Mossel (Otterlo)

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

mossel_richtingbord.jpg

In de omgeving van de buurtschap Mossel staan richtingbordjes die naar dit plaatsje verwijzen. Keurig! Maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moet gokken wanneer je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder keurig...

In de omgeving van de buurtschap Mossel staan richtingbordjes die naar dit plaatsje verwijzen. Keurig! Maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes, zodat je maar moet gokken wanneer je er bent aangekomen. Dat is dan weer minder keurig...

Mossel (Otterlo)

Terug naar boven

Status

- Mossel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- De buurtschap Mossel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Otterlo.

- In de omgeving staan wel richtingbordjes naar de buurtschap, maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes (helaas wordt dat bij buurtschappen nogal eens 'vergeten'). Gelukkig kun je aan het uithangbord van Boerderij Mossel nog wél zien dat je in deze buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Mosselt, 1476 in den Morsschel, 1478 Mossel, 1546 die Morssel, 1665 Mosell.

Naamsverklaring
Afleiding met -l- suffix van morsch = meers 'land aan water, moerasland, weiland'.(1)

Familienaam
Er zijn personen die Van Mossel heten, en wier voorouders uit deze buurtschap afkomstig zijn. In de Nederlandse Familienamenbank is te zien dat de grootste concentraties van personen met deze naam zich nog altijd op de Veluwe bevinden. Er is een geslacht met die naam dat een geregistreerd familiewapen heeft dat een drietal zwarte vogels (kraaien) met open snavel weergeeft (zie verder de reactie onderaan deze pagina).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Mossel ligt Z van Otterlo, rond de Mosselseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Mossel 1 huis met 7 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap 5 panden aan de Mosselseweg. Kennelijk zijn er enkele panden afgebroken, wellicht i.v.m. ruilverkaveling?, want de nummering aan de oneven kant is 1a / 7 / 9 / 11.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De meer dan een eeuw oude schaapskooi bij Boerderij Mossel is in augustus 2016 geheel afgebrand. De schaapskooi is later in oude stijl herbouwd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op tweede pinksterdag worden de schapen die grazen rond theeschenkerij Boerderij Mossel geschoren. Dat is, voor volwassen en natuurlijk nog meer voor kinderen, leuk om te zien en er zijn die dag ook nog allerlei andere activiteiten op het erf van de theschenkerij.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De buurtschap en vanouds landbouwenclave Mossel wordt omringd door o.a. de naar de buurtschap genoemde natuurgebieden Mosselse Veld, Mosselse Bergen, Mosselse Dennen en Mosselse Zand, die deel uitmaken van het natuurgebied Planken Wambuis (dat je beschreven vindt onder Otterlo). Halverwege de jaren negentig zijn de landbouwgronden teruggegeven aan de natuur. De jubilerende Vereniging Natuurmonumenten krijgt Planken Wambuis in 1980 van de staat als cadeau voor haar 75e verjaardag. Momenteel bestaat de buurtschap uit een boerderij met deel, woonhuis, schaapskooi, hooiberg, veldschuur en theeschenkerij. De familie Prangsma is de 3e generatie die hier woont en werkt. In de landbouwenclave is slechts een handvol gebouwen te vinden.

- Op het Mosselse Zand kun je o.a. aantreffen: grofwild, hazelworm, vliegend hert, zandhagedis, gladde slang en heivlinder. Op het onbegroeide stuifzand broeden bijzondere soorten als nachtzwaluw, boomleeuwerik, duinpieper en tapuit.

- De buurtschap Mossel is alleen te bereiken via zandpaden in de omgeving. Bijvoorbeeld via de Planken Wambuisweg, een O zijweg van de N304 (Apeldoornseweg), Z van Wekerom, ter hoogte van de buurtschap Roekel. Na enkele honderden meters heb je daar aan de linkerkant uitkijktoren De Valenberg. De uitkijktoren biedt een fantastisch uitzicht over het Mosselse Veld. Ook in augustus prachtig als de heide bloeit in dit glooiende dal.

Bij helder weer is de molen van Harskamp te zien, de zenders van Radio Kootwijk, de radio-/tv-toren van Ugchelen, het Jachtslot St. Hubertus, de hoogspanningsmasten bij Terlet en de plaatsen Otterlo en Arnhem. Er is een oriëntatietafel op het uitkijkpunt. Bijzonder is dat de toren toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Zij kunnen over het betonnen fietspad naar het uitkijkpunt rollen. De beukenlanen tegenover en op weg naar de uitkijktoren dateren uit het midden van de 19e eeuw.

- Wandelroute Mossel (ca. 11 km, met evt. extra lus van ca. 1,5 km) door Jolanda Denekamp.

Terug naar boven

Links

- Tjarda Eskes heeft een gedicht over Mossel gemaakt. Vermoedelijk staat het ter plekke op een paneel als onderdeel van een Gedichtenroute over de Veluwe. Anno 2019 (november) weten wij hier helaas niets naders (meer) over te vertellen (en een bestaand hebbende link hierover blijkt nu te zijn verdwenen op het internet).

Reacties

(4)

Ik ben nazaat van de familie van Mossel en houd mij bezig met de genealogie van mijn familie. Ik ben gekomen tot midden 15e eeuw en voor zover ik kan nagaan komen wij oorspronkelijk uit Mossel c.q. Planken Wambuis. Wij hebben ook een geregistreerd familiewapen dat een drietal zwarte vogels (kraaien) met open snavel weergeeft. Ik ben geïnteresseerd in documentatie en zou graag in contact komen met mensen die "iets met Mossel of Planken Wambuis hebben".

Interessant! U bent al heel ver teruggekomen. Sommigen komen lang niet zover terug in de tijd, omdat van sommige gemeenten of hun voorgangers oude archieven zijn verbrand door oorlogshandelingen of anderszins brand.
Ik heb mede n.a.v. uw reactie de beschrijvingen hierboven nog wat verder uitgewerkt, en hoop dat u reacties krijgt op uw oproep. Mocht dat het geval zijn, dan zal ik uw mailadres aan hen verstrekken, opdat zij contact met u kunnen opnemen.

Als je van Otterlo richting Ede fietst, kom je langs boerderij Mossel. Met zo'n uithangbord weet je dat je precies in Mossel bent.
Je kan er ook heerlijk even pauzeren.

Dank voor de tip! Ik heb het toegevoegd onder het kopje Status, en de pagina ook verder nog iets aangevuld.

Reactie toevoegen