Nieuwkoop

Plaats
Dorp en gemeente
Nieuwkoop
Groene Hart Holland Rijnland
Zuid-Holland

nieuwkoop_welkom_in_de_gemeente_bord_kopie.jpg

Nieuwkoop is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Holland Rijnland en Groene Hart. Met dit mooie bord word je er gastvrij welkom geheten.

Nieuwkoop is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Holland Rijnland en Groene Hart. Met dit mooie bord word je er gastvrij welkom geheten.

gemeente_nieuwkoop_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Nieuwkoop anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Nieuwkoop anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

nieuwkoop_gemeente_plattegrond_met_de_13_kernen.jpg

Sinds de gemeentelijke herindelingen van 2007 omvat de gemeente Nieuwkoop 13 dorpen. Op dit kaartje staan ze allemaal, en kun je ook mooi de ligging ten opzichte van elkaar zien. (bron: Dorpsplan Ter Aar en Korteraar)

Sinds de gemeentelijke herindelingen van 2007 omvat de gemeente Nieuwkoop 13 dorpen. Op dit kaartje staan ze allemaal, en kun je ook mooi de ligging ten opzichte van elkaar zien. (bron: Dorpsplan Ter Aar en Korteraar)

nieuwkoop_collage.jpg

Nieuwkoop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwkoop, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

nieuwkoop_nieuwkoopse_plassen_overstekende_otters_kopie.jpg

Als je dit bord ergens ziet, is dat een goed teken, nl. dat de otter in dat gebied is teruggekeerd. In dit geval in de Nieuwkoopse Plassen, sinds 2014 (voor het eerst sinds 1978). Boswachter John monteert hier het bord om je erop te attenderen.

Als je dit bord ergens ziet, is dat een goed teken, nl. dat de otter in dat gebied is teruggekeerd. In dit geval in de Nieuwkoopse Plassen, sinds 2014 (voor het eerst sinds 1978). Boswachter John monteert hier het bord om je erop te attenderen.

Nieuwkoop.jpg

Boerderijen buiten de kom van het dorp Nieuwkoop, aan de Noordenseweg richting Noorden

Boerderijen buiten de kom van het dorp Nieuwkoop, aan de Noordenseweg richting Noorden

Nieuwkoop_0.jpg

Via het Meijepad komen we in Nieuwkoop

Via het Meijepad komen we in Nieuwkoop

Nieuwkoop (2).jpg

Middenin Nieuwkoop

Middenin Nieuwkoop

nieuwkoopse_plassen_ophaalbrugje.jpg

Via het ophaalbrugje komen we bij de Nieuwkoopse Plassen

Via het ophaalbrugje komen we bij de Nieuwkoopse Plassen

nieuwkoopse_plassen.jpg

Nieuwkoopse Plassen

Nieuwkoopse Plassen

nieuwkoopse_plassen_eldorado_voor_vogels.jpg

De Nieuwkoopse Plassen, een eldorado voor vogels

De Nieuwkoopse Plassen, een eldorado voor vogels

Nieuwkoop

Terug naar boven

Status

- Nieuwkoop is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de regio's Holland Rijnland en Groene Hart.

- Wapen van de gemeente Nieuwkoop.

- De gemeente is per 1-9-1855 vergroot met de gemeente Achttienhoven, in 1989 met delen van de gemeenten Kamerik en Wilnis*, en in 2007 met de gemeenten Liemeer en Ter Aar.
* Dit betrof in beide gevallen grenscorrecties om het dorp Woerdense Verlaat geheel onder deze gemeente te brengen.

- De gemeente Nieuwkoop omvat sinds de herindeling van 2007 naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Korteraar, Langeraar, Meije (deels), Nieuwveen, Noordeinde, Noorden, Noordse Dorp, Papenveer, Ter Aar, Vrouwenakker, Woerdense Verlaat en Zevenhoven, en de buurtschappen Achttienhoven, Bilderdam (deels), Blokland, Noordse Buurt, Oude Meije (deels), Slikkendam, Vrijhoeven, Westveen en Zuideinde. In totaal zijn dit 13 dorpen en 8 buurtschappen.

Vroeger was er in het zuideinde van de buurtschap Zuideinde ;-) op de kaarten sprake van een buurtschap Zuidhoek. In de jaren negentig is die naam van de kaarten verdwenen. Tegenwoordig heet dat deel Zuideinde-Zuid, getuige de naam van de Bewonersvereniging aldaar. Recentelijk is in deze omgeving een nieuwbouwwijk gerealiseerd met de naam Zuidhoek (die kennelijk naar de oude buurtschapsnaam verwijst), waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen op de pagina van Zuideinde.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Zuideinde, en, alleen voor de postadressen, een deel van het dorp Meije.

- In verband met de herindeling heeft Stichting 'Zet Nieuwkoop op de kaart!' in 2011 en 2012 een aantal activiteiten ontwikkeld en gestimuleerd, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van alle hiervoor genoemde 13 kernen, zodat de inwoners van de vóór 2007 onder 3 gemeenten vallende kernen elkaar leren kennen en bij elkaar betrokken raken en blijven. Zo is er een kaart- en kwartetspel ´Nieuwkoop op de kaart´ uitgegeven, met onderwerpen uit alle 13 kernen. De kaarten met toelichting op de afgebeelde objecten zijn tevens uitgegeven in boekvorm.

Dit informatieve boekje 'Nieuwkoop op de kaart' wás ook online te bekijken, maar de locatie waar het stond is er niet meer. Als iemand weet of het ergens op het internet nog online te lezen is (wij kunnen het niet meer vinden), houden wij ons aanbevolen. Een ander mooi project was dat ze uit iedere kern van de gemeente iemand hebben geïnterviewd die boeiend over de bijzonderheden van zijn dorp kon vertellen. Die interviews staan op het internet en hebben wij bij de kernen in kwestie gelinkt. Op de YouTube-pagina 'Nieuwkoop op de kaart' vind je ze alle ruim 20 bij elkaar.

- Robbert-Jan van Duijn is sinds februari 2020 de burgemeester van de gemeente Nieuwkoop. Hij is met zijn op dat moment 32 jaar de jongste burgemeester van Nederland. Van Duijn zegt daar zelf over: "Het is best een eer, maar uiteindelijk is leeftijd ook maar een getal. Het is wel leuk, maar ik vind het bijzonderder dat ik de eerste Kudelstaarter ben die burgemeester wordt." Met zijn benoeming als burgemeester is Van Duijn 'drager van de rode lantaarn'. Zo noemt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters de jongste burgemeester van Nederland. Tot de beëdiging van Van Duijn viel die eer te beurt aan Joyce Vermue (1985). Zij werd in juli 2019 burgemeester van de gemeente Zundert en was toen 33 jaar. Van Duijn was voorheen wethouder van de Noord-Hollandse buurgemeente Aalsmeer. In Aalsmeer was Van Duijn met 22 jaar ook al het jongste raadslid dat destijs in die gemeente werd geïnstalleerd. Van Duijn is niet alleen de jongste burgemeester van Nederland, misschien ook wel de sportiefste. In zijn vrije tijd fluit en voetbalt hij bij FC Aalsmeer. Daar speelt hij in Zaterdag 5, dat als bijnaam 'De Trots van Aalsmeer' heeft. 'Zoveel stelt het niet voor', zegt hij zelf. 'Vraag maar aan mijn teamgenoten.'

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281-1284 Niencoep, 1317 Nuencoep, 1346 Nuwen cope, 1597 Nyeucoop.

Naamsverklaring
Betekent bij de nieuwe cope 'veenontginning'. Zie ook Teckop, Willeskop.(1)

Terug naar boven

Ligging

Nieuwkoop ligt O van Alphen aan den Rijn, N van Bodegraven, NW van Woerden, ZW van Mijdrecht en Uithoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nieuwkoop 304 huizen met 2.132 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 211/1.462 (= huizen/inwoners), het dorp Noorden 52/383, buurtschap Meije (deels) 13/91 en polder Achttienkavelspolder 28/196. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 28.000 inwoners, waarvan ca. 3.700 huizen met ca. 9.300 inwoners in het gelijknamige dorp.

- Overzicht van in statistisch opzicht 'wijken' en 'buurten' in de gemeente Nieuwkoop. - Nog meer feiten en cijfers van en over deze gemeente.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Historisch Genootschap Nieuwkoop e.o. is opgericht in 1987 en heeft als doel: het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente van voor de herindeling van 2007; het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en documenten over de geschiedenis van de gemeente; het voor de gemeente trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.

Het Historisch Genootschap beheert ook het Oudheidkundig en Poldermuseum te Nieuwkoop. In het museum neemt de vervening een centrale plaats in. Niet alleen de turfbaggeraars, maar ook de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers verdienen van oudsher hun brood 'in de polder'. De sporen van 10 eeuwen arbeid door Nieuwkopers zijn in het huidige plassengebied nog overal te vinden. Cultuur en natuur gaan hand in hand. Je vindt in het museum een unieke verzameling lokale gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, maar ook van “Nieuwkoopse” opgezette vogels, zoogdieren en waterbewoners.

Archeologie, topografie en Canon. Ook de resultaten van lokaal archeologisch onderzoek zijn in het museum te bewonderen. Bijvoorbeeld middeleeuwse kogelpotten die als kookpot zijn gebruikt. Maar ook de resten van de bijbehorende haardplaats en lemen vloer. De tentoongestelde topografische kaarten en historische documenten illustreren prachtig de ontstaansgeschiedenis van het dorp. In de Canon van Nieuwkoop, je treft hem aan direct bij binnekomst, zijn in 18 “vensters” de belangrijkste wetenswaardigheden over het verleden van deze omgeving vastgelegd.

Tijdelijke exposities, bibliotheek en museumspeurtocht. In het museum is een deel van de expositieruimte altijd gereserveerd voor een tijdelijke expositie. Die sluit meestal aan bij een van de vensters van de Canon van Nieuwkoop. De bibliotheek biedt vele lokale en regionale boeken, foto’s en informatie, vrij in te zien. De Jeugdspeurtocht (jeugd 8-12 jaar) voert door het hele museum langs alle vitrines en vaste opstellingen en is een speelse en attractieve manier om de jeugd kennis op te laten doen van een voor hen onbekend dorpsverleden.

Waarom een bezoek waard? Een bezoek aan het museum is een prettige manier om met het verleden van Nieuwkoop en omgeving kennis te maken. Niet alleen de vaste collectie, maar ook de wisselende thematische exposities spreken tot de verbeelding. Het ene moment leidt dit tot een blik van herkenning, het andere moment tot verrijking van je cultuurhistorische kennis. Het is goed te weten dat je het bezoek nog kunt veraangenamen met een kopje koffie. Kortom, het museum biedt je met een toegangsprijs van slechts € 2 per persoon veel genoeglijke momenten. Je bent van harte welkom gedurende de openingstijden op woensdag en zaterdag. Groepsbezoek is, na afspraak, ook mogelijk buiten de reguliere opening van het museum." - Adres en openingstijden. - Foto-impressie van het museum.

- Sinds 2017 is het beheer van de historische gemeentearchieven van de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop in handen van Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO). ELO beheert vele archieven uit de Rijnlandse Regio. Door de toevoeging van de genoemde archieven, en de gefaseerde digitalisering ervan, worden nu nog meer bronnen via één zoekmachine toegankelijk. De samenwerking geeft de genoemde gemeenten bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise, faciliteiten en (internationale) samenwerkingsverbanden van Erfgoed Leiden en Omstreken. Zoals het verder digitaliseren van archiefbestanden. ELO is tevens een voorstander van open data, waarbij gegevens beschikbaar zijn voor iedereen en toegankelijk komen via andere websites, die vaak door genealogen worden gebruikt. Enkele voorbeelden zijn openarch.nl, ancestry.com en myheritage.com.

- Reportage met geboren en getogen Nieuwkoper Leendert Jansen (1950), waarin hij het een en ander vertelt over verleden en heden van Nieuwkoop.

- Reportage met Cees van Lith (1946), die zich al sinds zijn jeugd verdiept in de geschiedenis van het openbaar vervoer in Nieuwkoop en de omliggende regio.

- Reportage met geboren en getogen Nieuwkoper Leo van Diemen, waarin hij vertelt over verleden en heden van zijn beroep: rietsnijden. Van de 100 rietsnijders die er vroeger waren, zijn er nu nog 10 over.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp Nieuwkoop heeft 17 rijksmonumenten.

- "Kerkgebouwen vertegenwoordigen in veel gevallen cultureel rijkdom en zijn bepalend voor het fysieke aanzien van kernen. Kerkgebouwen hebben primair een religieuze betekenis, naast een meer algemene maatschappelijke betekenis. Naast de waardering voor de betekenis van cultuurhistorische rijkdom bestaan er ook zorgen over de toekomst van kerkgebouwen. Ontwikkelingen in de samenleving leiden tot een teruglopend kerkbezoek. Het gevolg hiervan is niet alleen dat de kerken steeds leger worden, maar ook dat inkomsten van kerkeigenaren teruglopen. Deze combinatie kan uiteindelijk leiden tot het sluiten en afstoten van kerkgebouwen. Tegelijkertijd biedt het afstoten en vrijkomen van religieus vastgoed ook kansen.

De problematiek rond het openhouden van religieus vastgoed doet zich overal in het land voor. De aanpak door middel van het opstellen van een kerkenvisie verschilt per gemeente. De aanpak die de gemeente Nieuwkoop heeft gekozen is om niet uitsluitend in te gaan op (monumentaal) beschermd religieus vastgoed, maar om religieus vastgoed in breder verband te benaderen. Dit omdat er een functionele relatie bestaat tussen kerkgebouwen, de sociale rol die kerkgenootschappen vervullen en het behoud van monumenten.

Doel en resultaat. Het doel van dit document is om een visie te verschaffen en daarbij alle relevante achtergrondinformatie te verschaffen ten aanzien van kerkgebouwen in de gemeente. Hierbij zal wprden ingegaan op het huidige gebruik, te verwachten leegstand en het afstoten van religieus vastgoed op de korte en de middellange termijn. Deze kerkenvisie biedt verder handvatten voor het in stand houden van bestaande kerkgebouwen en het mogelijkerwijs herbestemmen van leeglopende kerkgebouwen in de gemeente. Deze handvatten kunnen worden gebruikt door eigenaren, beheerders en ontwikkelaars en vormen tegelijkertijd een sturingsmiddel voor de gemeente. Hiermee wordt beoogd om het kerkenlandschap op een duurzame wijze voor de toekomst te behouden." Aldus de inleiding van de Kerkenvisie gemeente Nieuwkoop (2019).

- De Hervormde (PKN) kerk van Nieuwkoop (Regthuysplein 18) dateert uit 1822. Het is een eenvoudige zaalkerk met een driezijdige sluiting en houten klokkentorentje boven de westgevel. Spitsboogvensters, waartussen afgeschuinde steunberen. Inwendig een tongewelf met trekbalken, een preekstoel uit de bouwtijd; en een diakenkist, 17e eeuw. Eenklaviers orgel uit ca. 1750 van Peter Weidtmann de Jongere, in 1907 aangekocht bij M. Vermeulen te Woerden. De kas is in 1907 gemaakt met gebruikmaking van enige ornamentiek van het oude orgel. Van het 18e-eeuwse instrument zijn nog enkele registers bewaard gebleven. Het orgel is in 1986 door Flentrop gerestaureerd. Voorts enkele 17e-eeuwse grafzerken.

- De RK Kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming met pastorie (Dorpsstraat 35-37) dateert uit 1935. De kerk verving een vorige kerk uit 1852. Karakteristiek voorbeeld van RK kerkbouw uit het interbellum, ontworpen volgens de gedachte van de christocentrische volkskerk. De kerk is ontworpen als een pseudobasiliek met uitgebouwde fronttoren in een traditionalistische bouwtrant, waarbij invloeden van diverse middeleeuwse bouwstijlen herkenbaar zijn. Dit blijkt onder meer uit de vrij sober vormgegeven, maar expressieve baksteenarchitectuur met gesloten muren en dakvlakken, waarbij de constructie en het materiaal in het zicht zijn gelaten (o.a. de houten dakspanten). Opvallend is ook de bijzondere lichtwerking, die, geïnspireerd op de Karolingische en Ottoonse architectuur, speciaal in het verhoogde koor voor een speciaal lichteffect zorgt. In het zich nog grotendeels in oorspronkelijke staat verkerende kerkinterieur bevinden zich diverse waardevolle inventarisstukken. Enkele daarvan zijn afkomstig uit de vorige kerk, waaronder enkele kerkenbanken en altaren. Voor de nieuwe kerk zijn onder meer het doopvont en de kerkbanken vervaardigd.

De RK kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming te Nieuwkoop is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als representatief voorbeeld uit de hausse in de Katholieke kerkbouw in Nederland na het herstel van de Bisschoppelijke Hiërachie in 1853 in de eerste decennia van de 20e eeuw. De kerk met bijbehorend interieur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde vanwege de traditionalistische bouwtrant met invloeden van diverse middeleeuwse bouwstijlen, passend bij een belangrijke architectuurstroming tijdens het Interbellum. De kerk is, zowel uit- als inwendig, zeer gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. De kerk is zeer beeldbepalend gesitueerd aan de Dorpsstraat en heeft een hoge ensemblewaarde door de onderlinge ruimtelijke samenhang met de pastorie aan het plein. Er is een sterke visuele en functionele relatie tussen de pastorie en het kerkgebouw, waardoor er sprake is van een duidelijke ensemblewaarde. Het orgel is in 1942 gebouwd door J. Adema, met gebruikmaking van ouder materiaal van het vorige orgel van P. Maarschalkerweerd (uit 1854).

- De Remonstrantse kerk (Dorpsstraat 131) is een karakteristiek zaalkerkje zonder toren. De kerk dateert uit 1822 en verving een kerk uit 1649. Kerk met spitsboogvensters, gescheiden door lisenen. Tot de inventaris behoren een preekstoel met doophek, 17e eeuw; een voorzangerslezenaar, doopbekkenhouder en predikantslezenaar, 17e eeuw (?); twee kronen, 17e eeuw en een deuromlijsting, gesneden in Lodewijk XVI-vormen. Het orgel is in 1808 gebouwd door A. Wolfferts voor de Remonstrantse kerk in Bleiswijk. In 1866 is het orgel overgeplaatst naar de Remonstrantse kerk in Nieuwkoop.

- Het achthoekige huis op Ziendeweg 8 is het restant van de Achtkante Molen of Nieuwe Ziende Molen. De achtkante bovenkruier is in 1809 gebouwd als poldermolen voor de bemaling van de polder Nieuwkoop en Noorden en daarbij voorzien van een inwendige molenaarswoning. De bouw had plaats in verband met de droogmaking van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en de daaruit voortvloeiende waterstaatkundige veranderingen. Daarmee kwam het aantal molens van de polder op drie. De molen is omstreeks 1920 onttakeld, waarbij het wiekenkruis, de kap, de romp tot de onderste bintlaag en het gaande werk zijn verwijderd. Het molenrestant kreeg een functie als woning en is tot op heden als zodanig in gebruik. Het molenrestant is van algemeen belang: vanwege bouwtechnisch-historische waarden als herkenbaar en representatief relict van een houten achtkante poldermolen uit het begin van de 19e eeuw; vanwege cultuurhistorische waarden als essentieel onderdeel van de ontginnings- en waterstaatkundige geschiedenis van Zuid-Holland en de plaatselijke geschiedenis; vanwege situationele waarden betreffende de belendende waterlopen, het open polderlandschap en de historische gaafheid van de omgeving.

Museum
"Op 1 november 2021 hebben de initiatiefnemers van Museum Nieuwkoop het huurcontract met Stichting De Zevensprong ondertekend. Gelijktijdig is bekendgemaakt dat het nieuwe museum de deuren opent in april 2022. Vanaf dan zijn in een voormalige koeienstal van De Zevensprong de gezamenlijke collecties van het Smederijmuseum (voorheen gevestigd op Zuideinde 33), het Oudheidkundig- en Poldermuseum, de Oudhollandse Waterlinie, het Schaats- en Mutsmuseum* en Timmermuseum Henk de Boer te bewonderen. De VVV zal ook in de loopstal worden gehuisvest en zal haar toeristische taken combineren met het optreden als gastvrouw en invulling geven aan de rol van bezoekerscentrum.

Van smeden tot schaatsen. De collecties en verzamelingen die in Museum Nieuwkoop worden opgenomen vertellen het verhaal van het ontstaan van het dorp en de gemeente en de ontwikkeling van de regio door de eeuwen heen. Van het ontstaan van de polders en het veenweidegebied, ambachten als smeden en timmeren, historie en de Oudhollandse Waterlinie tot winters vermaak: alles wat Nieuwkoop en haar omgeving zo typisch Nieuwkoops maakt. Het wordt echt een museum voor iedereen: voor de één een feest van herkenning, voor de ander een feest van ontdekking. Het museum is vanaf april 2022 te bezoeken."

* Dit was voorheen Schaatsmuseum en Mutsmuseum Koud aan de Dijk van Toon en Wil van Kempen in het dorp De Hoef. Op hun site beschreven zij hun museum als volgt: "Het museum is opgericht in 2005. Wil heeft een collectie van honderden ijsmutsen. Toon heeft zich gespecialiseerd in de andere attributen zoals schaatsen, arrensleden, ski's, langlaufstokken, schaatskleding, medailles, bekers en vaantjes. Er zijn vele bijzondere attributen te bewonderen, zoals een nagebouwd bruggetje van Bartlehiem, een glis (bot van een koe of paard waar men in de middeleeuwen op schaatste), koninklijke schaatsen en de eerste rolschaatsen uit ca. 1920."

- Toren van het voormalige Hooghe Huys (Regthuysplein 13). Dat huis is in de 19e eeuw al afgebroken, de toren staat er dus nog. Het is een slank bakstenen bouwwerk uit 1627 met sobere romp waarop een balustrade en een sierlijk houten achtkant met open peervormige bekroning. Op 19e en 20e eeuwse schilderijen is te zien dat de Toren scheef staat. Dit had meerdere oorzaken. De Toren is gebouwd op de fundamenten van het Hoge Huis, die daar niet op berekend waren. Vervolgens is het Hoge Huis in 2 fasen afgebroken (in 1816 en 1859), waardoor de Toren zijn steun verloor. De derde oorzaak was de daling van het grondwaterpeil, waardoor de houten fundering gedeeltelijk boven het grondwater kwam te liggen. In 1927 hing de Toren 90 centimeter uit het lood. Met behulp van zes vijzels en door verbetering van de fundering wist gemeenteopzichter Pieterse de Toren weer in verticale stand te krijgen. In 1995 is de toren gerestaureerd.

"De Toren van het Hooghe Huys, oftewel de Regthuystoren, is van paaszaterdag t/m september elke zaterdag- en woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur te beklimmen onder leiding van een gids. De Toren is 35 meter hoog. Boven kun je genieten van een prachtig uitzicht over het historische centrum van Nieuwkoop en de Nieuwkoopse Plassen. Op heldere dagen zijn ook Pietje Potlood, de Amsterdam Arena, Schiphol, Rotterdam, Lopik, Utrecht en Hilversum te zien. Een must-do voor wie nog nooit onze mooie toren beklommen heeft!" - Reportage over de Toren van het Hooghe Huys.

- Het Regthuys (Regthuysplein 1) is een rechthoekig gebouw uit 1628 (jaartal in voorgevel) met zadeldak. Aan de voorzijde een rijk gedetailleerde puntgevel met pilasterstellingen, vensters met houten kruiskozijnen en luiken en een topfronton met een gebeeldhouwde bekronende wapenleeuw. Verder 6 sierankers en een Justitiabeeld in een nis boven de ingang. Het pand heeft tot 1932 als gemeentehuis gefunctioneerd. In 1959 heeft een grote restauratie plaatsgevonden en is het gebouw weer in oorspronkelijke toestand teruggebracht. Culturele vereniging ’t Regthuys is de gebruiker van het gebouw en organiseert er allerlei activiteiten, waarvoor zie het hoofdstuk Evenementen etc.

- Gevelstenen in Nieuwkoop.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Facebookpagina 'Ontdek Nieuwkoop' (plus de gelijknamige, aldaar gelinkte site) houdt je op de hoogte van wat er de komende tijd zoal te doen is in deze gemeente.

- "Culturele Vereniging 't Reghthuys is gehuisvest in het - onder Bezienswaardigheden beschreven, red. - Reghthuys (Reghthuysplein 1) uit 1628. Op cultureel gebied organiseren wij een breed scala van activiteiten, waaraan inwoners van Nieuwkoop en verre omgeving genoegen kunnen beleven. Zo zijn er gedurende het gehele jaar exposities van beeldende kunstenaars. Eens per maand op de vrijdagavond - met uitzondering van de zomeravonden - kun je in het Reghthuys een film bekijken. Ook de zaterdagavondconcerten worden door muziekliefhebbers bijzonder gewaardeerd. Doordeweeks is het Reghthuys, zowel overdag als 's avonds, een plek voor cursussen op het gebied van o.a. literatuur, filosofie en muziek, en voor lezingen over allerlei boeiende onderwerpen. Ook voor de jeugd wordt een toenemend aantal activiteiten georganiseerd. Daarnaast biedt het Reghthuys op gezette tijden de grafiekgroep, de Kunstkring en modeltekenaars ruimte om met elkaar te werken. Veel belangstelling is er voor de excursies naar musea, interessante gebouwen, exposities etc. Ook voor het sluiten van een huwelijk kun je in ons Reghthuys terecht."

- Stichting Triathlon Nieuwkoop organiseert op een zondag begin april een Zwemloop (= zwemmen en hardlopen) over verschillende afstanden. En op een zondag begin juni (in 2020 voor de 38e keer) is er de halve Vink + Veenman Triathlon (1900 meter zwemmen, 90 km fietsen en 21 km lopen). Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie halve Vink + Veenman Triathlon editie 2019.

- Avondwandelvierdaagse (april, in 2020 voor de 34e keer).

- Oranjeweek Nieuwkoop is een hele week feest voorafgaand aan Koningsdag en natuurlijk op Koningsdag zelf, met o.a. diverse live artiesten en allerlei sport- en spelactiviteiten.

- Kidsdisco (mei).

- Bluestocht Nieuwkoop - Noorden (op een zaterdag in juni) wordt gehouden in een aantal cafés in de genoemde dorpen plus buurdorp Woerdense Verlaat. De organisatie weet altijd weer een aantal topbands te strikken. De entree is gratis.

- "Stichting GoedeDoelenDag Nieuwkoop organiseert jaarlijks in juni een GoedeDoelenDag. De opbrengst van deze dag komt ten goede aan een vooraf gekozen goed doel, met een sociaal en maatschappelijk karakter, bij voorkeur in de regio. Op de GoedeDoelenDag worden verschillende activiteiten georganiseerd, waarbij bijvoorbeeld kan worden deelgenomen aan diverse sporten, een fietstocht of een bridgedrive. 's Avonds hebben we een buffet en daarna een loterij met prachtige prijzen. Alle inkomsten van deze activiteiten komen ten goede aan het gekozen goede doel, na aftrek van de noodzakelijk gemaakte kosten. Daarnaast is Stichting GoedeDoelenDag het gehele jaar actief met o.a. flessenbonnenacties bij diverse supermarkten in de gemeente, de sponsoractie van de Jumbo en keeztoernooien bij het Sportcentrum."

- Timmerdorp Nieuwkoop is er voor de basisschooljeugd, in de laatste week van de zomervakantie.

- Open Dulen Toernooi (tennis, augustus).

- De Halve Marathon van Nieuwkoop (1e zondag van augustus) is naar eigen zeggen "de mooiste loop in het Groene Hart". Naast de halve marathon zijn er ook de afstanden 10 en 5 km en is er een Kinderloop van 600 meter en een Jeugdloop van 1 km.

- Het Torenschuddersfeest (september) is een jaarlijks feest voor vrijwilligers, aangeboden door het Nieuwkoopse bedrijfsleven. Afsluitend vuurwerk op de Plassen.

- Sinds 1992 presenteert Stichting Kamermuziek jaarlijks van november t/m april een serie van 5 of 6 klassieke concerten van hoge kwaliteit. De stichting is in 1992 opgericht door Diana Bohnenberger. Zij organiseerde samen met haar man David in 1991 een kamermuziekserie in de Ringkant in Nieuwveen. De concerten werden goed bezocht en zo ontstond het idee om de reeks in een akoestisch betere ruimte voort te zetten. Het Remonstrantse kerkje in Nieuwkoop bleek heel geschikt voor intieme kamermuziek. In het seizoen 1992/1993 begon de eerste bescheiden serie. Deze reeks werd een onverwacht groot suuces. Daarmee begon de uitdaging om de serie uit te laten groeien tot iets bijzonders. Inmiddels kunnen we spreken van een gevarieerde reeks professionele concerten met musici van nationale en internationale reputatie.

- Sinterklaas.

- Vuurwerkshow (Oudjaarsdag).

- De Nieuwkoopse Landijsbaan biedt in een periode met natuurijs een veilige schaatslocatie voor de schaatsliefhebber uit Nieuwkoop en omliggende dorpen. De natuurijsbaan is een grasveld dat in de winter onder water wordt gezet.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Nieuwkoopse Plassen Z en O van het dorp Nieuwkoop is een oase in het Groene Hart. Hier is rust en ruimte voor plant, dier en mens, ondanks de drukte van de Randstad. Voor veel bijzondere planten en dieren is dit natuurgebied een toevluchtsoord. De verschillende typen natuur in de Nieuwkoopse Plassen zorgen voor een grote diversiteit aan planten en dieren: uitgestrekte rietlanden met rietvogels, waardevolle hooilandjes vol bijzondere bloemen, de één na grootste kolonie purperreigers van Nederland en de grootste oppervlakte aan moerasheide in Europa.

Voor het eerst sinds 1978, toen de laatste otter in dit gebied uitstierf, is er in 2014 weer een otter gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen. En in 2015 zijn er voor het eerst weer otters geboren in het Groene Hart. Volgens beheerder Natuurmonumenten betekent de terugkeer van "de ambassadeur van de zoetwaternatuur" dat het goed gaat met de Nieuwkoopse Plassen. "De otter staat aan de top van de voedselketen; dat hij terug is, zegt iets over de kwaliteit van de natuur", aldus Natuurmonumenten. Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen is het ideale startpunt voor een tocht door dit gebied.

"De lepelaars van de Nieuwkoopse Plassen vertrekken jaarlijks in september richting Mauritanië om daar de winter door te brengen. De jongen die in de Nieuwkoopse Plassen zijn geboren, blijven daar drie jaar. Pas als ze geslachtsrijp zijn, komen ze weer naar ons land om een geschikte broedplek te vinden. Boswachter Martijn van Schie is tevreden met de 36 nesten van broedseizoen 2020 (wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren): "Het wijst er op dat de lepelaars het naar hun zin hebben in het gebied. Er zouden er nog wel wat paartjes bij kunnen, maar het is natuurlijk aan de lepelaar waar ze gaan broeden. Er ontstaan meer broedkolonies in Zuid-Holland, dus ze verspreiden zich. En dat is alleen maar goed."

"Tijdens een excursie in de Nieuwkoopse Plassen bij Nieuwkoop in het voorjaar van 2020 zijn bij toeval enkele exemplaren gevangen van de zeldzame en lokaal uitgestorven gewaande schietmot Anabolia brevipennis. Het betreft de eerste vangst in 73 jaar voor de Nieuwkoopse Plassen en daarmee voor de provincie Zuid-Holland. Anabolia brevipennis is een van de circa 180 uit Nederland bekende schietmotten. Larven van schietmotten staan bekend om hun vernuftig gebouwde kokers en worden daarom ‘kokerjuffer’ genoemd. De volwassen dieren hebben door hun lange behaarde vleugels iets weg van ‘motten’ (nachtvlinders), waar de dieren de naam ‘schietmot’ aan ontlenen. Het design van de kokers is vaak soortspecifiek en kan bestaan uit plantenresten, zandkorrels, slakkenhuisjes of zelf plastic of goud, mocht het toevallig op hun pad komen. Kenmerkend voor Anabolia brevipennis is de unieke, driehoekige ‘Toblerone’-koker van uitgeknipte stukjes blad.

De soort leidt een verborgen bestaan in vochtige en soms periodiek droogvallende kuilen in broekbossen en trilvenen met een redelijke (kwel)waterkwaliteit, ver van open water. Deze levenswijze, in combinatie met het feit dat de dieren (in tegenstelling tot veel andere schietmotten) niet of nauwelijks op licht afkomen, is vermoedelijk een van de redenen waarom de soort zelden wordt waargenomen, ondanks het relatief grote formaat: de kokers kunnen een lengte bereiken van circa drie centimeter. Recent onderzoek in broekbossen in Noord- en Oost-Nederland doet echter vermoeden dat de soort minder zeldzaam is dan lang werd aangenomen. Desondanks komt de vondst in Nieuwkoop als een verrassing, omdat in het recente verleden meermaals gericht gezocht is naar de soort. Anabolia brevipennis is als typische soort een van de aangewezen doelsoorten voor het Europees beschermde habitattype 'overgangs- en trilvenen'.

De soort is evenmin gevangen binnen een grootschalig onderzoek naar laagveengebieden van het toenmalige Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek begin jaren 1990. Hierbij werden vangtenten in rietlanden en moerasbossen geplaatst om uitsluipende dieren op te vangen. Hoewel Anabolia brevipennis dankzij dit onderzoek in verschillende veengebieden kon worden vastgesteld, werd in het gebied van de Nieuwkoopse Plassen bij Nieuwkoop geen enkel exemplaar gevangen. De huidige vondsten komen van vochtige kuilen aan de rand van een veenmosrietland, grenzend aan een wilgenbroekbos. De mogelijkheid bestaat dat de dieren zich sinds de laatste vangst op 27 september 1947 altijd plaatselijk hebben weten te handhaven, maar herkolonisatie door middel van vliegende dieren kan niet worden uitgesloten. Opvallend is dat de herontdekking is gedaan langs een van de weinige boskernen in het oostelijke plassengebied, dat bekend staat om de hoogste waterkwaliteit binnen het gebied dankzij de betrekkelijke afstand van het inlaatwater (Oude Rijn) en de grote vogelkolonies." (tekst: Bram Koese, EIS Kenniscentrum Insecten)

- Zwembad De Wel in Nieuwkoop heeft veel te bieden voor jong en ouder. Er is een wedstrijdbad (25 m), een kinderbad, een peuterbad en een plonsbad, waar de glijbaan van 32 meter in uitkomt. In het plonsbad zijn ook een bruisbank en jetstreamers. Naast het wedstrijdbad staat een infraroodcabine tot je beschikking. De Wel beschikt over een sauna met o.a. een stoombad, een sauna cabine, warme/koude voetenbaden en een gezellige relaxruimte. In de saunaruimte is een professionele zonnebank aanwezig. Een tweede zonnebank is te gebruiken in een aparte cabine. Buiten heeft De Wel een leuk peuterbad en diverse speelhuisjes en klimtoestellen op en rond de grote ligweide en natuurlijk het fijne terras. Ook is er een stoere luchtkussentrampoline.

- Speeltuin Zuideinde is - volgens hun site - een "super leuke speeltuin". Vanaf 2e paasdag t/m de herfstvakantie geopend maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur. Ook te huur voor feestjes. - Speeltuin De Zudde (Reigerstraat).

- Nieuws van de winkeliers in het centrum van Nieuwkoop. - Nieuws van de winkeliers van het Kennedyplein.

"In 1982 is Wereldwinkel De Toren geopend, gevestigd in de - onder Bezienswaardigheden beschreven, red. - toren van het vroegere Hoge Huis (Regthuysplein 13). De Wereldwinkel heeft tot doel bij te dragen aan een rechtvaardige wereldhandel. Dit wil men bereiken door de inwoners van Nieuwkoop en omstreken voorlichting te geven omtrent haar doelstellingen en door het laten vervaardigen, importeren en verkopen van producten uit ontwikkelingslanden. In de loop der jaren ging de kwaliteit van de producten die verkocht worden met sprongen vooruit. Tegenwoordig is Wereldwinkel De Toren een moderne, exclusieve winkel met een hoogwaardig assortiment aan food-, non-foodartikelen en cadeauartikelen."

- Sinds 2010 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van natuur en recreatie in de Meijegraslanden en de Bovenlanden. De Bovenlanden is een nieuw natuurgebied van 200 hectare tussen Nieuwkoop en Noorden, met veel plassen. Het wordt aangelegd in de droogmakerij Nieuwkoop-Noorden. De planten en dieren uit de Nieuwkoopse Plassen krijgen zo meer ruimte, waardoor hopelijk bestaande populaties groeien en verdwenen soorten terugkeren. Voor de Meijegraslanden geldt dat het gebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, die de Nieuwkoopse Plassen verbindt met de Vinkeveense Plassen. In de graslanden wil men daarom rietlanden, bloemrijk grasland, open water en vochtig schraalland ontwikkelen. Ook voor de Meijegraslanden geldt dat de waterstand er moet gaan schommelen met de seizoenen. Het gebied wordt gedeeld tussen Natuurmonumenten (met 160 hectare) en boeren, die 340 hectare in eigendom hebben. Zij willen daar graag, zoveel mogelijk in overeenstemming met de natuur, blijven boeren.

- "De provincie krijgt er weer 160 hectare nieuwe natuur bij. Voor het gebied Ruygeborg, bij de Nieuwkoopse Plassen, is in juli 2020 een Inrichtingsplan vastgesteld. Ruygeborg is het groene gebied tussen Noorden en Nieuwkoop. De natuur in Ruygeborg is bedoeld als buffer voor de Nieuwkoopse Plassen en als verbinding met natuurgebied de Groene Jonker. In 2012 is zo’n 50 hectare van Ruygeborg al ingericht als natuurgebied. Hier is een waar vogelparadijs ontstaan: tureluur, lepelaar, blauwborst en porseleinhoen zijn slechts enkelen van de soorten die hier voorkomen. Grutto en kievit. De natuur in Ruygeborg wordt nu uitgebreid met 160 ha natuur en recreatie. In het Inrichtingsplan staat hoe dat er uit gaat zien. Zo komen er kruidenrijke graslanden, waar bijen en andere insecten op afkomen. Weidevogels halen daar hun voedsel. Broeden doen de grutto en kievit hopelijk in het toekomstige weidevogelgebied. Langs de noordzijde komt een moeraszone die Ruygeborg verbindt met de Groene Jonker.

Ruygeborg ontdekken. Recreanten kunnen hier in de toekomst heerlijk wandelen. Voor de aanleg van de wandelpaden is advies ingewonnen bij Kenniscentrum Groen & Handicap. Dat leverde 2 soorten wandelpaden op: half-verharde paden die voor iedereen toegankelijk zijn, en ‘struinpaden’ met gras. Er komen 5 uitkijkheuvels in het gebied. Uiteraard komen er ook her en der bankjes waar de wandelaar kan uitrusten. Samen met de betrokkenen. De provincie bundelt kennis en krachten samen met inwoners, medeoverheden, organisaties en bedrijven. Op deze manier werken we samen aan een natuurlijk en mooi Zuid-Holland. Zo zijn de grondeigenaren en omwonenden in Ruygeborg vanaf het begin bij de plannen betrokken. Een aantal grondeigenaren heeft, in afstemming met de omgeving, in 2018 zélf het schetsontwerp gemaakt, de voorloper van het Inrichtingsplan. Bovendien heeft een Adviesgroep van bewoners, grondeigenaren en maatschappelijke partijen met de plannen meegekeken. Een Stuurgroep met daarin de gemeenten en waterschappen in Gouwe Wiericke heeft het Inrichtingsplan goedgekeurd. Hoe nu verder? Voordat ‘de schop in de grond’ gaat, moet er nog een aantal vergunningen worden aangevraagd bij onder meer de gemeente Nieuwkoop en het waterschap. De aanleg van de nieuwe natuur en recreatie start in 2021." (bron: Provincie Zuid-Holland, juli 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwkoop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwkoop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Nieuwkoop. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - RTV Hollands Midden is de omroep voor de kernen van de gemeente Nieuwkoop. - De Nieuwkoper.

- Belangenorganisaties: - Overzicht van dorpsraden in de gemeente Nieuwkoop.

- Kulturhus: - "Kaleidoskoop in Nieuwkoop is het eerste Kulturhus in de provincie Zuid-Holland. Wonen, welzijn nieuwe stijl én cultuur onder één dak. Wat is er nu fijner dan lopend of op de fiets met vrienden, buren of kennissen een heerlijke avond uit te beleven? Wij staan te trappelen om je ook dit seizoen weer mee te nemen op een ontdekkingsreis in de wereld van theater, muziek, dans, film en andere leuke activiteiten. Een plek waar je al dat moois met elkaar verenigd ziet in één gebouw. Daar zit ook vast iets voor jou tussen. Theater Kaleidoskoop is meer dan een theater of filmzaal alleen. Het is een ongedwongen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedere liefhebber van kunst en cultuur, van eten en drinken, van rust en elkaar vinden. Ook kun je er terecht om je favoriete tijdschrift of krantje aan de leestafel te lezen of lekker bij te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Kortom, op welke dag dan ook, onze deuren staan voor je open. Welkom!"

- Multifunctioneel cultureel centrum: - "In 2002 is het allemaal begonnen; de oprichting van Stichting De Zevensprong werd een feit. In de voormalige melkveehouderij van boer Koole op Noordenseweg 23 werd een geweldige gelegenheid gezien voor een prachtig doel: een heus multifunctioneel cultureel en creatief centrum. De opstallen – zomerwoning, boerderij, jongveestal, karnhok, melkveestal en loopveestal – kwamen eind 2003 in bezit van de stichting door middel van een schenkingsakte. Vanaf dat moment is er met groot enthousiasme gewerkt om de boerderij uit 1920 een nieuwe invulling en volwaardige plek te geven in de artistieke en creatieve traditie van de gemeente Nieuwkoop. En dat is gelukt!

Van boerenbedrijf tot multifunctioneel cultureel centrum. In 2011 is de nieuwe Kapberg geopend door gedeputeerde de heer Han Weber. Daarmee is er een originele en comfortabele ruimte bij gekomen voor vergaderingen, workshops, presentaties enz., pal grenzend aan natuurgebied Ruygeborg. In 2015 is begonnen met de ingrijpende renovatie van de Oude Stal. In maart 2016 werd in de gerenoveerde Oude Stal het restaurant geopend als aantrekkelijke pleisterplaats in het Groene Hart van Nederland. In 2016 is de grote Loopstal geschikt gemaakt voor nieuwe activiteiten. Met veel dank aan de initiatiefnemers van toen stellen we vast dat alle inspanningen tot nu toe hebben geleid tot een resultaat om enorm trots op te zijn. Nieuwkoop heeft met De Zevensprong een MCC aan de rand van het dorp en midden in de samenleving. De oude boerderij met bijgebouwen is behouden en gerestaureerd, biedt een inspirerend onderdak, bruist van activiteiten en heeft een veelbelovende toekomst! Belangrijke projecten konden al succesvol worden afgerond, andere staan op het punt van beginnen en weer andere zijn continu aan de orde.

Doelstelling: Multifunctioneel cultureel centrum De Zevensprong werkt zonder winstoogmerk en wil: het belang van boeren landleven, kunst en cultureel erfgoed uitdragen; stad-landrelaties bevorderen; onderdak bieden en basis zijn voor creatieve processen; het beoefenen en genieten van kunst bevorderen; het lokaal en regionaal toerisme ondersteunen; bijdragen aan natuurbeleving en natuurbehoud; het boerderderijcomplex in stand houden met zoveel mogelijk behoud van authentieke elementen."

- Voortgezet onderwijs: - Op het Ashram College in Nieuwkoop kunnen leerlingen een opleiding op vmbo BB-, vmbo KB-, vmbo TL-* of havo-niveau volgen. De school staat bekend om de kleinschalige en veilige leeromgeving waarin leerlingen zich snel thuis voelen, en staat voor goed en actief onderwijs en persoonlijke en betrokken begeleiding van leerlingen. Wie op het Ashram College zit, wordt gestimuleerd om creatief en ondernemend te denken en te doen. Ze organiseren veel leuke en leerzame activiteiten en projecten en zoeken regelmatig de samerwerking met het bedrijfsleven op.

- Jeugd: - Scouting Nieuwkoop - althans de voorgangers ervan - is opgericht in 1946. Hoe het sindsdien is verlopen kun je lezen op de pagina Geschiedenis van de Scouting. Aanvankelijk kwamen ze bijeen in het parochiehuis, sinds 1986 in de vroegere Mavo De Schakel. Toen ze daar weg moesten i.v.m. woningbouw op dat terrein, is in 2002, mede door de hulp van de gemeente, landelijke, regionale, maar vooral plaatselijke bijdragen, in een paar maanden tijd het gebouw De Shelter uit de grond gestampt. Een schitterend gebouw met heel veel mogelijkheden waarvan ook anderen gebruik mogen maken. De Scouting is een club waar veel kinderen, maar ook begeleiding, wekelijks veel plezier beleven. Er zijn allerlei 'speltakken' (leeftijdsgroepen), vanaf 5 jaar t/m 16+.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Nieuwkoop is opgericht in 1944 en heeft in 2019 dus het 75-jarig bestaan gevierd. Over het allereerste begin lezen wij een mooie alinea op hun site, die we je niet willen onthouden: "Van een accommodatie is in het begin nauwelijks sprake. Dat kan ook bijna niet als je de ellendige omstandigheden van die tijd in ogenschouw neemt. Het veld is op de plaats waar tot voor kort de woningen van De Vijverhof hebben gestaan. In vergelijking met het huidige kunstgras zal het wel weinig hebben voorgesteld. Hobbelig, zompig en vol met drollen van de schapen die door de week het gras kaal moeten vreten. De bal is bruin. Andere kleuren zijn er niet. Het aanschaffen van een exemplaar kost in die dagen een vermogen. Daarom wordt het leren monster na gebruik zorgvuldig ingevet, waarbij de veter nog eens extra strak wordt aangetrokken. Bij regenachtig weer is hij loeizwaar. Je kan hem nauwelijks vooruit krijgen en bij het koppen kan je je lelijk bezeren aan die rotveter. De prille voetbalvereniging kan zich er maar één per seizoen veroorloven." Hoe het verder gaat kun je lezen op de pagina's Geschiedenis van de voetbalvereniging. Klik na lezing telkens onderaan op het volgende hoofdstuk.

- "Tennisvereniging Nieuwkoop (TVN) is opgericht in 1964 en heeft ca. 550 leden. TVN is vooral een vereniging waarbij plezier in het tennis voorop staat. Ongeacht of je een beginnende of een goed geoefende speler bent, er is voor ieder niveau plaats binnen de vereniging. Regelmatig worden er toernooien en andere evenementen georganiseerd. Daarnaast is er iedere donderdagavond een mix-avond waar je zo naar toe kan gaan, met of zonder partner. Je wordt dan ingedeeld bij andere spelers en kan de hele avond tennissen (tot 23:00 uur). Zo leer je de andere mensen binnen de vereniging snel kennen en zul je merken dat het bij TVN prettig vertoeven is. Er zijn 8 verlichte banen (5 gravel en 3 Smash Court all weather banen). Er is altijd iemand op het park aanwezig om je te ontvangen en te zorgen voor een hapje en/of een drankje. Er is dus de hele dag toezicht op het reilen en zeilen op het park."

- OKK is een sportvereniging met lessen voor jong en ouder. Gym, turnen, freerunnen en sportlessen om fit te worden of te blijven.

- Vissersvereniging Nieuwkoop en Noorden is opgericht in 1905 (en in 2015 gefuseerd met sportvissersvereniging Vitoge) en heeft tot doel het behartigen van de belangen van de aangesloten beroeps- en sportvissers en exploitanten van viswater in en rondom het gebied van de Nieuwkoopse Plassen. Daarnaast is het bevorderen en instandhouden van de visserij en visserijwateren een belangrijk oogmerk alsmede het behoud van het traditionele plassenlandschap en zijn waarden ten behoeve van de mens en de natuur. Tevens heeft de vereniging als doel het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie en het beschermen en verbeteren van de visstand in en rondom het plassengebied. Om te mogen vissen in de wateren van de Nieuwkoopse Plassen heb je een aparte vergunning nodig, die bij de vereniging te verkrijgen is en bij nog een aantal andere instanties in de gemeente, waarvoor zie de link.

- Dansen: - "Country Line Dance Nieuwkoop is de gezelligste country line-dance vereniging van de regio. Wij zijn een dansvereniging voor de beginnende en gevorderde line-danser. Iedereen, jong en oud, is welkom op onze gezellige dans- en lesavond. Ongedwongen plezier staat voorop. Country-kleding is niet verplicht. Elke week publiceren we de danslijst, met nieuwe en ook oude dansen, voor de woensdag-dans-avond. Hierop staat dan de dans die wij gaan aanleren. Verzoekjes zijn altijd mogelijk. We leren regelmatig een nieuwe country line-dance op gevarieerde countrymuziek. Wij organiseren open dansavonden met afwisselend oude en nieuwe line dansen, waar eveneens niet-leden, uit het hele land en ook daarbuiten, van harte welkom zijn (bij interesse kunnen koppeldansen worden tussengevoegd)."

- Welzijn: - Ken je het ANWB Kinderfietsenplan? De ANWB zamelt kinderfietsen in, knapt ze op en geeft ze aan kinderen tussen de 10 en 18 jaar die opgroeien in armoede. Aanvragen voor een fiets kunnen worden gedaan door maatschappelijke organisaties met een ANBI-status. Zo heeft IPCI (Inter Parochiële Caritas Instelling) De Mantel (Nieuwkoop/Noorden/Woerdense Verlaat) anno 2017 al 15 kinderen van vluchtelingen en andere gezinnen die leven in armoede aan een fiets kunnen helpen.

- "Seniorweb Nieuwkoop is een leercentrum dat aan de oudere medemens (55+) onderwijs geeft op het gebied van omgaan met laptop/tablets/smartphone. Om deze doelstellingen te kunnen nakomen zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Het gaat om vrijwilligers die affiniteit hebben met de oudere medemens en, in begrijpelijke taal en met geduld, uitleg kunnen geven over het lesmateriaal waarmee gewerkt wordt. Twee keer per maand is er ook een inloop-pc om vragen te beantwoorden op het gebied van software, email, wifi, printers etc. en omgaan met de diverse apparatuur. Seniorweb is een landelijke vereniging met 150.000 leden, ruim 400 cursuslocaties en circa 3.000 vrijwilligers."

- Duurzaamheid: - "De website 'Duurzaam Nieuwkoop' biedt tips, informatie en inspirerende verhalen om je woning te verduurzamen. Laat je inspireren door andere woningeigenaren of woon een bijeenkomst bij. Elke maatregel is er één - met elkaar krijgen we het voor elkaar!"

- "Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Ook in onze gemeente borrelt het van de initiatieven. Gebiedscoöperatie Nieuwkoop is opgericht om duurzame initiatieven te ontwikkelen of te versnellen en iedereen te verbinden. De ideeën zijn er, de kansen liggen er. Doe mee. Want als we er nu samen de schouders onder zetten, plukken we er straks ook samen de vruchten van! De Gebiedscoöperatie wil een brug slaan tussen alle partijen die een duurzame gemeente voor ogen hebben. We zijn al begonnen met enkele projecten die inwoners en bedrijven meteen verbinden: lokaal opgewekte duurzame energie (postcoderoosprojecten). Maar we denken breder. Want er speelt veel meer, zoals verduurzaming van bouwen en wonen, van de productie in landbouw, tuinbouw en industrie en van mobiliteit en bereikbaarheid, waterveiligheid en -kwaliteit, bodem- en luchtkwaliteit, werkgelegenheid, gezondheid, circulaire economie, kwaliteit van natuur en landschap, toerisme en recreatie.

Verbinden en versnellen. Door de vele op zichzelf staande duurzame initiatieven op slimme wijze te combineren, kunnen we samenhang en meerwaarde creëren. Dat versnelt het proces en versterkt het effect. Daar willen we alle partijen dan ook zoveel mogelijk bij betrekken en bij helpen. Dat betekent voor bewoners bijvoorbeeld dat ze kunnen deelnemen in gezamenlijke opwekking van duurzame energie (postcoderozen). Ondernemers stellen daar de daken van hun bedrijfspanden voor ter beschikking. Diezelfde ondernemers kunnen we adviseren over duurzame (circulaire) bedrijfsvoering en hen ontzorgen bij de invoering daarvan.

Samen. Samen met de overheid geven we uitvoering aan de rol van facilitator. En met álle partijen willen we werken aan de totstandkoming van een integrale gebiedsvisie met een aansprekend duurzaam toekomstperspectief. Dit is sowieso nodig als straks de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Zo betrekken we burgers, bedrijven, instellingen en overheid bij een mooie samenwerking, waardoor duurzame initiatieven sneller en beter van de grond kunnen komen.
Van, voor én door alle inwoners. De Gebiedscoöperatie is van en voor de inwoners. Daarbij staat één ding vast: hoe meer inwoners en partijen actief meedenken en meedoen, des te slagvaardiger we kunnen zijn en des te sneller een duurzame toekomst voor Nieuwkoop werkelijkheid wordt!"

- Veiligheid: - Politie m.b.t. de gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

- Ondernemen algemeen: - Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) zet zich in voor ondernemers in deze gemeente en biedt een toegankelijk netwerk. De VON kent de afdelingen Detailhandel, ZZP, Horeca/recreatie/toerisme en Bedrijven. De VON heeft een Economische beleidsvisie opgesteld voor een innovatieve, dynamische en duurzaam ondernemende gemeente.

- Agrarisch: - Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat een pilot van veehouders met een bedrijf rond de Nieuwkoopse Plassen die op een alternatieve manier aan de slag willen met vermindering van de stikstofuitstoot en de handel in emissierechten met 300.000 euro steunen. De melkveehouders willen hun stallen maximaal verduurzamen om de stikstofuitstoot in het gebied te verminderen. In deze video lichten ze dat toe. De investeringen die daarbij nodig zijn willen ze deels kunnen financieren met inkomsten uit het tijdelijk verleasen van stikstofrechten. De subsidie van het ministerie is bedoeld voor het onderzoek naar optimaal boeren in het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen. Zowel vanuit het ministerie als door de Provincie Zuid-Holland is positief gereageerd op de voorstellen van de veehouders. Het doel is om op korte termijn tot een pilot te komen. Dat vergt echter een aanpassing in de beleidsregels van de provincie. Daar wordt aan gewerkt. (bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, januari 2021)

Reacties

(4)

Bedankt voor de complete informatie over Nieuwkoop. Vroeger geboren en opgegroeid op Zuideinde.
Er is veel veranderd, in positieve zin. Bruisend dorp en veel leuke, vernieuwende activiteiten!
Wellicht nog een interessante toevoeging is de nieuwswebsite De Nieuwkoper.

Nogmaals dank, fijn om alles zo overzichtelijk bij elkaar te hebben en leuk voor wellicht het aantrekken van eventueel toerisme!

Groetjes, Petra

Dank voor uw complimenten! Aanvankelijk begonnen als cultuurhistorisch naslagwerk, heb ik er later de toeristische elementen (bezienswaardigheden, evenementen, natuur en recreatie) en voorzieningen en verenigingsleven aan toegevoegd. Als ik toch bezig was, kon dat er net zo goed gelijk bij... Vreemd genoeg is een dergelijke overzichtelijke pagina met alles wat je van een plaats zou kúnnen willen weten er van bijna geen enkele plaats in ons land. Het ligt allemaal op vele plekken verspreid vast. Vandaar dat ik in 2008 bedacht: laat ík dat dan maar van alle plaatsen gaan maken. Inmiddels dus een encyclopedie, reisgids en gemeentegids in één, per plaats op één pagina bij elkaar. Medio 2021 komt het project helemaal gereed. Dat is het puntjes-op-de-i-jaar.

Ik heb het internet nog even verder afgezocht en er ontbraken nog wel wat evenementen, bezienswaardigheden, voorzieningen, verenigingen en dergelijke. En sommige onderwerpen waren nog wat mager uitgewerkt. Het is nog altijd niet echt volledig, dat komt later in het jaar en in 2020, maar al met al is de inhoud nu ca. verdubbeld. Dus u heeft er weer wat leesvoer bij. :-) Dank voor de tip van De Nieuwkoper. Ook die staat er nu bij. Mijn doel is inderdaad om de pagina's informatief te doen zijn voor toeristen en recreanten, én voor inwoners en potentiële inwoners die overwegen naar een bepaalde plaats te verhuizen, én voor heemkundig geïnteresseerden.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Waarom noem je buurtschap Zuidhoek onder Nieuwkoop niet? Het ligt behoorlijk los van het dorp.

Als ik een dergelijke vraag krijg, struin ik altijd het hele internet af op zoek naar nuttige informatie over de (vermeende) buurtschap in kwestie en in dit geval ook Zuideinde, omdat het in die omgeving ligt, om te lezen wat 'men' er ter plekke eventueel van vindt. Welnu, het volgende blijkt:
1. De plaatsnaam Zuidhoek is in de jaren negentig van de kaarten gegumd en vervangen door de plaatsnaam Zuideinde.
2. In het zuideinde van buurtschap Zuideinde, waar die plaatsnaam Zuidhoek vroeger stond, is tegenwoordig sprake van een Bewonersvereniging Zuideinde-Zuid. Dus de vroegere buurtschap Zuidhoek is nu onderdeel van buurtschap Zuideinde en wordt daarbinnen lokaal Zuideinde-Zuid genoemd.
3. Onlangs is in die omgeving een nieuwbouwwijk Zuidhoek gerealiseerd, welke naam kennelijk verwijst naar de vroegere buurtschap met die naam aldaar.

Dat heeft, alles overwegende, bij mij tot de volgende acties geleid:
1. Ik heb e.e.a. hierboven onder Status nu toegelicht, opdat een volgende persoon die zich dit afvraagt daar nu kan lezen hoe het zit.
2. Ik heb al desk researchend heel veel nuttige informatie over buurtschap Zuideinde gespot, wat ik heb samengevat op https://www.plaatsengids.nl/zuideinde-nieuwkoop (waar ik de toelichtende alinea m.b.t. de vroegere buurtschap Zuidhoek eveneens heb geplaatst, omdat het daar ook relevant is). Binnen een paar uur had ik zo weer een paar A4'tjes vol met leesvoer, wat ik voor die buurtschap niet had verwacht.

Hetzelfde deed zich trouwens vandaag voor bij de Friese buurtschap Sopsum, waar jij ook bent geweest, waar ook onderaan de pagina iemand een vraag stelde, waardoor ik het internet nog eens afzocht en ook daar nog - zowel tekstueel als visueel - wat aardige aanvullingen voor die pagina vond. Zie https://www.plaatsengids.nl/sopsum. Veel leesplezier gewenst op de pagina's van Zuideinde en Sopsum!

Reactie toevoegen