Milheeze

Plaats
Dorp
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Milheeze

Terug naar boven

Status

- Milheeze is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- Onder het dorp Milheeze vallen ook de buurtschappen Bankert (deels), Hoeven, Kaweide (deels), Klef, Schutsboom en Ven (deels). Dat zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Milheeze ligt N van Deurne, O van Bakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Milheeze 101 huizen met 579 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Milheeze, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Heemkundekring Bakel en Milheeze (ook wel afgekort tot HKK BM) legt op verschillende manieren de geschiedenis van deze voormalige gemeente vast (bijvoorbeeld door middel van foto's, films, boeken en interviews) en brengt deze onder de aandacht van een breed puliek, in de vorm van lezingen, heemkameravonden, en diverse andere activiteiten. De Heemkamer van de heemkundekring (Gildepad 1) is elke woensdagmiddag open van 13.45-16.00 uur. Leden en andere belangstellenden zijn op deze middagen van harte welkom. Leden van de heemkundekring zijn op deze dag gewoon bezig met hun hobby. Wil je weten wat ze aan het doen zijn, ze vertellen het je graag. Heb je vragen of wil je bepaalde historische dingen weten, stel de vraag dan aan de aanwezige leden. Mogelijk hebben we een antwoord. Je bent natuurlijk ook welkom voor gewoon buurten over vroeger of een beetje heemkundige gezelligheid."

- Verhalen over de geschiedenis van Bakel en Milheeze op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Milheeze heeft 5 rijksmonumenten.

- Milheeze heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel.

- Molen Laurentia (Hoberg 2) is een achtkante beltmolen. Naast de molen staat een tuinmolen. De molen heeft een witgeschilderde stenen onderbouw en een houten bovenbouw die met riet gedekt is. Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze molen ooit dienstgedaan als poldermolen te Bleskensgraaf. In 1890 is ze in Milheeze opgericht. Ze heette toen Ludolizawi, wat een samentrekking was van de namen van de vroegere eigenaren. Ter gelegenheid van een restauratie in 1965 kreeg ze de huidige naam. Verfraaid werd ook het achtkant. Was dat oorspronkelijk met dakleer bedekt, nu kwam er riet voor in de plaats, wat mooier oogde, maar er in Brabant waarschijnlijk nooit op heeft gezeten. Rond 1975 werd er niet meer gemalen, maar had de molen nog een mechanische mengerij en mengapparatuur en werd de molen verder gebruikt als opslagruimte. De molen is maalvaardig maar wordt momenteel niet meer gebruikt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is de Esperloop bij Milheeze-Noord heringericht. De Esperloop heeft een meer natuurlijk karakter gekregen met brede flauwe oevers en een lichte meandering (= kronkeling). Dat is een impuls voor de waterhuishouding en voor de natuur. Door de aanleg van deze ecologische verbindingszone ontstaat er voor dieren ook een migratieroute tussen natuurgebied de Stippelberg en de Grotelsche Heide. Het deeltracé van de Esperloop alhier is bijna 2 kilometer lang en is aan de westzijde begrensd door de Kreijtenberg, waar het aansluit op een natuurvriendelijk ingericht tracé van de Esperloop / Snelle Loop.

Verder worden agrarische bedrijven in deze omgeving geleidelijk omgevormd tot bijzondere woonvormen. Ca. 30.000 m2 stallen zijn of worden hiervoor gesloopt en dat maakt kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met bedrijfswoningen mogelijk. Hierdoor verbetert het leefklimaat in Milheeze aanzienlijk. Het doel is de overlast van de intensieve veehouderij op de kern te verminderen. De intensieve veehouderij wordt ook niet passend geacht in de recreatieve ontwikkeling van het gebied. (bron: Waterschap Aa en Maas, 29-10-2013)

- Het bijna 1.000 hectare grote landgoed De Stippelberg ten noorden van Milheeze wordt beheerd door Natuurmonumenten. Het gebied is van een monotoon productiebos geleidelijk veranderd in een divers natuurgebied. Dat is gebeurd door kale plekken aan te brengen, rechte sloten te veranderen in kronkelende beekjes en meer dan 30 poelen aan te leggen. Door de aanpassingen gedijen diverse diersoorten goed. Vrijwilligers en beheerders nemen steeds meer soorten waar. Kleine veranderingen in het landschap kunnen al tot grote resultaten in aanwezige flora en fauna leiden. De poelen zorgen bijvoorbeeld voor een sterke toename van het aantal libellensoorten. Daar zijn er in 2009 46 van geteld, terwijl er in 2000 nog maar 34 soorten werden gevonden. Nadere informatie over landgoed De Stippelberg op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- De Bakelse Plassen, gelegen NW van en grotendeels op grondgebied van Milheeze, NO van en deels op grondgebied van Bakel, zijn sinds de jaren negentig van de 20e eeuw ontstaan door zand- en grindwinning. Het gebied rondom de plassen is heringericht. De oevers aan de kant van de Nederheide zijn ingezaaid met struikheide. Inmiddels groeien er ook allerlei andere planten zoals grondster, wolfsklauw, kleinviltkruid, pitrus en de kleine zonnedauw. Dit zijn
planten die in een vochtig milieu vanzelf komen, zoals ook lisdodde en riet. De waterplanten zijn ideale uitsluipplaatsen voor de libellen die bij deze plassen voorkomen. In samenwerking met IVN Bakel/Milheeze/De Rips zijn er een oeverzwaluwenwand en een vogelkijkwand gerealiseerd. Vanachter deze wand kunnen de watervogels op de plassen rustig bekeken worden zonder ze te verstoren. Bijvoorbeeld verschillende soorten ganzen, eenden, zwanen en andere
watervogels.

Exploitatiemaatschappij De Peelhorst heeft anno eind 2018 plannen om zandwinningsgebied de Bakelse Plassen uit te breiden. Volgens het bedrijf is dat nodig omdat de kwaliteit van het zand dat in de bestaande plassen wordt gewonnen, tegenvalt. Ze willen een nieuwe afgraving starten op een 19 hectare groot perceel, dat aansluit op de bestaande plassen. Als het plan doorgaat, krijgt de nieuwe plas een wateroppervlak van circa 12 hectare, met nog eens 7 hectare aan oeverranden. De gemeente wil eraan meewerken, op voorwaarde dat de firma een totaalplan maakt en de nieuwe plas goed wordt ingebed in de omgeving.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Milheeze (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Dorpsoverleg Milheeze houdt zich bezig met het initiëren, bespreken en aandragen en zo mogelijk oplossen van zaken die de inwoners van het dorp raken. Dit alles in het algemeen belang en daarmee het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Daarmee willen wij zoveel mogelijk een schakel zijn tussen de bewoners van en gemeente. Wij vergaderen iedere maand in De Schans. Mocht je onderwerpen willen aandragen voor de vergadering van het Dorpsoverleg dan kun je dit doen via het contactformulier. Binnen het Dorpsoverleg hebben we meerdere werkgroepen, te weten: Zorg & Welzijn; Speelvoorzieningen; Kermis."

- Zorg: - Zorghoeve De Kruidenhoeve.

- Duurzaamheid: - "In 2018 is in het dorp het eerste gezamenlijke zonnedak gerealiseerd, voor particulieren en bedrijven met een kleinverbruik-aansluiting. Hoe doen we dit? Middels Energiecoöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze U.A. Wat is dit? Dit is een gezamenlijke investering in een groot zonnedak waarbij alle leden (deelnemers) eigenaar worden van een aantal zonnepanelen. Deze coöperatievorm wordt door de overheid gestimuleerd middels belastingvoordeel per kWh afgenomen elektriciteit. Deze subsidie op basis van een belastingvoordeel, bekend als postcoderoos regeling, wordt door de overheid aan de coöperatie voor 15 jaar gegarandeerd. Dit voordeel vloeit direct naar de leden van de coöperatie naar rato van het aantal panelen en de daarmee gerealiseerde energie- opbrengst waarmee men deelneemt. Daarnaast wordt de gezamenlijke opbrengst van de groene zonne-energie verkocht aan NL Energiecollectief en vloeit dit resultaat eveneens direct terug naar de coöperatie. Een groot zonnedak vraagt natuurlijk om een goed dak van voldoende omvang. Voor een dergelijk duurzaam initiatief stond Joan van Kessel, directeur van Van Kessel Olie helemaal open en heeft de hiervoor geschikte platte daken belangeloos ter beschikking gesteld. Een zeer ruimhartige beslissing, die alle deelnemers in de coöperatie ten goede komt."

Reactie toevoegen