Obdammerdijk

Plaats
Buurtschap
Koggenland
West-Friesland
Noord-Holland

obdammerdijk_straatnaambord.jpg

Obdammerdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 2006 gemeente Obdam. De buurtschap valt onder het dorp Obdam.

Obdammerdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 2006 gemeente Obdam. De buurtschap valt onder het dorp Obdam.

Obdammerdijk

Terug naar boven

Status

- Obdammerdijk is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. T/m 2006 gemeente Obdam.

- De buurtschap Obdammerdijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Obdam.

- De buurtschap Obdammerdijk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Obdammerdijk ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt aan de Ringsloot (van de Polder Berkmeer) en de Ringvaart (van de Heerhugowaard) en ligt W van het dorp Obdam, N van het dorp Hensbroek, NO van de stad Heerhugowaard, ZO van het tweelingdorp De Noord-Veenhuizen en ZW van de dorpen Opmeer en Hoogwoud.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Obdammerdijk omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Overhaal
"Zo'n driehonderd meter ten zuidwesten van de watermolen aan de Obdammerdijk ligt tegen het talud van de dijk een opvallende helling geplakt. Vanuit het diepe polderwater klimt deze glooiing langs het dijklichaam naar boven tot de kruin van de dijk. Deze glooiing is het restant van een vroegere overhaal. Hier werden in het verleden de Obdammer tuinders met schuit en al over de dijk getrokken.

Omstreeks 1900 veranderde Obdam van een boerendorp in een dorp van tuinders. De vruchtbare zavelgrond was bijzonder geschikt voor de teelt van tuinbouwproducten en veel tuinders van elders vestigden zich in Obdam. De producten werden in de open lucht geveild op een terreintje nabij het spoorwegstation. In 1916 werd hier een kleine doorvaarveiling gebouwd, in 1929 vervangen door een grotere doorvaarveiling op een andere plaats. Een groot deel van de geveilde producten vertrok per trein naar de eindbestemming. Voor sommige bestemmingen bleef men echter afhankelijk van het transport over water. De geveilde producten gingen per schuit van de veiling naar de Obdammerdijk en werden daar overgeladen in grotere schepen die in de ringsloot lagen. De tuinders sjouwden hun producten mand voor mand en kist voor kist over de dijk naar de afgemeerde schepen. 'Lossen over de dijk' werd dit bijzonder zware werk genoemd.

In 1928 liet de Obdamse veilingvereniging een overhaal bouwen aan de Obdammerdijk. De met tuinbouwproducten volgeladen schuiten werden boven een lorrie gevaren en vervolgens met behulp van een elektromotor via rails over de dijk getrokken. De overhaal betekende een enorme verlichting voor de tuinders want het zware sjouwwerk over de dijk was niet langer nodig. De bouw van de overhaal kostte destijds ongeveer 8.500 gulden, maar helaas was de kwaliteit van de overhaal slecht. Omdat het vervoer van de tuinbouwproducten per trein en over de weg toenam, werd van de overhaal steeds minder gebruik gemaakt en in de loop van de jaren vijftig raakte hij in verval. De glooiing in het dijktalud is het laatste zichtbare restant van de overhaal van de Obdammer veilingvereniging." (bron: Westfries Genootschap)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Obdammermolen
De Obdammermolen (Obdammerdijk 8) bemaalt samen met een gemaal de Polder Obdam op de Raaksmaatsboezem. Het gebied van de huidige polders Obdam, Hensbroek, de Wogmeer, en Ursem, vormde in de 16e eeuw al een watergemeenschap. In 1659 scheidde Obdam zich af, waarna de huidige polder ontstond. De polder is in de begintijd met drie, en later met twee molens bemalen. In 1877 is ter versterking van de bemaling een stoomvijzelgemaal gebouwd. De zuidelijke molen is in 1890 afgebroken, maar de Obdammermolen is nog tot 1970 in bedrijf gebleven. In 1936 werd hij als eerste Noord-Hollandse poldermolen voorzien van Bilauwieken op beide roeden. De vijzel van de molen is in 1975 wel aangepast aan het verlaagde polderpeil, en daardoor maalt de molen nog steeds af en toe. In 2001 is de molen van Waterschap West-Friesland in eigendom overgegaan naar Stichting De Westfriese Molens. De molen is bewoond en is niet te bezoeken.

Reactie toevoegen