Oosterland (Noord-Holland)

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

oosterland_kerk.jpg

In heel Nederland zijn maar drie kerken met een volledig gemetselde torenspits. Die in Oosterland is er daar een van.

In heel Nederland zijn maar drie kerken met een volledig gemetselde torenspits. Die in Oosterland is er daar een van.

oosterland_kerk_toren.jpg

Oosterland, toren van de Michaëlskerk

Oosterland, toren van de Michaëlskerk

Oosterland (Noord-Holland)

Terug naar boven

Status

- Oosterland is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringen.

- Het dorp Oosterland heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Den Oever. Het dorp heeft wel een eigen bebouwde kom en heeft daarom officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

- Onder het dorp Oosterland vallen ook de buurtschappen De Heid en Vatrop.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1343-1344 Oestenlande, 1432 Oisterlande, 1665 Oosterlandt, 1680 herdruk 1745 Ooster landt.

Naamsverklaring
Samenstelling van ooster, naar de ligging in het oosten van het eiland Wieringen, en land 'gebied', ter onderscheiding van Westerland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oosterland ligt NO van Hippolytushoef, W van Den Oever.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oosterland 25 huizen met 125 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Oosterland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oosterland heeft 4 rijksmonumenten.

- De Michaëlskerk te Oosterland (Kerkweg 22) dateert in z’n huidige tufstenen gedaante uit de vroege 12e eeuw. Daarmee is het een van de oudste kerken van Holland. Daarvóór heeft er in ieder geval ook nog een houten kerkje gestaan dat, zoals een bord in de kerk weergeeft, ‘ontwijd werd door de heidensche Noormannen’. Opgravingen in de kerk tijdens de laatste restauratie hebben uitgewezen dat hier tussen de 5e en 12e eeuw voor Christus al bewoning was: veel vroeger dan tot dan werd aangenomen. Het oudste historische bericht over de kerk is te vinden in de lijst van goederen die het klooster Fulda aan de Weser aan het eind van de 8e eeuw bezat. Ook onder de bezittingen van de bisschopskerk van Utrecht waarvan de oudste lijst waarschijnlijk uit de 10e eeuw dateert, komt Wieringen voor. Daar wordt vermeld dat er kerken stonden op beide gedeelten van Wieringen.

De kerk was gewijd aan de Heilige Michaël, die vooral in de vroege middeleeuwen als schutspatroon werd gekozen. De Heilige Michaël werd graag aangeroepen op hoger gelegen plaatsen als beschermer tegen het kwaad van de duivel en tegen de gevaren van de zee. Het ligt zeer voor de hand dat deze intenties een rol gespeeld hebben bij de stichting van de hooggelegen kerk. In vorige eeuwen diende de kerk als schuilplaats voor bevolking en vee bij overstromingen. - Nadere informatie over de geschiedenis van de Michaëlskerk.

Tegenwoordig is de Michaëlskerk een oecumenisch centrum, een plek waar levensvragen en ervaringen van mensen verwoord en verbeeld worden; geen liturgie maar het leven zelf wordt tegen het licht gehouden van oude (bijbelse) verhalen. Lage drempels, gewone taal, muziek en spel maken dat voor veel mensen de Michaëlskerk een unieke plek is waar zij zichzelf vinden en gevonden worden. Richtsnoer voor de muziek in de Michaëlskerk is de Anglicaanse muziektraditie. Stichting Oecumenisch Centrum Michaëlskerk is van oorsprong begonnen in 1969 als een experiment waarvan Kees Klein en ds. Albert van Dorssen grondlegger zijn geweest. Het doel was om in Oosterland nieuwe vormen te verkennen om vieringen te organiseren die aansprekend zouden worden voor een breed publiek. Eerst als zogeheten toeristendiensten in het zomerseizoen, later elke maand. Nog altijd wordt door jongeren en volwassen werkgroepen op zeer verschillende ‘eigen’ wijze inhoud gegeven aan de diensten. De kerk is een bijzonder orgel rijk: het Teschemacherorgel (18e eeuw). Daarnaast is er een klavecimbel en zijn er in veel vieringen vocale solisten en instrumentalisten actief.

"De Oosterlanderkerk is een prachtige historische romaanse vestingkerk en een van de oudste van Holland! Al eeuwen een thuis voor generaties om te vieren en gedenken. Na een ingrijpende restauratie van 1990-1995 is het gebouw weer in oude luister hersteld en ook beschikbaar als comfortabele trouw-, vergader- en evenementenlocatie. Oosterland is dé plek om te trouwen. We zorgen ervoor dat jullie je huwelijk bij ons in stijl kunnen vieren, met de aankleding die jullie wensen. Van de vlag in top tot de bij jullie ceremonie passende inrichting. Samen zorgen wij ervoor dat jullie een gedenkwaardige en zorgeloze huwelijksdag hebben. Ook voor vergaderingen kun je hier goed terecht. Even geen afleiding, dikke muren optrekken en de ramen hoog, alleen voor het hoogst nodige licht en nog even wachten tot de schemer om de zon in de Waddenzee te zien onder te gaan. Jullie zijn van harte welkom om te vergaderen in Oosterland. Elke opstelling en audiovisuele ondersteuning is mogelijk en natuurlijk verzorgen wij al jullie wensen."

- Het vrijstaande woonhuis op Gemeenelandsweg 110 in Oosterland is gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel (ingenieurswoning). Het woonhuis is gesitueerd bij het zogeheten "MUZ-park" (Maatschappij ter Uitvoering van de Zuiderzeewerken) aan de noordzijde van de Gemeenelandsweg. Het huis is gebouwd omstreeks 1927. Volgens de huidige bewoner is het pand gebouwd omstreeks 1925 voor en waarschijnlijk ook door ingenieur Algra. Het pand is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een in het kader van de Zuiderzeewerken gebouwde ingenieurswoning uit de jaren twintig van de 20e eeuw. Daarnaast heeft het pand ensemblewaarde met de dubbele directievilla (Gemeenelandsweg 116) en de overige in het zogeheten "MUZ-park" gelegen woningen, alle gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken.

- De vrijstaande dubbele villa op Gemeenelandsweg 116 is in 1928 gebouwd in het kader van de Zuiderzeewerken, ten behoeve van de huisvesting van hoger personeel, in het bijzonder voor de directieleden Bos en Van Hattum. Het pand ligt in het zogeheten "MUZ-park" (Maatschappij ter Uitvoering van de Zuiderzeewerken), waar tevens een ingenieurswoning (Gemeenelandsweg 110) en circa 16 woningen voor arbeiders van de Zuiderzeewerken liggen. Het MUZ-park is gelegen aan de noordzijde van de Gemeenelandsweg te Oosterland. De dubbele villa is sinds ca. 1988 in gebruik als jeugdherberg. Het pand is van algemeen belang uit cultuurhistorisch oogpunt als voorbeeld van een in het kader van de Zuiderzeewerken gebouwde dubbele villa voor hoger personeel, en als merendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van rijke villabouw uit de jaren twintig van de 20e eeuw. Daarnaast heeft het pand ensemblewaarde met de voormalige ingenieurswoning Gemeenelandsweg 110 en met de overige in het zogeheten "MUZ-park" gelegen woningen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Oosterland van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oosterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oosterland.

Reactie toevoegen