Nieuwklap

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier Groningen
Westerkwartier
Groningen

Nieuwklap Zuidhorn bord RK [640x480].JPG

Nieuwklap heeft alleen plaatsnaamborden aan de Westerkwartierse/Aduardse kant

Nieuwklap heeft alleen plaatsnaamborden aan de Westerkwartierse/Aduardse kant

nieuwklap_brug_over_aduarderdiep.jpg

In 2018 is in buurtschap Nieuwklap een ongelijkvloerse aansluiting op de N355 gerealiseerd. Dat is het Knooppunt Nieuwklap. In dat kader is bij deze buurtschap ook een nieuwe brug over het Aduarderdiep aangelegd. (© https://groninganus.wordpress.com)

In 2018 is in buurtschap Nieuwklap een ongelijkvloerse aansluiting op de N355 gerealiseerd. Dat is het Knooppunt Nieuwklap. In dat kader is bij deze buurtschap ook een nieuwe brug over het Aduarderdiep aangelegd. (© https://groninganus.wordpress.com)

Nieuwklap

Terug naar boven

Status

- Nieuwklap is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, in deels gemeente Westerkwartier (t/m 1989 gemeente Aduard, in 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier) en deels gemeente Groningen (t/m 1968 gemeente Hoogkerk, in 1969 over naar gemeente Groningen).

- De buurtschap Nieuwklap valt voor het Zuidhornse (W) deel onder het dorp Aduard; voor het Groningse (O) deel zou je het als vallend onder het dorp Dorkwerd kunnen beschouwen, maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek heeft, ligt dit deel van de buurtschap voor de postadressen, net als Dorkwerd, 'in' Groningen.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Neiklap. Je woont niet in maar op Neiklap.

Oudere vermeldingen
1867 Nieuweklap.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de nieuwe klap 'ophaalbrug' over het Aduarderdiep.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwklap ligt halverwege de stad Groningen en het dorp Aduard, aan een stukje oude Friesestraatweg parallel aan de huidige provinciale weg (de N355), aan beide zijden van de brug over het Aduarderdiep. De grens tussen de gemeente Groningen en de gemeente Westerkwartier loopt hier door dat Aduarderdiep. De buurtschap heeft alleen plaatsnaamborden in het W gedeelte, dat onder de gemeente Westerkwartier valt. O van de buurtschap ligt de buurtschap Slaperstil.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuwklap heeft ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de aanleg van het Aduarderdiep rond 1400 is hier een sluis gebouwd. Later is er, mogelijk met de aanleg van de Friesestraatweg in 1843, de draaibrug de Nieuwe Klap gelegd, die de beide delen van de buurtschap vroeger met elkaar verbond en waar tol werd geheven. Naar het noorden toe lag in de 19e eeuw aan westzijde van het Aduarderdiep de Tjapkebrug. In 1938 is de huidige vaste 'hoge brug' ernaast gebouwd voor het nieuwe tracé van de Friesestraatweg (N355). De draaibrug is daarop weggehaald. Daarmee is Nieuwklap in de luwte komen te liggen aan de Lindt, een aftakking van het Aduarderdiep richting Aduard.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is het Bestemmingsplan Aduard - Nieuwklap, vervanging brug Aduard en rondweg Aduard - Nieuwklap vastgesteld. In verband met een opwaardering van het Van Starkenborghkanaal (om het geschikt te maken voor grotere schepen) zijn de bruggen over dat kanaal bij Aduard en Dorkwerd vervangen.

Tevens wordt de N983, die nu nog dwars door het dorp Aduard loopt, omgelegd langs genoemd kanaal en vervolgens naar het Z langs het Aduarderdiep (gereed medio 2019), ter verhoging van de verkeersdoorstroming en -veiligheid en om het doorgaande verkeer om Aduard heen te leiden. Aldaar is in 2018 een ongelijkvloerse aansluiting op de N355 gerealiseerd. Dat is het Knooppunt Nieuwklap. In dat kader is er bij deze buurtschap een nieuwe brug over het Aduarderdiep aangelegd. De plannen zijn dankzij inspraakreacties zodanig gewijzigd dat zij de buurtschap zo veel mogelijk ontzien.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van de nieuwe brug bij Nieuwklap over het Aduarderdiep en van de nieuwe en de oude brug over de Lindt aldaar.

Reactie toevoegen