Nieuw-Wehl

Plaats
Dorp
Doetinchem
Liemers
Gelderland

Nieuw Wehl plaatsnaambord (Kopie).jpg

Nieuw-Wehl is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doetinchem. T/m 2004 gemeente Wehl.

Nieuw-Wehl is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doetinchem. T/m 2004 gemeente Wehl.

nieuw_wehl_cv_de_molledraejers.jpg

In Nieuw-Wehl houden ze wel van een feestje. Een van de vele actieve verenigingen in het dorp is carnavalsvereniging De Mölledraejers.

In Nieuw-Wehl houden ze wel van een feestje. Een van de vele actieve verenigingen in het dorp is carnavalsvereniging De Mölledraejers.

nieuw_wehl_trekkertrek.gif

Het motto van het trekkertrekcomité van Nieuw-Wehl is: "Gas op die Krukas en oefenen keerl!" De toegang tot dit evenement is slechts € 5,00 en kinderen onder de 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen. Tip: klik eens op deze foto. ;-)

Het motto van het trekkertrekcomité van Nieuw-Wehl is: "Gas op die Krukas en oefenen keerl!" De toegang tot dit evenement is slechts € 5,00 en kinderen onder de 12 jaar kunnen zelfs gratis naar binnen. Tip: klik eens op deze foto. ;-)

nieuw_wehl_wehls_cross_event_kopie.jpg

Niet alleen bij de trekkertrek, ook bij het jaarlijkse Wehlse Cross Event gaat het gas d'r op!

Niet alleen bij de trekkertrek, ook bij het jaarlijkse Wehlse Cross Event gaat het gas d'r op!

nieuw_wehl_schutterij_de_eendracht_kopie.jpg

Naast het carnaval, de trekkertrek en de cross is ook het schuttersfeest een van dé jaarlijkse evenementen in Nieuw-Wehl

Naast het carnaval, de trekkertrek en de cross is ook het schuttersfeest een van dé jaarlijkse evenementen in Nieuw-Wehl

Nieuw-Wehl

Terug naar boven

Status

- Nieuw-Wehl is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doetinchem. T/m 2004 gemeente Wehl.

- Het dorp Nieuw-Wehl heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien in' Wehl.

- Onder het dorp Nieuw-Wehl valt ook een deel van de buurtschap Kleindorp.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling van deze plaatsnaam is op de plaatsnaamborden zonder koppelteken. Lokale instanties zoals de parochie, de Dorpsraad en de dorpssite hanteren doorgaans echter de naam met koppelteken. Taalkundig gezien geniet de spelling met koppelteken in dit geval ook de voorkeur (zie 6.E onder de link). Dilemma is dat het dorp voor het postcodeboek en daarmee voor de gemeentelijke basisregistratie BAG geen formele ´woonplaats´ is en dat daardoor vermoedelijk de spelling ook nooit formeel is vastgesteld. Maar gezien het hiervoor gestelde, dat de spelling met koppelteken lokaal het meest gangbaar is en taalkundig ook te prefereren is, gaan wij ervan uit dat de spelling op de plaatsnaamborden een 'drukfoutje' is en hanteren wij op onze pagina de spelling met koppelteken.

Oudere vermeldingen
1830-1855 Achter Wehl, 1840 Achterwehl, 1936 Achter-Weel, 1942 Achterweel, Nieuw-Weel, 1977 Nieuw-Wehl.

Naamsverklaring
De oorspronkelijke plaatsnaam betekent achter 'achterwaarts gelegen' ten opzichte van Wehl, gezien vanaf de Oude IJssel. De naamsverandering in Nieuw-Wehl is vastgelegd bij raadsbesluit in 1933.(1) Dit was te danken aan lobbywerk van de toenmalige pastoor.

Terug naar boven

Ligging

Nieuw-Wehl ligt W van Doetinchem, NW van Wehl.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuw-Wehl 45 huizen met 325 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oorspronkelijk kleine buurtschap ontwikkelt zich tot een dorp door de bouw van een school in 1914 en door het stichten van de kerk en parochie in 1925. Een belangrijke voorziening in het dorp is verder de multifunctionele accommodatie De Horst, waarin verenigingen, sport en jeugd onderdak vinden.

Sinds de jaren zestig is Nieuw-Wehl verder gegroeid door nieuwbouwprojecten aan achtereenvolgens de Horststraat, Deutseveldstraat, Mgr. Hendriksenstraat, Nieuwe Kerkweg en plan De Horst. Verder is er een groot wooncomplex van voorheen Fatima Zorg (in 2014 gefuseerd met de Schreuderhuizen uit Arnhem, sinds 2015 gaan zij gezamenlijk verder onder de naam Elver), de grootste werkgever in het dorp, die ca. 200 mensen met een verstandelijke beperking in groepswoningen een beschermde omgeving biedt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl (2015).

- Basisschool Het Timpaan in Nieuw-Wehl is na afloop van schooljaar 2014-2015 gesloten, omdat het aantal leerlingen voortdurend daalde en te klein was geworden. De leerlingen gaan sindsdien naar school in de gelijknamige school in buurdorp Wehl.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand uit 1925. Het ontstaan van de parochie en dus het dorp Nieuw-Wehl krijgt vorm vanaf 1907, doordat een aantal inwoners in het toenmalige gebied bekend als Achter-Wehl een verzoek richt aan de gemeenteraad van Wehl om in de buurtschap een school te stichten. Na veel problemen wordt er in 1914 gestart met het bouwen van een school. In 1921 wordt er een actiecomité opgericht dat zich inzet voor de bouw van een kerk. Na een proces van drie jaar wordt in 1924 door de aartsbisschop een machtiging verleend tot de bouw van een kerk en een pastorie. Kapelaan Henricus van Ooijen uit moederparochie Wehl wordt bouwpastoor van de nieuwe parochie. Op 19 maart 1925 wordt de kerk door aartsbisschop monseigneur H. van de Wetering plechtig geconsacreerd en toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

In 1981 ontstaat er een vorm van samenwerking met de buurparochies Wehl en Kilder. In 1983 sluit de parochie Beek zich hierbij aan. In 1997 wordt de werkeenheid aangevuld met de parochies Zeddam en Braamt. Pastoor Tervoort wordt in 1999 benoemd tot pastoor van deze zes parochies (het Parochieverband Wehl).

- Korenmolen Bernadette (Kerkhofweg 12) is in 1861 gebouwd en in 1965 en 1996 gerestaureerd. In laatstgenoemd jaar is de molen weer compleet maalvaardig opgeleverd. De particuliere eigenaar is tevens vrijwillig molenaar en zet de molen geregeld in bedrijf.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Mölledraejers.

- Trekkertrek met Tentfeest (juli).

- Schuttersfeest (juli).

- Het Wehls Cross Event (weekend in augustus, in 2018 voor de 5e keer) wordt gehouden aan de Mgr. Hendriksenstraat te Nieuw-Wehl. Het is een familieweekend met spannende motorcrosswedstrijden, gezellige feesten, goede muziek en activiteiten voor jong en ouder. Kortom plezier en vermaak voor alle leeftijdscategorieën.

- Eveneens in augustus is er de jaarlijkse Boer' N Drek Run (in 2019 voor de 5e keer).

- Theatergroep Niweto uit Nieuw-Wehl is opgericht in 1960 en heeft ca. 25 leden, van ca. 25 tot 70 jaar. Het is een van de toonaangevende amateurtheatergezelschappen in de regio. Niweto is een vereniging die de uitdaging niet schuwt en waarbij de ontwikkeling van individuele spelers naar een voor een amateurvereniging redelijk hoog niveau centraal staat. Niweto brengt jaarlijks in november een nieuwe voorstelling op de planken, met telkens een nieuwe professionele regisseur, waarbij gestreefd wordt naar kwaliteit. Elke productie, hoe groot of klein ook, moet een uitdaging zijn om er uit te halen wat er in zit.

Als doel is gesteld de spelers nieuwe uitdagingen te geven, maar daarbij de wensen van het publiek niet uit het oog te verliezen. De vereniging wil een zo groot mogelijke groep theaterliefhebbers in de regio met meerdere vormen van theater in aanraking brengen: literair drama, een thriller, (tragie)komedies en musicals. Toneel is de basis, maar de spelers hebben al diverse keren laten zien dat ze alle vormen van theater (spel, zang, beweging en dans) in huis hebben. Het is goed om eigen grenzen te verkennen of te verleggen. Daarom zijn leden ook actief met improvisaties en straattheater, en treden ze soms op tijdens de Nieuw-Wehlse pronkzitting bij de carnaval of op de Wehleriade.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuw-Wehl.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad voor Wehl en Nieuw-Wehl.

- MFA: - Multifunctionele accommodatie (MFA) De Horst in Nieuw-Wehl is een dorpshuis met sporthal. In het sportgedeelte kunnen de volgende sporten beoefend worden: gymnastiek; basketbal; volleybal; voetbal jeugd; diverse andere sporten in overleg. Voor de verenigingen vormt het verenigingsdeel van De Horst een belangrijk gebouw waar laagdrempelige ruimte beschikbaar is. Beheerscommissie De Horst wordt ondersteund door de volgende verenigingen en instanties: Schutterij De Eendracht; Schietvereniging 't Keugeltje; Schietvereniging Juliana; S.v. Noad; CV De Mölledraejers; de RK Vrouwenbond; Niweto; Parochie O.L.V. van Altijddurende Bijstand. Het verenigingsgedeelte heeft een leuke en gezellige gemeenschapsruimte en een jeugdhonk waar jongeren zich kunnen vermaken, tevens heeft het verenigingsgedeelte een schietkelder.

- Sport: - "s.v. NOAD is een bloeiende sportvereniging in Nieuw-Wehl. Vanuit haar thuisbasis, sporthal De Horst (Nieuwe Kerkweg 32), biedt de vereniging tal van sporten aan, waaronder volleybal, conditietraing, aerobics, pilates, gym en indiaca. Dit alles onder leiding van gediplomeerde trainers. NOAD staat voor "Nooit Opgeven Altijd Doorgaan". De vereniging is in 2001 opgericht. Al snel groeit ze uit tot een omnisportvereniging met ruim 140 leden. Ons doel is om zoveel mogelijk dorpsgenoten, jong en ouder, aan het sporten te krijgen en te houden. Met een eigen sportvereniging willen we daarnaast de sociale contacten onder de Nieuw-Wehlse bevolking stimuleren. Tevens willen we een sportcultuur voor jong en ouder ontwikkelen. Onze leden komen niet alleen uit het eigen dorp. Inmiddels hebben ook veel inwoners van de ons omringende plaatsen de weg naar s.v. NOAD gevonden. s.v. NOAD begon in de oude gymzaal. Deze was echter aan vervanging toe. De gemeenteraad van Wehl heeft reeds in 2001 besloten een nieuwe sportzaal te bouwen. Sinds 2003 is de nieuwe sporthal De Horst dan ook onze thuisbasis."

- Overige verenigingen: - Schutterij De Eendracht in Nieuw-Wehl is opgericht in 1948 en bestaat uit de volgende afdelingen; bestuur, drumfanfare, vendeliers, keurkorps, bielemannen en marketentsters.

- Zorg: - Elk mens wil zijn dag zinvol doorbrengen. Maar hoe, dat is voor iedereen anders. Daarom biedt Elver in Nieuw-Wehl een breed spectrum aan dagbesteding. Op verschillende locaties kunnen cliënten spelen, leren of werken. Er is altijd een activiteit die past bij de interesses, wensen en mogelijkheden van je kind of verwant. Ook verstandelijk beperkte cliënten die niet bij Elver wonen, kunnen meedoen aan de dagbesteding. Voor iedere interesse zijn er wel mogelijkheden. Zo is er een onderhoudsgroep die grote en kleine klusjes doet bij Elver, een Sjop en atelier, Lunchroom Tesoro, een buitenbeheergroep, Klei & Kunst, en Anna Reintjes Bed & Breakfast.

Reactie toevoegen