Nieuwerhoek

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

nieuwerhoek_kaart.jpg

Op deze kaart staat precies de complete buurtschap Nieuwerhoek (= het deel W van de Vecht). Goed te zien is dat het het meest Z deel van het dorpsgebied van Loenen is; Z van de rode lijn begint het dorpsgebied van Nieuwersluis. (© www.openstreetmap.org)

Op deze kaart staat precies de complete buurtschap Nieuwerhoek (= het deel W van de Vecht). Goed te zien is dat het het meest Z deel van het dorpsgebied van Loenen is; Z van de rode lijn begint het dorpsgebied van Nieuwersluis. (© www.openstreetmap.org)

Nieuwerhoek

Terug naar boven

Status

- Nieuwerhoek is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 2010 gemeente Loenen.

- De buurtschap Nieuwerhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Loenen aan de Vecht.

- Buurtschap Nieuwerhoek ligt direct Z van en los van de dorpskern van Loenen aan de Vecht, maar ligt nog wel binnen de bebouwde kom van dat dorp.

- De buurtschap Nieuwerhoek heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 Nieuwehoek, 1866 Nieuwenhoek.

Naamsverklaring
De buitenplaats is in de 17e eeuw gesticht door de Amsterdamse familie Van Hoek. Met de toevoeging nieuw werd de plaats onderscheiden van de thans verdwenen locaties Ouderhoek en Klein Middenhoek (1839-1859).(1)

Naamgeving
De buurtschap Nieuwerhoek is dus genoemd naar de alhier gelegen gelijknamige buitenplaats, waarvoor zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwerhoek ligt direct Z van Loenen aan de Vecht, aan de Rijksstraatweg (N402) en grenst in het O aan de rivier de Vecht. Het is de meest zuidelijke bebouwing in het dorpsgebied van Loenen aan de Vecht aan de W zijde van de Vecht; direct Z hiervan begint het dorpsgebied van buurdorp Nieuwersluis.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat de panden aan de Rijksstraatweg in het dorpsgebied van Loenen aan de Vecht met de huisnrs. 65-95 aan de W zijde en 76-86 aan de O zijde. Samen zijn dit ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De bebouwing in dit gebied omvat oorspronkelijk alleen de buitenplaats Nieuwerhoek O van de Rijksstraatweg, met aan de W zijde slechts enkele panden. In de jaren twintig van de 20e eeuw verschijnt de naam Nieuwerhoek als plaatsnaam dus in dit geval kennelijke buurtschapsnaam in de atlassen. De meeste panden aan de W zijde van de weg zijn pas in de jaren veertig van de 20e eeuw gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Nieuwerhoek heeft 17 rijksmonumenten, waarvan 9 in verband met de gelijknamige buitenplaats aan de Vecht (huisnrs. 76-80) en 8 in verband met de direct N hiervan gelegen buitenplaats Cronenburgh (huisnrs. 84-86). De links naar de beschrijvingen van al deze objecten vind je in de lijst van rijksmonumenten in Loenen aan de Vecht.

- Rond 1625 of 1640 (wij zien in bronnen deze beide jaartallen vermeld staan) kopen leden van de Vlaamse doopsgezinde familie Van Hoek drie nabijgelegen boerderijen die zij na de inval van de Fransen (1672) ombouwen tot buitenplaatsen: Nieuwerhoek, Ouderhoek en Middenhoek. Van de oorspronkelijke landhuizen bestaat alleen de eerstgenoemde nog (landhuis Middenhoek op nr. 55 is in 1956 afgebrand en in 1970 door een nieuw woonhuis vervangen, en landhuis Ouderhoek Z daarvan is in 1839 gesloopt en begin 20e eeuw vervangen door een gelijknamige boerderij).

Begin 18e eeuw is het huis verfraaid met stuc- en snijwerk van Van Logteren en een kostbare marmeren gangvloer. Ruim een eeuw later is het huis weer aangepast: het krijgt empire ramen en is witgestuct. Begin 20e eeuw is de koepelserre aan de zijkant van het huis gebouwd. Aan weerszijden van het huis staan twee gebouwen, die vroeger tuinmanswoning en orangerie (later koetshuis) zijn geweest. - Videoreportage (2014) met dhr. Edward Munnig Schmidt, die sinds 1973 met zijn vrouw buitenplaats Nieuwerhoek bewoont.

- Buitenplaats Cronenburgh is rond 1925 gesticht door G.H. Boner op een 2,5 hectare groot terrein dat voorheen behoorde tot de direct Z hiervan gelegen buitenplaats Nieuwerhoek. Architect W.H. Willms heeft het ontwerp gemaakt voor het hoofdgebouw, de tuinmanswoning en het tuinhuis. Het onbebouwd gebleven deel is voorzien van een park-/tuinaanleg. De naam is ontleend aan het verdwenen Kasteel Kronenburg / Cronenburgh dat in de nabijheid heeft gestaan.

- Overigens zijn ook de panden aan de W, oneven zijde alleszins de moeite van het bekijken waard. Dus als je hier met welk vervoermiddel dan ook komt; parkeer hem even en wandel dit gedeelte heen en weer, zodat je de panden aan beide kanten van de weg goed kunt bekijken.

- Op oude kaarten staat dat bij huisnr. 93 vroeger een stoomgemaal Nieuwerhoek heeft gestaan. Tegenwoordig staat er een modern gemaal. Van beide hebben wij vooralsnog geen nadere gegevens kunnen vinden.

Reactie toevoegen