Opperduit

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

opperduit_collage.jpg

Opperduit, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Opperduit, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

opperduit_de_gulden_vrijheid_kopie.jpg

Buurtvereniging De Gulden Vrijheid is opgericht in 1945 en organiseert door het jaar heen diverse activiteiten in en voor de buurtschap Opperduit

Buurtvereniging De Gulden Vrijheid is opgericht in 1945 en organiseert door het jaar heen diverse activiteiten in en voor de buurtschap Opperduit

Opperduit.JPG

Nergens vind je zoveel mooie boerderijen op een rij als in Opperduit

Nergens vind je zoveel mooie boerderijen op een rij als in Opperduit

Opperduit (2).JPG

Zes op een rij in Opperduit

Zes op een rij in Opperduit

Opperduit (3).JPG

Een stukje van de zeer langgerekte buurtschap Opperduit

Een stukje van de zeer langgerekte buurtschap Opperduit

Opperduit..JPG

Zo'n juweeltje zou moeten worden opgeknapt!

Zo'n juweeltje zou moeten worden opgeknapt!

Opperduit

Terug naar boven

Status

- Opperduit is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Lekkerkerk. In 1985 over naar gemeente Nederlek, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap Opperduit valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lekkerkerk.

- De buurtschap Opperduit heeft geen plaatsnaamborden. Je kunt daarom slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes, en aan een opschrift Opperduithoeve op een boerderij, zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Opperduit ligt bij een voormalig zijarmpje van de Lek. De betekenis is onzeker. (601)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Opperduit ligt rond de gelijknamige weg, O van Lekkerkerk, en grenst in het Z aan de Lek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Opperduit omvat ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Vrijheid is in 2009 van start gegaan en is gevestigd in twee schuren achter de boerderij aan de Opperduit 14. Je vindt er een Tweede Wereldoorlog Museum betreffende de Krimpenerwaard en Lopikerwaard en een Boerenmuseum met o.a. een boerenkamer en oude gebruiksvoorwerpen die vroeger op de boerderij werden gebruikt. Verder zijn er mogelijkheden voor kinderfeestjes en voor allerlei soorten 'Poldersport' en oud-Hollandse spelen als groepsuitje voor jong en ouder. De Vrijheid is iedere 1e en 3e zaterdag van de maand geopend.

- Veel fraaie oude boerderijen.

- Kleine begraafplaats ter hoogte van nummer 71A.

Terug naar boven

Evenementen

- Nieuwjaarsduik Lekkerkerk (in 2020 voor de 17e keer).

- Poldertreffen (2-jaarlijks in de oneven jaren, op een zaterdag in juli) tussen buur-buurtschappen Opperduit en Schuwacht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2001 is bij Opperduit ter hoogte van hectometerpaal 10,8 een project gerealiseerd om de waterbergingsmogelijkheden van de Lek bij hoge waterstanden te verbeteren (in het kader van ´Ruimte voor de Rivier´) en tegelijkertijd nieuwe natuur te creëren. Vroeger een zandplaat, daarna industriegebied, en nu een zoetwatergetijdengebied met rietgors, kreekjes, slikken, geulen, stroomdalruigten, bruggetjes, uitzichtpunten en een wandelpad. Zie voor nadere informatie over dit project ook bij Ammerstol, waar een soortgelijk project is gerealiseerd.

- Strandje langs de Lek.

- Buurtschap Opperduit ligt in Polder Den Hoek. In Polder Den Hoek is in 2018 een kavelruil van agrarische grond en grond voor natuurontwikkeling tot stand gekomen. In totaal is 200 hectare van eigenaar gewisseld, waarvan 90 hectare voor nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland bestemd is. Bij de kavelruil zijn 14 grondeigenaren betrokken, waaronder 9 agrarische bedrijven, een aantal particulieren, het Zuid-Hollands Landschap en de provincie Zuid-Holland. Alle partijen zijn erop vooruit gegaan. Boeren hebben hun percelen nu dichterbij elkaar liggen waardoor zij efficiënter kunnen werken. Met de ruil is bovendien een volgende stap gezet naar de inrichting en het beheer van het natuurgebied Veenweiden Krimpenerwaard.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Opperduit (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Gulden Vrijheid is opgericht in 1945 en organiseert door het jaar heen diverse activiteiten in en voor de buurtschap Opperduit.

- Zorg: - Door een bestemmingsverandering van agrarisch land naar natuurlandschap moesten Piet en Ewa de Bruijn stoppen met hun melkveehouderij, althans op de traditionele manier. Zij hebben die bedreiging omgebogen naar kansen; door een win-win samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) beheren zij nu het nieuwe natuurgebied. Samen met de koeien, schapen en kleine boederijdieren, vormt dit een zeer geschikte omgeving voor de zorgboerderij die zij daarnaast zijn begonnen. Vandaar: Zorgboerderij en Natuurboerderij De Hoeksesluis (Opperduit 2, in het uiterste oostpuntje van het grondgebied van Lekkerker, O ervan begint het grondgebied van Bergambacht).

Jong en ouder, met een licht fysieke en/of verstandelijke beperking, met een psychiatrische achtergrond of stoornis in het autistisch spectrum, iedereen is welkom op de boerderij. Ook mensen met een eenzaamheidsprobleem of psychische hulpvraag (burn-out, depressie) kunnen hier terecht. Op de boerderij is van alles te doen. Er zijn veel fysieke werkzaamheden zoals het werken op het land, het onderhouden van het natuurgebied, verzorgen van de dieren en onderhouden van de moestuin. Maar ook voor creatievelingen zijn er volop mogelijkheden. Creatief bezig zijn met wat de natuur je biedt, zoals schilderen van en in de natuur, bewerken van hout, wol etc. Verder zijn er ook mogelijkheden voor kinderfeesten en schooluitjes, en worden zalen verhuurd voor feesten of zakelijke bijeenkomsten.

De boerderij is naast de zorgboerderij en creatieve / recreatieve voorzieningen, een veeteeltbedrijf met in totaal 102 ha natuurgebied in beheer. Ze streven een gesloten cirkel na om zo natuurlijk mogelijk op de boerderij te werken. De Hoeksesluis ligt tussen de twee natuurgebieden polder Den Hoek en de Nespolder. De Nespolder wordt door De Hoeksesluis beheerd op een door het ZHL aangegeven manier. In samenwerking met het ZHL is er 65 ha vogelweide en 27 ha moeras in onderhoud. 10 ha is eigendom van De Hoeksesluis zelf. De Nespolder is een vochtig schraalland en bloemrijk grasland. De lange kavels, omringd door slootjes, bieden de vogels de rust en ruimte die ze nodig hebben. In de wintermaanden is dit gebied bij kolganzen, kleine zwanen en smienten erg populair. In het voorjaar en zomer wordt de polder door weidevogels bezocht. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Lekdijk, Tiendweg Oost, Wetering Oost en Parallelweg.

Reactie toevoegen