Nijkerkerveen

Plaats
Dorp
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

nijkerkerveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nijkerkerveen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

Nijkerkerveen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

nijkerkerveen_kaart_openstreetmap_kopie.jpg

Het dorp Nijkerkerveen heeft zich ontwikkeld O van de oude weg tussen Amersfoort en Nijkerk (Amersfoortseweg). W ervan ligt de onder het dorp vallende buurtschap Holkerveen. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Nijkerkerveen heeft zich ontwikkeld O van de oude weg tussen Amersfoort en Nijkerk (Amersfoortseweg). W ervan ligt de onder het dorp vallende buurtschap Holkerveen. (© www.openstreetmap.org)

nijkerkerveen_hervormde_pkn_grote_kerk.jpg

De arme inwoners van 't Veen wilden graag een eigen kerk, maar ze hadden er geen geld voor. De fam. Van Dijkhuizen zorgt in 1908 voor de bouw van de Hervormde Grote Kerk in Nijkerkerveen. Als dank is er een straat in het dorp naar ze genoemd.

De arme inwoners van 't Veen wilden graag een eigen kerk, maar ze hadden er geen geld voor. De fam. Van Dijkhuizen zorgt in 1908 voor de bouw van de Hervormde Grote Kerk in Nijkerkerveen. Als dank is er een straat in het dorp naar ze genoemd.

nijkerkerveen_hervormde_pastorie.jpg

In 1911 laat de familie Van Dijkhuizen tegenover de kerk ook een fraaie pastorie bouwen. In dat jaar wordt het dorp ook een zelfstandige kerkelijke gemeente.

In 1911 laat de familie Van Dijkhuizen tegenover de kerk ook een fraaie pastorie bouwen. In dat jaar wordt het dorp ook een zelfstandige kerkelijke gemeente.

Nijkerkerveen

Terug naar boven

Status

- Nijkerkerveen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- Onder het dorp Nijkerkerveen valt ook de buurtschap Holkerveen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Niekarkerveen.

In de volksmond
't Veen.

Oudere vermeldingen
Veen, 1807 Nieuwkerker Vheen, 1830-1855 gebied: Nykerker Veen, 1840 't Veen, 1867 gebied: Nijkerksche Veen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij Nijkerk.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Nijkerkerveen ligt Z van Nijkerk, NO van Amersfoort en Hooglanderveen, O van de provincialeweg Amersfoort-Nijkerk. Een markant object aan die weg ter hoogte van het dorp is de snackbar in de vorm van een paddenstoel. Het dorp is in de regio verder ook bekend om de daarnaast gelegen discotheek Starlight.

- Het dorp Nijkerkerveen is vrij compact maar het heeft een groot buitengebied dat in het W grenst aan de A28, in het Z aan Hoevelaken (grens = Laakweg), in het O aan Zwartebroek en in het N aan Slichtenhorst en Nijkerk (grens = Buntwal).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nijkerkerveen 215 huizen met 1.197 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nota van zienswijzen op het actualiserend Bestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen en de reacties van de gemeente daarop.

- De komende jaren gaat in Nijkerkerveen fors gebouwd worden. Er komen maar liefst 600 woningen bij. In een eerste fase worden, vanaf 2014, woningen gebouwd in het gebied tussen de Vrouwenweg, Van Dijkhuizenstraat, Vanenburg en de terreinen van Veensche Boys. Gezien een gebrek aan behoefte aan nieuwe vrije sectorwoningen in het dorp, worden vrijwel uitsluitend rijwoningen gerealiseerd. Na vijf jaar wordt het tweede deel van het bestemmingsplan in uitvoering gebracht, het gebied tussen Veensche Boys en de Vrouwenweg. Ook hier staan gezien de marktontwikkelingen voorlopig alleen rijwoningen en geschakelde woningen gepland. Het gebied krijgt een ontsluitingsweg aan de Vrouwenweg. Gezien de aanwezigheid van een agrarisch bedrijf in de hoek van de Vrouwenweg-Van Dijkhuizenstraat (bij Van den Brandhof) is een milieucirkel getrokken waarbinnen niet mag worden gebouwd. De ontwikkeling van het dorp is opgesplitst in deelplannen 1 t/m 4. Onder de link vind je ze beschreven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nijkerkerveen heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde de Hervormde kerk en de pastorie op Nieuwe Kerkstraat resp. nr. 75 en 64 (beide uit 1908), de voormalige boswachtersresidentie met het karakter van een klein landhuis uit 1941 op Schoolstraat 90, en de woonboerderij met hooiberg en wagenschuur op Van Dijkhuizenstraat 4. Het dorp heeft overigens geen rijksmonumenten.

- In 1894 sturen 34 arme veenbewoners de kerkenraad van Nijkerk een smeekbrief waarin zij vragen om godsdienstoefeningen en catechisaties in hun school te mogen houden. Pas in 1906 komt er zicht op een eigen kerkgebouw. In dat jaar is er een legaat voor de kerkenraad van Willem Blokhuis, ten behoeve van de bouw van een kerk in het Nijkerkerveen. Blokhuis’ zwager Aalbert van Dijkhuizen (een meester-timmerman) komt in dit jaar te overlijden, had dezelfde wens geuit en heeft eveneens een legaat t.b.v. de kerk nagelaten. Zijn kinderen Aart en Wilhelmina van Dijkhuizen hebben in 1908 de Hervormde (thans PKN) Grote Kerk (Nieuwe Kerkstraat 75) laten bouwen, en in 1911 een bijbehorende pastorie.

De kerk is gebouwd in neo-gotische stijl. Deze bouwstijl komt veelal voor bij Rooms-Katholieke kerken waarvan er rond 1900 veel gebouwd zijn, maar is minder gebruikelijk bij hervormde kerken. Opvallend zijn de verschillende decoraties van rode bakstenen en de rondboogvensters, die meer doen denken aan de neo-romaanse bouwstijl. Het kerkgebouw telt zes traveeën. De slanke kerktoren steekt half uit de kerk naar voren, heeft een spits die van vierzijdig naar zeszijdig gaat en is zo'n 30 meter hoog. Aan de voorzijde bevinden zich de galmgaten voor de luidklokken, evenals aan beide zijkanten waar zich kleinere galmgaten bevinden. Daarboven zijn op alle zijden wijzerplaten aangebracht. Vlak onder de torenspits zijn aan alle vier de zijden drie kijkgaten gesitueerd. Twee kleine zijtorens sieren de voorgevel. De architect van het geheel was J. Pothoven.

- De huidige Hervormde (PKN) Eben Haëzerkerk (Nieuwe Kerkstraat 106) dateert uit 1980 en is de opvolger van een op dezelfde plek gestaan hebbende kerk die in 1978 is gesloopt.

- Gereformeerde (PKN) kerk (Vrouwenweg 1) uit 1951.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Nijkerk is trots op haar landelijke omgeving. De gemeente is dan ook blij dat zij met het project ‘Landschapsversterking Nijkerkerveen’ dit kostbare landschap verder kan versterken. In samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) kunnen inwoners in 2019, als zij aan dit project deelnemen, hun erf en grond met subsidie landschappelijk verbeteren. Voorwaarde voor de subsidie is dat een perceel ca. 0,5 hectare groot is, zodat er 15 hoogstamfruitbomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are andere beplanting kan worden aangelegd. In mei 2019 is er een informatiebijeenkomst over het project geweest. Na aanmelding voor deelname krijgt de bewoner een vrijblijvend bezoek van een adviseur van SLG. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee via SLG tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft. Deze korting is mogelijk vanwege subsidie van de gemeente Nijkerk en provincie Gelderland. Het doel van het project is om bedrijven, schuren, erven en de gronden daaromheen te verfraaien met streekeigen landschappelijk passende beplanting. Denk daarbij aan enkele solitaire bomen, elzensingels, struweelhagen, knotbomen of hoogstamfruitbomen. Natuurlijk is een combinatie van deze opties ook mogelijk. Op die manier sluiten het erf en het omliggende landschap op elkaar aan. Vogels en andere dieren maken dankbaar gebruik van deze struiken en bomen. (bron: Stichting Landschapsbeheer Gelderland, april 2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Nijkerkerveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nijkerkerveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Nijkerkerveen.

- Nieuws: - Site met actualiteiten uit Nijkerkerveen. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De Kerngroep Nijkerkerveen is in het leven geroepen om de voorzieningen in het dorp te behouden en daar waar mogelijk is uit te breiden. De Kerngroep is een samenwerking van ondernemers en verenigingen en instellingen in het dorp. Doelstelling van de Kerngroep is het leefbaar maken en houden van het dorp. Als kernpunt werd opgenomen om centraal in het dorp een voorzieningencluster te laten verrijzen. Als locatie voor dit centrum werd gekozen voor het huidige plein aan de Van Noortstraat.

De woningbouw in het dorp heeft jarenlang nagenoeg helemaal stilgelegen. Gevolg: jonge mensen trekken weg uit ’t Veen omdat er geen woonruimte te vinden is. Hierdoor treedt er vergrijzing op in het dorp. Als gevolg hiervan constateerden de scholen dat er een forse teruggang was van leerlingen, waardoor het bestaansrecht van de beide basisscholen in gevaar kwam. Met deze gedachte is vervolgens het Centraal Overleg Voorzieningen Nijkerkerveen (COV) opgericht. Hierin zitten de directies van de Van Rootselaerschool, de Calvijnschool, de bibliotheek, Kerngroepleden en de gemeente. Toen kwam er een politiek proces op gang, met als eindresultaat dat de gemeente toestemming heeft verleend aan de bouw van een voorzieningencentrum in het dorp." Waarvoor zie verder de volgende alinea.

- Onderwijs / bibliotheek / dorpshuis: - Medio 2019 verrijst er een geheel nieuw dorpscentrum in Nijkerkerveen. Het wordt een complex met nieuwbouw voor de Calvijnschool (aan de Winkelmanstraat), de Van Rootselaarschool (aan de Van Noorstraat) en daartussen komt het nieuwe dorpshuis en de bibliotheek. De scholen behouden hun eigen identiteit maar is het wel mogelijk elkaars lokalen te gebruiken. Dat geldt in ieder geval voor het BSO-lokaal op de eerste verdieping boven het dorpshuis. Het dorpshuis zelf wordt overdag mogelijk voor kleuteropvang gebruikt. Als de scholen in schooljaar 2019-2020 weer beginnen, zou dat in het nieuwe gebouw moeten kunnen. Dat zou vertraagd kunnen worden door eventuele bezwaarprocedures. Maar daar zag het bij een presentatie aan de inwoners in februari 2017 niet naar uit; er was geen wanklank te horen. Zie ook de animatie van hoe het nieuwe dorpscentrum van Nijkerkerveen eruit komt te zien.

- Muziek: - "Opgericht in 1948 speelt Concordia al meer dan 70 jaar een belangrijke rol in de Nijkerkerveense samenleving. Muzikale medewerking wordt verleend bij de jaarlijkse activiteiten en evenementen die in het dorp georganiseerd worden. Voorbeelden daarvan zijn o.a. Koningsdag, de intocht van Sint Nicolaas, het Winterfeest en de kerstvieringen in de verschillende kerken in het dorp. Niet alleen in Nijkerkerveen, maar ook in de regio is Concordia regelmatig te zien. In Hoevelaken tijdens Koningsdag, de Avondvierdaagse en de jaarlijkse lampionnenoptocht. In Nijkerk wordt medewerking verleend aan de Veluwe-wandeltocht en in verschillende plaatsen wordt de Avondvierdaagse muzikaal begeleid. Met kleinere muzikale groepen biedt Concordia de mogelijkheid voor bijvoorbeeld een serenade of een kerstmannen- en pietenkapel. Door het enthousiasme van de leden kan Concordia bij elke gelegenheid een passende muzikale invulling aanbieden. Tenslotte zijn er nog de door Concordia zelf georganiseerde jaarlijkse concerten: het Zomerconcert en het Kerstconcert in het eigen gebouw en natuurlijk als hoogtepunt het jaarlijkse donateursconcert in maart. De vereniging bestaat uit drie afdelingen: het fanfareorkest, de malletband en de majorettegroep. Daarnaast biedt de vereniging een eigen opleiding aan die leden tot een A-niveau begeleidt."

- Sport: - Wil je turnen, dansen, freerunnen of heb je zin in een Total Body Workout? Kom dan bij GV DOTO in Nijkerkerveen.

- Zorg: - Zorgboerderij Ruchama is een kleinschalige woon-zorgboerderij. Ze bieden begeleid en beschermd wonen voor (jong) volwassenen met psychosociale problematiek, ADHD of ASS. Ze bieden ook naschoolse opvang voor kinderen, coaching met paarden, en dagbesteding voor mensen met bijvoorbeeld een burn-out.

- Veiligheid: - Project 1000 ogen Nijkerkerveen.

Reactie toevoegen