Ommelanderwijk

Plaats
Dorp
Veendam
Veenkoloniën
Groningen

ommelanderwijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ommelanderwijk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam.

Ommelanderwijk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam.

ommelanderwijk_appartementencomplex_de_wieke_kopie.jpg

Het Groningse dorp Ommelanderwijk is in de regio bekend onder de naam De Wieke. Dat is ook de naam van dit in 2005 gerealiseerde appartementencomplex, op de plek van het in 2001 afgebrande Hotel Spelde. (© Google)

Het Groningse dorp Ommelanderwijk is in de regio bekend onder de naam De Wieke. Dat is ook de naam van dit in 2005 gerealiseerde appartementencomplex, op de plek van het in 2001 afgebrande Hotel Spelde. (© Google)

ommelanderwijk_carnavalsvereniging_elk_en_ain_logo.jpg

In Ommelanderwijk zijn ze altijd in voor een feestje. Bijvoorbeeld met carnaval. Bij de in 2014 opgerichte carnavalsvereniging Elk en Ain is dat in goede handen. Tijdens carnaval heet het dorp Gasgat.

In Ommelanderwijk zijn ze altijd in voor een feestje. Bijvoorbeeld met carnaval. Bij de in 2014 opgerichte carnavalsvereniging Elk en Ain is dat in goede handen. Tijdens carnaval heet het dorp Gasgat.

ommelanderwijk_zuidwending_dorpskrant_t_tonckeltje.jpg

De dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en de bijbehorende buurtschappen hebben een eigen dorpskrant, 't Tonckeltje, dat 10 keer per jaar huis aan huis wordt bezorgd. Via de link in het hoofdstuk Links, onderaan deze pagina, zijn ze ook online te lezen.

De dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending en de bijbehorende buurtschappen hebben een eigen dorpskrant, 't Tonckeltje, dat 10 keer per jaar huis aan huis wordt bezorgd. Via de link in het hoofdstuk Links, onderaan deze pagina, zijn ze ook online te lezen.

ommelanderwijk_t_wiekster_kookcafe.jpg

In dorpshuis De Molenwiek in Ommelanderwijk is regelmatig iets nuttigs, leuks, lekkers of alle drie te doen. Zo is er 't Wiekster Kookcafé, waar je samen kunt koken en dat vervolgens ook samen opeet. We schuiven wel een keer aan als we in de buurt zijn!

In dorpshuis De Molenwiek in Ommelanderwijk is regelmatig iets nuttigs, leuks, lekkers of alle drie te doen. Zo is er 't Wiekster Kookcafé, waar je samen kunt koken en dat vervolgens ook samen opeet. We schuiven wel een keer aan als we in de buurt zijn!

ommelanderwijk_zuidwending_voetbalvereniging_dwz.jpg

Als je als twee kleine dorpen tegen elkaar aan ligt, kun je beter zo veel mogelijk voorzieningen delen. Zo waren ze in Ommelanderwijk en Zuidwending in 1931 al zo slim om de twee  voetbalclubjes op te heffen en er een sterke vereniging van te maken: DWZ.

Als je als twee kleine dorpen tegen elkaar aan ligt, kun je beter zo veel mogelijk voorzieningen delen. Zo waren ze in Ommelanderwijk en Zuidwending in 1931 al zo slim om de twee voetbalclubjes op te heffen en er een sterke vereniging van te maken: DWZ.

ommelanderwijk_eerst_begravene_trijntje_koetse_1850_grafzerk_kopie.jpg

De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending heeft een prachtige site gemaakt met een overzicht van alle begravenen op het kerkhof, met foto's van de grafzerken. Dit is de eerste hier begravene, in 1850. (© www.kerkhof-ommelanderwijk-zuidwending.nl)

De Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending heeft een prachtige site gemaakt met een overzicht van alle begravenen op het kerkhof, met foto's van de grafzerken. Dit is de eerste hier begravene, in 1850. (© www.kerkhof-ommelanderwijk-zuidwending.nl)

ommelanderwijk_avondfietsdriedaagse.jpg

Begin juni is er in Ommelanderwijk de Avondfietsdriedaagse, met na afloop van de derde dag lekker barbecuen

Begin juni is er in Ommelanderwijk de Avondfietsdriedaagse, met na afloop van de derde dag lekker barbecuen

ommelanderwijk_cederboom.jpg

Bij de reconstructie van de Lloydsrotonde in Veendam moest een aantal bomen wijken, waaronder deze mooie cederboom, die door een inwoner geadopteerd mocht worden. Hij staat nu bij Chantal Velting in haar weiland in Ommelanderwijk. (© Ommelandercompagnie)

Bij de reconstructie van de Lloydsrotonde in Veendam moest een aantal bomen wijken, waaronder deze mooie cederboom, die door een inwoner geadopteerd mocht worden. Hij staat nu bij Chantal Velting in haar weiland in Ommelanderwijk. (© Ommelandercompagnie)

ommelanderwijk_jenaplan_basisschool_de_ommewending.jpg

Basisschool De Ommewending in Ommelanderwijk is een heel bijzondere school. Zo kennen ze er kids' skills en parents' skills, is er een hulphond, lopen er kippen in de patio, is het een Vreedzame School en is er in '17 een 'groen schoolplein' gerealiseerd.

Basisschool De Ommewending in Ommelanderwijk is een heel bijzondere school. Zo kennen ze er kids' skills en parents' skills, is er een hulphond, lopen er kippen in de patio, is het een Vreedzame School en is er in '17 een 'groen schoolplein' gerealiseerd.

ommelanderwijk_en_zuidwending_1e_prijs_klimaatstraatfeest_10e_editie_2018.jpg

Mooi voorbeeld van waar kleine kernen groot in kunnen zijn: in 2018 hebben de kleine dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending de 10e editie van de landelijke competitie Klimaatstraatfeest gewonnen! Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Links > Duurzaamheid

Mooi voorbeeld van waar kleine kernen groot in kunnen zijn: in 2018 hebben de kleine dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending de 10e editie van de landelijke competitie Klimaatstraatfeest gewonnen! Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Links > Duurzaamheid

Ommelanderwijk

Terug naar boven

Status

- Ommelanderwijk is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Veendam.

- Het dorp Ommelanderwijk heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Veendam.

- Ommelanderwijk wordt samen met buurdorp Zuidwending als tweelingdorp beschouwd. De dorpen delen ook diverse voorzieningen, zoals de school, de kerk, de voetbalvereniging en nog allerlei andere verenigingen.

- Onder het dorp Ommelanderwijk vallen ook de buurtschappen Korte Akkers, Numero Dertien en Vosseveld. Laatstgenoemde betreft een 10-tal huizen aan de gelijknamige verticale weg direct N van het dorp. Lokaal wordt dit als buurtschap beschouwd, maar wij zien het vooralsnog verder nergens als zodanig vermeld, in atlassen e.d. noch op het internet, daarom maken wij er vooralsnog ook geen pagina voor aan. In het N gaat deze weg en buurtschap over in de weg en buurtschap Korte Akkers. Voor de postadressen liggen alle genoemde buurtschappen, want net als het dorp, 'in' Veendam.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Ommelanderwiek of kortweg De Wieke.

Oudere vermeldingen
1794 Omlanderwyk, Ommelanderwyk.

Naamsverklaring
Wijk
'voor turfafvoer gegraven vaart', in 1653 gegraven door de Ommelander Compagnie om moeilijkheden met de Stad (Groningen, red.) vanwege de turfafvoer uit de weg te gaan.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Gasgat.

Terug naar boven

Ligging

Ommelanderwijk ligt O van Veendam, als overwegend lintbebouwing aan de gelijknamige weg (en voorheen ook gelijknamige vaart), met - vanuit Veendam gezien - aan het begin een bescheiden komvorming.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ommelanderwijk 135 huizen met 977 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Zoals gesteld bij het kopje Naam, is de nederzetting ontstaan vanaf 1653 door het graven van de Ommelanderwijk. In tegenstelling tot veel andere veenkoloniën in deze omgeving is dit geen initiatief van de stad Groningen, maar van ondernemende jonkers uit de Ommelanden, die voor dit project de Ommelander Compagnie vormen. Het laatste deel, de 'doorsnee' naar het Pekelderdiep bij Nieuwe Pekela, komt pas in 1819 gereed. Dat deel ligt ook op grondgebied van Nieuwe Pekela, aan de huidige Doorsneeweg. Als zijtakken van het kanaal wordt een reeks - genummerde - wijken gegraven. Zowel het kanaal als de zijwijken zijn bedoeld om de turf zo goed mogelijk te kunnen afvoeren. Langs twee van de zijwijken ontstaan buurtschappen: Numero Dertien en Numero Eén. De eerstgenoemde bestaat nog altijd, de laatste ook wel qua bebouwing, maar is - gelegen aan de Sluisweg - inmiddels opgegaan in de bebouwde kom van het dorp.

Steenfabriek
Steenfabriek Het Noorden wordt in 1800 opgericht door de maire (burgemeester) van Veendam, mr. H.J.M. Hulsink. De fabriek is een van de eerste bedrijven, zo niet de eerste, van Veendam. De ligging van de fabriek aan de Ommelanderwijk was gekozen omdat de brandstof, toen nog turf, in de naaste omgeving voldoende voorhanden was en omdat de afzet in de omringende dorpen verzekerd was. Weliswaar moest de klei over een afstand van 10 á 15 km per schip worden aangevoerd, maar dit gaf toen nog geen problemen. Rond 1900 wordt naast de bestaande oven voor metselstenen een kleinere oven gebouwd voor de fabrikage van sierstenen. In 1930 wordt het bedrijf geheel gemoderniseerd. Het is in die tijd de eerste steenfabriek in het noorden met een kunstmatige drooginrichting. In 1936 begint de fabriek, als eerste in Nederland, met de productie van holle vloerstenen.

Tegen het einde van de jaren zestig ging het slecht met de steenindustrie, vooral de steenfabrieken die de klei van elders moesten aanvoeren hadden het moeilijk. De concurrentie was moordend. Veel steenfabrieken werden gedwongen de deuren voorgoed te sluiten en in 1970 wordt ook Steenfabriek Het Noorden stilgelegd, waarmee een einde komt aan de oudste fabriek van Ommelanderwijk. In 2009 kopen Geert en Alie Panman het complex (op huisnr. 53) en verbouwen het tot Gelegenheidscafé De Stainkroeg. "Wij hebben geprobeerd om deze rotte kies in het dorp zodanig te bewerken dat het nu weer een fraai geheel is geworden. Het grootste gedeelte is opgeruimd, opgeknapt en hersteld. De komende jaren willen wij proberen alles af te ronden", aldus Geert en Alie op hun site.

Kerk
Tot 1845 gaan de inwoners van het tweelingdorp Ommelanderwijk en Zuidwending veelal ter kerke in Veendam. Dat is in die tijd nog een behoorlijke afstand, die gedeeltelijk over onverharde wegen afgelegd moet worden. De meesten doen dat te voet, wat vooral in de herfst en de winter niet bepaald aangenaam is. Daarom besluiten de inwoners in genoemd jaar een eigen gemeente te stichten en zelf een kerk te bouwen. Deze wordt gesitueerd tussen de beide lintbwbouwingen in, aan de weg die de beide dorpen verbindt: het Kerkpad. Tegenwoordig wordt het Kerkpad onderbroken door de provincialeweg N366. De kerk staat nog net aan de Ommelanderwijkse kant, maar is bedoeld voor de beide genoemde dorpen.

Van turf naar agrarisch met industrie
Rond 1850 krijgt het veenkoloniale dorp Ommelanderwijk een sterk agrarisch karakter. De bebouwing bestaat in die tijd hoofdzakelijk uit Oldambster boerderijen die meestal haaks en soms schuin op het diep staan. In de periode 1850 - 1900 breidt de bebouwing zich uit langs het diep, het Noorderkwartier en het Kerkpad, met boerderijen en arbeiderswoningen van het krimpjestype. In het westen vestigt zich strostoffabriek Phoenix. Het huidige bedrijventerrein aan de westzijde van de N33 is naar deze fabriek vernoemd. Na de eeuwwisseling neemt de bedrijvigheid toe; aan de noordzijde van het diep worden twee aardappelmeelfabrieken gebouwd (beide inmiddels afgebroken). Ook het aantal woonhuizen groeit. Langs wijk Numero Eén (nu de Sluisweg) worden vrijstaande arbeiderswoningen van het Oldambster en het krimpjestype neergezet.

Scholen, buurthuis, veranderingen in bebouwing en bedrijvigheid
In de jaren twintig van de 20e eeuw worden twee scholen gebouwd: een openbare school aan het diep en een christelijke school aan het Kerkpad. Na 1945 verdwijnen in Ommelanderwijk een aantal boerderijen en bijna alle fabrieken. Ook een groot deel van de arbeiderswoningen is verdwenen. Genoemde scholen hebben hun functie verloren, echter in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn een nieuwe school en buurthuis gerealiseerd.

Wegen- en waterinfrastructuur
Tussen 1950 en 1960 worden de provinciale wegen Veendam - Pekela (N366) en N33 aangelegd. In de jaren zeventig is de Ommelanderwijk vanaf de gemeentegrens met Nieuwe Pekela tot aan het A.G. Wildervanckkanaal gedempt. Eind jaren tachtig wordt het A.G. Wildervanckkanaal verlengd met een tak richting het Musselkanaal om overtollig regenwater af te voeren en in droge tijden IJsselmeerwater aan te voeren.

Ommelanderwijk van de kaart? Daar komt niks van in!
Begin jaren zeventig zijn er plannen om de dorpen Ommelanderwijk en Zuidwending van de kaart te vegen; de Provinciale Planologische Dienst ziet in haar Structuurschets Oost Groningen alleen nog toekomst voor de grotere kernen. De dorpelingen komen massaal hiertegen in verweer en hebben gelukkig het tij kunnen keren; het zijn nu nog altijd bloeiende dorpen met een rijk verenigingsleven.

Woningbouw
De groei van de laatste decennia heeft vooral plaatsgevonden in het dorpshart. Eind jaren zestig en tachtig van de 20er eeuw worden sociale huurwoningen gebouwd in het wijkje de Vogelbuurt. Volgende bouwstromen voorzien meer in de behoefte aan koopwoningen. Tot begin 21e eeuw is driekwart van de woningen een koopwoning. Dit aandeel is de laatste jaren nog groter geworden door verkoop van huurwoningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de locatie van het voormalige Hotel Spelde (Ommelanderwijk 141) is in 2005 het appartementencomplex De Wieke gerealiseerd (14 koopappartementen). Het hotel is in de vroege morgen van 1-1-2001 afgebrand. De brand bleek door jongeren te zijn aangestoken. De brandweer heeft het pand niet kunnen redden. Voorheen verkeerde het pand reeds in vervallen toestand en was het al enkele keren van exploitant veranderd.

- Het geldende Bestemmingsplan kern Ommelanderwijk dateert uit 2009.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het pand op Ommelanderwijk 197, de Hervormde kerk uit 1845 op Kerkpad 5 en de pastorie op nr. 7. De kerk is ook bestemd voor de inwoners van buurdorp Zuidwending. Dat komt ook tot uitdrukking in de naam van de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk-Zuidwending. Het kerkhof heeft een eigen site (zie de link).

- De Joodse begraafplaats ligt helemaal aan het eind van de Sluisweg, een eind na de bebouwing van buurtschap Numero Eén. De relatief grote joodse gemeenschap in Veendam, Wildervank, Muntendam en Meeden was aangewezen op de synagoge in Veendam en op de begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk. Afgelegen, omdat voor joodse begraafplaatsen eeuwig durende grafrust geldt tot de komst van de Messias. En afgelegen was een waarborg om gevrijwaard te zijn voor uitbreidingen. De begraafplaats telt ruim 300 stenen. Er zijn meer graven: houten gedenkpalen zijn in de loop van de eeuwen vergaan.

De begraafplaats is gesticht in 1741 (het achterste deel) en uitgebreid in 1779 en 1902. Op joodse begraafplaatsen treft men geen of weinig bomen, struiken en bloemen aan. Dit om verstoring van de rust te voorkomen. Soms ziet men steentjes op een steen liggen: per keer achtergelaten door de bezoeker. Voor de begraafplaats staat de opzichterswoning met het reinigingslokaal onder één dak. Vertaald luidt de tekst van de steen: “klein en groot is daar gelijk en de slaaf is vrij van zijn heer”.

- Henk ter Borg (1923-2007) verzamelde als landbouwer en ook na zijn actieve leven als boer in zijn boerderij te Borgercompagnie* landbouwgereedschappen, hoofdzakelijk van voor de mechanisatie, ruwweg het tijdperk 1850-1950.
Met de afnemende gezondheid van Henk maakten hij en zijn vrouw Coba zich zorgen over de toekomst van deze collectie. Daarom wordt in 2006 Stichting Collectie ter Borg opgericht, die op zoek gaat naar een passend onderkomen. Na een lange zoektocht door omliggende kernen, vindt de stichting in 2014 een perfecte plaats achter gelegenheidscafé De Stainkroeg in Ommelanderwijk (huisnr. 53). Daar is na een jaar hard werken een ruimte van 200 m2 ingericht met de spullen van Henk, waarmee ‘Het verhaal van de veenkoloniale landbouw’ wordt uitgebeeld.
* Voor een foto van deze prachtige boerderij zie die pagina.

Veenkoloniaal Landbouwmuseum Collectie ter Borg in Ommelanderwijk vertelt het verhaal van de veenkoloniale landbouw aan de hand van een verzameling gereedschappen en oude foto’s, die stammen uit de tijd van voor de mechanisatie. Via de vier seizoenen krijg je een beeld van het leven en werk van boeren en boerinnen op de landbouwgrond die is ontstaan na afgraving van een dikke laag veen. Uiteraard komt deze zogeheten veenontginning ook aan de orde, evenals de relatie tussen mens en dier. Verder is er een ‘wisselexpositie’ over mensen en onderwerpen uit de landbouw of de streek. Het museum is uitsluitend geopend tijdens lezingen en op afspraak. - Maak in dit filmpje van 7 minuten kennis met Henk en Coba ter Borg.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Activiteitenteam Ommelanderwijk organiseert door het jaar heen diverse activiteiten voor en door de inwoners die wonen in het verspreidingsgebied van 't Tonckeltje, oftewel het gelijknamige dorp en buurdorp Zuidwending met de bijbehorende buurtschappen.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging Elk en Ain is opgericht in 2014 en organiseert jaarlijks o.a. eind februari of begin maart een carnavalsfeest in de Stainkroeg.

- Op Koningsdag is er altijd o.a. de traditionele Koningsbrunch voor de inwoners van Ommelanderwijk en Zuidwending.

- Avondfietsdriedaagse (begin juni).

- Jaarmarkt (op een zaterdag in juni).

- Op zaterdag 7 september 2019 is er van 11-16 uur de Garage Sale Ommelanderwijk, door het hele dorp heen. Na afloop is er vanaf 19 uur een muzikale verrassing op het dorpsplein bij Meertens. Deelname kost slechts € 2,- . Opgave en info: Ellen Hoogstra Immenga, tel. 0598-615036/06-37314409.

- Op een zaterdag begin oktober is er een gezellige Herfstfair met verkoop van o.a. huisgemaakte chutneys, jam, poffert, uien, peren, appels, droge worst, vetbollen, appelflappen, hazelnoten, honing, kalebassen, pompoenen, schoonmaakmiddelen, vloerkleden, bloemstukjes, Tupperware, bolchrysanten, eieren, brocanterie, herfstspullen en nog veel meer. Tijdens de fair kun je ook je taart meenemen om door een deskundige jury te laten beoordeelden en maak je kans op de wisselbokaal van “Heel Ommelanderwijk bakt”. Ook worden er workshops georganiseerd, en is er een troubadour en een verhalenverteller. Na afloop (17.00 uur) is de bar nog open voor een hapje of een drankje. "In de huiskamer zijn dennenappels geverfd door de jeugd, was er tijd voor een praatje en een lekker kopje koffie of thee. En... was het publiek druk met het proeven en jureren van de baksels van onze jaarlijkse taartenbakwedstrijd. Er waren dit jaar erg mooie en lekkere inzendingen. De allerlekkerste werd gebakken door Sharon Van Weerden, die de wisselbokaal al voor de 2e keer mee naar huis mocht nemen. Gefeliciteerd Sharon!" Aldus een verslag van de Dorpscoöperatie van editie 2018.

- Dorpscoöperatie Ommelanderwijk hield op een zaterdag begin december 2018 haar eerste Winterfair in dorpshuis De Molenwiek. De Winterfair verving dat jaar de jaarlijkse Kerstmarkt, die inmiddels al 13 jaar was georganiseerd. Het Oranjecomité besloot editie 2018 af te gelasten vanwege te weinig standhouders en diversiteit. Dat vonden diverse inwoners erg jammer en dus is de Winterfair in het leven geroepen, in een andere en kleinere vorm. Maar wel met snert, kapucijners met spek, spekkendikken, glühwein, kerstspulletjes, kerststukjes e.d.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Maar liefst 15.000 bloembollen gingen op 14 november 2020 op verschillende plekken in het dorp de grond in. Dorpscoörporatie Ommelanderwijk kreeg de bollen als compensatie voor de overlast door de werkzaamheden aan de nabijgelegen provinciale weg N366. Tijdens de werkzaamheden aan de provinciale weg N366 tussen Veendam en Nieuwe Pekela reed er veel sluipverkeer door het dorp. Om de hinder te compenseren en de leefbaarheid in het dorp te vergroten, heeft de provincie ruim 200 m2 bloembollen beschikbaar gesteld. Het zijn bloemen die natuurlijke vijanden aantrekken van bijvoorbeeld de eikenprocessierups en de buxusmot. De bloemen vergroten tevens de biodiversiteit in het dorp." (bron: Provincie Groningen, november 2020)

- Jarenlang stonden er meerdere bomen op de Lloydsrotonde in Veendam. Deze rotonde is in 2017 aangepast. Daarvoor moesten ook de bomen worden gekapt. Dankzij Chantal Velting, een betrokken inwoonster van Ommelanderwijk is de mooie cederboom die op de rotonde stond behouden gebleven. Dankzij de medewerking van de gemeente Veendam en hulp van Jan Groenwold, van het gelijknamige loonbedrijf, en Erik Bentum, is deze bijzondere cederboom herplant in Ommelanderwijk. De boom staat nu bij Chantal in haar weiland.

Terug naar boven

Beeld

- Films over Ommelanderwijk anno 1956, met midden door het dorp de nog niet gedempte Ommelanderwijk, een schoolreisje naar de dierentuin in Emmen, de paardrijvereniging, de gymnastiekvereniging, lessen op de lagere school, de kaartclub in café Spelde, visclub De Onderduiker, de boksvereniging, thuis bij de familie Laman; turnvereniging AGOZ, de school in buurtschap Numero Dertien, juffrouw Wolters neemt afscheid.

- Oude foto's en ansichtkaarten van Ommelanderwijk.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Ommelanderwijk op Facebook. - Dorpskrant 't Tonckeltje verschijnt 10x per jaar en is er voor het dorp en buurdorp Zuidwending en de bij deze dorpen horende buurtschappen Kibbelgaarn, Numero Dertien, Vosseveld en Korte Akkers. Via de link zijn ze ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Dorpscoöperatie Ommelanderwijk is al sinds medio 2018 actief, en is formeel per mei 2019 opgericht. De coöperatie heeft ten doel om het dorp en het omliggende buitengebied met haar buurtschappen leefbaar te houden en te bevorderen dat de inwoners, jong en oud(er), met plezier in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Dat betekent onder meer dat de coöperatie zich ook gaat inzetten voor behoud en waar mogelijk en nuttig versterking en uitbreiding van de voorzieningen in het dorp, zoals dorpshuis, school, geldautomaat, mogelijk ondersteunen van mensen met een zorgvraag. Voor slechts 5 euro per huishouden per jaar kunnen inwoners de Dorpscoöperatie steunen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Molenwiek. "Door samenwerking met Dorpshuis De Molenwiek hebben wij in oktober 2018 De Huiskamer kunnen realiseren. De ontmoetingsplaats van Ommelanderwijk. De Huiskamer is tijdens de Herfstfair 2018 feestelijk geopend, door vaste bezoeker Louwe van Weerden en wijkwethouder Bert Wierenga. Vanuit De Huiskamer zal de Dorpscoöperatie haar activiteiten verder kunnen ontplooien om het dorp een stukje vriendelijker, zorgzamer en vrolijker te maken. Schildersbedrijf Tuil van de Phoenixweg heeft kosteloos en in hun vrije uurtjes gezorgd dat onze deuren en kozijnen weer strak in de verf zaten voor de opening. Fantastisch, hartelijk dank! Voorlopig is De Huiskamer elke maandagochtend vanaf 9.30 uur geopend. Dit wordt uitgebreid naar meerdere dagdelen per week zodra we voldoende vrijwilligers hebben om mee te draaien. Iedereen is welkom. Er is een prikbord om hulp te vragen of aan te bieden, er is een computer en printer die je kunt gebruiken, er zijn tijdschriften en een krantje. Je kunt er een spelletje doen of handwerken en de koffie en thee staan altijd klaar. In de huiskamer is ook een fijne keuken gerealiseerd zodat we samen kunnen koken en eten. We hebben verse eieren te koop waarvan de opbrengst ten goede komt aan onze activiteiten. Andere ideeën of wensen? We horen ze graag!" Aldus de Dorpscoöperatie.

- Onderwijs en kinderopvang: - Op Jenaplan Basisschool De Ommewending - de naam geeft weer dat de school er is voor het dorp Ommelanderwijk en buurdorp Zuidwending - wordt veel geleerd. Niet alleen de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen maar ook sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling krijgen ruime aandacht. Een Jenaplanschool is een pedagogische school waar samenleven centraal staat. Op een Jenaplanschool krijgt iedereen de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt om passend onderwijs; onderwijs op maat. Voor de wereld van morgen zijn goed opgeleide jonge mensen nodig met veel kennis. Mensen die geleerd hebben te organiseren, kunnen communiceren, zich sociaal gedragen, durven te ondernemen en creatief te zijn. Mensen die tegenslagen overwinnen en successen vieren. Zaken die in het jenaplanconcept veel aandacht krijgen. De 7 essenties die de school doelbewust integreert in de dagelijkse bezigheden, zijn kinderen leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

Maar deze school is in nog veel meer opzichten bijzonder. Zo is er sprake van Kids'Skills en Parents'Skills, is er een hulphond, lopen er kippen in de patio, is het een Vreedzame School, en is er in 2017 met hulp van AOC Terra een 'groen schoolplein' gerealiseerd, waar kinderen de natuur kunnen beleven, ontdekken en heerlijk op en in kunnen spelen. Nadere informatie over al deze bijzonderheden kun je natuurlijk vinden op de site van Jenaplan Basisschool De Ommewending.

In 2014 is Peuterspeelzaal De Molenwiek bij de basisschool ingetrokken. Voordeel is dat hiermee de doorgaande leerlijn van peuters naar het basisonderwijs wordt vergemakkelijkt. De peuterspeelzaal is om de 'nieuwe start' te symboliseren tevens van naam veranderd en heet sinds de verhuizing De Duiventil, als knipoog naar de Houtduifstraat waar de school gevestigd is. De naam is bedacht door Anneke Vlap, die als vrijwilliger al jaren bij de peuterspeelzaal betrokken is.

- Jeugd: - Jeugdcommissie Ommelanderwijk Zuidwending organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor de jeugd in deze dorpen.

- Sport: - Voetbalvereniging DWZ (= De Wieke / Zuidwending) is opgericht in 1931 uit samenvoeging van de twee lokale voetbalverenigingen die er voorheen voor de dorpen apart waren. In 1943 is de vereniging opgeheven in verband met de oorlog, en pas in 1983 weer opnieuw opgericht. "Overal hingen aanplakbiljetten en er was een levensgroot bord te zien langs de weg Veendam-Pekela’s (N366) met de letters DWZ. De letters die evengoed zouden kunnen staat voor: "Doun wie zulf", omdat men door een zeer sterk staaltje van wilskracht en gezamenlijke aanpak, gezorgd heeft voor een sportcomplex waar menig groter dorp gewoon jaloers op zou zijn. Meer dan 65 mensen hebben eraan meegewerkt en de vereniging had al over de 100 leden in het begin van DWZ. Alles is tot stand gekomen door sportieve fanatieke dorpelingen die vonden dat Ommelanderwijk en Zuidwending dit hadden verdiend." Aldus de pagina over de geschiedenis van DWZ, die inmiddels helaas van hun site is verdwenen.

- Duurzaamheid: - "In april 2018 maakte HIER de winnaars van de 10e en laatste editie van het Klimaatstraatfeest bekend; de grootste én gezelligste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Het was de allerlaatste keer, want nu we in Nederland gaan stoppen met aardgas, is het tijd voor een nieuw spel, 'HIER begint het', dat in oktober 2018 van start is gegaan. Buurkrachtbuurt Ommelanderwijk-Zuidwending uit de gelijknamige Veendamse dorpen heeft, dankzij de vereende inzet van een aantal enthousiaste dorpsgenoten, de landelijke hoofdprijs van het Klimaatstraatfeest 2018 gewonnen. De spelers uit dit team voerden met elkaar maar liefst 300 energiebesparende acties uit! Ze combineerden kleine acties als gasloos koken met evenementen als een Energieborrel en een Energiemarkt. Ook hebben ze een energiek dansfeest georganiseerd, zonder verwarming en met akoestische muziek! Zo lieten zij ook andere inwoners van de gemeente Veendam kennismaken met energiebesparing. De prijzen (€5000 van het Klimaatstraatfeest en €1000 van Buurkracht) zijn besteed aan het vergroenen en verfraaien van het schoolplein van dorpssschool OBJS de Ommewending.

Top 10. Het HIER Klimaatstraatfeest was 10 jaar lang de grootste en gezelligste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Ieder stookseizoen, van oktober tot en met maart, kwamen honderden buren, vriendengroepen en collega’s samen in actie om energie te besparen. In de winter van 2017/2018 deden in totaal 383 teams mee aan de jubilieumeditie van het Klimaatstraatfeest. De 10 teams die de meeste energie hebben bespaard wonnen geldbedragen van €500 tot €5.000, die zij mochten besteden aan energiebesparende maatregelen of een klimaatvriendelijk (straat)feest. De Top 10 zag er als volgt uit: 1. Buurkracht Ommelanderwijk-Zuidwending, €5.000. 2. Duurzaam Duurt ’t Langst, Den Haag, €2.500. 3. Tussen Berg en Uiterwaarden, Wageningen, €1.000. 4. Horstveld, Eersel, €800. 5. Brucknerborrelaars, Utrecht, €750. 6. Houtbaar Langstraat, Heusden, €700. 7. Schrijverskwartier, Oss, €650. 8. Postelseweg, Eersel, €600. 9. Collega’s Gemeente Alkmaar, €550. 10. Molenakkers, Eersel, €500. Het HIER Klimaatstraatfeest was een initiatief van Stichting HIER klimaatbureau en Buurkracht." (bron: HIER)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ommelanderwijk.

Reacties

(2)

Aart en Woutje Mostert komen per 1 november wonen in Ommelanderwijk, in appartementencomplex De Wieke. Wij komen van de Veluwe: Harderwijk.
Groetjes van ons en tot ziens

Dat is een mooi ruim modern appartement in een mooi klein dorp, met toch alle voorzieningen van de grote kern Veendam 'om de hoek'. Ideaal toch. Ik had nog niet van dit appartementencomplex gehoord. Zoiets is niet heel gebruikelijk in zo'n klein dorp, dus heb even uitgezocht hoe dat zit. Het blijkt te zijn gerealiseerd op de plek van een afgebrand hotel. Ik heb er hierboven een stukje aan gewijd. En er een foto van afgebeeld. Misschien staat uw appartement er ook wel op! Maar ik heb niet het hele complex afgebeeld, omdat anders het gevelopschrift De Wieke niet goed leesbaar zou zijn.

Veel woonplezier gewenst! Hoe komt u er overigens toe om van Harderwijk naar Ommelanderwijk te verhuizen? Komt u hier wellicht vandaan, dat u daar weer naar terugkeert?
M.v.gr., Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen