Oostwold (Oldambt)

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

oostwold_oldambt_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oostwold is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Midwolda. In 1990 over naar gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

Oostwold is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Midwolda. In 1990 over naar gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

oostwold_princehoeve_polderweg.jpg

De vanuit de dorpskern van Oostwold eerste boerderij aan de Polderweg is de Princehoeve, in functie als varkensmesterij (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2018/04/07/scheemda-termunten-delfzijl-door-de-polders)

De vanuit de dorpskern van Oostwold eerste boerderij aan de Polderweg is de Princehoeve, in functie als varkensmesterij (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com/2018/04/07/scheemda-termunten-delfzijl...)

oostwold_oldambt_blauwe_passage_met_voormalige_basisschool_thans_brasserie_old_school_kopie.jpg

Het kanaaltje Blauwe Passage vormt hier de grens tussen Midwolda (rechts = W) en Oostwold (links = O). Op de foto de voormalige basisschool van Oostwold, herbestemd tot Brasserie Old School. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Het kanaaltje Blauwe Passage vormt hier de grens tussen Midwolda (rechts = W) en Oostwold (links = O). Op de foto de voormalige basisschool van Oostwold, herbestemd tot Brasserie Old School. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Oostwold (Oldambt)

Terug naar boven

Status

- Oostwold is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 1989 gemeente Midwolda. In 1990 over naar gemeente Scheemda, in 2010 over naar gemeente Oldambt.

- Onder het dorp Oostwold vallen ook de buurtschappen Lutje Loug en Meerland en delen van de buurtschappen Ekamp, Goldhoorn en Kromme Elleboog.

- Niet te verwarren met het dorp Oostwold in het Westerkwartier.

- De dorpen Midwolda en Oostwold grenzen aan elkaar, delen veel voorzieningen en hebben veel gemeenschappelijke verenigingen (wat je elders op deze pagina zult tegenkomen). Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen zien.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Oostwolmer.

Oudere vermeldingen
Oostwolde, 13e eeuw [1273] Astawalda, 13e eeuw [1288] kopie 16e-17e eeuw Astawalt, 1391 de Scheminge, Midwolde, Oostwolde bueren, 1530 van Ostwolde ind Midtwolde, ca. 1535 Oestwalt, 1781 Oostwold.

Naamsverklaring
Betekent het oostelijk gelegen wold 'moerasbos, zompig bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oostwold ligt NO van Scheemda, NW van Beerta, W van Finsterwolde, O van Midwolda en grenst in het Z aan het Oldambtmeer.

Daarnaast heeft Oostwold Z van dit meer nog een flinke enclave, met daarin het grootste deel van de buurtschap Meerland en het W deel van de buurtschap Ekamp, welke enclave in het N en Z grenst aan Blauwestad (in het Z ook nog aan de kleine enclave van Winschoten), in het W aan de ZO enclave van Midwolda en in het O aan het Z deel van het dorpsgebied van Finsterwolde, bij het Finsterwolder deel van de buurtschap Ekamp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oostwold 89 huizen met 605 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vliegveld
Oostwold Airport (voorheen Vliegveld Oostwold) (Polderweg 28) is sinds 1960 in gebruik. In eerste instantie op basis van jaarlijkse ontheffingen voor uitsluitend de landbouwluchtvaart. De laatste decennia heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar andere vormen van kleine luchtvaart, waaronder lesvluchten, rondvluchten en paravluchten. Het vliegveld beschikte niet over een zogeheten aanwijzing op grond van de Luchtvaartwet, maar kon sinds 2008 op basis van een jaarlijks namens de Minister van Verkeer en Waterstaat te verlenen ontheffing ex artikel 14 van de Luchtvaartwet worden gebruikt. In de ontheffing stond onder meer dat het maximaal aantal bewegingen op 4.800 was gesteld. In 2012 is dat aantal verhoogd tot 8.000. Op grond van het nieuwe wettelijk regime van de Wet Luchtvaart heeft Provinciale Staten op verzoek van de exploitant een Luchthavenbesluit vastgesteld voor dit vliegveld als een permanente luchthaven. Hierbij is uitgegaan van groei van het aantal vliegbewegingen tot 17.500 per jaar. Tegenwoordig wordt het vliegveld voornamelijk gebruikt voor zakenluchtvaart, lesvluchten, parachutespringen, en traumahelikopter- en politievluchten.

Schoolmeesterrapport
In het Schoolmeestersrapport Oostwold 1828 kun je lezen wat de bijzonderheden van het dorp in die tijd waren.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie:

De in december 2015 opgerichte Stichting Historie Oostwold heeft ten doel: het ondersteunen en bevorderen van het behoud en herstel van het (cultureel) erfgoed van het dorp, zowel roerend als onroerend en zowel materieel als immaterieel; het ondersteunen en bevorderen van de kennis van en belangstelling voor de historie van het dorp. De stichting beoogt haar doel te verwezenlijken door het (financieel) ondersteunen van: het bevorderen van onderzoek, alsmede publicaties en daaraan verwante activiteiten; het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en daaraan verwante evenementen; het bijeenbrengen en herstellen van voorwerpen die van belang zijn voor de geschiedenis van het dorp en omstreken; activiteiten die gericht zijn op het borgen en het versterken van de cultuurhistorische indentiteit, waarden en kwaliteit van het dorp in de meest ruime zin van het woord; behoud, verbetering en restauratie van monumenten, monumentwaardige en historische beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede cultuurhistorische waardevolle dorpsdelen; het verzamelen van gegevens over in het dorp aanwezige wijken, gebouwen en historische voorwerpen die gerekend kunnen worden tot het lokale (cultureel) erfgoed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Ieder dorp en iedere wijk van de gemeente Oldambt heeft geld gekregen om een dorps- of wijkvisie te maken. Hoe willen we dat ons dorp er over 10 jaar bij ligt en uitziet? Er is een werkgroep samengesteld, die voortvarend te werk is gegaan. Dat heeft geleid tot de Dorpsvisie Oostwold 2018-2028." Zie ook de Praatplaat, waar alle plannen en ideeën op een A4'tje zijn samengevat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostwold heeft 17 rijksmonumenten.

- In 1775 is de huidige Hervomde (thans PKN) kerk (Kerksingel 17) gebouwd ter vervanging van een ouder gebouw uit de 16e eeuw, dat was gewijd aan de apostel Simon. Een voorganger daarvan stond op de plek van boerderij Kloosterheem (Goldhoorn 19), aan de oostkant van het huidige dorp. - Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold (SBKEO) beheert alle monumentale bezittingen van de lokale Hervormde Gemeente.

Topstuk in het interieur van het huidige kerkgebouw is het vrijwel originele Freytag-orgel uit 1811. "In Finsterwolde werd in 1808 een spiksplinternieuw orgel in gebruik genomen. De bouwer ervan was de in die tijd beroemde orgelmaker Heinrich Hermann Freijtag (1759-1811) uit Groningen. De Finsterwolders waren maar wat trots op hun nieuwe aanwinst. Ze nodigden alle hoogwaardigheidsbekleders uit de omgeving uit om bij de ingebruikname aanwezig te zijn. Ook het kerkbestuur van Oostwold was present. Zij was het er al snel over eens dat ook hun dorp iets soortgelijks zou moeten krijgen. Dus ook een orgel van Freytag, maar dan net iets groter dan dat van Finsterwolde, met meer snijwerk en bladgoud. En een extra klavier... en wat meer stemmen... en een groter orgelbalkon..., ja, wat níet eigenlijk? Aldus geschiedde, en zo bestelde Oostwold in 1809 ook een nieuw orgel bij de firma Freytag. In 1811 is het orgel gereed gekomen.

Elk jaar komen organisten overal vandaan om erop te spelen. In het gastenboek zijn de namen terug te vinden van gasten uit Japan, Korea, de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Soms vermelden de bezoekers in een paar zinnen wat ze van hun speeluurtje vonden. Zonder uitzondering spreken ze hun bewondering uit over dit juweel in Groningen Orgelland. De belangrijkste taak van het instrument ligt in het begeleiden van de zondagse erediensten. “In Oostwold is het mooi zingen”, hoor je wel eens. Tot 1987 was het overigens behoorlijk behelpen: de oude dame was gaan sukkelen. Allerlei storingen waren aan de orde van de dag. Sinds in 1989 een grondige restauratie is afgesloten, vervult het orgel zijn taak weer met verve. Zachte geluiden, maar ook stoere, rauwe en harde geluiden kun je er mee laten horen. Allemaal ter ondersteuning en verfraaiing van de eredienst. Het is niet alleen mooi zingen in Oostwold, maar ook mooi spelen!" Aldus de site van het Freytag-orgel. - Hier kun je vinden wanneer er in de komende maanden een orgelconcert is.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Goldhoorn 8) is gebouwd in 1930 en verving daarmee een voorganger uit 1889 op dezelfde locatie. De kerk is ontworpen door de architecten C.H. van Wijk en D. Broos uit Groningen, in een stijl waarin Amsterdamse School-elementen zijn te herkennen. De Gereformeerde kerk in Oldehove is van de hand van de zelfde architecten. De kerk in Oostwold bestaat uit twee elkaar kruisende volumes met hoge pannendaken. Opvallend aan het ontwerp is de forse naald, die de entree van de kerk markeert. In het interieur, dat in vrij originele staat verkeert, bevinden zich een aantal bijzondere onderdelen, gedecoreerd met eenvoudige geometrische motieven.

- "Sinds 2020 is er de Heritage Hangar Oostwold, die op het vliegveld onderdak biedt aan de historische vliegtuigen van Vliegbedrijf Tom van der Meulen. Voorheen werden de bijzondere vliegtuigen gewoon bij de andere toestellen gestald. Door een speciale hangar te bouwen voor alleen de historische vloot kan Van der Meulen meer aandacht besteden aan deze prachtige vliegtuigen met vaak een imposante historie. Natuurlijk zal er ook aandacht worden besteed aan de roemruchte historie van het vliegbedrijf zelf. Zo wordt er bijv. ook een origineel historisch Piper Cub sproeivliegtuig getoond. Vliegbedrijf Tom van der Meulen, opgericht in 1956, begon namelijk ooit als landbouwluchtvaartbedrijf. Inmiddels is het uitgegroeid tot een allround bedrijf met diverse onderdelen zoals vliegtuigonderhoud en -restauratie, verhuur, rondvluchten en instructie.

Bijzondere vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog zijn in de Heritage Hangar van zeer nabij te bewonderen, zoals de knalgele Harvard AT-16, de Boeing Stearman en als topattractie de Mustang P-51 D, bijgenaamd de Damn Yankee, een snelle jager uit 1945, waar er 15.000 van zijn gemaakt. In Europa vliegen er nog een paar. In Nederland is er nog één, en dat is deze dus. Naast vliegend erfgoed bevat de collectie van de Heritage Hangar ook bijzondere voertuigen zoals een Cushman Airborne Scooter uit 1944 en een Austin Eight Military Saloon. Dit Engelse legervoertuig werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral als luxe vervoermiddel voor de militaire staf gebruikt. Ook zijn er verschillende objecten uit de Tweede Wereldoorlog te zien zoals de motor van een Duitse Messerschmitt Bf 110 die op 29 november 1943 in de omgeving van Oostwold is neergestort." Geopend: vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00-17.00 uur. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis wordt het museum vermoedelijk medio juni 2020 geopend. De hangar is niet alleen een etalage voor historische vliegtuigen. De hal leent zich ook voor kleine theaterproducties, seminars en lezingen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "In Centrum Havenstraat 5 organiseren we leuke, creatieve, sportieve en spirituele activiteiten voor de bewoners van Oostwold en omstreken."

- Sinds 2017 organiseren de dorpen Midwolda en Oostwold jaarlijks in mei de 'Bekend maakt bemind'-dag, gekoppeld aan de gelijknamige, onder Landschap etc. beschreven route, waarbij zoveel mogelijk van de bezienswaardige locaties hun deuren openen en er van alles te zien en te doen is.

- "Met telkens ca. 25.000 bezoekers is de Oostwold Airshow (weekend in juni, alleen in de oneven jaren, in 2021 voor de 11e keer) uitgegroeid tot het grootste evenement in de Nederlandse burgerluchtvaart. Naast heel veel historische vliegtuigen kun je ook antieke trekkers, voertuigen en een compleet militair kamp uit de Tweede Wereldoorlog bewonderen. Twee dagen lang kun je genieten van een, voor het Europese vasteland, unieke verzameling ‘warbirds’. Het betreft hier militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog die, in hun meest originele staat, verschillende demonstraties verzorgen. Onder het motto ‘Time Flies at Dutch Duxford’ zijn er een weekend lang duizelingwekkende stunts, schitterende formaties, bijzondere voorbeelden van vliegend Nederlands erfgoed en opvallende hedendaagse aerobatics vliegtuigen. Het vliegprogramma, de static display en alle randactiviteiten, waaronder de airmarket en de medewerking van ruim zeventig re-enactors, vormen een perfecte combinatie voor jong en ouder. De Airshow is een bijzonder evenement op letterlijk en figuurlijk hoog niveau."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 2013 is er in de dorpen Midwolda en Oostwold de cultuurhistorische wandel- en fietsroute ‘Bekend maakt Bemind’ (ca. 12 km) (teksten bij de route), die je meeneemt op ontdekkingstocht door de geschiedenis van beide dorpen. De route voert je langs allerlei zichtbare en onzichtbare sporen uit het rijke verleden: verdwenen dorpen, een eeuwenoud steenhuis, polders en gemalen, boerderijen en arbeiderswoningen, (eigen)wijze dominees, herenboeren en arbeiders.

- De Oostwolderpolder, N van Oostwold, is in 1769 ingedijkt. - Analyse van de Oostwolderpolder op grond van kaartmateriaal van vlak voor en van vlak na de aanleg, door Harry Perton.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oostwold, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Het boek 'Oostwold in beeld vanaf 1898' (2012) is via de link ook online te lezen en vooral ook te bekijken. "Dit boek mag gezien worden als een ontdekkingstocht langs het erfgoed van het dorp. Wie in dit dorp goed om zich heen kijkt, ziet overal tastbare getuigen van cultuur en geschiedenis. Alles wat vorige generaties gebouwd, gemaakt of bedacht hebben, vertelt zijn eigen verhaal. Onder de noemer ‘cultureel erfgoed’ vallen ontelbare objecten, groot en klein, opvallend en verborgen. In dit boek passeren zeer veel van die tastbare herinneringen aan vroeger tijden de revue.

Voor veel mensen vormen ansichtkaarten een feest van herkenning en een bron van nostalgische genoegens. Daarnaast zijn zij een onovertroffen historische bron geworden wat betreft de ontwikkeling van dorpen en steden. Het is daarom niet verwonderlijk dat uitgaven in boekvorm van deze ansichten en foto’s zeer geliefd zijn. Ook van bijna alle dorpen en steden afzonderlijk zijn van dit soort boeken en boekjes verschenen. Maar tot nu toe is er nog nooit een uitgave geweest over Oostwold, Ekamp, Meerland en ‘t Lutje Loug waarin zoveel ansichten en foto’s zijn te bewonderen. De meeste boerderijen in het dorp en de omgeving staan in dit boek. Maar er zijn ook verhalen te lezen over beroemde Oostwolmers die door de eeuwen heen hier gewoond en gewerkt hebben", aldus samensteller Tjabering Stek in de inleiding van het boek.

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Oostwold en omgeving, door Harry Perton.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De Nieuwe TamTam is de dorpskrant voor Midwolda en Oostwold. Verschijnt in maart, juni, september en december. - Nieuws uit het dorp op de site van Dorpsbelangen.

- Dorpsraad: - "Vereniging Dorpsbelangen Oostwold (VDO) is het aanspreekpunt voor inwoners van dit dorp. Wil je een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp? Heb je ideeën hoe zaken beter/efficiënter geregeld kunnen worden? Heb je suggesties over zaken die in het dorp dringend opgepakt moeten worden? Meld het bij Dorpsbelangen! Samen krijgen we het voor elkaar! Wij houden ons onder meer met de volgende zaken bezig: dorps- en wijkoverleg Oldambt; Dorpsschouw; Nieuwsbrief; Presentatie werkgroepen jaarvergadering; Nieuwe leden; Situatie wegen, voet- en fietspaden; Website VDO; Kranslegging 4 mei; Nazorg erfgoedroute; Project “Bekend maakt bekend”; Project “Gebint eer ge begint”; Samenwerking Dorpsbelangen Midwolda;

Ondersteunen van de Dorpsinitiatieven; Grasmaaier met afspraken vrijwilligers tuin pastorie; Accomodatiebeleid gemeente Oldambt; Takendiscussie gemeente Oldambt; Kerstboom; Niveau groenonderhoud; Energiebesparing (buurtkracht); Verkeersveiligheid; Beleid Leefbaarheidsbudget; Structureel contact met de gemeente Oldambt; Schooltuin project; Garage Sale; Stimuleren sociaal cultureel werk; Facelift supermarkt; Openbare boekenkast. Daarbij hebben wij goede contacten met de wijkpolitie, gemeente, woningbouw, organisten, verenigingen uit ons dorp, Stichting Welzijn Oldambt, collega’s uit andere dorpen en onze eigen inwoners. Wij doen al met al ons best om Oostwold zo leefbaar mogelijk te houden. Dat is wat je van ons mag verwachten."

- Onderwijs: - In de dorpen Oostwold en Midwolda werd het steeds moeilijker om zowel de 2 christelijke als de 2 openbare basisscholen overeind te houden. Uiteindelijk is besloten om op de grens van de 2 dorpen een nieuwe Brede School te bouwen: De Meerkant (Huningaweg 8). In die nieuwbouw zijn de scholen sinds zomer 2011 geherbergd als een nog wel gedeelde school, maar in 1 gebouw met brede voorzieningen, waaronder ook een nieuwe sporthal: De Rietkraag. Basisschool OBS De Noordkaap telt rond de 150 leerlingen, verspreid over 7 groepen. De centrale waarden van de school zijn: veiligheid; ontplooiing; samen leren samen leven; respect; betrokken en verantwoordelijk. Basisschool CBS De Lichtboei gelooft in de kracht van samen. Ze leren de leerlingen elkaar te respecteren en samen te werken. Maar samenwerking vindt bij hen ook plaats tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Ze creëren een warm en veilig leerklimaat, zodat kinderen op school alles eruit kunnen halen wat erin zit.

- Lezen: - In november 2017 is de Minibieb van Oostwold, op het plein tegenover Café De Twee Oldambten, feestelijk in gebruik genomen. Inwoners kunnen boeken waarvan ze afstand willen doen en die nog in goede staat zijn, hier een nieuw leven geven. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de Minibieb boeken halen, ruilen, terugbrengen of houden. En dat alles geheel gratis.

- Jeugd: - Jeugdsoos JTO (Jeugd Team Oostwold).

- Muziek: - Oostwolmer Volkslaid.

- Sport: - Sporthal De Rietkraag.

- Voetbalvereniging VVS Oostwold is opgericht in 1945. Hoe ze aan hun naam komen is een mooi verhaal: "Bij het oprichten van de club moesten er een aantal namen aan de KNVB worden doorgegeven. De namen die werden doorgegeven werden afgekeurd, doordat er al een club van die naam in het land speelde. De KNVB adviseerde VVS aan te nemen, wat Voetbal Vereniging Sparta betekent. Maar omdat er al een voetbalvereniging Sparta in het land bestaat, mocht de club alleen de naam VVS gebruiken." VVS speelt aan de Klinkerstraat en heeft de beschikking over twee speelvelden en een trainingsveld. VVS heeft de beschikking over 4 seniorenelftallen. Het eerste speelt 4e klasse, het 2e speelt 3e klasse en het 3e elftal speelt 6e klasse net zoals het 4e elftal. Verder is er o.a. een Damesteam, een Meidenteam MO17 en een Meidenteam MO19.

- SV MidOost is een sportvereniging die zich richt op sport en spel in de dorpen Midwolda en Oostwold. Ze trainen in Sporthal De Rietkraag in laatstgenoemd dorp. Ze bieden veel verschillende soorten sport voor verschillende doelgroepen. "Peuters: zo jong als ze zijn, zo veel kunnen ze leren! Al vanaf 2,5 jaar kun je je kind laten genieten van het grote plezier dat ze beleven in het ontdekken van alle grote dingen die ze kunnen bereiken, samen met hun groepsgenootjes. De grootste lol hebben de peuters wanneer ze samen met hun nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op gym weer iets nieuws hebben ontdekt dat ze al helemaal zelf kunnen. Kleuters: rennen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan. De kleuters worden steeds sneller en behendiger in het klimmen en klauteren over toestellen. Ze zijn leergierig en willen graag alles kunnen overwinnen. Als het ze lukt dan zijn ze altijd zo trots en blij!

Basisgym meisjes en jongens: bij basis gym staat het bewegen centraal. Allerlei verschillende aspecten van gymnastiek komen in de lessen aan bod. Van ringwaaien, kastspringen tot balanceren. Tijdens de lessen is er ook tijd voor spel en recreatie. Een goede mix van sport en plezier. Bij Tienersport is iedere tiener welkom, jongens en meisjes. In deze lessen komen verschillende sportonderdelen aan bod. Van acrobatiek tot balspelen tot recreatiesport. Kortom een gezellige groep die lekker sportief bezig is. Volleybal: wil je ook lekker sporten, met een gezellige groep? Kom dan eens langs bij het volleyballen op de dinsdagavond van 19.30-21.00 uur. Wij spelen met een recreatief team en veel lol. Total Body Fit: Gebrek aan energie? Wil je er wat pondjes af zweten? Strakker in je vel? Met de aerobicgroep lukt dat allemaal wél! De groep bestaat uit dames verschillend in leeftijd van ca. 16 tot 50+.

Zumba Fitness is een combinatie van fitness- en dansbewegingen. De muziek is opzwepend en zijn voornamelijk latin ritmes.De dansen variëren van: salsa, meringue, cha-cha, bachata, tango, cumbia, reggaeton, samba tot calypso. Zumba is een totaalpakket; lichaam, geest en ziel! Fysiek zul je gemiddeld per uur 500 tot 800 calorieën verbranden, cardiovasculair uithoudingsvermogen opbouwen en spieren verstevigen. Zumba richt zich specifiek op core-training om sterke buikspieren op te bouwen. Mentaal werkt Zumba ontspannend en ontstressend, het stimuleert de hersenen door coördinatie om nieuwe passen te leren en je zult je zelfverzekerder gaan bewegen. Je zult je beter voelen, zorgen even vergeten en meer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast heb je ook de kans om nieuwe mensen te ontmoeten en leer je ook nog dansen! Zumba is geschikt voor zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes.

ZumbAtomic, zoals Zumba voor kinderen heet, is de ideale combinatie tussen bewegen en lachen. Kinderen springen en dansen graag op het ritme van de muziek. Door het speelse karakter en de simpele bewegingen staan ook kinderen binnen no-time te shaken en swingen. Ze hoeven het maar 1 keer te zien en ze doen het zo na. Ze hebben plezier en zijn niet meer van de dansvloer weg te slaan. Acro Selectie: is afkomstig van acrobatiek. Je gaat samenwerken met partners en leert verschillende acrohoudingen aan. Ook komt een stukje turnen in de lessen voor. Als er een vaste partner voor je is kun je meedoen aan wedstrijden. Wedstrijden zijn ongeveer 3 keer in een jaar en is niet verplicht.

Turnen Mini Selectie. Een goede basis voor het selectie turnen leg je niet zomaar, er word steeds een beetje meer van het kind verwacht. Daarom is het belangrijk om dit op een verantwoorde manier te doen. Binnen het selectie turnen word volgens het NTS (Nationaal Turn Systeem) gewerkt en is het dus van groot belang dat de turnsters alle oefenstof van klein af meteen technisch goed aangeleerd krijgen. Dit zorgt ervoor dat wanneer op den duur de turnster toe is aan een officiële turnwedstrijd van de KNGU (Koninklijke Nederlands Gymnastiek Unie), de turnster ook daadwerkelijk de wedstrijdoefenstof beheerst. Binnen de miniselectie zal vooral veel aandacht geschonken worden aan het aanleren van: kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie en discipline. Turnen Selectie is voor meiden vanaf 7 jaar die lenig, sterk en gemotiveerd zijn. Er word getraind met de landelijk bepaalde KNGU oefenstof. In de les wordt ook veel geoefend voor de kracht en lenigheid van de turnsters." Nou, als dát niet "voor elk wat wils" is...

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oostwold alg. en - idem NH kerk.

Reactie toevoegen