Noordbeemster

Plaats
Dorp
Beemster
Waterland
Noord-Holland

Noordbeemster

Terug naar boven

Status

Noordbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Beemster.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Noord-Beemster.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noordbeemster ligt in het N van de polder de Beemster en ligt verder N van het dorp Middenbeemster, NO van de dorpen Graft en De Rijp, ONO van de dorpen Westbeemster en Noordeinde, O van het dorp Grootschermer, OZO van het dorp Schermerhorn, Z van de dorpen Avenhorn en De Goorn, ZW van het dorp Oudendijk, WZW van het dorp Beets, WNW van de dorpen Oosthuizen en Warder en NW van de dorpen Hobrede en Middelie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordbeemster 108 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 240 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Provincie Noord-Holland heeft in september en oktober 2019 de provinciale weg N509 in Noordbeemster heringericht, betreffende het gedeelte tussen de rotonde N243-N509 (Schermerhornerweg - Middenweg) en de rotonde N509 (Oosthuizerweg - Middenweg). De weg is opnieuw ingericht, onder meer met snelheidsremmende maatregelen, om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N509 te verbeteren. Zo is een plateau in de weg geplaatst om de snelheid van weggebruikers te verlagen. Verder hebben asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden en zijn bermen aan beide zijden van de rijbaan verhard.

- Basisschool De Bonte Klaver in Noordbeemster is na aloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te zeer was teruggelopen en prognoses voor de jaren daarna ook geen groei lieten zien. Scholen in de omgeving waar de kinderen uit dit dorp naartoe kunnen, liggen in de dorpen Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Beets. Natuurlijk gingen er geluiden op om het pand te herbestemmen tot dorpshuis, maar op de site van de Dorpsraad lezen wij het volgende: "De toekomst van het pand van de voormalige OBS De Bonte Klaver is nog ongewis. Vanuit de gemeenschap is geen interesse om de aankoop te financieren en gemeente Beemster heeft daarop besloten het pand nog 5 jaar in bezit te houden. De huidige gebruikers blijven het pand huren en gebruiken, totdat de gemeente anders besluit."

- "In oktober 2017 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een extra put geboord in een reeds producerend gasveld op de bestaande gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. In 2015 is de eerste van twee geplande extra putten in dit veld geboord. Dit betreft de tweede put. Het gasveld ligt voor een deel onder de gemeente Beemster en deels onder de gemeente Edam-Volendam (voormalige gemeente Zeevang). NAM heeft in de gemeente Beemster naast deze locatie ook nog een locatie in Westbeemster. Er wordt in dit gebied voldoende gas gewonnen om circa 200.000 huishoudens te voorzien van warm water en een warm huis. NAM wint naast aardgas uit het grote veld in Groningen ook gas uit ‘kleine velden’ zoals deze. Deze kleine velden zijn honderden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom zeer klein. Alle kleine gasvelden in Nederland samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening." (bron: NAM)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordbeemster heeft 9 rijksmonumenten.

- Stolpboerderij Tijdverblijf in Noordbeemster (Middenweg 50a) is van het Westfriese type. Een steen in de tympaan in de voorgevel meldt het jaartal 1667. De voorgevel is eind 19e eeuw voorzien van pleisterwerk met schijngroeven. Rond 1960 is de Empire-roedenverdeling van de vensters in de voorgevel verdwenen. Het voorste dakschild bevatte oorspronkelijk een schoorsteen. De boerderij is een provinciaal monument. De stolpboerderij is van architectuurhistorische betekenis als in sctructuur gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 17e-eeuwse boerderij in de Beemster, met typerende onderdelen uit latere bouwperioden, waaronder de 19e-eeuwse bepleistering van de voorgevel. De stolpboerderij is van cultuurhistorische betekenis als voorbeeld van vroege boerderijbouw in de Beemster, die in 1612 is drooggelegd.

Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Wil jij ook gezellig met anderen in Noordbeemster eten en een alledaags praatje maken? Dat kan door maandelijks op de 1e dinsdag van de maand - behalve in de zomervakantie - aan te schuiven aan de tafel in een huiselijke sfeer. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Corrie en Janna bedenken de maaltijd en vanaf 17 uur ben je welkom om te helpen schillen en snijden, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur wordt de tafel gedekt in de kerk of kerkenraadskamer, afhankelijk van het aantal aanwezigen. De maaltijd begint om 18 uur. Prijs € 2,50. Denk je dat lijkt mij gezellig, wees welkom en kom erbij. Graag doorgeven als je vegetarisch wilt eten en aanmelden als je voor het eerst komt bij corrielaros@hotmail.com of tel. 0227-570596."

- De Floralia Noordbeemster (laatste weekend van augustus of 1e weekend van september) is er al sinds 1929. Hoe is het zo gekomen?: "Toen de volkstuintjes bij de school in 1929 werden opgeheven kwam de heer D. Regter (tuinder van beroep) met het idee om de kinderen op een andere wijze direct en actief met de flora in aanraking te brengen. Ze kregen zaadjes mee naar huis, die zij later, na deze te hebben opgekweekt, tot plantjes ten toon konden stellen. Tijdens deze tentoonstelling bleek dat ook bij de volwassenen hiervoor grote belangstelling bestond. Wat eens iets van de school was is nu een jaarlijkse traditie die niet meer uit het dorp valt weg te denken. De vereniging is in de loop van de jaren gestaagd gegroeid en telt thans ongeveer 300 leden waarvan ongeveer 50 kinderen in de basisschoolleeftijd.

In tegenstelling tot vroeger, toen zaad werd uitgedeeld, ontvangen de leden nu stekken. Voor de groot leden en kinderleden zijn dit ieder 2 stekken. Daarnaast ontvangen de groot leden 2 dahliaknollen en de kinderleden zaad of een stek van bijvoorbeeld een pompoen, een zonnebloem etc. Vanaf het prille begin van de vereniging worden de stekken rondgebracht (begin mei) en een dag voor de opening van de tentoonstelling weer opgehaald. Dit laatste was vroeger anders, toen veel leden de planten zelf kwamen brengen. Hoewel er nog steeds leden zijn die dit doen. Voor de mooiste planten zijn er prijzen en is er een oorkonde. De wisselbeker is voor het lid dat het mooiste stel planten heeft ingeleverd.

De Floraliavereniging hecht veel waarde aan het instandhouden van de tradities. Zo is er naast de tentoonstelling van de bloemen en planten ook een tentoonstelling van huisvlijt en worden nog altijd enkele oudhollandse spelletjes gespeeld, die in vroegere jaren ook tijdens de tentoonstelling konden worden gedaan. Spelletjes die niet weer weg te denken zijn bij de “Floor” zijn het balletjesspel en het sjoelen. Wie van de 9 deelnemers bij het balletjesspel het hoogste aantal punten gooit met 3 balletjes wint een zak bolussen. Nadien kwam hier o.a. het Rad van Avontuur, de kegelbaan en de grabbelton bij. Ook dit is er nog steeds. Aan dit programma zijn in de loop der jaren nieuwe onderdelen toegevoegd zoals workshops bloemschikken.

Gemoedelijkheid, het gezellig samenkomen en eenvoud staan voorop bij het tentoonstellingsweekend. Van oudsher wordt geen entree geheven en de voorstelling die altijd op de zaterdagmiddag voor de kinderen wordt gegeven is ook gratis (vooral de levende poppenkast was altijd een groot festijn). De kas van de vereniging wordt gespekt door de activiteiten tijdens de tentoonstelling. Nog nooit heeft de vereniging subsidie voor haar activiteiten aangevraagd. Tot 1963 gingen de leden ook wel dagjes of avondjes uit met elkaar, zoals naar Carré. Nu wordt elk lustrum van de Floralia Noordbeemster gevierd met een feestavond voor de leden."

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - "Stichting Dorpsraad Noordbeemster is opgericht in 2011. De dorpsraad is op initiatief van het gemeentebestuur ingesteld om de communicatie tussen onze dorpskern en “de gemeente” te bevorderen. De bedoeling is dat plannen, wensen, initiatieven, kritiek etc. van de bewoners door de Dorpsraad doorgesluisd worden naar het gemeentebestuur, maar ook naar andere instanties (waterschap, provincie). Omgekeerd zullen ook zaken die het dorp betreffen door het gemeentebestuur aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor advies. Dat alles om de “leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in het dorp te bevorderen”, zoals het in onze statuten is omschreven."

- Zorg: - "De in 2017 gestarte zorgboerderij Daphne Hoeve in Noordbeemster biedt plaats aan kinderen tot 12 jaar die zich bij ons thuis voelen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aanbod/activiteiten: knuffelen met poezen, spelen met de hond, borstelen of invlechten van de pony, hutten bouwen, spelletjes spelen, trampoline springen, knutselen, spelen op de ipad, poolen, tafeltennis. Zondags gaan we naar de duinen, het strand of de bossen."

Reactie toevoegen