Noord-Stegeren

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Noord-Stegeren

Terug naar boven

Status

- Noord-Stegeren is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Avereest.

- De buurtschap Noord-Stegeren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dedemsvaart. De buurtschap valt dus niet onder Stegeren, wat je zou verwachten. Die buurtschap ligt nog een flink eind naar het Z, Z van Dedemsvaart, en valt bovendien onder een andere gemeente (Ommen, vanouds gemeente Ambt Ommen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noord-Stegeren ligt direct N van Dedemsvaart, rond de weg Noord Stegeren (overigens is de plaatsnaam in principe met koppelteken, maar de straatnaam is zonder koppelteken).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op landgoed Kruidhof van de gelijknamige familie in Noord-Stegeren (huisnr. 54) is een ruime natuurtuin van 1,5 hectare gerealiseerd, geïnspireerd op het nabijgelegen Reestdallandschap. Ook is 11 hectare aangrenzende agrarische grond aangekocht. Hiervoor heeft men een inrichtingsplan laten ontwikkelen. In het plan hebben vooral water, ecologie, landschap en recreatief medegebruik een belangrijke functie. De bedoeling is om een groot deel als plas-drasgebied aan te leggen, waar steltlopers, snippen, weidevogels, amfibieën en diverse kwelgerelateerde planten goed gedijen. Delen van het landgoed, dat in particulier eigendom is, zijn opengesteld en ingericht met infoborden, zitbanken en fiets- en wandelpaden voor het publiek.

De watergangen krijgen een natuurlijker oever, waardoor plas- en draszones aangelegd kunnen worden. Hierdoor vernatten de landschappen. Dit komt de flora en fauna ten goede. Hierdoor is ook op kleine schaal waterberging mogelijk. Om maximaal gebruik te maken van de berging is ook een stuw in het plan Dedemsvaart verplaatst. Een ander waterschapsdoel, recreatief medegebruik van watergangen, wordt hierdoor ook bereikt. Het plan biedt het waterschap de mogelijkheid om werk met werk te realiseren. De vrijgekomen grond bij de inrichting van het landgoed wordt gebruikt om de Drentse Wijk in Noord-Stegeren over een lengte van 225 meter te verontdiepen en te versmallen. Door die versmalling wordt de wegberm verbreed, zodat de verkeersveiligheid beter wordt. Door deze maatregel wordt verdroging van ongeveer 12 hectare Reestdal tegen gegaan. (2009)

Reactie toevoegen