Narderbuorren

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

narderbuorren_collage.jpg

Narderbuorren, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Narderbuorren, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

narderbuorrn.jpg

Onderweg van het dorp Wergea naar buurtschap Domwier kom je eerst nog door de buurtschap Narderbuorren

Onderweg van het dorp Wergea naar buurtschap Domwier kom je eerst nog door de buurtschap Narderbuorren

Narderbuorren

Terug naar boven

Status

- Narderbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Narderbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wergea.

- De buurtschap Narderbuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Naarderburen. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1527 Hennaerderebwren, 1543 Henarderabueren, Hennart, 1718 Narde Buiren, 1840 Naarderburen.

Naamsverklaring
Samenstelling van buren 'nederzetting, buurt' en de plaatsnaam Hennart, te duiden als Hinnaard 'wierde op een hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Narderbuorren ligt direct ZO van Wergea, rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatte de buurtschap Narderbuorren 10 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd 10 huizen/boerderijen. Het inwonertal zal nu ca. 25 bedragen.

Reactie toevoegen