitgestrekte landschap van buurtschap Mijzijde

Water, wolken en wind in het uitgestrekte landschap van buurtschap Mijzijde

mijzijde_5.jpg

Buurtschap Mijzijde, Hollandser kan het eigenlijk niet

Buurtschap Mijzijde, Hollandser kan het eigenlijk niet

mijzijde_2.jpg

Vanaf de weg Mijzijde liggen de boerderijen diep in de polder, soms wel meer dan 500 meter. Hier gezien vanuit de Reigerstraat in het dorpje Kanis.

Vanaf de weg Mijzijde liggen de boerderijen diep in de polder, soms wel meer dan 500 meter. Hier gezien vanuit de Reigerstraat in het dorpje Kanis.

mijzijde_6.jpg

Vanaf de weg Mijzijde kun je over dit bruggetje naar de Houtkade, die de N grens vormt van de buurtschap Mijzijde.

Vanaf de weg Mijzijde kun je over dit bruggetje naar de Houtkade, die de N grens vormt van de buurtschap Mijzijde.

mijzijde_monumentaal_pand_bij_ophaalbrug_naar_de_houtkade.jpg

Buurtschap Mijzijde, monumentaal pand bij de ophaalbrug naar de Houtkade

Buurtschap Mijzijde, monumentaal pand bij de ophaalbrug naar de Houtkade

mijzijde_7.jpg

Buurtschap Mijzijde, de Houtkade naar het water de Grecht, met ver in het land gelegen boerderijen

Buurtschap Mijzijde, de Houtkade naar het water de Grecht, met ver in het land gelegen boerderijen

mijzijde_10.jpg

Buurtschap Mijzijde, het laatse stuk van de Houtkade naar de Grecht is een mooi landelijk wandelpad

Buurtschap Mijzijde, het laatse stuk van de Houtkade naar de Grecht is een mooi landelijk wandelpad

mijzijde_8.jpg

Het is een flink stuk lopen naar deze boerderij aan de Houtkade in buurtschap Mijzijde, maar dan heb je ook een mooi plaatje.

Het is een flink stuk lopen naar deze boerderij aan de Houtkade in buurtschap Mijzijde, maar dan heb je ook een mooi plaatje.

mijzijde_9.jpg

De weg terug naar de weg Mijzijde, we verlaten de Houtkade weer

De weg terug naar de weg Mijzijde, we verlaten de Houtkade weer

Mijzijde

Terug naar boven

Status

- Mijzijde is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Kamerik.

- Van 1818 tot 7-9-1857 was er de gemeente Kamerik-Mijzijde, die het gros van het verticale boerderijenlint W van de huidige kernen Kamerik en Kanis omvatte (zie de kaart elders op deze pagina). Het gebied N en O ervan was in die periode de gemeente Kamerik-Houtdijken, het gebied Z ervan was in die periode de gemeente 's-Gravensloot. Deze gemeenten waren in 1818 ontstaan uit de gemeente Kamerik, die zelf in 1812 was ontstaan uit deze 3 ambachtsheerlijkheden, en in 1818 dus alweer is opgesplitst, en per 8-9-1857 opnieuw is ontstaan uit samenvoeging van deze 3 gemeentetjes. En dat allemaal binnen een tijdsbestek van 50 jaar... De gemeente Kamerik-Mijzijde heeft geen germeentewapen gehad.

- De buurtschap Mijzijde valt onder het dorp Kanis (als dichtstbijzijnde dorp binnen de gemeente), maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Kamerik.

- De buurtschap Mijzijde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de polder Kamerik-Mijzijde.

Oudere vermeldingen
1200* terram in My, 1462 Myezijde, 1611* Myzijde, 1639 My Syde.
* Datering kopie onzeker.

Naamsverklaring
Betekent zijde 'kant, bebouwing langs de rand' bij of langs het water de Meije, waarvoor zie ook Mijdrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mijzijde ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen buiten de dorpskernen van Kamerik en Kanis. De panden liggen deels aan de Kamerikse Wetering, maar grotendeels als een verticaal lint W daarvan, W van de genoemde dorpskernen, aan eigen 'oprijlaantjes'. De buurtschap grenst in het N aan de Houtkade - N daarvan ligt de buurtschap Teylingen - en ligt verder N van Woerden, NO van Zegveld, O van Meije, ZO van Woerdense Verlaat, ZZO van Mijdrecht, Z van Wilnis en WZW van Kockengen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Mijzijde omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Grecht, ook wel Greft is de waterloop die de Oude Rijn bij de Blokhuisbrug in Woerden verbindt met de Kromme Mijdrecht te Woerdense Verlaat. De huidige Grecht dateert uit het eind van de 15e eeuw en verving een voorganger, de huidige Middelwetering. Deze 'Oude Grecht' is in 1366 gegraven omdat het Groot-Waterschap van Woerden het water, afkomstig uit de polders die binnen dat gebied vielen, niet meer afvoerde via de Oude Rijn, maar via de Hollandse IJssel. Om te voorkomen dat het polderwater illegaal via de Rijn naar Katwijk zou stromen, werd in Bodegraven een sluis gemaakt en werd het polderwater, dat in de Rijn terecht kwam via nieuwgegraven kanalen naar de Hollandse IJssel verplaatst. Zo ontstonden rond 1365 de Enkele en Dubbele Wiericke en de Jaap Bijzerwetering te Woerden als aansluiting op de Korte Linschoten, allemaal eindigend met een sluis naar de Hollandse IJssel. Om het water van de Woerdense polders ten noorden van de Rijn (Achttienhoven, Oud-Kamerik) naar de Rijn en vervolgens de Hollandse IJssel te voeren, is de Grecht aangelegd.

De Grecht liep verticaal midden door de polder Kamerik-Mijzijde, behorend tot het Sticht, het rechtsgebied van de bisschop van Utrecht. De boeren in die polder hadden misschien in het begin nog wel enig voordeel van de Grecht: ook hun overtollig polderwater kon zo, illegaal, naar de Rijn worden gevoerd. De Grecht kreeg echter in de 15e eeuw ook een andere functie, namelijk als scheepvaartroute tussen het jonge stadje Woerden en Amsterdam. Die functie werd zo enthousiast benut, dat dit schade aan de landen van de Mijzijders begon toe te brengen; de oevers begonnen af te kalven. De Mijzijders werden dit zo beu dat ze, waarschijnlijk gesteund door het Kapittel van Sint Marie als heer van Kamerik-Mijzijde, een dam in de Grecht legden.

De problemen met wateroverlast en doorvaart werden in 1462 voorlopig opgelost door de sluis tussen de Grecht en de Kromme Mijdrecht te vervangen door een dam met een overtoom, waarmee schepen over de dam konden worden gehesen. Deze oplossing was een lapmiddel, die vooral voor de scheepvaart niet voldeed. In 1494 kreeg Woerden weer een sluis in plaats van de dam te Woerdense Verlaat en werd er een nieuwe verbinding tussen de Rijn en de Kromme Mijdrecht gemaakt, de Nieuwe Grecht. De Oude Grecht werd getransformeerd tot de huidige Middelwetering in de polder Kamerik-Mijzijde.

De Nieuwe Grecht bracht ook een verandering in het landschap. Oorspronkelijk werd de grens tussen de Mijzijderpolder en de polder Zegveld, die er aan de westkant aan grensde, gevormd door de Oude Meije. De Nieuwe Grecht doorsneed de polder Kamerik Mijzijde, waardoor stukjes land van Mijzijde tussen de Oude Meije en de Nieuwe Grecht kwamen te liggen. Deze 'nessen' werden later voor een deel bij de polder Zegveld gevoegd en een deel, de Kamerikse Nessen, ontwikkelden zich tot vruchtbaar hooiland en veel later, in de 20e eeuw, tot natuurgebied.

Op economisch gebied was de Nieuwe Grecht ook een succes: langs de oostelijke kade ervan ontstond wat handel en nijverheid, onder meer een herberg en een korenmolen. De Nieuwe Grecht werd ook het afvoerkanaal van het polderwater uit Zegveld en Achttienhoven. Deze polders stichten aan het eind van de 15e en begin van de 16e eeuw molens om hun water via de Grecht uit te slaan op de Rijn. Dit overtollig water kwam echter voor een deel in de Mijzijderpolder terecht, die daardoor regelmatig blank stond. Vele processen tussen de polders onderling waren het gevolg, totdat in het begin van de 17e eeuw de Grecht als een van de boezemwateren van het Groot-Waterschap werd aangewezen.

De Grecht is nog altijd een belangrijke schakel in de afwatering van Zegveld en Kamerik, aanvankelijk door molens, vanaf de 19e eeuw door stoomgemalen en weer later door electrische gemalen. In 1987 wordt een nieuw, groot gemaal aan de Grecht in gebruik genomen. Als handelsroute naar het noorden heeft de Grecht tegenwoordig geen functie meer; het enige scheepvaartverkeer bestaat uit pleziervaartuigjes. (bron: Regionaal Historisch Centrum RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2011 is het nieuwe Gemaal Houtkade gerealiseerd. Het gemaal heeft 2 pompen van elk 200 kW met een capaciteit van elk 100 m3/min. Het pompgemaal is gesitueerd aan de Grechtkade in het peilgebied Oud-Kamerik en zorgt samen met een aantal stuwen in de polders Mijzijde en Teijlingens voor de peilregulering in dit gebied. Het water wordt opgemalen naar de Grecht. Onderdeel van het nieuwe gemaal zijn ook een in het gemaal geïntegreerde vispassage, een inlaat en een stuw. Het is een zogeheten visvriendelijk gemaal; er zijn bijzondere maatregelen getroffen om tijdens het malen te voorkomen dat er vissen in het pomptraject geraken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2013 is het zelfbedieningspontje over de Grecht gerealiseerd. Het verbindt Kamerik, preciezer gezegd de buurtschap Mijzijde NW van het dorp Kanis, wat officieel allemaal onder het dorpsgebied van Kamerik valt, met de aan de overzijde gelegen dorpen Meije en Zegveld. Het is een welkome aanvulling op het routenetwerk voor fietsers en wandelaars in het Groene Hart en heeft daarmee een recreatieve meerwaarde. De aanleg van het pontje sluit aan bij het project 'Woerden fietst natuurlijk!' waarin de ambitie van het college om Woerden een fietsvriendelijke omgeving te laten zijn centraal staat. De oversteek is een initiatief van gemeente Woerden, en ligt in het uiterste Z van het grondgebied van het dorp Woerdense Verlaat, gemeente Nieuwkoop. Bij de locatie van het pontje kun je vanuit Kamerik ook naar dat dorp wandelen of fietsen via de O langs de Grecht lopende Grechtkade. En andersom natuurlijk.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Geboorten, huwelijken, overlijden gemeente Kamerik-Mijzijde.

Reactie toevoegen