Oostbeemster

Plaats
Buurtschap
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

oostbeemster_buurtvereniging_arenberg.jpg

De buurtschap NO van Middenbeemster heet Oostbeemster, en zo heet ook de site van de buurtvereniging. Die vereniging heet zelf echter Arenberg (naar de polder waarin de buurtschap ligt), waardoor sommigen ten onrechte denken dat ook de buurtschap zo heet.

De buurtschap NO van Middenbeemster heet Oostbeemster, en zo heet ook de site van de buurtvereniging. Die vereniging heet zelf echter Arenberg (naar de polder waarin de buurtschap ligt), waardoor sommigen ten onrechte denken dat ook de buurtschap zo heet.

oostbeemster_buurtvereniging_arenberg_welkom_bord.jpg

Op zich heel mooi dat Buurtvereniging Arenberg je gastvrij welkom heet. Er staat alleen niet bij wáár ze je welkom heten, namelijk in buurtschap Oostbeemster. Ook aan plaatsnaambordjes is dat niet te zien. Want die staan er niet...

Op zich heel mooi dat Buurtvereniging Arenberg je gastvrij welkom heet. Er staat alleen niet bij wáár ze je welkom heten, namelijk in buurtschap Oostbeemster. Ook aan plaatsnaambordjes is dat niet te zien. Want die staan er niet...

oostbeemster_buurtschap_op_kaart_ca._1950_kopie.jpg

Buurtschap Oostbeemster ligt NO van Middenbeemster. De buurtschap bestaat nog altijd, alleen is helaas de plaatsnaam rond 1970 zomaar uit de atlassen verdwenen, waardoor men denkt dat de plaats(naam) niet meer bestaat. Maar dat is dus een misverstand.

Buurtschap Oostbeemster ligt NO van Middenbeemster. De buurtschap bestaat nog altijd, alleen is helaas de plaatsnaam rond 1970 zomaar uit de atlassen verdwenen, waardoor men denkt dat de plaats(naam) niet meer bestaat. Maar dat is dus een misverstand.

oostbeemster_praalwagen_buurtvereniging_arenberg_beemster_400_jaar_2012_kopie.jpg

Praalwagen van Buurtvereniging Arenberg uit buurtschap Oostbeemster bij de grote optocht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de Beemster in 2012. (© Hans de Boer)

Praalwagen van Buurtvereniging Arenberg uit buurtschap Oostbeemster bij de grote optocht t.g.v. het 400-jarig bestaan van de Beemster in 2012. (© Hans de Boer)

oostbeemster_broedersbouw_na_de_renovatie.jpg

Een van de grootste (5.000 m3) en imposantste boerderijen van de Beemster is Broedersbouw aan de Oostdijk in buurtschap Oostbeemster. Het voorheen vervallen rijksmonument is in 2016 omgetoverd tot een complex met negen woningen. (© www.sopar.nl)

Een van de grootste (5.000 m3) en imposantste boerderijen van de Beemster is Broedersbouw aan de Oostdijk in buurtschap Oostbeemster. Het voorheen vervallen rijksmonument is in 2016 omgetoverd tot een complex met negen woningen. (© www.sopar.nl)

Oostbeemster

Terug naar boven

Status

- Oostbeemster is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

- De buurtschap Oostbeemster valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Middenbeemster, en voor een klein deel (= de Hobrederlaan en een aantal panden daaromheen) onder het dorp Zuidoostbeemster.

- De buurtschap Oostbeemster heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- Sinds ca. 1970 is de plaatsnaam Oostbeemster zomaar uit de atlassen verdwenen. Wat ons betreft ten onrechte; immers de bebouwing staat er nog gewoon (bovendien niet opgeslokt door omliggende kernen), en daarmee is de buurtschap en dus plaats(naam) er ook nog altijd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Oost-Beemster.

Naamgeving
Zoals de hele Beemster systematisch is verkaveld, zo zijn ook de in deze polder ontstane nederzettingen systematisch benoemd naar de ligging; Noordbeemster, Zuidbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en... Oostbeemster. En in de 20e eeuw kwam daar ook de pas na de Tweede Wereldoorlog ontstane nederzetting Zuidoostbeemster nog bij.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oostbeemster ligt grotendeels rond het gedeelte van de Hobrederweg O van de Beetsersloot (= vanaf huisnrs. 13 en 14), en omvat verder ook nog de panden rond de vrijwel in het O verlengde gelegen weg Hobrederlaan en de direct daaromheen gelegen panden aan de daaraan grenzende wegen Purmerenderweg en Oostdijk. De buurtschap ligt aan weerszijden van de A7, maar voornamelijk W daarvan, en ligt NO van het dorp Middenbeemster, OZO van het dorp Westbeemster, ZO van het dorp Noordbeemster, ZZW van het dorp Beets, ZW van het dorp Oosthuizen, WNW van het dorp Hobrede en N van het dorp Zuidoostbeemster.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Oostbeemster 110 huizen met 380 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In buurtschap Oostbeemster vind je diverse monumentale boerderijen. 2 daarvan zijn een rijksmonument, namelijk 1) de Alheidahoeve uit 17e of 18e eeuw op Hobrederweg 26: kenmerkend voorbeeld van de Noordhollandse ontwikkeling in de Friese huisgroep met stalgedeelte onder hoog, rieten schilddak en voorend onder zadeldak. Opgetrokken van hout op bakstenen voet.

En 2) boerderij Broedersbouw uit 1742 op Oostdijk 13: bakstenen stelphoeve met dubbel hooivak, onder een dak, dat aan drie zijden met riet en aan de zuidkant met pannen bedekt is. Voorgevel met hogere middenpartij, eindigend in een klokgevel met gevelsteen, waarop de naam van de boerderij en het jaartal 1742. De boerderij is gebouwd in opdracht van de regentenfamilie Van der Poll en is met zijn 5.000 m3 inhoud - ter vergelijking; een gemiddeld rijtjeshuis heeft ca. 300 m3 inhoud - een van de grootste boerderijen in de Beemster. Na vertrek van de laatste pachter was duidelijk dat het pand inmiddels in enigszins vervallen staat verkeerde, en dat dat voor 1 en ook 2 gezinnen niet alleen een kostbare zaak zou zijn om te renoveren maar ook veel te groot om te bewonen. De eigenaren, de bekende ondernemersfamilie Loudon, hebben daarom naar herbestemmingen gezocht zoals een zorgboerderij en een hospice. Het plan voor een appartementencomplex bleek het meest realistisch.

Broedersbouw is daarom in 2016 met respect voor de cultuurhistorische waarden geheel gerenoveerd, verbouwd en herbestemd tot landgoed met 9 koop-appartementen, naar een ontwerp van Sander Douma Architecten. Het geheel verkeert nog zo veel mogelijk in authentieke staat waarbij alle bijzondere karakteristieken behouden zijn gebleven: de 'herenkamer', de 'opkamer' en alle kenmerkende elementen zijn nog altijd in vol ornaat te bewonderen. De markante vierkanthoutconstructie vormt het kloppend hart van dit imposante gebouw. Ook de boomgaard is behouden gebleven.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Op (1) stelt men dat deze buurtschap Arenberg zou heten. Dat is echter een misverstand; er is hier alleen sprake van een Buurtvereniging Arenberg, genoemd naar de N van de buurtschap gelegen Arenbergerpolder, die sinds ca. 1970 in de atlassen alleen nog als 'Arenberg' vermeld staat (en die oorspronkelijk, ten tijde van de ontginning, begin 17e eeuw, bekend stond als Arenbergerkavel). De site van de buurtvereniging heet Oostbeemster. Het was handiger geweest als de buurtvereniging zich ook zo had genoemd, naar de buurtschap die zij als werkgebied betreft. Dat was wel zo eenduidig geweest, geeft geen aanleiding tot misverstanden, en dan had men als buitenstaander, de naam horend of lezend, ook gelijk een indruk gehad van de ligging van het werkgebied van de vereniging.

"In 2012 vierde de Beemster haar 400-jarig bestaan. Als gevolg daarvan zijn er door de hele Beemster weer buurtverenigingen opgericht. In de Oostbeemster hadden we 25 jaar geleden Buurtvereniging Arenberg. Na de feesten van 1987 was deze buurtvereniging ingeslapen. Nu willen we de in 2007 weer opgerichte buurtvereniging actief houden met het organiseren van diverse activiteiten en de jaarlijkse BBQ. Wat is de begrenzing van buurtvereniging Arenberg? Precies weten wij dit nog niet en is rekbaar. Voorlopig gaan wij van de volgende begrenzing uit: de bewoners van de Hobrederweg vanaf nr. 13 en de bewoners van het Hobrederlaantje, de bewoners Purmerenderweg tot aan nr. 30, bewoners Oostdijk van nr. 1 tot aan het Hobrederlaantje en enkele bewoners van Havenmeer."

Reactie toevoegen