Nigtevecht

Plaats
Dorp
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

nigtevecht_garstenmolen.2.jpg

Nigtevecht, Garstenmolen

Nigtevecht, Garstenmolen

nigtevecht_hervormde_kerk.3.jpg

Nigtevecht, Hervormde kerk

Nigtevecht, Hervormde kerk

nigtevecht_zwaanwijck.1.jpg

Nigtevecht, Zwaanwijck

Nigtevecht, Zwaanwijck

nigtevecht_zwaanwijck.2.jpg

Nigtevecht, Zwaanwijck

Nigtevecht, Zwaanwijck

nigtevegt_fort_bij_nigtevecht_abcoude.1.jpg

Nigtevecht, Fort bij Nigtevecht ligt na een grenscorrectie van 1989 formeel op grondgebied van het dorp Abcoude

Nigtevecht, Fort bij Nigtevecht ligt na een grenscorrectie van 1989 formeel op grondgebied van het dorp Abcoude

UT gemeente Nigtevecht in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Nigtevecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Nigtevecht in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Nigtevecht

Terug naar boven

Status

- Nigtevecht is een dorp in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988. In 1989 over naar gemeente Loenen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Nigtevecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281-1284 en 1308 Nichtevecht, 1394 Nychtevechte, <1870 Nichtevecht, 1870 Nigtevecht, 1883 Nichtevecht.

Naamsverklaring
Het eerste deel nichte is te verbinden met het Oudnederlandse niftar* 'achter' (in Niftarlaca), verwant met neven 'langs', het tweede deel waarschijnlijk met de waternaam Vecht, meestal opgevat als een afleiding bij het werkwoord vechten 'zich levendig bewegen' (zie bij Vechten).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Nigtevecht ligt in het uiterste NW van de provincie Utrecht, Z van Weesp, O van Abcoude, NW van Nederhorst den Berg en grenst in het W aan het Amsterdam-Rijnkanaal en in het Z en O aan de rivier de Vecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nigtevecht, die slechts het dorp omvat, 63 huizen met 409 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nigtevecht was oorspronkelijk een langgerekt dorp op een rivierduin langs de linkeroever van de slingerende Vecht. Tegenwoordig heeft het een dorpskom in een bocht van de rivier.

Nigtevecht heeft een hervormde kerk. De katholieken in het dorp hebben geen eigen kerk, maar vallen onder de parochie van het aan de overkant van de Vecht gelegen Nederhorst den Berg.

- Ronald van Nigtevecht is geboren in het nabijgelegen dorpje Driemond, constateert dat veel families met zijn achternaam uit deze regio komen en vermoedt dat ze vast wel iets met het gelijknamige dorp te maken hebben. Of hij er al in is geslaagd dit te bewijzen wordt ons op zijn site niet duidelijk. Gunstig neveneffect van zijn genealogische naspeuringen is in ieder geval dat hij veel interessante artikelen over de geschiedenis van Nigtevecht heeft opgespoord en op zijn site heeft geplaatst. In het menu op zijn site zie je vanzelf welke pagina's op het dorp betrekking hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie en Dorpsanalyse Nigtevecht (2014).

- In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) gaat Waternet in 2018 de Vechtbrug bij Nigtevecht vervangen. Vervanging van de brug is noodzakelijk, omdat bij inspecties is gebleken dat de huidige brug in slechte staat is. Eind 2018 moet de vervanging gereed zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nigtevecht heeft 26 rijksmonumenten.

- De Dorpsstraat van Nigtevecht is een beschermd dorpsgezicht.

- Hervormde (PKN) kerk met toren uit ca. 1300. Eenbeukige laatgotische kerk met smaller koor en houten gewelven. Mechanisch torenuurwerk van Eijsbouts uit 1931 met elektrische opwinding.

- Poldermolen de Garstenmolen (Vreelandseweg 59) is een achtkante grondzeiler. De huidige molen is gebouwd in 1876 na het afbranden van de vorige molen en bemaalt tot 1960 het waterschap Garsten van 306 ha. Het betreft een vijzelmolen. Het verticale en onderste deel van het gaande werk incl. vijzel zijn in 1960 verwijderd, waardoor ruimte ontstaat voor een woning. De molen is van 2005 t/m 2007 ingrijpend gerestaureerd en is gedurende die tijd niet in functie geweest. De molen is daarbij weer uitgerust met een nieuwe en langere vijzel en kan weer met windkracht als poldergemaal dienst doen.

- Huis Zwaanwyck is een door parkaanleg omgeven landhuis, gebouwd in 1898 in rijke neorenaissancevormen. In het park een koetshuis met woning en een tuinmanswoning.

- Fort Nigtevecht valt tegenwoordig onder de buurtschap Gein en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Nigtevecht.

- De Dorpspomp (Dorpsstraat bij nr. 53) op natuurstenen sokkel, voorzien van marmeren gedenkplaten, is aan de inwoners geschonken door mevrouw De Pré-Theunissen. Haar man was overleden door het drinken van Vechtwater dat besmet was met bacteriën. Een ander soort drinkwater bestond in die tijd (1893) nog niet, waterleiding was voor toen nog onbekend. Door het verlies van haar man besloot zij een waterpomp te schenken aan de inwoners van Nigtevecht. De pomp werd van hoogwaardig materiaal gemaakt, het filtreerwerk en buizen waren van bijzondere kwaliteit, smeedwerk en versierselen getuigen dat hierop geen geld is bespaard. Aan de voorzijde van deze pomp staat Anno 1893, tussen welk woord en jaartal het wapen is uitgesneden van de heer De Pré. Verder staat er "Ter nagedachtenis aan den heer Martinus Nicolaas de Pré Anno 1893". Aan de oostzijde "Door zijn weduwe Johanna Theunissen", aan de westzijde "Aan de Gemeente Nigtevecht aangeboden".

- Het Merwedekanaal is in 1892 officieel in gebruik genomen. Eerst bestond het plan om vanaf Nigtevecht tot Utrecht de Vecht te verbeteren, zodat deze geschikter zou zijn voor het beoogde scheepvaartverkeer. Dan zou slechts van het dorp tot aan Zeeburg in Amsterdam een nieuwe vaart nodig zijn. Om vanuit Amstelland naar de Vecht te komen waren de sluizen bij Nigtevecht nodig. Helaas is dit eerste plan, nadat reeds de sluiswerken voltooid waren, gewijzigd. Nu is het Merwedekanaal geheel doorgetrokken tot Utrecht. Dit maakte dat de grote sluis, lang 120 m en 12 m wijd, en de kleine sluis, 90 m lang en 6 m wijd, overbodig werden. Maar geheel onnuttig zijn de sluizen niet, daar zij het kanaal met de Vecht verbinden, en dus voor de vaart van Utrecht naar Amsterdam van groot nut blijven. De sluizen zijn ook gebruikt ter verdediging van De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

- De betonnen duiker uit 1939-1940 ligt in de Kanaaldijk Oost van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht, juist ten zuidwesten van de sluis in de Vecht en nagenoeg tegenover het fort. Door de duiker konden versnelde inundaties tot stand worden gebracht in het gebied ten oosten van de Vecht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In Nigtevecht hebben ze aan een Koningsdag niet genoeg; ze maken er daar een hele Koningswéék van; zijnde de week voorafgaande aan Koningsdag t/m die dag zelf.

- Muziekfestival (op een zaterdag begin september).

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fiets- en voetveer over de Vecht naar Nederhorst den Berg.

- Fietsers en dieren kunnen sinds 2018 bij Nigtevecht het Amsterdam-Rijnkanaal oversteken. De fietsbrug die hier is aangelegd, zorgt voor meer recreatiemogelijkheden en betere bereikbaarheid. De brug koppelt de recreatieve fietsroutes langs de Hollandse Waterlinie en langs de Stelling van Amsterdam. Voor fietsers uit Nigtevecht worden station Abcoude en de scholen en werkgebieden in de regio Amsterdam beter bereikbaar. Ter hoogte van de fietsbrug zijn ook de oevers van het kanaal aangepast als onderdeel van een natuurverbinding die natuur van de Vinkeveense en Loosdrechtse Plassen weer verbindt. Hiermee wil Rijkswaterstaat het effect van het kanaal als barrière voor de natuur verminderen.

De natuurverbinding bij Nigtevecht maakt het mogelijk dat dieren het Amsterdam-Rijnkanaal over kunnen steken. Voorheen konden dieren wel het kanaal in, maar door de hoge oevers konden ze er niet meer uit en verdronken ze. De oevers zijn aangepast zodat dieren nu op een aantal plaatsen het kanaal uit kunnen komen. De natuurverbinding is in ieder geval bedoeld voor de ree, de ringslang en de otter. De werking van de natuurverbinding wordt versterkt door de gelijktijdige aanleg van 'natuurstapstenen' die de toegang naar de aangepaste oevers vergemakkelijken. Vooral aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal was hiervoor voldoende ruimte beschikbaar. De natuurstapsteen heeft een oppervlakte van ca. 5 hectare. Dieren kunnen hier tot rust komen en voedsel zoeken. De Kanaaldijk Oost ligt dicht tegen het Amsterdam-Rijnkanaal aan, waardoor dieren die uit het kanaal komen vrijwel direct op deze weg terecht komen. Dit is ongewenst, zowel voor de dieren als voor de gebruikers van deze weg. Om die reden is de Kanaaldijk Oost hier ongeveer 20 meter naar het oosten verlegd. Het project maakt deel uit van het Meerjarenprogramma Onstnippering (MJPO).

- Tussen september en mei zijn er cabaret-, kleinkunst- en muziektheatervoorstellingen te zien in 'Cabaret in Nigtevecht'. "Een 100% particulier initiatief, er wordt geen subsidie verstrekt, en er is ook geen sponsoring. De opbrengst van de horeca is voor de beheerder van het Dorpshuis. Toch zijn we door de medewerking van impresariaten en cabaretiers, én de inzet van veel vrijwilligers, in staat om ieder jaar een bijzonder programma samen te stellen met zowel top cabaretiers als jonge veelbelovende cabaretiers. Samen met de unieke sfeer in de zaal mogen we met gepaste trots stellen dat een avond uit in het Dorpshuis een bijzondere ervaring is. Dat gerenommeerde cabaretiers hier regelmatig terug komen, is daarvan wel het beste bewijs. In de volksmond (en op hun Facebookpagina, red.) wordt vaak over het Gymtheater gesproken, omdat de voorstellingen gegeven worden in een omgebouwde gymzaal, maar daar merk je in de praktijk (als het zaallicht is gedoofd) niets van!", aldus de site van Cabaret in Nigtevecht.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nigtevecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nigtevecht.

- Nieuws: - Actualiteiten m.b.t. Nigtevecht op de site van gemeente Stichtse Vecht. - Dorpskrant Sleutel 2000 wordt gemaakt voor en door Nigtevechters, over interessante en leuke gebeurtenissen in en rond Nigtevecht. Zaken die de inwoners bezighouden. Sleutel 2000 verschijnt elke twee maanden, wordt huis-aan-huis verspreid en is via de link ook online te lezen. - Sleutel 2000 op Twitter.

- Belangenverenigingen: - "Het besturen van een dorp is te belangrijk om alleen over te laten aan een gemeentebestuur. Niet dat ze het slecht doen in onze gemeente. Integendeel, we mogen ons gelukkig prijzen met het huidige gemeentelijke team. Maar toch zou je af en toe willen dat ze nóg beter naar de burger luisteren. Soms bloeien er vanuit de bewoners uitstekende ideeën op, waar we allemaal beter van kunnen worden. Daarom is er nu www.nigtevecht.dorpszaken.nl, een nieuw platform voor discussie en kennisuitwisseling over ons dorp. Een platform waar ruimte is voor jouw stem. En dan niet een keer in de vier jaar, maar élke dag.

De gemeente is zo sterk als haar bewoners. Je kunt als bewoners ontzettend veel doen om het leven in je eigen omgeving beter te maken. Samen het park opruimen, elkaar respectvol aanspreken op vervuiling, buurtfeesten organiseren, discussiëren over de toekomst, concrete plannen maken... Bij dit soort activiteiten is het fijn als de gemeente-organisatie zich betrokken voelt. Als er 'draagvlak' is. Dorpszaken.nl creëert dat draagvlak en geeft in samenwerking met de gemeente-organisatie bewoners van alle rangen en standen een steeds duidelijker stem in wat er gebeurt, niet gebeurt en zou moeten gebeuren in Nigtevecht." Aldus de genoemde site. - Dorpszaken op Twitter.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Nigtevecht.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Tweemaster. - Basisschool De Flambouw. - Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO Kidswereld.

- Sport: - v.v. DOB (voetbal). - Tennisvereniging.

- Wonen: - Woningstichting Wuta verhuurt, beheert en onderhoudt ca. 175 sociale huurwoningen in Nigtevecht. Wij waren natuurlijk benieuwd waar die niet-alledaagse naam voor staat. Welnu, Wuta staat voor: "Wacht Uw Tijd Af"; in een tijd van woningnood - de instelling is in 1946 opgericht - was geduld een schone zaak en kon het even duren voordat er een woning beschikbaar was...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nigtevecht, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen