Oosterstreek

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

oosterstreek_oudejaarsploeg_dolde_togers.jpg

Oudejaarsploeg d'Olde Togers heeft er op 29 december 2018 met hun oudjaarsstunt voor gezorgd dat hun dorp Oosterstreek die dag het gesprek van de dag was op radio en tv en in kranten in het hele land. Hoe dat zit kun je lezen onderaan het hoofdstuk Links.

Oudejaarsploeg d'Olde Togers heeft er op 29 december 2018 met hun oudjaarsstunt voor gezorgd dat hun dorp Oosterstreek die dag het gesprek van de dag was op radio en tv en in kranten in het hele land. Hoe dat zit kun je lezen onderaan het hoofdstuk Links.

oosterstreek_toneelvereniging_kopie.jpg

Het jonge en kleine dorp Oosterstreek heeft niet veel voorzieningen, maar wél een rijk verenigingsleven. Een van die verenigingen is Toneelvereniging Oosterstreek, die jaarlijks een uitvoering op de planken (van het dorpshuis) brengt.

Het jonge en kleine dorp Oosterstreek heeft niet veel voorzieningen, maar wél een rijk verenigingsleven. Een van die verenigingen is Toneelvereniging Oosterstreek, die jaarlijks een uitvoering op de planken (van het dorpshuis) brengt.

oosterstreek_voetbalvereniging_kopie.jpg

En natuurlijk heeft Oosterstreek ook een voetbalvereniging

En natuurlijk heeft Oosterstreek ook een voetbalvereniging

Oosterstreek dorpsgezicht [640x480].JPG

Oosterstreek, dorpshuis

Oosterstreek, dorpshuis

oosterstreek_school_matthijsje_kopie.jpg

Oosterstreek, de vroegere school voor ULO/MULO, later MAVO, herbergt tegenwoordig drie heel bijzondere scholen, nl. Basisschool Matthijsje, Peuterspeelzaal Het Klavertje en het Matthias College voor onderbouw VMBO en HAVO/VWO. Zie verder onder Links.

Oosterstreek, de vroegere school voor ULO/MULO, later MAVO, herbergt tegenwoordig drie heel bijzondere scholen, nl. Basisschool Matthijsje, Peuterspeelzaal Het Klavertje en het Matthias College voor onderbouw VMBO en HAVO/VWO. Zie verder onder Links.

oosterstreek_toertocht_oldtimer_tractoren_kopie.jpg

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Oosterstreek is de Toertocht van ca. 70 zeer uiteenlopende oldtimer-trekkers door de omgeving. Voor de liefhebbers zitten daar heel wat bijzondere juweeltjes bij.

Een van de jaarlijkse hoogtepunten in Oosterstreek is de Toertocht van ca. 70 zeer uiteenlopende oldtimer-trekkers door de omgeving. Voor de liefhebbers zitten daar heel wat bijzondere juweeltjes bij.

Oosterstreek

Terug naar boven

Status

- Oosterstreek is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- Oosterstreek is een jong dorp. Het heeft pas in 1989 formeel de dorpsstatus gekregen. Voorheen viel het als buurtschap onder Noordwolde.

Terug naar boven

Naam

In het Stellingwerfs
De Oosterstreek.

In het Fries
Easterstreek.

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam Oosterstreek verschijnt pas vanaf circa 1950 op de kaarten. Maar de voetbalvereniging met deze naam is al rond 1930 opgericht. De bebouwing aan de huidige gelijknamige weg is nog beduidend ouder en is er blijkens kaarten in ieder geval al sinds halverwege de 19e eeuw.

Naamsverklaring
Betekent ooster 'oostelijk gelegen' (gezien vanuit het dorp Noordwolde) en streek 'een rij huizen', recente naamgeving voor de lintbebouwing aan de weg Noordwolde - Boijl.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt NO van Noordwolde, ZW van Boijl, met overwegend lintbebouwingen rond (van N naar Z) de gelijknamige weg, de Dwarsvaartweg en de Oosterseveldweg, met verder een bescheiden komvorming rond de splitsing van de wegen Oosterstreek en Schoolstraat. De weg Oostvierdeparten Z van de Oosterseveldweg valt overigens onder het dorp Noordwolde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oosterstreek heeft ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Ook rondom Oosterstreek is het landschap enorm veranderd door het weggraven van het hoogveen in de tijd van de turfwinning. De heidevelden die daarvoor in de plaats kwamen, sieren de omgeving. Aan deze tijd herinnert de Ooster-Boven-Dwarsvaart, die werd gegraven ten behoeve van de water- en turfafvoer uit het veengebied. Het dorp omvat overwegend lintbebouwing, met een bescheiden kern nabij het dorpshuis. Bijzonder is dat het dorp twee bebouwde kommen achter elkaar heeft (met dus een stuk buiten de bebouwde kom ertussenin).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2012 heeft het dorpshart een opknapbeurt gekregen. In mei van dat jaar is het vergrote en verfraaide Schoolplein feestelijk heropend (overigens is de school in het dorp al lang verdwenen, maar het plein is zo blijven heten en herinnert daarmee aan de vroegere basisschool ter plekke). In 2018 is ook het aansluitende dorpshuisterrein opgeknapt en is het project 'Dorp in het groen' van start gegaan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde het woonhuis/de werkplaats uit 1936 op Oosterstreek 10, Basisschool Matthijsje uit 1924 op huisnr. 23 en woonhuis De Rozebottel uit ca. 1925 op huisnr. 38. Het dorp heeft geen rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestvereniging Oosterstreek organiseert naast het jaarlijkse Dorpsfeest in juli de jaarlijkse Nieuwjaarsloop (op een zaterdag begin januari). De wandeling start rond 19.00 uur vanaf het dorpshuis. Onderweg krijg je een aantal vragen te beantwoorden en is er een verzorgingspost met warme choco en ranja. Deelname kost 3 euro, inclusief snert of een broodje worst. Na afloop is er een gezellige bingo met mooie prijzen.

- Toneelvereniging Oosterstreek is opgericht in 1946 en brengt jaarlijks in januari/februari een nieuw stuk op de planken.

- Paasvuur. Een paar weken voor Pasen begint Oudejaarsploeg d'Olde Togers met het ophalen van snoeiafval in Oosterstreek voor op de paasbult. Voor slechts € 10,- per boerenwagen halen ze dat bij inwoners op. Op eerste paasdag om 20.00 uur ontsteken ze de bult, en kunnen toeschouwers onder het genot van een drankje en muziek het paasvuur aanschouwen.

- De organisatie van Popfestival Overdehegpop (vr/za/zo in april) beoogt jaarlijks een gevarieerd programma neer te zetten voor jong en ouder. Ieder jaar is er een experiment, om te leren en het programma nog verder te verbeteren. In 2018 waren er zelfs 2 experimenten: meer Nederlandstalige muziek, en alle dagen gratis entree. Gratis entree om het festival-feest nog laagdrempeliger te maken. Meer Nederlandstalige muziek omdat dat in 2017 goed is ontvangen. De zondag is de familiedag, met vele kinderactiviteiten.

- Toertocht met circa 100 oldtimer tractoren, door de bosrijke omgeving van het Drents-Friese Wold (op een zaterdag eind juni). Dat is natuurlijk niet alleen mooi om aan deel te nemen, maar ook mooi om naar te kijken. Verder is er in Oosterstreek een club van Hanomag-liefhebbers.

- Dorpsfeest (juli).

- Rommelmarkt (op een zaterdag in september).

- Rond Halloween organiseert Oudejaarsploeg d'Olde Togers in Oosterstreek een spooktocht voor jong en ouder. Na afloop is er een feestje in het dorpshuis.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oosterstreek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van Oosterstreek in de vorm van een diaserie/-animatie.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang (PB) Oosterstreek behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners. Denk hierbij aan zaken als leefbaarheid, nieuwbouw, verkeersveiligheid en voorzieningen. Regelmatig vindt overleg plaats met onder meer gemeente, wooncorporaties, organisaties en buurdorpen. Het PB-bestuur is tevens bestuur van Stichting Dorpshuis en als zodanig verantwoordelijk voor het Café Dorpshuis.

- Dorpshuis: - Het Café Dorpshuis (Oosterstreek 78) is in 1986 gerealiseerd. Voorheen was het een café met zalen. De eigenaar vond het in 1986 iets te groot voor hemzelf. Toen is het deels een dorpshuis geworden. In 2012 is de caféhouder ermee gestopt en komt dat deel vooralsnog leeg te staan. Sindsdien hebben de inwoners ervoor geijverd om ook dat deel bij het dorpshuis te trekken, omdat die ruimte niet bepaald riant was voor de vele activiteiten die er plaatsvinden. Er moest nogal eens geïmproviseerd worden. Met hulp van gemeente, provincie en een aantal fondsen is het cafédeel aangekocht en is er door vele vrijwiligers uit het dorp flink verbouwd. In december 2016 is het uitgebreide en op dat moment deels nog te verbouwen dorpshuis door burgemeester Gerard van Klaveren feestelijk heropend (beluister ook de twee interviews onder de link).

Het Café Dorpshuis is een multifunctioneel gebouw en is uitermate geschikt voor allerlei soorten activiteiten. Denk o.a. aan verenigingswerk, vergaderingen, lezingen, workshops, sporten en feesten. Het is dé ontmoetingsplek van Oosterstreek, het bruisende dorpshart voor jong en ouder. Momenteel wordt het o.a. gebruikt door de minibieb, de aerobicsclub, de Olde Togers, de toneelvereniging, het jeugdtoneel, de biljartvereniging, en Schilderclub De Kwasten.

Het Café Dorpshuis bestaat uit een zaal en een café waarvan zo nodig een geheel kan worden gemaakt. De zaal heeft een groot podium. Verder beschikt het gebouw over een keuken, bestuurskamer c.q. vergaderruimte, groot scherm, beamer en tv, buitenterras en kleedkamers. De grote zaal heeft een capaciteit van circa 80 personen en het café heeft een gezellige grote bar. Voor allerlei optredens is er een ruim podium aanwezig en het gebouw is voorzien van een goedwerkende geluidsversterking. Ook beschikt het over een ruime keuken. Alle verenigingen in Oosterstreek mogen gebruik maken van het Café Dorpshuis. Het is ook beschikbaar voor feestjes van persoonlijke aard. Het dorpshuis wordt geheel gerund door vrijwilligers.

- Onderwijs en kinderopvang: - Het pand op Oosterstreek nr. 23 is in 1923 gebouwd als school voor ULO en MULO, later MAVO (verder was er in het dorp vroeger een lagere school naast het dorpshuis). In 1984 is Basisschool Matthijsje er van start gegaan, later gevolgd door het Mattias College* voor onderbouw VMBO en HAVO/VWO, en Peuterspeelzaal Het Klavertje. Het gebouw, dat erg verwaarloosd was, is door de ouders geheel opgeknapt. Bijzonder is dat het particuliere scholen zijn, alle opgericht door de gemeenschap van de B'ulah Hoeve in De Bult bij Steenwijk. Een leef- en werkgemeenschap op basis van geloof.
* Anno 2018 kunnen wij op het internet niets meer over deze school vinden. De website is opgeheven. Wellicht is de school opgeheven als gevolg van het faillissement van de B'ulah Groep in 2018?

Enkele citaten uit de doelstellingen van de scholen: "Er wordt op school geen geloof aangeleerd; we geloven dat dit niet kan. Wel hopen we dat de kinderen, door het leven op school heen, Jezus leren kennen en liefhebben en dat ze, net als wij, zelf op zoek gaan naar een leven met God. Onze eigen levensbeschouwelijke grondslag is dat we mensen onderweg zijn, die verlangen om in afhankelijkheid van God te verstaan wat goed is voor ieder en daarmee de ander te dienen.

Onze scholen zijn scholen voor Algemeen Bijzonder Onderwijs. Bestuur en team zien zich voor de opdracht gesteld om aandacht te geven aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. We dragen daarbij respect uit voor ieders godsdienst en levensbeschouwing. Doel van ons onderwijs is de harmonieuze en veelzijdige ontwikkeling van ieder kind. Daarmee bedoelen we dat zowel de cognitieve als de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen ons onderwijs bepalen.

We geloven dat het zich welbevinden in de groep essentieel is voor de ontvankelijkheid van een leerling voor de leerstof. Anders gezegd: het leven gaat aan het leren vooraf. Het leven is meer dan kennis en kunde. Samen leven, zorgvuldig met elkaar en de omgeving omgaan, zijn ook in de schoolsituatie belangrijke aspecten daarvan. De leerlingen doen dan ook arbeid (taken in en om de school), als een weg om te leren zorg en verantwoording te dragen." Door deze bijzondere filosofie trekken de scholen leerlingen uit de wijde omgeving. Niet alleen uit Oosterstreek maar ook uit o.a. Boijl, Zandhuizen, Noordwolde, De Hoeve, Vledder, Steenwijk, Nijeveen en Meppel.

- Jeugd: - Jeugdhonk 't Klavertje is opgericht in 1990, om de jeugd andere bezigheden te bieden als er eens een voetbaltraining werd afgelast, en heeft dus in 2015 het 25-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid daarvan is met de jeugd een creatieve videoclip gemaakt.

- Sport: - Als oprichtingsjaar van voetbalvereniging v.v. Oosterstreek wordt het jaar 1928 aangehouden. In dat jaar wordt er in het dorp door een stel jongens vaak gevoetbald op een stuk weiland aan de Dwarsvaart. Om aan een leren bal te komen (dat was in die tijd een hele luxe), wordt elke zondag door de jongens een willekeurig bedrag betaald, meestal niet meer dan 5 cent per persoon, maar toch voldoende om al snel een bal te kunnen aanschaffen. Ze vinden dat er een voetbalclub in het dorp moet komen en dat gebeurt dan ook. De naam wordt DGS (De Gespierde Spartaan). Door middel van een huis-aan-huiscollecte wordt een beginkapitaaltje gevormd. Daarvan wordt een tweede bal gekocht. De eerder aangeschafte bal heeft blijkbaar veel te lijden gehad van de klompen waarop de meeste jongens voetballen. Bovendien is er geld nodig om voor 1 gulden per week een stukje heideveld van de weduwe Hoekstein te kunnen huren.

Het veld lag aan de Schoolstraat (toen nog een zandweg), ongeveer op de plaats waar nu het huidige sportpark Klaverweide ligt. Het heideterrein was niet alleen aan de kleine kant, bovendien was het verre van egaal. Doelpalen werden uit het bos gekapt en de doellat was een stuk touw. Nadat sinds het jaar van oprichting heel wat oefenwedstrijden waren gespeeld, werd in 1931 besloten om aan de competitie van de Friesche Voetbalbond deel te nemen. Dankzij meester Van Loon, in die tijd onderwijzer aan de school in Boschoord, kreeg DGS de beschikking over een stuk land dat aan de vereiste afmetingen voldeed. Het nieuwe terrein lag achter de woning van Van Loon. Ondertussen was er nog een club in het dorp ontstaan, hoofdzakelijk bestaande uit schoolgaande jongens, genaamd VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven). Het bestuur van DGS wilde hen er graag bij hebben en trad in overleg om te proberen een fusie tussen beide clubs tot stand te brengen. Zo geschiedde. Sindsdien is er nog één vereniging, met de huidige naam. - Facebookpagina v.v. Oosterstreek Vrouwen1.

- Kruisboogschuttersvereniging BSO Oosterstreek/Boijl biedt sinds 1987 gelegenheid tot het beoefenen van de kruisboogsport. Dat kan met een eigen boog of met een van de vereniging geleende boog. De afstand waarover geschoten wordt is 20 meter op een 'indoor' baan.

- Overige verenigingen: - "Oudejaarsploeg d'Olde Togers in Oosterstreek is opgericht in 1969, met als doel het voorkomen van vernielingen en het 'togen'* door de plaatselijke jeugd rond de jaarwisseling. De ploeg bestaat uit jonge ongehuwde mannen van 16 jaar en ouder. Ze hebben rond de 20 18 leden. Het uniform van de oudejaarsploeg: bodywarmer, rode halsdoek met klompje, pet, en klompen. Hieronder wordt een overall gedragen. We houden ons onder andere bezig met: Lijstcollecte: in november gaan we langs de deuren in ons dorp en vragen wij een vrijwillige bijdrage; de oud & nieuw viering: rond de jaarwisseling delen wij cadeaus uit aan de verenigingen in het dorp. Ook geven wij een fruitmand aan de zieken, en een presentje aan de ouderen in het dorp. Dit wordt gefinancierd door de lijstcollecte; paasbult; halloweenviering (voor beide laatstgenoemde zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen); kerstboom: rond de kerstperiode plaatsen wij een kerstboom in het dorp.

* Wat is togen? Aan het eind van het jaar wordt een actie uitgevoerd, meestal door een opmerkelijk voorwerp te ontvreemden. Rond de jaarwisseling komt dan meestal de aap uit de mouw en wordt alles (zo mogelijk) weer rechtgezet en krijgt de rechtmatige eigenaar zijn of haar voorwerp weer onbeschadigd terug. De acties worden meestal uitgevoerd door vrijgezellenverenigingen en andere, speciaal hiervoor opgerichte, oudejaarsverenigingen. Met name in sommige dorpen in Noord-Nederland is dit een gebruik. Er zijn nog wel oudejaarsploegen die tijdens de jaarwisseling togen (hier vind je een aantal voorbeelden van de afgelopen jaren), wij doen dit echter niet meer. In plaats daarvan organiseren wij jaarlijks een andere stunt, waarmee wij inspelen op de actualiteit in het dorp of elders in het land. Een goed voorbeeld hiervan is het op oudjaarsavond 2015 voor een dag en nacht heropenen van het sinds 2012 gesloten café in Oosterstreek (waar jaren voor is geijverd om dat bij het dorpshuis te trekken en wat in 2016 ook daadwerkelijk is gelukt)."

Een stunt waar Oudejaarsploeg d'Olde Togers hun dorp landelijke bekendheid mee heeft bezorgd, is die van 29 december 2018. Tot 3 december 2018 heeft bij het Rijksmuseum op het Museumplein in Amsterdam in levensgrote letters de slogan 'I Amsterdam' gestaan. Op die dag zijn ze verwijderd, omdat de gemeente het een symbool vond voor de doorgeschoten individualisering en het massatoerisme. Oudejaarsploeg d'Olde Togers is op 29 december 2018 's ochtends vroeg naar die locatie gereden en heeft daar om 07.00 uur de levensgrote slogan 'I Oosterstreek' geplaatst. Om 10.00 uur hebben ze het verwijderd en zijn ze weer huiswaarts gekeerd. Ondertussen hebben wel vele inwoners en toeristen het aanschouwd en hebben alle landelijke media, regionale media en uiteraard ook Amsterdamse media erover bericht.

Reactie toevoegen