Nieuw-Dijk

Plaats
Dorp
Montferland
Liemers
Gelderland

nieuw-dijk_ludieks_tentfeest_2017.jpg

LuDieks Tentfeest in het dorp Nieuw-Dijk bij Didam is een jaarlijks terugkerend all inclusive-feest (op een zaterdag begin september) voor jong en ouder

LuDieks Tentfeest in het dorp Nieuw-Dijk bij Didam is een jaarlijks terugkerend all inclusive-feest (op een zaterdag begin september) voor jong en ouder

nieuw-dijk_100_jaar_kerkdienst_2-1-2011_kopie.jpg

Het dorp Nieuw-Dijk heeft in 2011 zijn 100-jarig bestaan gevierd met tal van evenementen. Het feestjaar werd ingeluid met een feestelijke plechtige mis op 2 januari 2011. (© www.nieuw-dijk.nl)

Het dorp Nieuw-Dijk heeft in 2011 zijn 100-jarig bestaan gevierd met tal van evenementen. Het feestjaar werd ingeluid met een feestelijke plechtige mis op 2 januari 2011. (© www.nieuw-dijk.nl)

nieuw-dijk_100_jaar_panorama_mesdag_kopie.jpg

In 2011 hebben inwoners van het dorp Nieuw-Dijk n.a.v. het 100-jarig bestaan van hun dorp een prachtig metershoog en -breed halfrond lopend schilderij gemaakt van hun dorp. Een soort Panorama Mesdag in het klein dus! (© Nieuw-Dijk.nl)

In 2011 hebben inwoners van het dorp Nieuw-Dijk n.a.v. het 100-jarig bestaan van hun dorp een prachtig metershoog en -breed halfrond lopend schilderij gemaakt van hun dorp. Een soort Panorama Mesdag in het klein dus! (© Nieuw-Dijk.nl)

nieuw_dijk_wereldrecord_vendelen_2011_kopie.jpg

Het dorp Nieuw-Dijk heeft een rijk verenigingsleven. O.a. het vendelzwaaien wordt er beoefend. In 2011 heeft men daarmee zelfs een wereldrecord gevestigd (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

Het dorp Nieuw-Dijk heeft een rijk verenigingsleven. O.a. het vendelzwaaien wordt er beoefend. In 2011 heeft men daarmee zelfs een wereldrecord gevestigd (zie verder bij Recente ontwikkelingen).

nieuw_dijk_wereldrecord_vendelen_2011_2.jpg

Het Wereldrecord Vendelen in 2011 in Nieuw-Dijk is gevestigd met 1.017 deelnemers. Dat zal een imposant gezicht zijn geweest...

Het Wereldrecord Vendelen in 2011 in Nieuw-Dijk is gevestigd met 1.017 deelnemers. Dat zal een imposant gezicht zijn geweest...

Nieuw-Dijk

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Dijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Montferland. T/m 2004 gemeente Didam.

- Het dorp Nieuw-Dijk heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Didam.

- Onder het dorp Nieuw-Dijk vallen ook de buurtschappen Friesland en Heide, en wellicht valt ook de buurtschap Oud-Dijk ertoe te rekenen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Diek, den Diek, Ni-j Diek.

Oudere vermeldingen
Dijk, 1840 Dijck.

Naamgeving
De huidige plaatsnaam wordt toegekend in 1921. Voorheen heet de plaats Dijk. Het voorstel van B & W is overigens om de plaats de naam Meikamer dan wel Den Bosch te noemen.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Dijk ligt direct ZO van Didam en grenst in het O aan de A18 en in het W aan de spoorlijn Zevenaar-Winterswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 had dit gebied, toen nog onder de naam Dijk, 106 huizen met 692 inwoners. Tegenwoordig heeft Nieuw-Dijk ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling
Rond 1900 wordt de RK kerk in Didam te klein om het groeiende aantal parochianen te kunnen herbergen. Het kerkbestuur wil dit oplossen door een grotere kathedraal te bouwen. Maar de bisschop vindt dit geen goed plan en adviseert 2 nieuwe parochies te stichten: 1 in Loil en 1 in Dijk. En zo geschiedt. De buurtschap Dijk wordt dus een dorp door de bouw van de kerk in 1911. In 2011 is dan ook het 100-jarig bestaan van het dorp groots gevierd met tal van evenementen. In 1916 komt er een lagere school. In 1937 is de kerk vergroot.

Adressering
In 1862 wordt de gemeente Didam in wijken ingedeeld met ieder hun eigen letter. Dijk wordt wijk B. In 1921 krijgen de jonge kerkdorpen Loil en Dijk een eigen 'wijk' die gelijk is aan de grenzen van de kerkparochies. Dijk wordt dan wijk F en krijgt op dat moment ook haar huidige naam: Nieuw-Dijk. Men heeft hier dan als adres dus wijk F met een huisnummer. In 1957 krijgt het dorp straatnamen en vervalt dus de wijk-letter.

Stormramp 1925
Een legendarisch noodweer, bekend onder de naam stormramp (ook wel cycloon) van Borculo, trekt in de vroege avond van maandag 10 augustus 1925 over Brabant, via Nijmegen, Liemers en Achterhoek naar Twente en uiteindelijk naar Duitsland. Borculo wordt geteisterd door een onvoorstelbare tornado met een diameter van tussen de een en twee kilometer. Er vallen 4 doden en 80 gewonden. Ook het dorp Nieuw-Dijk wordt zwaar getroffen. Het dagblad Het Vaderland schrijft op dinsdag 11 augustus: "Het hevige noodweer heeft gisteravond de buurtschap Dijk nabij Didam eveneens ernstig geteisterd. De bewoners van deze buurtschap zagen plotseling een hooge grijze zuil, welke steeds nader kwam, en welke op haar weg alles meesleurde. Niet minder dan 11 woningen werden vernield. Een man en een vrouw werden tientallen meters weggeslingerd."

De avondeditie van de NRC schrijft, ook op 11 augustus 1925: "Gisteravond heeft zich in de omgeving van Didam een noodweer ontlast, zooals zelden in ons land is voorgekomen. Tegen halfzeven kwam de bui uit het Zuiden aanzetten. Een hevig onweer, gepaard met een slagregen, was de inleiding. Daarna kwam een stevige wind opzetten, die allengs in kracht toenam. Plotseling bemerkten de verschrikte bewoners van Didam, dat van de Zuidzijde, van den kant van de Babbericher Allee, een hoos kwam aanzetten, een wervelwind, die met geweldige kracht alles wat hij op zijn weg tegenkwam, in het rond smeet."

- Geschiedenis van Nieuw-Dijk.

- In 2011 is een jubileumboek en DVD 'Nieuw-Dijk van A tot Z' verschenen t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Antoniusschool is in 2016 gefuseerd met basisschool Het Kompas in Didam. Na afloop van schooljaar 2016-2017 is de school in Nieuw-Dijk gesloten. Sindsdien gaat men gezamenlijk verder op de locatie in Didam.

- De plannen voor de ontwikkeling van een park met 250 luxe recreatiewoningen in Nieuw-Dijk, bij het zogeheten Gat van Roelofs, zijn in 2012 versoberd tot 50 woningen, en in 2014 is het hele plan voor langere termijn uitgesteld. In plaats hiervan is nu het plan om de zandafgraving met 12 ha uit te breiden, waarna het gebied wordt herontwikkeld tot natuur. Maar het is ook nog onzeker of deze zandafgraving-uitbreiding doorgang kan vinden.

- In 2011 heeft het dorp met 1.017 deelnemers het wereldrecord Vendelen gevestigd. - Artikel in De Gelderlander over het wereldrecord Vendelen in Nieuw-Dijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Dijk heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de RK Antonius van Padua-kerk uit 1911 en de naastgelegen Pastorie met tuinaanleg en Mariakapel. De kerk valt tegenwoordig onder de regionale Parochie H. Gabriël.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De 11jes.

- De Elfstratentocht (op een zondag in maart) is een wedstrijd voor rolschaaters en skeelers door 11 straten in het dorp.

- Koningsdag.

- LuDieks Tentfeest is een jaarlijks terugkerend all inclusive feest (op een zaterdag begin september) voor jong en ouder, waarbij het echte ouderwetse tentfeest-gevoel weer terugkomt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Meikamerbos is opgeknapt door en wordt al sinds de jaren negentig onderhouden door vrijwilligers uit het dorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - DigiDIEK is het 'online dorpsplein' van Nieuw-Dijk. Door de ontgroening en vergrijzing hebben ze de handen in het dorp ineen geslagen en deze online community opgetuigd. Meedoen is makkelijk. Schrijf je in en maak je profiel aan op Digidiek.nl. Daarna plaats je makkelijk zelf berichten. Ook kun je instellen dat je elke week of elke dag de buurtmail ontvangt met het laatste nieuws over de onderwerpen die jij interessant vindt. Heb je een vraag? Neem contact op met de buurtverbinders of spreek hen aan in het dorp. Ze helpen je graag!

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw-Dijk op Facebook.

- Belangenvereniging: - Vereniging Leefbaar Nieuw-Dijk is opgericht in 1995 en behartigt de belangen van de inwoners naar instanties zoals de gemeente.

- Jeugd: - Stichting Open Jeugdwerk Nieuw-Dijk is een organisatie die met 90 vrijwilligers diverse activiteiten organiseert voor de jeugd. Iedere week gaan er ongeveer 200 kinderen en 25 volwassenen naar het Jeugdwerk voor hun wekelijks clubactiviteiten.

- Muziek: - Vocaal Nieuw-Dijk is een koor met ca. 30 leden variërend in de leeftijd van 25 tot 55 jaar met een breed repertoire waaronder Christelijke liederen en Pop- & Musicalsongs. - Muziekvereniging D.E.S. (Door Eendracht Sterk) is opgericht in 1921 en speelt in de afdeling Divisie III (voorheen Uitmuntend). De vereniging bestaat uit 45 werkende, 20 jeugd- en bijna 100 steunende leden, die de vereniging een (financieel) warm hart toedragen.

- Sport: - Voetballen doet men in 'den Diek' al vanaf 1922. De eerste officiële voetbalclub in Nieuw-Dijk is NDC. Onder deze naam speelt men tot 1934. Men blijft echter, weliswaar niet onder een officiële naam, door voetballen. In 1936 wordt uiteindelijk onder de naam Sprinkhanen een nieuwe voetbalvereniging opgericht.

- Overige verenigingen: - Ook Schutterij St. Antonius uit Nieuw-Dijk is net als de muziekvereniging opgericht in 1921 en is een vereniging die zich graag aan tradities houdt, maar ook open staat voor vernieuwing. Een van de vele tradities is het bouwen van de vele prachtige ere-bogen voor schutterij en koningsparen door de verschillende buurtverenigingen en vriendenploegen. Ook een oude traditie is het rondtrekken van de reveilleploeg op maandagochtend zeer vroeg, vergezeld van de “kattekoppen”, met als doel alle schutters weer op tijd wakker te hebben voor het feest op maandag. Betrekkelijk nieuw is dat ook de dames geüniformeerd met de schutterij meetrekken. Verder heeft de schutterij als traditie dat omstreeks de jaarwisseling de schuttersdag wordt gevierd onder het devies: Broederschap, trouw en dienstbaarheid.

"Tenminste eenmaal per jaar neemt de schutterij deel aan een schuttersconcours. De overal bekende “kattekoppen” vergezellen de schutterij steeds. Het eerste weekend van de bouwvakvakantie komen de Nieuw-Dijkers die zich elders hebben gevestigd, massaal naar hun geboortedorp terug om het schuttersfeest mee te vieren. De Nieuw-Dijkse optocht telt deze dagen zo’n 400 deelnemers. Een veelgehoorde opmerking tijdens de gezamenlijke aubade van de 7 schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk op schutterszondag is: “Heel Nieuw-Dijk is uitgetrokken”. De schutterij kent een zeer actieve vendeliersgroep. Naast het traditionele klassieke vendelen voor senioren, heeft de schutterij ook een zeer succesvolle jeugdafdeling. Beide groepen zijn tijdens wedstrijden altijd zeer succesvol. Deze successen zijn alleen mogelijk als er trouw en serieus wordt geoefend. De wekelijkse oefenavonden (in de wintermaanden tweewekelijks) worden dan ook trouw bezocht."

Reactie toevoegen