Nieuweschoot

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

nieuweschoot_collage.jpg

Nieuweschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuweschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuweschoot..JPG

De Engelenvaart bij de brug tussen Nieuweschoot en Rottum

De Engelenvaart bij de brug tussen Nieuweschoot en Rottum

Nieuweschoot.JPG

Het in de bossen gelegen kerkje van Nieuweschoot

Het in de bossen gelegen kerkje van Nieuweschoot

Nieuweschoot

Terug naar boven

Status

- Nieuweschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Sinds 2006 bezit het dorp een eigen wapen en een vlag. Het ontwerp is gemaakt door de heer J.C. Terluin, lid van de Fryske Rie foar Heraldyk. De betekenis is als volgt: Schoot betekent: 'vooruitspringend stuk land'. De groene punt in het gouden schild wil dat uitbeelden. Nieuweschoot is een agrarisch dorp. De zilveren klaver in de voet van het schild is daar een symbool van. Het duidt op het weidegebied en de veeteelt. Op de kaart van Schotanus (begin 18 eeuw) kunnen we twee eendenkooien bij dit dorp ontdekken. Het rode eentje in het schildhoofd houdt de herinnering hieraan levend. Er is veel natuurgebied bij het dorp; de eikentakken met de eikel en twee bladeren geven dit aan. De eik is een zeer belangrijke boom in ons land. Hij geeft niet alleen prima en goed hard timmerhout, maar ook de eikels die vroeger veel als varkensvoer werden gebruikt, terwijl van de schors looistof werd gemaakt. De gouden achtergrond van het wapen geeft de zandgrond aan. De vlag is een uitvloeisel van het wapen. De rode zoom van de groene punt wil de lintbebouwing van het dorp aangeven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Nieuwe Schoot.

Terug naar boven

Ligging

Nieuweschoot ligt direct ZW van Heerenveen. In het verleden lag het dorp tussen de spoorlijn en de Engelenvaart. Met de komst van het crematorium en de uitbreiding van het Heerenveense Industrieterrein Zuid is de oostelijke grens enkele honderden meters opgeschoven. Formeel woont een aantal Nieuweschoters daarom nu in Heerenveen. Maar voor de inwoners maakt dat praktisch gezien echter geen verschil: zij zien het dorp nog altijd als één geheel, tussen spoorlijn en Engelenvaart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nieuweschoot 28 huizen met 164 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp - d.w.z. het formele deel, voor de postadressen - ca. 55 huizen met ca. 135 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Nieuweschoot.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuweschoot heeft 2 rijksmonumenten, zijnde boerderij Rika Zathe uit 1861 op Rotstergaasterweg 95, en de Hervormde kerk met klokkenstoel op nr. 43. Het kerkje is het oudste monument van het dorp en dateert uit de 14e eeuw. Het wordt omringd door een goed bewaard gebleven middeleeuws kerkhof met een groot aantal typisch Friese grafstenen. Het geheel getuigt op een sprekende wijze van het middeleeuws verleden van dit dorp. In de kerk worden sinds 1976 geen kerkdiensten meer gehouden. Hij doet nog wel dienst bij begrafenissen, huwelijken en culturele evenementen van het dorp. Het kerkje is eigendom van de gemeente Heerenveen.

- De klokkenstoel is gebouwd van grenenhout op 6 gemetselde poeren. De ca. 200 kg wegende 14e-eeuwse klok heeft een diameter van 66 cm. De klok is in 2009 gerestaureerd.

- Nieuweschoot heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde grafmonumenten op de begraafplaats bij de kerk, en de stelpboerderij uit ca. 1920 op Rotstergaastweg 30.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag half mei (in 2020 voor de 16e keer) is er - volgens de dorpssite - de gezelligste groenmarkt op tuingebied in de appelhof van de familie Bakker. Er ias een groot aanbod van alles wat er groeit en bloeit in de tuin, zoals vaste planten, 1- en 2-jarige planten, bol- en knolgewassen, groenteplanten enz. Verder is er een groot aanbod aan bloemstukken, tuindecoraties, keramiek, jams, kruidenthee, honing en nog veel meer.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nieuweschoot.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Nieuweschoot.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Nieuweschoot is opgericht in 1946. Men kan spelen op een door veehouder Gaastra gratis ter beschikking gesteld stuk land. In de beginjaren krijgen de spelers voetbalschoenbonnen aangeboden. Deze zijn voor de eerste elftalspelers en die mogen er alleen gebruik van maken als de oude voetbalschoenen worden afgestaan aan de tweede elftalspelers. In 1956 heeft de club 47 leden, in 1962 140. Door de groei van wijk De Greiden breidt het ledental zich explosief uit. In 1978 wordt het 200e jeugdlid ingeschreven. In 1986 heeft de club ruim 400 leden. In 1970 wordt de vereniging te groot voor het land bij veehouder Gaastra en wordt zij medegebruiker van sportpark De Akkers, waar Heerenveense Boys hun thuishonk heeft. In 1975 betrekt de vereniging haar eigen sportcomplex op De Greiden. In 1997 staat zij op verzoek van de gemeente het Z deel af aan AV '55. In dat jaar wordt ook een atletiekbaan op het complex gerealiseerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nieuweschoot.

Reactie toevoegen