Noordeinde (Zevenhoven)

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

Noordeinde (2)_0.JPG

Dorpsgezicht Noordeinde

Dorpsgezicht Noordeinde

In Noordeinde.JPG

Bij de kerk van Noordeinde

Bij de kerk van Noordeinde

Noordeinde (Zevenhoven)

Terug naar boven

Status

- Noordeinde is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 1990 gemeente Zevenhoven. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- Het dorp Noordeinde heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Zevenhoven.

Terug naar boven

Ligging

Noordeinde ligt N van Zevenhoven, ZO van Nieuwveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordeinde 24 huizen met 164 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Zevenhoven en Noordeinde (2006).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordeinde heeft 1 gemeentelijk monument.

- RK kerk H. Johannes Geboorte uit 1936. Na 1580 is de katholieke bevolking van de statie Zevenhoven-Nieuwveen aangewezen op een schuilkerk, gebouwd op een perceel grond op het Noordeinde. In 1829 wordt de schuilkerk gerestaureerd. In 1865 wordt Nieuwveen van de parochie afgescheiden. De deplorabele staat van de kerktoren is in 1936 de reden om de schuilkerk af te breken. Op dezelfde plek komt een nieuwe kerk, ontworpen door architect J.P. Dessing. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van de regionale H. Clara Parochie, die op zijn beurt deel uitmaakt van de Clara en Franciscus Federatie.

- Achter de Johannes Geboorte kerk bevindt zich een 6 meter hoge Lourdesgrot uit 1913, opgetrokken uit ruwe rotsblokken die afkomstig zijn uit de Belgische Ardennen. Het is een plaats van rust en spiritualiteit, leunend tegen het kerkhof, midden in de rust van de polder. In de meimaand wordt bij goed weer het lof met rozenkrans gebeden. In de maand augustus zijn er meerdere vieringen rond Maria ten Hemelopneming (15 augustus). - Geschiedenis Lourdesgrot Zevenhoven - Noordeinde. - Reportage over de Lourdesgrot te Zevenhoven - Noordeinde door Omroep West, 2015.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Zevenhoven, Noordeinde en Vrouwenakker op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Daltonschool De Diamant is in augustus 2016 voortgekomen uit een fusie tussen P.C. Basisschool De Zevenhof in Zevenhoven en R.K. Basisschool voor Daltononderwijs Johannes de Doper in het N buurdorp Noordeinde. Beide scholen zijn wel in functie gebleven, nu als locaties van De Diamant. "Kinderen die naar onze school gaan, worden voorbereid op een snel veranderende wereld. In die ontwikkeling is het goed om houvast te geven. Algemeen geldende waarden veranderen niet snel. Aan die waarden hebben mensen normen gekoppeld. Die normen zijn echter leeg, als we vergeten zijn waarom ze bedacht zijn. Het geloof is hier een steun. Kinderen leren we vanuit respect elkaar de ruimte te geven. Samen met de ouders voeden we ze op als tolerante mensen, die geleerd hebben niet te snel te oordelen maar vooral te begrijpen. Door in onze school in een doorlopende lijn aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken ruimte te geven, krijgt het Daltononderwijs zijn inhoud. Het is de manier hoe we de kinderen willen voorbereiden op de toekomst. We willen samen met de ouders de kinderen opvoeden tot volwassenen, die geleerd hebben dat saamhorigheid de basis is voor vrede. We willen hierin een voorbeeld voor de kinderen zijn. Inzet verwachten we van de kinderen, maar ook van elkaar." Aldus de website van de school.

Om de voordelen van de fusie echt te kunnen benutten, wil de school graag zo snel mogelijk naar één schoolgebouw. En de gemeente wil in een aantal kernen graag een Integraal Kindcentrum, waar verschillende partners vanuit één visie samen werken aan een modern aanbod voor het kind op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Dus dat komt toevallig mooi samen. Daartoe zijn de voor- en nadelen van beide locaties afgewogen (andere locaties dan de bestaande twee locaties zijn in deze dorpen niet voorhanden), ook de ouders e.a. inwoners gehoord hebbend, en komt men tot de conclusie dat uitbreiding en aanpassing van de locatie Zevenhoven naar een Integraal Kindcentrum het meest voor de hand ligt. Gezien alle procedures die dat met zich meebrengt, zal de concrete uitvoering nog wel enkele jaren in beslag nemen. Nadeel is dat er dan in het kleine dorp Noordeinde geen voorzieningen meer zijn. Maar wellicht kan t.z.t. de school worden herberstemd tot een andere maatschappelijke functie? Zie ook de Nieuwsbrief IKC Zevenhoven / Noordeinde dec. 2016.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Noordeinde.

Reactie toevoegen