Oldetrijne

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Oldetrijne

Terug naar boven

Status

- Oldetrijne is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- In de praktijk is het dorp een tweelingdorp samen met buurdorp Sonnega, maar formeel (bijv. voor het postcodeboek en de plaatsnaamborden) zijn het nog 2 aparte dorpen. De dorpen worden vaak betiteld als tweelingdorp Sonnega-Oldetrijne, omdat de bevolking zich gezamenlijk manifesteert en gezamenlijk gebruik maakt van de aanwezige voorzieningen zoals basisschool, dorpshuis annex kerk, en manege.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldetrine.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oldetrijne ligt ZO van de dorpen Oldelamer en Rotstergaast, Z van de dorpen Nieuweschoot en Heerenveen, ZZW van de dorpen Nijelamer, Oudeschoot en Oranjewoud, ZW van de dorpen Nijeholtwolde en Oldeholtwolde, WZW van de dorpen Sonnega en Wolvega, W van de A32, WNW van het tweelingdorp De Blesse-Peperga en het dorp Steggerda, NW van het dorp Blesdijke, NNW van het dorp Oldemarkt, NO van de dorpen Nijetrijne, Scherpenzeel en Spanga en ONO van het dorp Munnekeburen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oldetrijne 54 huizen met 265 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Sinds jaar en dag bestaat er in de tweelingdorpen Sonnega en Oldetrijne een club geïnteresseerde (oud-) inwoners, die zich bezighouden met de historie van de beide dorpen, gelegen tussen de riviertjes Linde en Tjonger en in het westen grenzende aan de Van Helomavaart en ten oosten aan de hoofdplaats van Weststellingwerf: Wolvega. Reeds in 1989 werkten de leden van deze club mee aan de totstandkoming van de kadastrale en prekadastrale atlas voor Friesland met betrekking tot het deel ten noorden van de Linde. In de loop van de jaren daarna zijn allerlei projecten ontwikkeld, die te maken hadden met de geschiedenis c.q. bevolking van de genoemde dorpen. Zoals:

Een uitgebreid boekwerk met fotomateriaal getiteld “Van oud naar nieuw Sonnega/Oldetrijne”, met een dvd; informatiepaneel ten behoeve van het oorlogsmonument op de hoek van de Sasweg/Meenthe, waarbij tevens een les-dvd is ontwikkeld voor de leerlingen van de basisschool; de historische club bedacht de naam voor het fietspad/wandelpad langs de Linde vanaf de Driewegsluis naar de sas t.w. Gapenburg, welke naam refereert aan een voormalig douanekantoortje aan de Linde op de grens met Overijssel; ondersteuning is gegeven aan het onderzoek (2013) naar de begraafplaatsen in het dorp Sonnega; vooral m.b.t. de begraafplaats die er ooit was aan de voormalige Bovenweg (nu Pieter Stuyvesantweg); informatiepaneel met vermelding van oude veldnamen in de beide dorpen, geplaatst bij het dorpscentrum (kerk) in Oldetrijne; regelmatig worden er artikelen gepubliceerd in de dorpenkrant betrekking hebbende op de geschiedenis van de tweelingdorpjes; de huidige bestuursleden hielden zich tevens bezig met het dorpenarchief.

In 2014 kreeg de “historische club” een meer reguliere status en is zij omgezet in een stichtingsvorm met de naam Stichting Historie Sonnega/Oldetrijne. De reden hiervoor was o.a. dat het bestuur zich in die tijd bezighield met de ontwikkeling van een uitgebreid naslagwerk over de historie en geschiedenis met zijn bewoners en bewoning vanaf ongeveer 1900 tot en met heden met veel informatie en fotomateriaal. Het bijna 500 pagina's tellende boek 'Sonnega en Oldetrijne: van vroeger tot nu' is veschenen in november 2015."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldetrijne heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige Hervormde (PKN) kerk (Kerkhofslaan 4) dateert uit 1870 en is in 1979 deels herbestemd tot dorpshuis (waarvoor zie verder het hoofdstuk Links > Dorpshuis). Nadien is de kerk tevens als zodanig functie gebleven. De Protestantse Gemeente Oldelamer-Oldetrijne heeft de kerk in februari 2017 voor het laatst gebruikt. Het aantal gemeenteleden in het het dorp was zo klein geworden dat besloten is om alle kerkdiensten voortaan in de kerk van Oldelamer te houden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oldetrijne, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Oldetrijne en buurdorp Sonnega.

- Belangenorganisatie: - "Een dorp zonder mensen, zijn landerijen van steen en hout. De inwoners van het dorp maken het verschil. Vele dorpen hebben Plaatselijk Belangen. Plaatselijk Belangen zijn betrokken bij kwesties die in en rond het dorp spelen. Zij hebben een belangrijke rol als aanspreekpunt en vertegenwoordiger van het dorp. Zo is in 1946 Plaatselijk Belang (PB) Sonnega-Oldetrijne opgericht. PB maakt zich sterk om de leefbaarheid in de tweelingdorpen te vergroten. Als richtlijn gebruikt zij hierbij de Dorpenvisie. PB heeft verschillende zelfstandige commissies. Dit zijn Stichting Dorpscentrum, de Feestcommissie, de Archiefcommissie, Redactie dorpskrant en Redactie website."

- Dorpshuis: - De oorspronkelijke, 14e-eeuwse kerk is in 1794 vervangen, en nogmaals in 1870, dit keer door de huidige kerk. De kerk is in 1979 door Plaatselijk Belang overgenomen en deels herbestemd tot dorpshuis. Tot begin 2017 werden er namelijk nog altijd kerkdiensten gehouden. "Op Kerkhofslaan 4 staat het dorpscentrum annex kerkje. Na een aantal verbouwingen is het dorpscentrum uitermate geschikt voor een breed scala van activiteiten en vergaderingen. Sinds enkele jaren wordt het centrum naar ieders tevredenheid draaiende gehouden door vrijwilligers uit de dorpen. Het dorpscentrum is gemakkelijk toegankelijk voor invaliden. Tevens is er een ruime parkeergelegenheid aanwezig. De benedenzaal kan rond de 100 personen herbergen en het balkon kan aan een 30-tal personen plaats bieden. De benedenzaal is door middel van een schuifpui in tweeën te delen. Alles is gezellig ingericht met een podium op de noordzijde en een gezellige bar op de zuidzijde. Dorpsbewoners kunnen bij ons terecht voor vergaderingen, bruiloften, verjaardagsfeesten en partijen. Ook voor catering en entertainment. Alles is bespreekbaar. Stichting Dorpscentrum beheert het dorpscentrum. Graag tot ziens in ons prachtige Dorpscentrum Sonnega-Oldetrijne!"

- Onderwijs: - "OBS de Lantscheene is een dorpsschool, gelegen op de grens van de dorpen Sonnega en Oldetrijne, in een landelijke omgeving. Onze school is een openbare school, wat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld. Uitgangspunt in ons onderwijs is de directe belevingswereld van de kinderen, met een open venster op de gehele samenleving. Wij willen dat onze kinderen op succesvolle wijze kunnen functioneren in de 21e eeuw. Samen met de MR zijn we tot de volgende missie gekomen: Dubbel groen onderwijs voor een optimale ontwikkeling. Op onze school gaan we voor dubbel groen: We staan voor kwalitatief goed onderwijs en we leren en spelen in een groene omgeving, tijdens en na school. Onze kernwaarden hierbij zijn: op de Lantscheene brengen we meer dan kennis alleen.

Op de Lantscheene zorgen we voor een veilige omgeving waarin ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen. Voor ons is het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Iedereen leeft de regels en afspraken na en we spreken elkaar eropaan. Op de Lantscheene kiezen we voor een vaste manier van werken met gezamenlijke afspraken waaraan ouders, kinderen en collega’s zich verbinden. De organisatie van ons onderwijs wordt ondersteund door een vaste jaarplanning en heldere communicatie. Op de Lantscheene ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leren om zelfstandig te zijn en te werken, maar ook oog te hebben voor anderen en elkaar te helpen. Dat zij open staan voor de mensen en de wereld om hen heen en deze leren te ontdekken. Kinderen leren problemen op te lossen. Het (h)erkennen dat problemen bestaan, analyseren van het probleem en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen.

Op de Lantscheene sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen op zowel cognitief als emotioneel gebied. De leerkrachten sluiten aan bij de ontwikkeling en zoeken de uitdaging, passend bij de behoeften van het kind. Om (leer)problemen bij kinderen te signaleren en hiervoor de juiste hulp te bieden is er een gerichte zorgstructuur opgezet. Op de Lantscheene leren we van en met elkaar. We werken met moderne methoden en coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf/samen te ontdekken. Onze leerkrachten weten de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Ouders en het dorp zijn nauw betrokken bij de school. Samen met hen zorgen we voor extra activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, beroepsontwikkeling en wereldoriëntatie."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldetrijne.

Reactie toevoegen