Nieuwveen

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

nieuwveen_collage.jpg

Nieuwveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuwveen-MSD-20120315-255199.jpg

Nieuwveen, Huize Ursula

Nieuwveen, Huize Ursula

ZH gemeente Nieuwveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nieuwveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nieuwveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nieuwveen

Terug naar boven

Status

- Nieuwveen is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- Wapen van de voormalige gemeente Nieuwveen.

- Onder het dorp Nieuwveen valt ook de buurtschap Blokland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1316 Nuenvene, 1346 Nuwenveen, 1351-1356 Niewenvene, 1665 Nieuwe veen, 1840 Nieuw-Veen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' en nuw, nieuw 'nieuw ontgonnen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nieuwveen ligt aan de Z oever van de rivier de Amstel en ligt verder O van de Langeraarse Plassen en het dorp Langeraar, NO van het dorp Ter Aar, NNO van het dorp Aarlanderveen, N van het dorp Nieuwkoop en de Nieuwkoopse Plassen, NW van het dorp Zevenhoven, W van de dorpen Noordeinde, De Hoef en Mijdrecht, ZW van de dorpen Vrouwenakker, De Kwakel en Uithoorn, ZZO van het dorp Kudelstaart, Z van de Westeinder Plassen en ZO van het dorp Leimuiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Nieuwveen 108 huizen met 767 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/732 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Uiterbuurt 6/35. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Een aantal boerderijen in Nieuwveen is genoemd naar Russische steden. Dat blijkt de volgende oorzaak te hebben: Nadat de Nieuwkoopse en Zevenhovense polder begin 19e eeuw met behulp van windmolens waren drooggelegd, werden de eerste gronden geveild in 1809 in Amsterdam. Eén van de kopers was bankier en zakenman Robert Voûte. Hij kocht de gronden als geldbelegging en verpachtte ze aan boeren uit de omgeving. Vanwege zijn financiële belangen in Rusland vernoemde hij de eerste vijf boerderijen die tussen 1809 en 1815 gebouwd werden naar Russische steden: Moskou, Petersburg, Riga, Arghangel en Astrakan. Door verkoop en vererving kwam de grond met de vijf boerderijen in handen van Anna Aleida de Beaufort-Stoop. Zij liet, tussen de bestaande, vijf nieuwe boerderijen bouwen die eveneens namen van Russische steden kregen: Odessa, Kazan, Smolensk, Charkov en Wilna.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Nieuwveen, kun je terecht bij Historische Kring Liemeer.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is in Nieuwveen het nieuwe woon- en recreatiegebied De Verwondering gerealiseerd.

- De gemeente Nieuwkoop profileert zich als ondernemende, groene en duurzame gemeente. Nieuwkoop wil voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven door voldoende ruimte te bieden op een beperkt aantal goede bedrijventerreinen. De behoefte aan bedrijventerrein is anno 2017 echter groter dan de ruimte die kan worden gecreëerd door alleen herontwikkeling van bestaande terreinen. Hiermee is de ontwikkeling van Schoterhoek II in Nieuwveen noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bedrijven. Het betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek met ca. 10 ha. Het plangebied bevindt zich aan de zuidkant van het dorp, begrensd door de Schilkerweg in het N, en het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek in het O. De grond is in 2016 bouwrijp gemaakt. De planning is dat de uitgifte van de kavels 5 jaar in beslag neemt.

De gemeente heeft de ambitie de ontwikkeling van Schoterhoek II te voorzien van duurzame energie. In samenwerking met Hoogheemraadschap Rijnland is een systeem ontwikkeld waarbij energie (door middel van een warmtepomp) kan worden gehaald uit het effluent (gezuiverd rioolwater). Deze energie voorziet de gebouwen van warmte. Dit heeft geresulteerd in het realiseren van een warmtenet op basis van hernieuwbare energie voor Schoterhoek II en Zwembad Aarweide in Nieuwveen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nieuwveen heeft 1 rijksmonument.

- Nieuwveen heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- Ontmoetingskerk (Kerkstraat 45) van de Protestantse Gemeente te Nieuwveen.

- Molenromp van Bovenmolen G.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 1987 is er in Nieuwveen jaarlijks het Dorpsstraatfeest met Braderie, op de laatste vrijdag in juni.

- Sinterklaas.

- In de Nicolaaskerk in Nieuwveen is er in de 1e helft van december een tentoonstelling van kerststallen en kerstgroepen uit binnen- en buitenland, groot en klein, modern en klassiek. Op zaterdag- en zondagmiddag ben je van 13.30 tot 16.30 uur welkom in de kerk. Een gezellig familie-uitje. De koffie en thee staan klaar. Tijdens de openingstijden wordt door een organist sfeervolle kerstmuziek verzorgd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nieuwveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Nieuwveen van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nieuwveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - In 1956 is in Nieuwveen een lokale Scouting-afdeling opgericht door een groep enthousiastelingen die vonden dat er voor de jeugd te weinig te doen was. De RK kerk was hier nauw bij betrokken. Zij heeft de grond aan de W.P. Speelmanweg ter beschikking gesteld om een gebouw te realiseren. Kapelaan Mette heeft zich jarenlang ingezet om financiën bij elkaar te schrapen door bij iedere verjaardag van parochianen met de pet langs te gaan. Na jaren sparen, gebruik van tweedehands materialen en met hulp van lokale ambachtslieden is uiteindelijk de Mettenburcht gebouwd. In 1963 is deze officieel geopend.

Er werd ook een Jeugdraad opgericht, met als hoofddoel het ondersteunen en bieden van onderdak aan jeugdverenigingen en vrijwillige jeugdactiviteiten. Later heeft de Jeugdraad de doelstelling verbreed; ook andere verenigingen vallen hier nu onder. Middels de verhuur kan het onderhoud en de inventaris van de Mettenburcht worden bekostigd. De Mettenburcht fungeert nu al ca. 20 jaar als ‘dorpshuis’ van Nieuwveen. In de weekenden wordt het verhuurd voor verjaardagen en andere bijeenkomsten. Doordeweeks is het het clubgebouw van de Scouting, kaartclub, KBO, Computerclub, Zonnebloem en de Visclub. Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de Mettenburcht te klein was geworden om alle gebruikers voldoende ruimte te bieden voor hun activiteiten. In 2014 is er daarom een 6-tal kantoorunits geplaatst die met behulp van vele vrijwilligers en lokale bedrijven zijn omgebouwd tot een nieuwe zaal en extra bergruimte.

- Onderwijs: - Basisschool De Tamboerijn. - St. Nicolaasschool.

- Jeugd: - Scouting Abbé Pierre.

- Muziek: - Sinds 1997 staat Muziekvereniging Crescendo in Nieuwveen onder de inspirerende leiding van Joop Nijholt. Door zijn vakkundige en enthousiaste aanpak acteert de fanfare vanaf 1999 weer op hoog niveau. Zo is Crescendo in 2002 landskampioen geworden in de Vaandelafdeling van de KNFM en in 2006 uitgenodigd om deel te nemen aan het internationaal topfanfarefestival in België. Uiteraard organiseert de muziekvereniging zelf ook allerlei muzikale evenementen zoals diverse HaFaBraconcerten in samenwerking met andere aansprekende top-orkesten, maar ook ‘gewoon’ popconcerten met regionale bands. Want naast een 1e divisie-orkest wil Crescendo vooral een vereniging zijn waar het plezier in samen muziek maken voorop staat. Voor alle vrienden van Crescendo wordt jaarlijks het Voorjaarsorkest georganiseerd. Tijdens dit concert laten alle geledingen, van AMV klas tot solisten, van zich horen. Muziekvereniging Crescendo repeteert op dinsdagavond van 19:45 tot 22:15 uur. Hoewel de verticale doorstroming goed op gang is gekomen zijn er in het fanfareorkest momenteel toch nog enkele plaatsen vacant. Ervaren muzikanten uit de regio die op zoek zijn naar een dynamisch orkest met uitdagend repertoire zijn dan ook van harte welkom.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Nicolaas Boys.

- Tennisvereniging Nieuwveen.

- Zorg: - Zorginstelling Futura heeft in het nieuwe woon- en recreatiegebied Futura in Nieuwveen in 2016 het nieuwe kleinschalige woonzorgcomplex Futurahuis gerealiseerd. Het complex biedt plaats aan 17 bewoners.

- Woonservicecentrum Résidence Sassenoord is een in 2010 geheel gerenoveerde monumentale villa waarin 7 comfortabele appartementen zijn gerealiseerd.

- Het 40 ha grote Landgoed Ursula van zorginstelling Ipse De Bruggen ligt in het centrum van Nieuwveen. Er wonen 450 mensen met een verstandelijke beperking. De samenstelling van de woongroepen is divers. Zo komen ze tegemoet aan de verschillende behoeften van bewoners. Ook crisisopvang en tijdelijk verblijf zijn mogelijk. Daarnaast zijn er allerlei vormen van dagbesteding, van bakkerij tot atelier, en volop recreatiemogelijkheden.

Reactie toevoegen