Nijehaske

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Nijehaske

Terug naar boven

Status

- Nijehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Bij de gemeentelijke herindeling van 1-7-1934 is de dorpskern van Nijehaske naar de gemeente en kern Heerenveen overgegaan (= het deel oostelijk van het Nieuwe Heerenveense Kanaal). Dat is thans de gelijknamige wijk in Heerenveen. Wat er nog van het dorp over is (het buitengebied van het dorp W van het genoemde kanaal), is formeel nog altijd een zelfstandig dorp, zij het met nog slechts ca. 20 huizen en 50 inwoners.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1496 Nya Hascha, 1505 Nyehaske, 16e eeuw kopie 1523 Nye hasche, 1579 Niehasck, 1718 Nye Haske.

Naamsverklaring
In Hasca schuilt vermoedelijk het woord haske*, Oudengels hassuc, dat een bepaald soort gras aanduidt. Met Nya, Nye 'nieuw', ter onderscheiding van Oudehaske.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het huidige dorp Nijehaske ligt tussen Oudehaske in het W en Heerenveen in het O, rond de Jousterweg, en grenst in het O aan het Nieuwe Heerenveense Kanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nijehaske 145 huizen met 1.105 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp dus nog maar ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners. De gelijknamige wijk op grondgebied van Heerenveen heet ca. 1.500 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nijehaske is ontstaan als oostelijke uitbouw van het oudere dorp Haske, dat later Oudehaske ging heten. Deze twee dorpen vormden het centrum van de voormalige gemeente Haskerland. Door de veenafgraving, die hier al in de 16e eeuw gaande was, ontwikkelde het dorp zich. Rond 1750, toen de 'Gietersen' naar het gebied kwamen om veen af te graven, nam het aantal inwoners van beide dorpen sterk toe. De groei van het nabijgelegen Heerenveen, dat op de grens van drie gemeenten lag, zorgde er voor dat een groot deel van het dorp verdween. Het oorspronkelijke dorpshart van Nijehaske maakt al sinds de gemeentelijke herindeling van 1934 deel uit van Heerenveen.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Nijehaske.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het deel van Nijehaske op grondgebied van Heerenveen is tegenwoordig een van de grotere wijken van dat dorp. De wijk ligt westen van de spoorlijn en grenst aan de rijksweg A7, de Engelenvaart en de Veenscheiding. De wijk is gebouwd in de jaren tachtig en negentig en kent een diversiteit aan koop- en huurwoningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voomalige Hervormde kerk van Nijehaske (Herenwal 137) is een recht gesloten zaalkerk met geveltoren en aangebouwde consistoriekamer, gebouwd in 1775. De kerk staat sinds de gemeentelijke herindeling van 1934 in Heerenveen. Het orgel uit 1866 is gebouwd door L. van Dam en Zonen. De kerk is in 1997 aan de eredienst onttrokken. Tegenwoordig is er een reclamebureau in gevestigd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- FC ONH (Feestcommissie Oude- en Nijehaske) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Feestweek in Oudehaske.

Terug naar boven

Links

- Wijkvereniging: - "De missie van Wijkvereniging Nijehaske is: ‘Samen staan voor een wijk, waarin het prettig wonen is’. Doelstellingen; verhogen van de leefbaarheid in de wijk; behartigen belangen van de leden; creëren van mogelijkheden voor culturele en creatieve ontplooiing. Zo willen we de leefomgeving in de wijk verbeteren en de integratie van wijkbewoners bevorderen. Op onze website vind je verder allerlei informatie over de wijk. De wijkvereniging is voor de gemeente onder andere een kanaal om vast te stellen wat er leeft in de wijk. De wijkvereniging heeft daarbij ook zeggenschap over het budget dat de gemeente besteedt in onze wijk. De wijkvereniging is aanspreekpunt, intermediair, gesprekspartner, aanjager en ondersteuner van allerlei initiatieven uit de wijk. Wij hebben een signaal- en verwijsfunctie, maar kaarten zelf ook verbeteringen aan. We zijn dus min of meer de zintuigen van de wijk. We horen veel, we zien veel en proberen daarna de juiste personen bij elkaar te brengen. Horen, zien en verbinden: zo leveren wij een bijdrage aan de wijk!

De gemeente Heerenveen over wijkbelangen: 'We leggen met vertrouwen meer verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven. De wijk-en dorpsverenigingen krijgen meer zeggenschap. Voor de wijken in de plaats Heerenveen wordt een met de dorpsvisies vergelijkbare werkwijze geïntroduceerd, zodat iedere wijk in de toekomst beschikt over een wijkvisie. Deelname van inwoners aan activiteiten die bijdragen aan sociale participatie zoals vrijwilligerswerk, het combineren van werk met het verlenen van mantelzorg en wijk- en dorpsgerichte sport- en culturele activiteiten wordt bevorderd.' Bron: Collegeprogramma 2010-2014."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nijehaske alg.

Reactie toevoegen