Noordse Buurt

Plaats
Buurtschap
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

noordse_buurt_uitgangspunten_herinrichting.jpg

Buurtschap Noordse Buurt transformeert de komende jaren van glastuinbouwgebied naar een gebied voor wonen, natuur, recreatie en extensief agrarisch gebruik. Om dit alles zorgvuldig in te passen, zijn in 2015 door de gemeente deze uitgangspunten opgesteld.

Buurtschap Noordse Buurt transformeert de komende jaren van glastuinbouwgebied naar een gebied voor wonen, natuur, recreatie en extensief agrarisch gebruik. Om dit alles zorgvuldig in te passen, zijn in 2015 door de gemeente deze uitgangspunten opgesteld.

Noordse Buurt

Terug naar boven

Status

- Noordse Buurt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. T/m 1990 gemeente Zevenhoven. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- De buurtschap Noordse Buurt valt onder het dorp Noordse Dorp. Maar omdat dat dorp geen eigen postcode en plaatsnaam heeft in het postcodeboek, liggen beide voor de postadressen 'in' Noorden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Noordsebuurt, 1687 Noordense Buert.

Naamsverklaring
Betekent buurt 'groepje bijeenstaande huizen' nabij het dorp Noorden.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noordse Buurt ligt O van Noordse Dorp, NO van Nieuwkoop, NO van Noorden, Z van Mijdrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noordse Buurt heeft ca. 80 huizen (zijnde ca. 30 aan de Floraweg, 25 aan de Veenweg, 15 aan de Ir. J. Nysinghweg en 10 aan de Voordijkseweg) met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Na de ontginning en de turfwinning wordt dit waterrijke gebied het domein van de visser en de rietsnijder. Pas in de 20e eeuw wordt de Noordse Buurt drooggemaakt, letterlijk 'boven water' gehaald door polderwerkers. Onder hen zijn veel werklozen, die van heinde en ver komen en via de werkvoorziening arbeid gaan verrichten waarvoor ze veelal niet zijn opgeleid. Na de voltooiing van hun werk, vestigen de tuinders zich in het gebied.

In de publicatie 'Boven water. De geschiedenis van de Noordse Buurt' (120 pag., 2015) wordt de geschiedenis van dit gebied beschreven van 'in den beginne' tot heden. Auteurs Arjan van 't Riet en Kees Vork baseerden dit boek op archiefonderzoek, foto's en interviews met de (oud-)inwoners van deze buurtschap. Het boek, geheel in kleur, is onder andere verkrijgbaar bij uitgeverij Bert Post te Noorden. Via de link is het incidenteel ook tweedehands verkrijgbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Noorden / Noordse Dorp / Noordse Buurt (2011).

- Het - inmiddels grotendeels voormalige - glastuinbouwgebied Noordse Buurt kenmerkte zich tot enkele jaren geleden door veel vervallen kassen en bedrijfsgebouwen. Schaalvergroting was niet mogelijk, onder andere omdat het gebied tussen recreatie- en natuurgebieden ligt, een zeer complexe waterhuishouding kent en de infrastructuur onvoldoende is. De gemeente Nieuwkoop had het gebied daarom in 2008 aangewezen als plek waar kassen plaats zouden moeten maken voor natuur. Voor de financiering hiervan zouden ca. 430 woningen worden gebouwd bij de kernen Nieuwveen, Nieuwkoop en Noorden. Het plan zou moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering in landschappelijk en waterstaatkundig opzicht. Het plan voorzag in meer ruimte voor natte natuur en waterberging, waardoor bodemdaling wordt geremd en verdroging wordt tegengegaan. Doordat de glastuinbouw zou worden beëindigd, zou ook geen water meer aan de Nieuwkoopse Plassen worden onttrokken. Dit moest de waterkwaliteit in de plassen ten goede komen.

“De voordelen van het plan, namelijk het saneren van de kassen en overige bedrijfsgebouwen in de Noordse Buurt en het ontwikkelen van de gehele polder tot natuurgebied, wegen ruimschoots op tegen de extra woningen die aan de 3 kernen worden gebouwd. Eigenlijk is er sprake van 75% natuurwinst als je de benodigde ruimte voor woningbouw (33 ha) weegt ten opzichte van de 135 ha natuurontwikkeling in de Noordse Buurt”, aldus Asje van Dijk, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. (bron: Provincie Zuid-Holland, 18-12-2008) Een deel van de circa 50 kwekers in het gebied zou hun bedrijf beëindigen, een ander deel zou hun bedrijf verplaatsen naar het nieuwe tuindersgebied Nieuw Amstel in het nabijgelegen Nieuwveen. In 2018 zou de operatie gereed moeten zijn. Op de plek van de kassen zou dan een moeras. komen te liggen.

De gemeente Nieuwkoop besloot echter in juni 2012 om af te zien van het plan om de Noordse Buurt om te vormen tot natuurgebied. Doordat de woningmarkt in die tijd instortte, zag de gemeente namelijk geen kans meer om de sanering van het glastuinbouwgebied met woningbouw te financieren. In plaats daarvoor koos de gemeenteraad voor een geleidelijke transformatie van het gebied. Natuur en recreatie en land- en tuinbouw moeten er nu naast elkaar kunnen bestaan. De gemeente heeft het saneringsbeleid en de daarop gebaseerde - vrijwillige - aankoop van bedrijven t/m 2013 voortgezet. Met de keuze voor het scenario van een geleidelijke ontwikkeling hadden de eigenaren de keuze tussen saneren, elders hun bedrijf voortzetten of ter plaatse hun bedrijf voortzetten met de huidige of een andere functie. De kosten van dit scenario zijn naar verwachting ongeveer 10 miljoen euro lager dan bij doorgaan volgens het oorspronkelijke plan. Een nadeel van dit scenario is dat de volledige sanering van het gebied en het volledig stoppen van de wateronttrekking uit de Nieuwkoopse plassen niet gerealiseerd kunnen worden. Uiteindelijk zijn vrijwel alle tuinders door de gemeente uitgekocht, op één na, zie zijn tuinbouwbedrijf hier voortzet.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordse Buurt, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Sport: - Voetbalvereniging Sportief is opgericht in 1960 en is er voor buurtschap Noordse Buurt en het Z buurdorp Woerdense Verlaat. De sportaccommodatie ligt aan de Floraweg.

- Zorg en welzijn: - Addie en Evalien Muilwijk beginnen in 2004 in de Noordse Buurt met Zorgkwekerij De Sleutelbloem. In 2009 voegen ze daar Leerwerkcentrum De Sleutelbloem aan toe. Addie is van huis uit hovenier en Evalien activiteitentherapeut. Vanuit een christelijke levensovertuiging en een groot hart voor mensen tussen wal en schip hebben zij een veilige leer- en leefomgeving op hun bedrijf gecreëerd, inmiddels uitgegroeid tot een volwassen zorgorganisatie met een professioneel team en ca. 60 cliënten.

Er is een gevarieerd aanbod aan dagbesteding, individuele begeleiding, leerwerktrajecten, begeleid wonen en stages. Mensen kunnen hun handen uit de mouwen steken in de kas, het dierenverblijf, de houtwerkplaats, de metaal- en brommerwerkplaats, het atelier, de tuin, de keuken of bij het hoveniersbedrijf. Ze kunnen op adem komen in de serre of in het prieel, iets lekkers eten in de keuken en een luisterend oor vinden in het kantoor.

De Sleutelbloem richt zich met name op mensen met psychosociale en psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek, (ex) gedetineerden, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren die zijn vastgelopen op school. Bijvoorbeeld mensen met een depressie, burn-out, borderline-stoornis, schizofrenie, autisme, adhd, pdd-nos etc. De leeftijden van de deelnemers lopen zeer uiteen; van ca. 15 tot ca. 80 jaar. De kernwaarden van De Sleutelbloem zijn: Persoonlijke aandacht, Creativiteit, Onorthodoxe aanpak, Veiligheid, Heldere christelijke identiteit, en A-4 verantwoording: zo klein mogelijke papierwinkel.

Reactie toevoegen