Noordpolderzijl

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

noordpolderzijl_plaatsnaambord.jpg

Fraai plaatsnaambordje bij de buurtschap Noordpolderzijl. Jammer alleen van het spelfoutje: 'zijl' is gewoon met een ij en niet met y. Dat restaurants dit nu doen is nog tot daar aan toe, maar een plaatsnaambord moet gewoon de correcte spelling weergeven.

Fraai plaatsnaambordje bij de buurtschap Noordpolderzijl. Jammer alleen van het spelfoutje: 'zijl' is gewoon met een ij en niet met y. Dat restaurants dit nu doen is nog tot daar aan toe, maar een plaatsnaambord moet gewoon de correcte spelling weergeven.

Noordpolderzijl

Terug naar boven

Status

- Noordpolderzijl is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Usquert. In 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Usquert.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noordpolderzijl ligt NW van het dorp Usquert, rond de driesprong van de weg Noorderdijk en de Zijlweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noordpolderzijl omvat een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De voormalige sluis (= zijl) is in 1980 vervangen door een gemaal, in verband met de verhoging van de zeedijk in het kader van de Deltawet.

Noordpolderzijl heeft de kleinste zeehaven van Nederland. Zij wordt nog beroepshalve gebruikt voor de garnalenvisserij.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige sluiswachterswoning het Zielhoes is in oude stijl gerestaureerd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Omdat Noordpolderzijl een van de weinige plaatsen is waar het Groninger wad via de openbare weg met de auto of touringcar is te bereiken en bovendien over diverse voorzieningen beschikt, is het een ideaal begin en/of eindpunt voor wadlooptochten.

Dichtslibben haven
"De afgelopen jaren is door verschillende organisaties gesproken over Noordpolderzijl en de bereikbaarheid van het haventje. De geul slibt met regelmaat dicht. Er zijn meerdere oplossingen besproken en onderzocht om de geul en de haven open te houden. Dit heeft nog niet geleid tot een plan dat door alle partijen wordt gesteund. Mogelijke oplossingen. In het afgelopen jaar is daarom gekeken naar welke andere oplossingen er mogelijk zijn, waarbij niet alleen gekeken is naar het open houden van de geul, maar ook naar andere opgaven die spelen rondom de buurtschap, zoals natuurversterking buitendijks, verbetering van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en een nog aantrekkelijkere inrichting van de buurtschap zelf. Daarbij vinden gemeente Het Hogeland, Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord het belangrijk dat er plannen komen die op genoeg draagvlak kunnen rekenen vanuit het gebied en ook haalbaar zijn.

Gebiedsbijeenkomsten. De komende periode zullen deze partijen daarom zogeheten ‘gebiedsbijeenkomsten’ organiseren met experts en belangenorganisaties, grondeigenaren en direct omwonenden, en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten moeten leiden tot een uitgebreide inventarisatie van kansen en mogelijkheden voor het hele gebied. Vanuit die inventarisatie kan er vervolgens een pakket aan maatregelen komen dat er voor zorgt dat Noordpolderzijl als unieke locatie langs de Waddenkust behouden kan blijven. De bijeenkomsten vinden plaats in december 2021 en januari 2022. Het streven is dat er in februari 2022 een advies ligt voor de verschillende besturen over de haalbaarheid en een planning voor het vervolg." (bron: Waterschap Noorderzijlvest)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordpolderzijl, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordpolderzijl (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Reportage over Noordpolderzijl van journalist Ronald van den Boogaard.

Reactie toevoegen