Ooij (Echteld)

Plaats
Buurtschap
Neder-Betuwe
Betuwe
Gelderland

Ooij (Echteld)

Terug naar boven

Status

- Ooij is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Neder-Betuwe. T/m 2001 gemeente Echteld.

- De buurtschap Ooij valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Echteld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ooy, Oijen, Ooijen, 1520 Oyen, 1573 Oey, 1665 Oyen.

Naamsverklaring
Deze plaatsnaaam betekent ooi 'land aan een waterloop'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ooij ligt ZW van Echteld, rond de Ooisestraat, voor zover gelegen W van de provincialeweg N323. Wellicht vallen de panden aan de Medensteinsestraat en aan het begin van de Remkettingweg ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ooij 64 huizen met 413 inwoners. Tegenwoordig omvat de bebouwing aan de Ooisestraat zoals beschreven onder Ligging een tiental panden, met nog een tiental panden aan de Medensteinsestraat en aan het begin van de Remkettingweg. In totaal dus ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ooij was in de 15e eeuw in bezit van het geslacht Van Echteld. Het was een Gelders leen. Vroeger hebben hier ook een kerk en een versterkt huis gestaan. De groei van de buurtschap is waarschijnlijk gestagneerd door de vele overstromingen van de Waal in het verleden. Omstreeks 1438 is de buurtschap binnendijks komen te liggen. Een deel van de nieuwe dijk kwam over het Ooijse kerkhof te liggen.

Reacties

(1)

Ik zoek doop inschrijvingen van Ooij, o.a. Dirkje van Ingen rond 1723.

Reactie toevoegen