Nieuwebrug

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

Nieuwebrug

Terug naar boven

Status

- Nieuwebrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente Heerenveen. T/m 1983 tevens deels gemeente Heerenveen (t/m 30-6-1934 gemeente Aengwirden). De gemeente Skarsterlân is bij de fusies van 2014 grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. Alleen de dit dorp en buurdorp Haskerdijken zijn middels grenscorrectie aan de gemeente Heerenveen toegevoegd.

- Nieuwebrug vormt in de praktijk een tweelingdorp met buurdorp Haskerdijken. Formeel (d.w.z. voor bijv. het postcodeboek en de plaatsnaamborden) zijn het nog wel aparte woonplaatsen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijbrêge.

Oudere vermeldingen
Nieuwe Brug, 1840 Nijebrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuwebrug 28 huizen met 197 inwoners onder de gemeente Haskerland, en 31 huizen met 161 inwoners onder de gemeente Aengwirden. Totaal dus 59 huizen met 358 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 60 huizen, nu met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de 19e eeuw is onder Haskerdijken een nieuwe brug aangelegd. Schippers moesten hier soms wachten, mensen die over de weg kwamen ook en door de bedrijvigheid die dit aantrok is het dorp Nieuwebrug ontstaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Interview met de leden van Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nieuwebrug op nieuwssite Groot Heerenveen, oktober 2019.

- "Omwonenden zijn opgelucht nu er definitief geen 12 wooneenheden komen in de woonboerderij op Leeuwarderstraat 220 in Nieuwebrug. Dat advies heeft de bezwarencommissie van de gemeente Heerenveen medio 2018 gegeven. Deze commissie was ingeschakeld vanwege een geschil tussen de aspirant koper en de omwonenden. Het college van burgemeester en wethouders had de vergunning voor het realiseren van 12 wooneenheden in de woonboerderij toegezegd, mits de aanvrager in gesprek zou gaan met het dorp. De partijen kwamen niet tot een compromis en de omwonenden dienden een bezwaar in bij de gemeente. Inmiddels is het pand verkocht aan een derde partij. De bezwarencommissie vond dat "de aanvrager niet als belanghebbende kon worden aangemerkt". Op het moment dat hij de vergunning kreeg, was hij namelijk geen eigenaar van het pand. De gemeente was van dit feit niet op de hoogte; alleen de vergunningaanvraag was bekend en toegewezen.

Aanvrager van de vergunning was een 'pandjesbaas' die in Heerenveen en omstreken meerdere panden bezit en ombouwt voor kamerverhuur. Omwonenden hebben vaker hun verhaal gedaan rondom misstanden in zijn huizen. Er zou sprake zijn van excessief drugsgebruik en de panden zouden onveilig zijn. Omwonenden van het pand wilden daarom voorkomen dat deze man zijn imperium uit zou breiden naar Nieuwebrug. Daarnaast is het pand, zo wordt in het rapport van de bezwarencommissie beschreven, in slechte staat. Er is een grote investering nodig om de woonboerderij op te knappen. Dorpelingen zijn bang dat de pandjesbaas dat niet zou doen. Als laatste adviseert de commissie de gemeente een beleid rondom kamerverhuur op te stellen. Dit is niet de eerste keer dat hiertoe wordt opgeroepen: buren van andere panden van de pandjesbaas vroegen in juli 2018 al om adequate maatregelen van de gemeente. Betrokken wethouder Jaap van Veen zei tegen de raad dat er voor eind 2018 duidelijkheid is rondom kamerverhuur." (bron: Huurdersvereniging De Bewonersraad)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windmotor Nieuwebrug (bij Leeuwarderstraatweg 201) staat op park de Mookhoek, een natuurpark behorend bij een centrum voor begeleid wonen en dagbesteding en zorgt hier voor de bemaling. De molen is uitgerust met 12 windbladen en 1 windveer. De toren heeft een hoogte van ca. 3 m. De windmotor staat op een betonnen waaierpompput van ca. 1m. breed.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuwebrug en buurdorp Haskerdijken.

- Nieuws: - "Dorpskrant De Brêge is opgericht in 1985 en wordt gratis huis aan huis verspreid in de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug. Het doel van de krant is de inwoners van de beide dorpen op de hoogte te brengen van het nieuws in het algemeen en van de verenigingen en organisaties in het bijzonder. De Brêge heeft vaste rubrieken en veel bijdragen van dorpsgenoten. De krant verschijnt vijf maal per jaar in een oplage van ruim 400 exemplaren. De dorpskrant is onafhankelijk en wordt financieel mogelijk gemaakt door de adverteerders en giften van derden."

- Nieuws uit Haskerdijken en Nieuwebrug op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nieuwebrug is opgericht in 1900 en is er voor alle dorpsbewoners om de belangen te behartigen. Het bestuur streeft er naar om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hierbij valt te denken aan voorzieningen, maar ook het tegengaan van bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is het tegenhouden van de reststoffencentrale op De Wierde, samen met anderen. Een aantal bestuursleden heeft daartoe zitting in de begeleidingscommissie van De Wierde en het omwonendenoverleg. Jaarlijks in april is er een ledenvergadering waar ook vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen aanwezig zijn. Het bestuur houdt verder toezicht op het speelveld en de gelden van CARS en is mede-toezichthouder voor het Dodo-bos.

Reactie toevoegen