Opperkoaten

Plaats
Buurtschap
Achtkarspelen
Fryslân

Opperkoaten

Terug naar boven

Status

- Opperkoaten is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- De buurtschap Opperkoaten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kootstertille.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Opperkooten. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft d.d. 15-9-2016 besloten dat de plaatsnamen van de buurtschappen in het vervolg alleen nog Friestalig zijn. Op de plaatsnaamborden, die op een later moment worden vervangen, staat nog de Nederlandstalige variant bovenaan en de Friese er onder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Opperkoaten ligt NW van Kootstertille, rond de Opperkoatsterwei.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Opperkoaten niet vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Reactie toevoegen