Oosterzand

Plaats
Buurtschap
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

oosterzand_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)

Buurtschap Oosterzand ligt N van Oldekerk, rond de Zandumerweg, heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom (© H.W. Fluks)

oosterzand_kolonelsdiep.jpg

Het Kolonelsdiep ter hoogte van buurtschap Oosterzand (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2018/05/12/rondje-westerkwartier-10)

Het Kolonelsdiep ter hoogte van buurtschap Oosterzand (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2018/05/12/rondje-westerkwartier-10)

oosterzand_boerderij_in_restauratie.jpg

Voorheen vervallen boerderij in buurtschap Oosterzand, anno 2017 in restauratie (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2017/04/09/rondje-bombay)

Voorheen vervallen boerderij in buurtschap Oosterzand, anno 2017 in restauratie (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2017/04/09/rondje-bombay)

oosterzand_bloeiende_berm_kopie.jpg

Ter bevordering van de biodiversiteit van flora en fauna én aantrekkelijkheid voor toerist en recreant worden veel 'biljartlakenbermen' getransformeerd tot 'bloeiende bermen'. Zo ook in buurtschap Oosterzand. (© Harry Perton)

Ter bevordering van de biodiversiteit van flora en fauna én aantrekkelijkheid voor toerist en recreant worden veel 'biljartlakenbermen' getransformeerd tot 'bloeiende bermen'. Zo ook in buurtschap Oosterzand. (© Harry Perton)

Oosterzand

Terug naar boven

Status

- Oosterzand is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Oldekerk, in 1990 over naar gemeente Grootegast, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.

- De buurtschap Oosterzand valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oldekerk.

- Buurtschap Oosterzand ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
't Oosterzaand.

Oudere vermeldingen
1781 't Ooster Sand, 1846 't Oosterzand.

Naamsverklaring
Betekent ooster 'oostelijk gelegen en zand 'zandig gebied', naar de bodemgesteldheid. De buurtschap ligt naast Westerzand en deze plaatsen grenzen aan 't Faan 'het veen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oosterzand ligt NO van het dorp Grootegast en N van het dorp Oldekerk, rond de Zandumerweg, met dien verstande dat de buurtschap volgens de plaatsnaambebording ter plekke alleen betrekking heeft op de bebouwing aan de Zandumerweg voor zover gelegen N van de waterloop direct Z van huisnr. 21, die volgens de atlassen W van dit punt Kolonelsdiep heet en O ervan Niekerkerdiep. Qua huisnummers betreft de buurtschap de Zandumerweg v/a nr. 21 oneven en nr. 54 even. Met dien verstande dat enkele panden aan de Zandumerweg rond het N eind van de Kroonsfelderweg onder de buurtschap Kroonsfeld vallen, getuige o.a. Melkveebedrijf Kroonsfeld op nr. 29.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oosterzand omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2002 hebben Alze en Truus Kamstra het boek 'Oosterzand - Westerzand, buurtschappen door de eeuwen heen' gepubliceerd (132 pag.).

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van flora, fauna en bijzondere objecten in buurtschap Oosterzand en omgeving, door Harry Perton.

Reactie toevoegen