Moerbeek

Plaats
Buurtschap
Hollands Kroon
West-Friesland
Noord-Holland

moerbeek_morrebok_dorpsvlag.jpg

In de volksmond, of als bijnaam, wordt Moerbeek kennelijk Morrebok genoemd, getuige o.a. de naam van de jaarlijkse fietstocht en het logo van de dorpsvlag.

In de volksmond, of als bijnaam, wordt Moerbeek kennelijk Morrebok genoemd, getuige o.a. de naam van de jaarlijkse fietstocht en het logo van de dorpsvlag.

moerbeek_morrebokker_fietstocht.jpg

Op Hemelvaartsdag is in de buurtschap Moerbeek de jaarlijkse Morrebokker Fietstocht (ca. 20 km). Na afloop kun je je tegoed doen aan een natje en droogje bij de speciaal hiervoor ingerichte snackbar.

Op Hemelvaartsdag is in de buurtschap Moerbeek de jaarlijkse Morrebokker Fietstocht (ca. 20 km). Na afloop kun je je tegoed doen aan een natje en droogje bij de speciaal hiervoor ingerichte snackbar.

moerbeek_kermis.jpg

Jaarlijks is er in Moerbeek een kermis (in het weekend waarin de 1e zondag van juli valt), met o.a. thema-avond, touwtrekken, livemuziek en kinderspelen. In 2015 was het thema dus western, waarbij veel inwoners in westernkleding gekleed waren.

Jaarlijks is er in Moerbeek een kermis (in het weekend waarin de 1e zondag van juli valt), met o.a. thema-avond, touwtrekken, livemuziek en kinderspelen. In 2015 was het thema dus western, waarbij veel inwoners in westernkleding gekleed waren.

moerbeek_kermis_touwtrekken.jpg

Tijdens het touwtrekken op de kermis van Moerbeek gaat het er fanatiek aan toe. Eerst inspanning, dan ontspanning. :-) (© www.facebook.com/KermisMoerbeek)

Tijdens het touwtrekken op de kermis van Moerbeek gaat het er fanatiek aan toe. Eerst inspanning, dan ontspanning. :-) (© www.facebook.com/KermisMoerbeek)

moerbeek_fotokaart_1915.jpg

Fotokaart van de buurtschap Moerbeek anno ca. 1915

Fotokaart van de buurtschap Moerbeek anno ca. 1915

moerbeek_kuijperkaart_1865.jpg

Tot ca. 1840 is er 'gewoon' sprake van Moerbeek. Omdat men later kennelijk de delen onder de gemeenten Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp wil kunnen onderscheiden, worden die op de gemeentekaart van 1865 resp. Westermoerbeek en Oostermoerbeek genoemd.

Tot ca. 1840 is er 'gewoon' sprake van Moerbeek. Omdat men later kennelijk de delen onder de gemeenten Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp wil kunnen onderscheiden, worden die op de gemeentekaart van 1865 resp. Westermoerbeek en Oostermoerbeek genoemd.

Moerbeek

Terug naar boven

Status

- Moerbeek is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 deels gemeente Nieuwe Niedorp, deels gemeente Oude Niedorp. Per 1-8-1970 over naar gemeente Niedorp, in 2012 over naar gemeente Hollands Kroon.

- Topografisch gezien is de buurtschap een bijzonder geval. Het valt namelijk in de praktijk onder buurdorp Haringhuizen (bijvoorbeeld blijkend uit het feit dat in 2010 de Dorpsraad Haringhuizen / Moerbeek is opgericht, zie bij Recente ontwikkelingen), maar voor de postadressen ligt het 'in' de nabijgelegen dorpen 't Veld (huisnrs. 1-9 en 2-24) en Lutjewinkel (nrs. 11-35 en 30-60).

Historisch gezien is dat wel verklaarbaar: in de tijd van de toekenning van de postcodes en dus de postadressen met bijbehorende plaatsnamen (jaren zeventig), viel Haringhuizen onder de gemeente Barsingerhorn, en Moerbeek, 't Veld en Lutjewinkel onder de gemeente Niedorp. Vandaar dat de buurtschap voor de postadressen in die tijd ook niet 'in' Haringhuizen kón komen te liggen, omdat dat toen nog in een andere gemeente lag, en een postcode om logistieke redenen altijd maar in één gemeente mag liggen. En vandaar ook dat men destijds het westelijke en oostelijke deel aan de destijds respectievelijk dichtstbijzijnde dorpen in de toenmalige gemeente heeft toebedeeld.

- De buurtschap Moerbeek heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom. Er is wel een 30 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1745 Moerbeeck. In de Volkstelling van 1840 is onder beide toenmalige gemeenten waar de buurtschap onder viel (zie hierboven) nog 'gewoon' sprake van de naam Moerbeek. Op de gemeentekaarten van J. Kuijper doemen de benamingen Westermoerbeek en Oostermoerbeek op, voor de delen onder respectievelijk de gemeente Oude Niedorp en Nieuwe Niedorp.

Naamsverklaring
Betekent beek 'natuurlijke waterloop' bij of door een moer 'veengrond, moeras'.(1)

Bijnaam
In de volksmond, of als bijnaam, wordt de buurtschap kennelijk Morrebok genoemd, getuige o.a. de naam van de jaarlijkse Fietstocht en het logo van de Dorpsvlag. Lokaal spreekt men ook van 'De Moerbeek'. Formeel - op de plaatsnaamborden - is de plaatsnaam zonder lidwoord.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moerbeek ligt rond de gelijknamige weg en rond de Moerbekerweg, ZO van Schagen en Haringhuizen. De buurtschap ligt in de Moerbekerpolder, die voornamelijk land- en tuinbouwgebied omvat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Moerbeek 8 huizen met 63 inwoners onder de gemeente Nieuwe Niedorp, en 5 huizen met 27 inwoners onder de gemeente Oude Niedorp. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen onder het dorp Lutjewinkel, en ca. 20 onder het dorp 't Veld. Totaal dus ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- De in 2000 opgerichte Stichting tot behoud van historisch erfgoed ’t Veld - Zijdewind - Moerbeek is een enthousiaste werkgroep met getalenteerde schrijvers die de geschiedenis van deze kernen plus die van De Weel op papier vastleggen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Dorpsraad Haringhuizen / Moerbeek opgericht. De dorpsraad streeft naar behoud van het eigen karakter van respectievelijk dorp en buurtschap. Het gebied is zo mooi omdat het zowel dorpskernen als actief werkende (agrarische) bedrijven herbergt. Dat vraagt ruimte en respect voor beide. Daarnaast komt de dorpsraad op voor de leefbaarheid binnen deze kernen en behartigt zij de algemene belangen van alle inwoners, met als doel dat het er prettig en veilig wonen en werken blijft.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Hemelvaartsdag is er de jaarlijkse Morrebokker Fietstocht (ca. 20 km). Na afloop kun je je tegoed doen aan een natje en droogje bij de speciaal hiervoor ingerichte snackbar.

- Kermis (in het weekend waarin de 1e zondag van juli valt), met o.a. thema-avond, touwtrekken, live muziek en kinderspelen. - Fotoalbum Kermis Moerbeek.

Reactie toevoegen