Oostdijk

Plaats
Dorp
Reimerswaal
Zuid-Beveland
Zeeland

oostdijk_winterfair_2017.jpg

Op vrijdag 15 december 2017 was er de 1e editie van de Winterfair Oostdijk; ca. 40 kramen waar van alles te zien, te doen, te koop en te eten is. Hopelijk was het een zodanig succes dat het een jaarlijkse traditie wordt.

Op vrijdag 15 december 2017 was er de 1e editie van de Winterfair Oostdijk; ca. 40 kramen waar van alles te zien, te doen, te koop en te eten is. Hopelijk was het een zodanig succes dat het een jaarlijkse traditie wordt.

oostdijk_dorpswapen_kopie.jpg

Landbouw en fruitteelt spelen nog altijd een grote rol in het dorp Oostdijk, wat ook te zien is op het fraaie dorpswapen

Landbouw en fruitteelt spelen nog altijd een grote rol in het dorp Oostdijk, wat ook te zien is op het fraaie dorpswapen

Oostdijk

Terug naar boven

Status

- Oostdijk is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Reimerswaal. T/m 1969 deels gemeente Krabbendijke, deels gemeente Kruiningen.

- Oostdijk heeft een fraai dorpswapen (zie afbeelding).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het dorp heette oorspronkelijk Nieuwlande, naar de ligging in de Nieuwlandepolder.

Terug naar boven

Ligging

Oostdijk ligt NW van Krabbendijke, ZO van Kruiningen, rond de splitsing van de Lavendeldijk, de Lapdijk en de Noksedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oostdijk 22 huizen met 113 inwoners in de gemeente Krabbendijke en 16 huizen met 96 inwoners in de gemeente Kruiningen. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oostdijk is een voormalige heerlijkheid. De plaatsnaam wordt in 1242 voor het eerst in de archieven vermeld. Er is weinig bekend over de oudere geschiedenis van het dorp. De nederzetting heeft meerdere keren onder water gestaan als gevolg van overstromingen; in 1421 als gevolg van de bekende Sint Elisabethsvloed en in 1532 door een vloedgolf. Pas in 1642 is het dorp gedeeltelijk herdijkt, om nieuwe overstromingen te voorkomen. Ondanks dat is het dorp toch getroffen door de watersnoodramp in 1953, waarbij grote delen onder water stonden.

Oostdijk is te typeren als een dijkdorp, omdat de dijken de hoofdstructuur vormen van het dorp. Tussen deze dijken liggen de overige straten.

- Oostdijk had vroeger een 'stopplaats' aan de sinds 1868 gerealiseerde spoorlijn Vlissingen-Roosendaal, die ook wel de Zeeuwse Lijn wordt genoemd. Wanneer deze stopplaats is opgeheven is ons niet bekend. Ons is ook niet bekend of het dorp een stationsgebouw o.i.d. had en wellicht nog heeft.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 blijkt dat Oostdijk het Zeeuwse dorp is met procentueel de meeste jeugd en jongeren en in die zin 'het jongste dorp van Zeeland' is. In dat jaar is 45,8 procent van de inwoners jonger dan 25 jaar. In 2017 was dat 44,4 procent. Dus het dorp verjongt zelfs nog, in tegenstelling tot de meeste andere dorpen, die juist 'vergrijzen'. De PZC was benieuwd wat 'het geheim' van dit dorp is op dit gebied, ging op onderzoek uit en heeft er deze reportage aan gewijd.

- Oostdijk is de afgelopen jaren relatief - d.w.z. in relatie tot de grootte of beter gezegd 'kleinte' van het dorp - fors uitgebreid. Op de plek waar voorheen het agrarische bedrijf van Rinus Sinke was gevestigd, heeft aannemer Fraanje uit Lewedorp het nieuwbouwwijkje Moerdamme gerealiseerd, dat 23 woningen omvat. Het gaat om een combinatie van vrijstaande en geschakelde huizen en starterswoningen. Het bedrijf van Sinke is verplaatst naar de Oomshoekseweg.

- Het waterschap heeft in 2015 in samenwerking met de gemeente de bocht van het kruispunt Oomshoekseweg / 1e Vlietweg aangepast, om zo de route voor het vrachtverkeer te verbeteren. Het vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer via de route Oomshoekseweg - Oude Dijk, waardoor deze route veiliger is geworden voor fietsers.

- Dijktraject Sint Pieterspolder omvat de dijken langs de Pieterspolder en de Nieuw Olzendepolder. Het dijktraject ligt aan de Oosterschelde, aan de noordkant van Zuid-Beveland, ZO van Yerseke, N van Oostdijk. Het heeft een lengte van 3,5 kilometer. Het grootste gedeelte van het dijktraject is particulier eigendom. Waterschap Scheldestromen is verantwoordelijk voor het beheer van de dijk.

In 2015 is deze dijk versterkt, zodat hij weer aan de actuele veiligheidsnormen voldoet. De aannemer heeft voor het verbeteren van de ondergrond een innovatieve aanpak gehanteerd; hij heeft de bestaande slappe grond gemengd met o.a. cement op een dusdanige wijze dat de grond kon blijven zitten. Op die manier heeft hij de ondergrond gestabiliseerd. Hierop is geotextiel en een filterlaag aangebracht, en daarop de betonzuilen. Door deze innovatieve werkwijze is veel minder grond afgegraven en afgevoerd en veel minder nieuwe grond aangevoerd dan bij de traditionele methode het geval zou zijn geweest. Dat heeft dus ook veel transporten bespaard. Het idee van de aannemer was daardoor niet alleen duurzaam, maar kwam ook de veiligheid en de omgeving ten goede. Bij een dijkversterking komt nogal wat kijken. Onder de link vind je de vele documenten die bij het voorbereiden ervan zijn opgesteld.

- Bestemmingsplan Oostdijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostdijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de 18e- en 19e-eeuwse boerderij op Bolwerk 5.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een vrijdag half december is er sinds 2017 de Winterfair Oostdijk, volgens de organisatie "de leukste winterfair van heel Reimerswaal". Met ruim 40 kramen: van winterse stoofpot, erwtensoep, ambachtelijke hangop tot kerstkransen, decoratie en (kinder)kleding. Prachtige cadeaus en mooie boeken.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Oostdijk heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te behouden en waar mogelijk te vergroten. Dit doen ze door de schakel te zijn tussen de inwoners en de gemeente en andere instanties die met het dorp te maken hebben. Als dorpsraad staan ze midden tussen de inwoners en zien en horen ze wat er speelt en leeft onder de Oostdijkse bevolking. Door hun oren en ogen goed open te houden en open te staan voor tips en opmerkingen van inwoners, beogen ze het wonen in het dorp zo aangenaam mogelijk te maken.

- Dorpshuis: - In dit kleine dorp hebben ze de beschikking over een mooi dorpshuis, met een bijzondere naam, die je in deze omgeving althans niet zou verwachten: Dorpshuis Apeldoorn. Jij zult je vast, net als de redactie van Plaatsengids.nl, gelijk afvragen hoe dit dorp aan een dorpshuis met zo'n naam komt. Gelukkig geeft het dorpshuis op hun homepage antwoord op deze ongetwijfeld 'veelgestelde vraag'. Wij citeren: "Een vreemde naam voor een dorpshuis in het Zeeuwse zeg je? Als je weet waar het vandaan komt, zul je het begrijpen... Nadat tijdens de Watersnood van 1953 het water een groot deel van Oostdijk had verwoest, heeft de gemeente Apeldoorn een houten gebouw aan het dorp geschonken, zodat de school de lessen weer kon oppakken en de dorpelingen een plekje hadden waar ze samen konden komen. Als dank daarvoor is besloten het gebouw de naam van zijn schenker te geven.

In 1984 is het houten noodgebouw vervangen door het huidige Dorpshuis Apeldoorn. Voor de inwoners van Oostdijk nog altijd 'het gebouwtje'. En in dat ‘gebouwtje’ kun je prima een feestje houden. 150 personen kunnen ze herbergen en ze kunnen je in overleg desgewenst alles uit handen nemen, van een hapje en een drankje tot een koud en warm buffet (als je de foto's onder de link ziet loopt het water je in de mond, red.). Dus... heb je een feestje? Even Apeldoorn bellen!"

- Dorpswinkel: - Na anderhalf jaar voorbereiden en verbouwen is in december 2013 Dagbesteding De Putter in Oostdijk van start gegaan. In deze dorpswinkel kun je terecht voor de dagelijkse boodschappen, kaarten, postzegels en Zeeuwse producten. Er is ook een koffiehoek en een bibliotheekvoorziening van de Zeeuwse bibliotheek. Dagbesteding De Putter is gevestigd in het voormalig kleuterschoolgebouw De Puttertjes (Lavendeldijk 4b). Openingstijden: ma-vr 8.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur, za 8.30-12.00 uur. - Hier vind je de folder met de wekelijkse aanbiedingen.

Van maandag t/m vrijdag biedt De Putter hier dagbesteding middels begeleid werken aan mensen met een beperking. Het gaat om kleinschalige zorgverlening. Het aantal cliënten is dan ook beperkt tot maximaal 5. Het werk vindt plaats in een dorpswinkel met een kleine horecafunctie. Alle voorkomende winkelwerkzaamheden zoals: vakken vullen, spiegelen, de producten controleren, het bedienen van de kassa, het netjes houden van de winkel en het bezorgen van boodschappen worden in een vaste routine met voldoende begeleiding uitgevoerd. De werkzaamheden in de koffiehoek en op het terras bestaan uit het bedienen van de klanten en de voorbereiding daarop, zoals het bakken van taarten en de verzorging van de keuken en de ontvangstruimte.

De begeleiders zorgen er voor dat de daginvulling gestructureerd en systematisch uitgevoerd wordt. De taken worden zo verdeeld dat er genoeg variatie is en dat de deelnemers vooral datgene doen waar ze voldoening uit halen. Om 12.00 uur wordt er gezamenlijk geluncht in de cliëntruimte. De winkel is dan gesloten, zodat er rust en aandacht is en tijd om de taken te evalueren en te plannen. Waar ze vooral voor zorgen, is dat de deelnemers het werken bij hen zinvol vinden, het gezellig vinden om met de klanten om te gaan en, waar mogelijk, zich verder ontwikkelen in hun mogelijkheden.

- Onderwijs: - In 2012 is de nieuwbouw van de dorpsschool van Oostdijk, Basisschool De Bornput, opgeleverd. De christelijke school op reformatorische grondslag heeft ruim 100 leerlingen.

Reactie toevoegen