Moleneind (Hekelingen)

Plaats
Buurtschap
Nissewaard
Zuid-Holland

moleneind_hekelingen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Moleneind is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten. T/m 30-4-1966 gemeente Hekelingen. Per 1-5-1966 over naar gemeente Spijkenisse, in 2015 over naar gem. Nissewaard. De buurtschap ligt W van de dorpskern van Hekelingen.

Moleneind is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten. T/m 30-4-1966 gemeente Hekelingen. Per 1-5-1966 over naar gemeente Spijkenisse, in 2015 over naar gem. Nissewaard. De buurtschap ligt W van de dorpskern van Hekelingen.

Moleneind (Hekelingen)

Terug naar boven

Status

- Moleneind is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Nissewaard. T/m 30-4-1966 gemeente Hekelingen. Per 1-5-1966 over naar gemeente Spijkenisse, in 2015 over naar gemeente Nissewaard.

- De buurtschap Moleneind valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hekelingen.

- De buurtschap heeft geen eigen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. D.w.z. ter plekke als je de buurtschap binnenkomt staan er blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de naam Hekelingen, ten teken dat je formeel de/een bebouwde kom van dat dorp binnenkomt. De eigenlijke dorpskern ligt echter aan de andere, O kant van de Hekelingseweg (zie daarvoor ook de kaart elders op deze pagina). Vandaar dat Moleneind, ondanks de formele ligging binnen de bebouwde kom, vanwege de ligging los van de dorpskern toch nog altijd wel als buurtschap kan worden beschouwd. Hint: men zou onder de plaatsnaamborden Hekelingen alhier een wit bordje kunnen monteren met de naam van de buurtschap, ten teken dat je hier binnen de bebouwde kom van het dorp deze buurtschap binnenkomt (zoals men dat bijvoorbeeld bij buurtschap Stolwijkersluis heeft gedaan).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1960 Het Moleneind.

Naamgeving
De buurtschap en straatnaam zijn genoemd naar de ligging aan het W uiteind van de dorpskern van Hekelingen, waar de molen (van Verrijp, waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis) stond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moleneind ligt rond de gelijknamige weg. N van deze weg ligt het gelijknamige, kleinschalige bedrijventerrein. De buurtschap ligt direct W van de dorpskern van Hekelingen, direct Z van Spijkenisse, N van het water het Spui, O van Simonshaven en N van Nieuw-Beijerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Moleneind omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners, plus een kleinschalig, gelijknamig bedrijventerrein.

Terug naar boven

Geschiedenis

Straat(naam)
De buurtschap lag oorspronkelijk aan de Westdijk. In de jaren negentig van de 20e eeuw is dit deel van deze doorgaande weg iets naar het Z verlegd, waarna het oude deel van deze dijk ter plekke de naam Moleneind heeft gekregen.

Molen
In een akte uit 1315 wordt al gesproken van de "heeren Hughe molen van Hekelingen". Op een kaart uit 1617 is de molen niet meer aanwezig. De latere, in 1850 sober gebouwde en vrij kleine grondkorenmolen stond eveneens aan de Westdijk, ten westen van de dorpskern. Met de molen - die volgens ingewijden de naam "Het Kruiwiel" had - werd tot 1946 gemalen. Naast het malen van graan voor menselijke consumptie was de molen in gebruik voor het malen van veevoer. Na de buitengebruikstelling was de molen in gebruik als varkensstal. Vanwege bouwvalligheid en gebrek aan werk is de molen in 1955 gesloopt. De laatste molenaar/eigenaar was W. Adriaan Verrijp (die nog t/m 2003 als vrijwillig molenaar op de molen van Zuidland heeft gedraaid). En aangezien molens vaak naar hun laatste eigenaar en/of molenaar worden genoemd, is deze molen dus ook bekend als de Molen van Verrijp.

Reactie toevoegen