Nieuw-Vennep

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

nieuw-vennep_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuw-Vennep is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuw-Vennep is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuw-Vennep

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Vennep is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Nieuw-Vennep valt ook de buurtschap 't Kabel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Venneperdorp, 1874 Nieuw Vennep.

Naamsverklaring
Vernoemd naar het verdronken middeleeuwse ambacht Vennep ten oosten van Hillegom. 918-948 kopie 11e eeuw in Uennepan, 1327 die Venp, 1331 op die Venip, 1339 "onse dorp ende ambocht van Hillighem mit Venppe, datter toe hoert", 1581 't Eyland van de Vennep, genaemd Bensdorp, 1843 de Vennip. De naam is een afleiding met het plaatsaanduidende -n- suffix of een datief meervoud met plaatsaanduidende functie van de waternaam Vennep (918-948 kopie 11e eeuw in flumine Fennepa, 1317 Vennep) met als betekenis 'nederzetting aan de Vennep'. De waternaam is mogelijk gevormd uit fenne 'weide' of 'veen' en het wateraanduidende apa* 'rivier, stroom'. Het gebied van Vennep is grotendeels verdronken in het Haarlemmermeer.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Vennep ligt ZW van Hoofddorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nieuw-Vennep heeft ca. 12.000 huizen met ca. 30.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Venneperdorp - zoals Nieuw-Vennep in de beginjaren heette - is na de drooglegging in 1852 planmatig gesticht op het kruispunt van de Hoofdvaart en de Venneper Dwarstogt. Het is vernoemd naar het eilandje Vennip dat hier ooit lag. Venneperdorp bleef in haar beginjaren achter bij Kruisdorp (het latere Hoofddorp), dat in 1867 tot bestuurlijk centrum en de marktplaats van de polder werd verheven. Het dorp had voor boeren alleen betekenis als kerkdorp en als winkellocatie.

Tot 1960 telde Nieuw-Vennep slechts 3.000 inwoners. Daarna volgden - met de bouw van Welgelegen en Linquenda - twee decennia van schoksgewijze planmatige aanwas. In de periode van 1960 tot 1980 verviervoudigde het aantal inwoners naar 12.500. De mechanisering van de landbouw zorgde voor een concentratie van hulpbedrijven, zoals Vicon, dat nu nog altijd innovatieve landbouwmachines produceert. Door de toenemende werkgelegenheid stroomde de nieuwbouw van Welgelegen en Linquenda vol met stedelingen die op zoek waren naar een woning met tuin.

Na een fase van snelle verandering in de jaren ’60 en ’70 volgde er voor Nieuw-Vennep een periode van rust. Er werd nauwelijks gebouwd en de groei vond elders plaats, namelijk in ‘groeikern’ Hoofddorp. Pas bij de Vinex-opgave in de jaren negentig kwam het dorp als nieuwbouwlocatie weer in beeld. Aan de westkant van het dorp werd tussen 1998 en 2005 de wijk Getsewoud met 6.000 woningen gerealiseerd. Dit betekende binnen één decennium een verdubbeling van het aantal inwoners.

Deze laatste groeifase had een enorme impact op het dorp. Getsewoud maakt weliswaar deel uit van het dorp, maar vormt op zichzelf een ruimtelijke entiteit. Het heeft van Nieuw-Vennep een dorp van contrasten gemaakt: moderne architectuur naast dorpse bebouwing; (rand)stedelijke naast dorpsgeoriënteerde leefstijlen; welvarenden naast inwoners met een beperkt budget. Verschillende typen gemeenschappen leven hier samen. Het is een dorp dat met ruim 31.000 inwoners voldoende omvang heeft om de nodige voorzieningen te huizen, maar toch overzichtelijk genoeg blijft om niet als anoniem te worden ervaren." (bron: gemeente Haarlemmermeer)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Het Westerdreefkwartier is onderdeel van het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Dit is het eerste project op het terrein waar eerst drukkerij ARGO stond, op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Het plan van het medio 2022 te realiseren Westerdreefkwartier bestaat uit 6 eengezinswoningen aan de Westerdreef en 130 appartementen aan het Westerkwartier en de Venneperweg, waarvan 40 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen. De appartementen bestaan uit 4 verdiepingen verdeeld over 6 blokken. Bij de rotonde komen 2 appartementen op een vijfde verdieping. De woningen komen rondom een binnentuin met groen en een speeltuin te liggen. Onder het gebouw komt een half verdiepte parkeerkelder met ruimte voor 70 auto's. Het Westerdreefkwartier loopt vooruit op het Masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. Voor nadere informatie zie ook het nieuwsbericht 'Samenwerking om woningen te bouwen op De Pionier' (april 2020)." (bron: gemeente Haarlemmermeer)

- In Nieuw-Vennep ontstaan gevaarlijke situaties voor fietsers omdat er scholen liggen op de routes in het dorp die gebruikt worden door landbouwverkeer. LTO Noord afdeling Haarlemmermeer wil graag dat landbouwverkeer buiten de bebouwde kom over ontsluitingswegen mag rijden. Ze hoeven dan minder lange afstanden af te leggen en niet meer door de dorpskern te rijden. Zo wordt de verkeersveiligheid in het dorp vergroot. Daarom doet de gemeente gedurende het jaar 2019 een verkeersproef. Tijdens die periode mag landbouwverkeer - alleen buiten de ochtend- en avondspits - via de Noordelijke Randweg om het dorp heen rijden.

Na afloop van de proef wordt besloten of de wegen permanent door landbouwvoertuigen gebruikt mogen worden. Als tijdens de proef blijkt dat er teveel gevaarlijke situaties ontstaan of dat het verkeer niet meer goed doorstroomt dan wordt de proef afgebroken. Het monitoren van de proef wordt gedaan door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in het voorjaar en het najaar wanneer het landbouwverkeer op zijn drukst is. De gemeente heeft vooraf een lijst met criteria gemaakt waarmee kan worden bepaald wanneer de proef is geslaagd of niet. Het monitoren gebeurt in overleg met LTO Noord. (bron: gemeente Haarlemmermeer, 24-12-2018)

- Ten westen van Nieuw-Vennep, in 'Buiten-Vennep', zouden 'slechts' 750 woningen moeten worden gebouwd. Dat stelt de WePa (Westflank/Park21), een werkgroep van de Vennepse dorpsraad en de wijkraad Getsewoud. De voorlopige plannen gaan uit van de bouw van 2.750 nieuwe woningen ten westen van de IJweg en de aanleg van het Beinsdorpermeer bij Beinsdorp. De werkgroep vindt dat de komst van bijna 3.000 woningen te veel 'impact' heeft op de leefomgeving. De dorps- en wijkraad vrezen onder meer voor de sociale cohesie in het dorp en waarschuwen voor een 'Bijlmer aan de rand van ons dorp'. Ook benadrukt de WePa dat in Buiten-Vennep voldoende voorzieningen moeten komen. De intentie is kennelijk (getuige de link) om in dit gebied ook 160 ha 'nieuwe natuur' te realiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuw-Vennep heeft 2 rijksmonumenten, zijnde boerderij Kleine Vennep uit ca. 1928 op Hoofdweg 1041, en boerderij Margaretha's Hoeve uit 1862 op Hoofdweg 1327.

- Witte Kerk (voorheen Hervormd) van de Protestantse Gemeente Nieuw-Vennep - Burgerveen.

- Gereformeerde (PKN) kerk (Eugénie Previnaireweg 14) uit 1954 van Protestantse Gemeente De Rank.

- Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is een aan diverse vormen van transport gewijd museum. Het museum biedt tevens onderdak aan 11 erfgoedorganisaties. Op luchtvaartgebied zijn dit onder meer de Noorduyn Foundation, Stichting Fokker Erfgoed, Stichting Verenigde Vleugels, Fokker Heritage Trust en Stichting De Vliegtuig Compagnie. Het museum is gevestigd in de voormalige Bolsfabriek en is in april 2018 van start gegaan. De huidige locatie is een tijdelijke. Over enkele jaren beoogt het museum zijn intrek te kunnen nemen in een nieuw complex als onderdeel van ‘Park 21’ in de Haarlemmermeer. De collectie, bestaande uit onder andere vliegtuigen, autobussen en diverse andere vervoermiddelen, was voorheen ondergebracht op het Hembrugterrein in Zaandam, maar kon daar niet blijven omdat de gemeente Zaanstad en het Rijksvastgoedbedrijf geen interesse hadden en het terrein wilden verkopen. In 16 transporten is de collectie eind 2017 naar de huidige locatie overgebracht, waar deze nu voor het publiek te bezichtigen is.

"Zowel in de historie van Nederland als in ons dagelijks leven speelt transport een hoofdrol. In het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep ontdek je dat die rol nog boeiender en verrassender is dan je dacht. En ook hoezeer je er persoonlijk door geraakt en/of beïnvloed bent. Bovendien bestaat onze veelzijdige collectie transportmiddelen deels uit objecten waaraan ter plekke wordt gewerkt om ze in hun oude glorie te herstellen. Dat maakt het Nederlands Transport Museum tot het meest levende museum dat je je kunt voorstellen. Dit 'kijkje in de werkplaats' voegt nog een bijzonder aspect toe aan je bezoek. Rondleidingen of een ritje in een historische bus zijn mogelijk, bij beschikbaarheid van vrijwilligers."

In november 2020 is een bijzondere aanwinst aan de collectie toegevoegd: "Bijna veertig jaar was de SIG tram beeldbepalend voor het Utrechts openbaar vervoer. De SIG tram reed tussen 1983 en zomer 2020 op de lijn in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein en werd in Zwitserland gemaakt. Het is de enige tram die ooit is ontworpen door de NS. De tram is ook uniek in zijn soort omdat het een sneltram is die als eerste op een regionale lijn reed in Nederland. De SIG trams leverden een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties in Nieuwegein en IJsselstein. Op initiatief van de Tramweg-Stichting en naar aanleiding van petities die in zomer 2020 waren ingediend door fans van deze tram deden Provinciale Staten van Utrecht een oproep aan het college om de mogelijkheden te onderzoeken een SIG tram te redden van de slopershamer. Het voertuig dat naar het museum gaat - SIG 5017 - kwam vanwege de technische conditie als beste exemplaar voor behoud uit de selectie. Op 30 november 2020 is het laatste exemplaar dat niet naar de sloper was gegaan op een dieplader gezet richting het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep, waar bezoekers deze bijzondere tram kunnen blijven bewonderen." (bron: Provincie Utrecht, december 2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Venniper Koninginnerit (op de zondag voor Koningsdag, in 2019 voor de 20e keer) is het grootste klassiekerevenement van de Haarlemmermeer. De toer voert door de polder van de Haarlemmermeer over mooie wegen naar omliggende provincies. Een fantastische dag vol nostalgie, gezelligheid, bijzondere klassiekers en de geur van leer en olie.

- Motocross Nieuw-Vennep (weekend in juni, in 2019 voor de 29e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het in 2001 aangelegde bos Venneperhout bij Nieuw-Vennep is in korte tijd al bijzondere natuur ontstaan: in het voorjaar kleuren de slootkanten geel van het klein hoefblad, er groeien orchideeën, zo nu en dan scharrelt er een vos tussen de bomen door en in de ochtend zoeken patrijzen er naar voedsel. In de Venneperhout is sinds kort veel meer te beleven. Met een financiële bijdrage van de gemeente zijn paden en ruiterroutes opgeknapt, is de bebording vernieuwd en is in overleg met de omwonenden een nieuw hondenlosloopgebied in gebruik genomen. Aan de bosrand is de Venneper Lodge geopend. Bezoekers weten de weg goed te vinden. Zo zorgt Staatsbosbeheer samen met overheden, ondernemers en gebruikers voor aantrekkelijker groen, dicht bij huis.

- Kinderboerderij Dierenvreugd is gevestigd in het Piet van Houtenpark (Zuiderdreef 2a) en is leuk voor jong en ouder. Er is van alles te zien en te doen. Ga eens een kijkje nemen bij de schapen, de geitjes, het paard en de ezels, bewonder de mooie vogels in de volière en knuffel met de konijnen en cavia's in de knuffelruimte. En je kunt evt. je cavia of konijn bij hen laten logeren tijdens je vakantie. "Eieren zoeken en vogelhuisjes timmeren. Elke Venneper heeft dat gedaan en wil die beleving ook aan zijn kinderen en kleinkinderen doorgeven. Actieve vrijwilligers zijn er wel, maar bestuursleden waren niet meer te vinden. Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft daarom vanaf 2017 de bestuurstaken op zich genomen, waardoor de activiteiten op de Kinderboerderij voor de toekomst gewaarborgd zijn. Ook ziet wij mogelijkheden om de activiteiten op de boerderij uit te breiden. Deze plek is belangrijk voor het hele dorp, voor kinderen en volwassenen. Samen met de vrijwilligers, beheerders en Ons Tweede Thuis hopen wij dat alle Vennepers nog lang mogen genieten van de dieren en de activiteiten op deze prachtige boerderij", aldus de Dorpsraad.

- "Jeugdland in Nieuw-Vennep is een avonturen bouwspeelplaats voor kinderen. Alle ouders mogen bij hun kinderen blijven, maar we verwachten wel van ouders dat ze hun kinderen zelfstandig laten spelen. Wij ervaren dat kinderen zo zelfstandig leren spelen en zelf beslissingen leren nemen. Is je kind 6 jaar of ouder? dan mag hij/zij ook zonder ouders op Jeugdland spelen. Iedereen (kinderen en ouders) meldt zich altijd eerst bij de balie. Zo weten we wie er op het terrein is. Op het grote terrein van Jeugdland staan verschillende speeltoestellen zoals een kabelbaan, grote glijbaan, schommels, duikelrek, slingerkruis, pontje en touwbrug. Ook hebben we 10 skelters, een aantal steppen en driewielers. Er is buiten een grote zandbak met echte graafmachines en een waterpomp waarmee je water kunt pompen voor de waterbaan. Wil je een huis voor jezelf? Dat kan! Als je 6 jaar of ouder bent, mag je een hut bouwen alleen of met je vrienden.

Zelfs als het koud is of regent hoef je je op Jeugdland niet te vervelen. Binnen in het gebouw kun je allerlei spelletjes doen zoals sjoelen, tafeltennis, darten met magneet darts of gewoon een boekje lezen in de chill-hoek. Er is zelfs een binnenzandbak! Ook kun je altijd zelf knutselen en kleien in de knutselhoek. Er wordt elke dag tussen 15.00 en 16.00 uur een activiteit gehouden waar elk kind aan mee kan doen. Dit varieert van iets creatiefs zoals schilderijen maken, met ijslollystokjes knutselen, graffiti workshop, bootjes maken, breien, met kastanjes iets leuks maken, henna schilderen, een voetbal competitie of een djembé workshop. De meeste activiteiten zijn gratis.

We houden regelmatig een kampvuur waarop we marschmallows roosteren. Meestal doen we dit op zaterdag als het mooi weer is. In de winterperiode worden er filmavonden gehouden waarbij we op een megagroot scherm de nieuwste tekenfilms laten zien. Natuurlijk krijg je ook een glaasje fris en popcorn. In de zomer kamperen we een nachtje op Jeugdland, waarbij we zelf eten maken en een spannend spel spelen. In het voorjaar wordt er een Brandweerdag georganiseerd, waarbij een echte brandweerauto met echte brandweermensen naar Jeugdland komt. De kinderen kunnen met een echte brandweerspuit spuiten en allerlei andere spellen spelen."

Vliegerweide
"Nieuw-Vennep groeit flink de komende jaren door de grote woningbouwplannen. En dus groeit ook het aantal inwoners. Daarom moeten er extra recreatiemogelijkheden komen. Mensen hebben groen in de buurt nodig voor een ommetje, voor hun kinderen om te spelen, voor een wandeling met de hond of voor een fietstochtje. Aan de rand van het dorp ligt het voormalige agrarische grasland ‘de Vliegerweide’. Dit gebied wordt in 2022 omgetoverd in een parkachtig recreatiegebied. Het nieuwe groen draagt ook bij aan meer natuur en biodiversiteit. De Vliegerweide wordt ingericht met bomen, struiken en bloeiende vaste planten. Er komen wandelpaden door bloemrijk grasland, waar vroeger weiland was. En er komen lage heuvels met veel verschillende bomen. Een mooie toevoeging aan het nu nog geheel open en vlakke gebied.

Verder komt er een vlinderstrook langs de verbrede sloot. Die strook wordt een van de blikvangers in het park. De vlinderstrook is voor mensen aantrekkelijk om te wandelen en voor insecten een goede plek om te leven. Voor kinderen komt er een speelweide. Voor mensen met honden een groot honden losloop- en rengebieden voor de honden. Wandelbruggetjes over de Nieuwerkerkertocht en de nieuwe wandelpaden maken de Vliegerweide bereikbaar vanuit de Venneperhout van Staatsbosbeheer en vanaf busstation Getsewoud-zuid. Langs de Nieuwerkerkertocht komt een fietspad naar het busstation tot de tunnel in de N207. Het is de bedoeling dat dit fietspad later nog doorgetrokken wordt tot aan Olmenhorst en de Lisserweg. Het toegangspad naar en het plein voor het naastgelegen Jeugdland krijgen een opknapbeurt. Eind 2022 is de aanleg van de groene basisinrichting naar verwachting voltooid. Daarna volgen begin 2023 nog de zitbanken en enkele speel- en sportattributen." (bron: gemeente Haarlemmermeer, maart 2022)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuw-Vennep, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuw-Vennep (online te bestellen).

- In 2013 is het boek 'Leven in Nieuw-Vennep' verschenen. In het boek zijn 60 interviews met Vennepers opgenomen.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Nieuws: - Nieuws uit Nieuw-Vennep van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Waarom een Dorpsraad Nieuw-Vennep? In Haarlemmermeer bestaan zo’n 26 dorpskernen onder één gemeentebestuur. Veel diversiteit en soms lastig om te besturen. Maar daarnaast juist onze sterkte en charme. Veel energie van het gemeentebestuur gaat naar zaken als regio Amsterdam, Schiphol, het Rijk, Vinexwijken, bedrijven vestigen. Iedereen wil wat van onze economisch sterke gemeente. Dat legt een forse claim op de capaciteit van ons gemeentebestuur, waardoor het gevaar aanwezig is dat de details er op uitvoeringsniveau bij inschieten. Ons dorp heeft nu zo’n 30.000 inwoners, dat is even veel als een gemiddelde gemeente in Nederland. De lobby om de belangen van onze woon- en werkplaats onder de aandacht te houden bij het gemeentebestuur is daarom meer dan noodzakelijk. Vandaar al sinds 1956 de Dorpsraad.

Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep is een zelfstandig adviesorgaan en behartigt de belangen van het dorp op het gebied van woon- en leefklimaat, economie, welzijn en cultuur. Wij zijn een erkend participatiepartner van de gemeente Haarlemmermeer en hebben daarom invloed middels participatie, lobby en onderhandeling. Wij werken samen met andere belangenorganisaties zoals de wijkraden Getsewoud en Linquenda en ondernemersvereniging OVHZ. De dorpsraad is bijvoorbeeld betrokken bij Venneperhout, Jeugdland, openbaar groen, de verdubbeling van de N207, en de doortrekking van de Spoorlaan Zuid.

Ook lastige of bijzondere zaken worden aangepakt zoals de coffeeshop, veiligheid in woon- en leefomgeving, begraafplaats ruimte enz. Ook zijn wij er altijd bij als het gaat om grote plannen zoals de ontwikkeling Nieuwe Kom, Park21, of bepaalde nieuwe huizenbouwlocaties. Een groot plan dat op stapel staat is bijvoorbeeld de ontwikkeling van de zogeheten Westflank; in het westen van de Haarlemmermeer moeten 10.000 woningen verrijzen. Een project van Rijk, Provincie en gemeente. Ten westen van Getsewoud zal een tweede Getsewoud gebouwd worden en dat heeft een forse impact op de voorzieningen van het huidige Nieuw-Vennep en de Vennepers. Daarom praat de Dorpsraad mee."

- MFA's: - In 2012 is in Nieuw-Vennep MFA De Boshoeve gerealiseerd. Deze energieleverende, lucht- en waterzuiverende multifunctionele accommodatie bestaat uit een inclusief kinderdagverblijf en BSO, een natuurwerkplaats voor jongvolwassenen met een beperking en kantoorruimte voor maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Het gebouw is zo ontworpen dat het meer energie levert dan er verbruikt wordt. - Nadere informatie over MFA De Boshoeve.

- "Na een gewonnen Europese Architectenselectie heeft GAJ Architecten opdracht gekregen om aan de IJweg in Nieuw-Vennep de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie MFA De Breedenborgh (Sarabande 5-9 in Getsewoud-Noord) te ontwerpen. Het complex is rond 2005 gerealiseerd. Het ontwerp wordt gekenmerkt door de binnenstraat, die als het ware de ruggegraat van het plan vormt. Hieraan grenzen de verschillende clusters, waarin drie basisscholen, een kindercentrum en sportvoorzieningen zijn ondergebracht. De sport bevindt zich op de verdieping en het bouwvolume ervan verwijst naar de in de Haarlemmermeer veel voorkomende zwarte houten landbouwschuren." (bron: GAJ/VBW Architecten)

- Onderwijs: - Basisschool 't Joppe.

- Zorg: - Zorghoeve Hoeve de Vogel Elisabeth.

- Zorgerf Boerengeluk.

- In mei 2020 is Herbergier* Nieuw-Vennep geopend, gevestigd in de monumentale stolpboerderij Maragretha’s Hoeve. De hoeve is in 1880 gebouwd op de plek van haar afgebrande voorganger. In de Haarlemmermeer vestigden zich vanaf de drooglegging in 1852 boeren uit heel Nederland. Zij bouwden doorgaans boerderijen van het type uit hun streek van herkomst. De eerste eigenaar van de Margaretha's Hoeve, Melis Spaans, was afkomstig uit het West-Friese Oudendijk. De keuze voor de bouw van een stolpboerderij lag daarom voor de hand. De huidige Margaretha’s Hoeve is gebouwd in dezelfde stijl als - en op de oude fundering van - haar voorganger. Aan de voorgevel kwam een rijkversierde uitbouw. Deze zijn kenmerkend voor de ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw, toen wooncomfort en mode ook op het platteland belangrijker werden.
* De Herbergier is een landelijke keten van kleinschalige zorginstellingen, doorgaans gevestigd in monumentale panden, voor per locatie ca. 15-20 ouderen met geheugenproblemen.

Eigenaar Stadsherstel*, die de Margaretha's Hoeve in Nieuw-Vennep in december 2017 heeft aangekocht, heeft in de voormalige stal 17 appartementen gerealiseerd met elk een eigen badkamer met douche en toilet. Elk appartement in het monument is uniek en verschilt qua oppervlakte. In de appartementen zijn de vloerbalken of de oude kapconstructie mooi zichtbaar gebleven. In het hart van de hoeve is voor de gasten een gezamenlijke woonkamer met open woonkeuken gerealiseerd. Ook hier komt de grote houten gebintconstructie goed tot zijn recht. De spanten met gebintstijlen houden het dak omhoog. Alleen de delen die verrot of aangetast waren, zijn vervangen. Er moest wel eerst een volledig nieuwe fundering komen. “We zagen tijdens het heien dat de linkerkant van de boerderij voor een deel begon te zakken. Extra funderingsonderzoek maakte duidelijk dat het betreffende deel niet op palen was gebouwd zoals de rest, maar alleen op staal. Nadat de boerderij in 1880 volledig was uitgebrand, heeft men de nieuwe boerderij een stuk breder gemaakt. Deels op de oude fundering en deels op een nieuwe”, aldus projectleider Willem van Iterson.
* Stadsherstel Amsterdam is een instelling die gespecialiseerd is in de aankoop, restauratie en herbestemming van monumentale panden.

Stadsherstel heeft ook het unieke, maar zwaar vervallen tbc-huisje - een prefab houtskeletbouw gebouwtje in Zwitserse chaletstijl - gerestaureerd, zodat dit kan gaan fungeren als theehuisje voor de gasten. Het tbc-huisje is eind 19e eeuw op het erf van de Margaretha’s Hoeve neergezet door de toenmalige eigenaar boer Jan Dirk Bulk. In de zomer kwamen familieleden uit Den Haag, die kampten met astmatische klachten, in Nieuw-Vennep logeren, want hier in de polder was er tenminste frisse lucht. Zij vertoefden in het tbc-huisje en konden uit de wind en - dankzij het draaimechaniek - meedraaiend met de zon van de frisse lucht genieten. Dit soort huisjes kwamen wel vaker voor in groene gebieden, maar ze beginnen steeds zeldzamer te worden. (bron: Stadsherstel)

Zorgondernemers Resi en Rogier Vroegindeweij beheren de woonvoorziening en samen met hun twee kinderen wonen zij in het voorhuis. Het echtpaar Vroegindeweij en hun team garanderen een zorgvolle en huiselijke woonomgeving. "Wij vinden het belangrijk dat ook echtparen welkom zijn in Herbergier Nieuw-Vennep. Als de één een diagnose heeft en de ander niet, kan men toch bij ons als paar komen wonen. Dit is anders dan in de reguliere zorg gebruikelijk is."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuw-Vennep alg., - idem Lindenhof en - idem RK.

Reactie toevoegen