Oldeholtpade

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oldeholtpade_mooiste_dorp_fryslan_2016_kopie.jpg

Oldeholtpade is met nog twee dorpen verkozen tot 'Mooiste dorp van Fryslân 2016'. Dorp en gemeente zijn daar terecht trots op, dus het dorp heeft mooie borden gekregen om dit bij de ingangen van het dorp aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Oldeholtpade is met nog twee dorpen verkozen tot 'Mooiste dorp van Fryslân 2016'. Dorp en gemeente zijn daar terecht trots op, dus het dorp heeft mooie borden gekregen om dit bij de ingangen van het dorp aan voorbijgangers kenbaar te maken.

Oldeholtpade

Terug naar boven

Status

Oldeholtpade is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldeholtpea.

Oudere vermeldingen en naamsverklaring
1840 Oldeholtpa. - Over de plaatsnaam Oldeholtpade.

Straatnamen
Verklaring van de straatnamen in Oldeholtpade.

Terug naar boven

Ligging

Oldeholtpade ligt O van de A32 en het dorp Nijeholtwolde, ZO van de dorpen Oldeholtwolde, Ter Idzard en Mildam, ZZO van het dorp Katlijk, ZZW van het dorp Nieuwehorne, ZW van de dorpen Nijeholtpade en Oldeberkoop, W van het dorp Noordwolde, WNW van het dorp De Hoeve, NW van de dorpen Vinkega en Steggerda, N van het tweelingdorp De Blesse-Peperga en NNO van het dorp Blesdijke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oldeholtpade 68 huizen met 407 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Dorpsvisie Oldeholtpade is in 2008 opgesteld door het bestuur van Plaatselijk Belang. In deze visie staat het aspect van de leefbaarheid van het dorp centraal. Thema’s als: voorzieningen, woningbouw, veiligheid, recreatie en sport, natuur en milieu en werkgelegenheid dragen bij aan het versterken van deze leefbaarheid. Met behulp van deze dorpsvisie willen we deze en andere leefbaarheidsaspecten in kaart brengen. Om deze visie een breed draagvlak te geven heeft Plaatselijk Belang in 2007 huis aan huis een enquête verspreid met vragen over bovengenoemde thema’s. Van de 415 verstuurde formulieren zijn er 129 ingevuld teruggekomen. Het resultaat van deze enquête vormt de basis van deze dorpsvisie voor de komende 12 jaar tot 2020. De volledige uitslag van de enquête is te vinden op de dorpssite. Voordat de definitieve versie is verschenen, hebben verenigingen, organisaties en inwoners kunnen reageren op het concept, welke reacties in de definitieve versie zijn verwerkt.

De in de Dorpsvisie uitgewerkte ideeën zijn voor Plaatselijk Belang het kompas voor de toekomst. Uiteraard kunnen maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende inzichten leiden tot nieuwe mogelijkheden of knelpunten waar de visie niet voldoende in voorziet. Ook in deze situaties zal het doel van Plaatselijk Belang altijd het dorpsbelang zijn. Om dit te bereiken kan het bestuur eventueel terugkoppelen naar de inwoners, zelf een voorzet geven of als intermediair tussen overheid en dorp optreden. Samen met de gemeente, belangenorganisaties, verenigingen en de inwoners hoopt Plaatselijk Belang die ideeën, voorstellen en plannen in de toekomst te realiseren, die er toe moeten bijdragen dat de leefbaarheid van Oldeholtpade een extra impuls krijgt." Aldus het voorwoord van de Dorpsvisie. Zie ook de samenvatting van de Dorpsvisie, de evaluatie Dorpsvisie 2011 en de evaluatie Dorpsvisie 2017.

- Met de plaatsing van een telecommast van KPN in maart 2018, in de hoek van korfbalveld SCO nabij het waterpompstation van Vitens, is het mobiele bereik in Oldeholtpade verbeterd. "Mobiel bereik is niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Het is niet alleen belangrijk om te kunnen bellen en te appen, maar ook gezondheid en veiligheid zijn steeds meer afhankelijk van mobiel bereik. Kijk maar eens naar de opkomst van Burgernet, de Buurtwhatsapp en AED-meldingen via de mobiele telefoon", aldus VVD-raadslid Ed de Vries naar aanleiding van de aankondiging van de plaatsing van deze mast in het dorp. Ook heeft de VVD aandacht gevraagd voor andere gebieden in de gemeente waar de partij samen met de inwoners heeft gezien dat het mobiel bereik te slecht is. "Met deze mast in Oldeholtpade wordt een stukje van het probleem opgelost, maar we willen nu doorgaan om op meer plekken verbetering te krijgen zoals Nijeholtpade, Steggerda, Vinkega, De Blesse en de oosthoek van onze gemeente." (bron en voor nadere informatie zie: Stellingwerf, 23-1-2018)

- Bestemmingsplan Oldeholtpade.

- Hieke Joostema uit Berltsum is dorpsstyliste. Dat houdt in dat zij - op eigen initatief of op verzoek - aan de hand van een objectieve checklist dorpen beoordeelt op de uitstraling van openbaar, particulier en bedrijfsterrein, en hoe dit kan worden verbeterd. Zaken waarop gelet wordt zijn bijv. de kwaliteit van de openbare weg, fiets- en wandelpaden, openbaar groen, uitstraling verkeersborden, voortuinen particulieren en bedrijven, voorgevelaankleding, erfafscheiding en beeldbepalende locaties. Vervolgens adviseert zij vrijblijvend over mooie, verkeersveilige en duurzame oplossingen. In 2015 heeft Joostema een 30-tal dorpen en buurtschappen van uiteenlopende grootte en aard beoordeeld. Op grond hiervan zijn de dorpen Burgwerd, Gaastmeer en Oldeholtpade in maart 2016 gehuldigd als ‘Moaiste Doarp fan Fryslân'. Deze dorpen scoren hoog op de 'mooi-criteria' op de checklist en ze zijn ook verkeersveilig ingericht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldeholtpade heeft 1 rijksmonument, zijnde de Stephanuskerk. De Hervormde (PKN) Stephanuskerk (Hoofdweg 164) dateert uit 1545 en is oorspronkelijk gewijd aan Stephanus. Het is een laatgotische eenbeukige kerk met steunberen en driezijdig gesloten koor. De ongelede toren (circa 37 meter hoog) met ingesnoerde spits en een gedenksteen van de familie Lycklama à Nijeholt is in 1608 tegen de westgevel aan gebouwd. De klok uit 1738 is door de Duitse bezetter gevorderd. In 1946 is door Van Bergen een nieuwe klok vervaardigd. Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf. Preekstoel, doophek en een overhuifde herenbank dateren uit de 17e eeuw. Het kabinetorgel uit 1800 is gemaakt door Hendrik Anthonie Meijer en voorzien van een schijnfront van Gabry voor de Janskerk te Haarlem. In 1883 is het overgeplaatst naar de Stephanuskerk.

- Oldeholtpade heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis uit ca. 1925 op Hoofdweg 144, de schoolmeesterswoning uit 1918 op nr. 160 en d'Oolde Pastorie uit ca. 1885 op nr. 211.

- De windmotor bij Hoofdweg 119, achter de basisschool, heeft vroeger dienst gedaan om de ijsbaan aldaar vol water te malen.

- De windmotor in de Lindevallei verkeert in slechte staat.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

- Dorpsfeest (juni).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oldeholtpade, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oldeholtpade.

- Nieuws: - Nieuws uit Oldeholtpade op Facebook. - De 1 x per 2 maanden verschijnende dorpskrant De Holenpathe is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Oldeholtpade (PBO) is opgericht in 1939. Het doel van PBO is de belangen van het dorp te behartigen en te bewaken. Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de camping en het evenemententerrein van het dorp. Ook het jachtrecht wordt door PBO. Onder de paraplu van Plaatselijk Belang zijn in het verleden diverse werkgroepen en commissies opgericht, zoals voor Dorpskrant Holenpathe, de jeu de boules, verkeersmaatregelen, opknappen van de Driesprong Pasmalaan etc. Ook het beheer van de dorpssite valt onder de verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. Om de vijf jaar organiseert PBO de 4 mei herdenking in het dorp, en jaarlijks verzorgen we de kranslegging bij het monument van Wilfred Berry."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Striepe is een kleine school in Oldeholtpade, in 2016 uitgeroepen tot het mooiste dorp van Friesland. En we zijn bijzonder trots op onze fijne school. Niet alleen vanwege de prachtige ligging aan de rand van de weilanden en het bos, maar bovenal vanwege de intieme sfeer en de hoge kwaliteit van het onderwijs waar wij als team garant voor staan. Onderwijs op maat, dat is wat wij bieden. Kinderen komen met plezier naar school en voelen zich gehoord en gezien. Onze school heeft het nationaal predikaat ‘Gezonde school’, ook daar zijn wij trots op. Wij besteden structureel aandacht aan de aspecten die te maken hebben met gezondheid zoals gedrag, beweging, teamsport en voeding. Onze groene schoolpleinen en de grote sporthal naast school dragen daar natuurlijk aan bij. Eigenlijk is dat waar wij trots op zijn te veel om op te noemen in dit welkomstwoord. We stellen dan ook voor dat je een kijkje komt nemen bij ons in de school. Je bent van harte welkom! Maar neem gerust de tijd om eerst onze website te bekijken, want daar valt ook genoeg te ontdekken. OBS De Striepe, met plezier ontwikkelen tot Kanjers in een Veilige en Gezonde school."

- "Dagopvang en Peuteropvang 't Hummelhûs locatie Oldeholtpade is een plek waar veel te beleven valt en waar kinderen veel ruimte hebben om te spelen. De locatie is rustig gelegen, maar goed bereikbaar, op 3 minuten rijden van de snelweg, afslag Wolvega. De dagopvang bevindt zich in de achterzijde van de boerderij, de plek waar vroeger de koeienstal zat. Hier bevinden zich 2 zeer ruime speelgroepen en een mooie woonkeuken. De inrichting is gezellig en huiselijk, met rustige tinten en veel natuurlijke materialen. Er is een baby-dreumesgroep en een peutergroep (met peuteropvang en hele dag opvang). ’t Hummelhus heeft een grote ontdektuin, waar kinderen naar hartelust kunnen spelen. Er zijn bewust geen felgekleurde speeltoestellen geplaatst, maar door middel van natuurlijke materialen zoals keien, boomstammen, heuvels en het groen is er een uitdagende speelplek gecreëerd die de fantasie van de kinderen prikkelt. De kinderen kunnen bij ’t Hummelhus lekker kliederen met zand en water in de zandbak, of fietsen op de stoere traptrekkers. Vies worden hindert niet, want de overalletjes hangen al klaar. De opvang heeft een overdekte buitenspeelplaats, waardoor er ongeacht de weersomstandigheden elke dag buiten kan worden gespeeld. Aansluitend aan de speelplaats is de dierenweide. Hier kunnen de kinderen onder begeleiding de dieren (kippen, geiten, konijnen, schapen, etc.) verzorgen en vertroetelen. Naast dagopvang is er op deze locatie ook buitenschoolse opvang."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Oldeholtpade.

- "Korfbal is een hartstikke leuke sport! Sporten is goed voor je. Dat weet iedereen, maar wist je dat sporten ook goed is voor de motoriek en je zelfvertrouwen? En vergeet ook het positieve effect op sociaal-emotioneel gebied niet! Samen sporten zorgt er namelijk voor dat je makkelijker sociaal contact maakt en daardoor dus ook lekkerder in je vel zit! Sport vormt. Je wordt normen en waarden bijgebracht. Je leert samenwerken, je leert verliezen, je leert leren en je leert je verplichtingen na te komen. Daarnaast kan het vormende van een gemengde sport als korfbal niet genoeg worden benadrukt. De omgangsvormen in een gemengd team van mannen en vrouwen zijn namelijk veel milder en beschaafder. Het begint al bij onze “kangoeroes” (3- en 4-jarigen). Hier doen we oefeningen en spelletjes in een leuk parcours, zodat ze constant in beweging zijn en veel variatie in oefeningen krijgen. Bij de “reuzenpanda's” (kinderen van 5 tot 7 jaar) leer je de basisvaardigheden van verschillende sporten zoals atletiek, voetbal, hockey en korfbal. Vanaf 6 jaar kan je overigens al in een korfbalteam met leeftijdsgenoten spelen. Doe je meerdere sporten? Het is geen enkel probleem om naast korfbal gewoon te blijven voetballen, tennissen etc., k.v. SCO in Oldeholtpade zorgt ervoor dat dit kan.

Meer dan alleen korfballen. K.v. SCO is een sportclub voor iedereen en daarom zijn we naast korfballen ook heel actief in het organiseren van uiteenlopende sportactiviteiten zoals XXL wedstrijden, voetbaltoernooi voor niet-voetbalverenigingen (vtnvv), mountainbiketochten en werken we met SportAnders voor kinderen met een lichamlijke en/of geestelijke beperking. Maak GRATIS kennis met onze club. De beste indruk krijg je door gewoon een keertje mee te doen. Kom gewoon eens geheel vrijblijvend langs. De eerste maand is een proefmaand en is dus helemaal GRATIS! Het enige wat je hoeft te doen is een e-mail sturen naar sporten@kvsco.nl, dan weten we dat je komt en ontvang je van ons informatie over o.a. de locatie en het tijdstip. Vind je het vervolgens ook echt leuk bij onze club, dan kan je na de proefmaand lid worden. Direct lid worden en gelijk inschrijven? Dat kan ook. Klik dan hier voor het inschrijfformulier lidmaatschap. Mocht je na het lezen van dit alles toch nog met vragen zitten? Kom dan eens langs op het veld in Oldeholtpade, of in sporthal de Steense in Wolvega. Er zijn altijd wel enthousiaste mensen aan het trainen of spelen die meer informatie willen geven over de vereniging en het spel. Voel je welkom bij onze vereniging!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldeholtpade alg. nieuw, - idem alg. oud en - idem kerk.

Reactie toevoegen