Noordpolder

Polder
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

Noordpolder

Terug naar boven

Status

- Noordpolder is een (uitgestrekte) buurtschap en polder in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 2018 deels gemeente De Marne (t/m 1989 gemeente Eenrum, in 1990 over naar gemeente De Marne), deels gemeente Winsum (t/m 1989 gemeente Baflo, in 1990 over naar gemeente Winsum) en deels gemeente Eemsmond (t/m 1989 deels gemeente Warffum en deels gemeente Usquert, in 1990 gaan deze beide delen over naar de gemeente Eemsmond); in 2019 gaat de buurtschap in zijn geheel over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Noordpolder valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Westernieland, deels onder het dorp Den Andel, deels onder het dorp Warffum en deels onder het dorp Usquert.

- De buurtschap Noordpolder heeft geen plaatsnaamborden, zodat je (in een deel van de buurtschap) slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noordpolder ligt rond de gelijknamige weg (N zijde), rond de wegen Noorderdijk (voor zover gelegen binnen het gebied van de hiervóór vermelde dorpen en met uitzondering van rondom direct W van het kruispunt van deze weg met de Zijlweg (want daar ligt de buurtschap Noordpolderzijl)), Oudezeedijk, Noordpolderweg (de weg in het dorpsgebied van Westernieland, N zijde), M.D. Teenstraweg (N zijde en N tak), Zeeburghtil, Middendijk (N zijde en N takken) en Oostelijke Polder Opweg (N gedeelte) en rond het Z gedeelte van de Zijlweg. De buurtschap ligt in de gelijknamige polder, ligt voor het overgrote deel N van het Noordpolderkanaal, ligt Z van de Waddenzee en de eilanden Rottumerplaat en Rotummeroog en ligt NO van het dorp Pieterburen, N en NO van het dorp Westernieland, NW, N en NO van de dorpen Den Andel, Warffum en Usquert en NW van de dorpen 't Lage van de Weg en Uithuizen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Noordpolder 16 huizen met 97 inwoners onder de gemeente Baflo en 24 huizen met 157 inwoners onder de gemeente Usquert. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca.110 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Noordpolder is in 1811 ontstaan na de aanleg van de Noorderdijk over de rand van de toenmalige kwelder en is met een oppervlakte van 3500 ha een van de grootste waddenpolders. Bij de inpoldering is een spuisluis aangelegd, Noordpolderzijl genaamd. Voor de inpoldering was de kwelder reeds lange tijd bewoond. Om zich in te dekken tegen extreem hoog water waren de toenmalige buitendijkse boerderijen op verhogingen (wierden) gebouwd. De grootste boerderij van de Noordpolder is Groot Zeewijk (Noordpolder 9, op grondgebied van Warffum). Bij deze boerderij bevindt zich de oude begraafplaats van de familie Reinders, die hier heeft woont. Bijzonder is ook dat hier nog een rosmolen mete een complete karninstallatie aanwezig is.

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de polder is in 2011 het gedenkboek 'Dijkrijk: Noordpolder 1811-2011' verschenen, geschreven door Jan de Boer.

Reactie toevoegen