Nijeholtpade

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Fryslân

Nijeholtpade

Terug naar boven

Status

Nijeholtpade is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Nijeholtpea.

Oudere vermeldingen
1840 Nijeholtpa.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Nijeholtpade ligt ZZO van het dorp Nieuwehorne, ZZW van het dorp Oudehorne, ZW van de dorpen Oldeberkoop en Nijeberkoop, W van het dorp Boijl, NW van het dorp Noordwolde, NNW van het dorp Vinkega, N van de dorpen De Hoeve en Steggerda, NNO van het tweelingdorp De Blesse-Peperga, NO van de dorpen Oldeholtpade en Wolvega, ONO van het dorp Ter Idzard, O van het dorp Oldeholtwolde en de A32 en ZO van de dorpen Mildam, Katlijk en Bontebok.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Nijeholtpade 26 huizen met 150 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente en Plaatselijk Belang hebben in december 2019 de 'Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade' ondertekend. In deze overeenkomst staan 12 projecten waar de gemeente en het dorp de komende twee jaar samen aan werken. De overeenkomst richt zich op ontwikkelingen, een andere manier van samenwerken en een nieuwe aanpak en uitvoering van projecten. Het brengt de ambities in beeld, evenals ieders verantwoordelijkheden, beschikbare middelen, haalbaarheid, planning en de rol van de partijen. De eigen dorpsvisie van het dorp en de Omgevingsvisie Weststellingwerf waren de inspiratiebronnen voor de Maatschappelijke overeenkomst. Het dorp heeft in 2018 de dorpsvisie 'Dorp in het Groen' opgsteld, een plan van en voor het dorp. Het geeft aan wat er leeft in het dorp en waarmee Plaatselijk Belang zich bezig houdt op het gebied van sociale en fysieke leefbaarheid. De dorpsvisie vormt een belangrijk instrument om de ideeën en wensen van inwoners om te zetten naar concrete projecten en resultaten.

In de Omgevingsvisie van Weststellingwerf staat dat de gemeente op een innovatieve manier wil samenwerken met haar inwoners. Een onderdeel is het samen maken van afspraken over projecten die dorpen willen starten of al worden uitgevoerd. In de Maatschappelijke overeenkomst Nijeholtpade staan verschillende projecten, zoals de (her)inrichting van de Hoofdweg, de aanpak van de Binnenweg en de energietransitie. Ook de samenwerking en de zichtbaarheid van het gebiedsteam en het huiskamerproject zijn opgenomen. De overeenkomst is een vernieuwende vorm van samenwerken. Wethouder Hanneke Zonderland is er blij mee: "Het is voor het eerst dat we op zo’n manier met onze inwoners gaan samenwerken. We verwachten dat we samen meer stappen kunnen zetten en projecten op innovatieve manieren kunnen oppakken. We vinden het erg mooi dat het dorp zelf ook haar verantwoordelijkheid en initiatief neemt en taken gaat overnemen. Dit is de ontwikkeling die we als college voor ogen hebben en die prachtig aansluit op onze Omgevingsvisie."

Ook voorzitter Henk Jaspers van Plaatselijk Belang Nijeholtpade is enthousiast over de samenwerking: "We zijn een actief dorp en onze inwoners zijn erg betrokken bij hun eigen leefomgeving. Dat was de reden om een eigen omgevingsvisie te schrijven. Inmiddels hebben we daaruit een aantal projecten gerealiseerd, waarbij inwoners en de gemeente nauw samenwerkten. Dat ging op een heel leuke manier. Ambtenaren kregen voor inwoners een gezicht en omgekeerd. Dat is de echte winst. We beginnen nu trots en energiek aan de volgende stap. Onze inwoners zijn er klaar voor."

- Windmotor Nijeholtpade was een middelgrote Amerikaanse windmotor. De windmotor stond niet ver van de Tjonger, ongeveer anderhalve kilometer ten noordwesten van het dorp. De afgelopen jaren verkeerde de molen in vervallen toestand. Uiteindelijk is hij afgebroken. In 2014 was bovengronds geen restant meer waar te nemen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nijeholtpade heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) Nicolaaskerk (Kerkweg 4) uit 1525. De laatgotische eenbeukige kerk heeft een driezijdig gesloten koor en spitsboogvensters. De toren van twee geledingen kreeg in de 18e eeuw een steunbeer. Er hangt een klok van Willem Wegewaert (1598) en een klok van Gheraert Koster (1611). Het orgel uit 1883 is gemaakt door Johan Frederik Kruse en in 2008 gerestaureerd door Bakker & Timmenga. Er liggen twee grafzerken (1627 en 1640) van het geslacht Lycklama à Nijeholt. Bij de restauratie in 1883 is de oude preekstoel verkocht en vervangen door een nieuwe.

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Hervormde kerk in Nijeholtpade in 2010 is een aantal bijzondere vondsten gedaan. De houtconstructie van de kerk geeft aan dat de kerk in het verleden geheel van hout is geweest. In de 15e eeuw zijn de houten stijlen onder de kap weggezaagd en vervangen door stenen muren. Het is de eerste kerk in Friesland waarvan boven de grond sporen zijn gevonden van een geheel houten kerk. In Noord Nederland zijn nog twee ongeveer vergelijkbare kerken, o.a in Nijeveen. Ook zijn tijdens de werkzaamheden twee grafstenen van de familie Lycklama van Nyholtpe uit het midden van de 17e eeuw gevonden. Tevens is een rode zandstenen altaarsteen / sarcofaagdeksel gevonden. Deze dateert waarschijnlijk uit de 13e-14e eeuw. En er zijn schilderingen gevonden op de wand en houten vloer, daterend rond begin 20e eeuw.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nijeholtpade, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nijeholtpade.

- Onderwijs: - Basisschool 't Holtpad heeft ca. 45 leerlingen. Ze werken in combinatiegroepen van twee of drie jaarklassen. Ze hebben een mooie multifunctionele gemeenschapsruimte en een vide voor handenarbeid/tekenen. Kinderen kunnen in de verschillende ruimtes, zowel boven als beneden, zelfstandig werken. Dit gaat uitstekend. Door de samenwerking met het MFC zijn er ontzettend veel mogelijkheden voor creatieve vakken. Dramalessen op een echt podium en een ruimte voor bewegingsonderwijs voor de kleuters. Tijdens de feestelijke ouderavond maken ze met veel plezier gebruik van het podium en de gezamenlijke ruimte dorpshuis/school.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nijeholtpade.

Reactie toevoegen