Osingahuizen

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Osingahuzen.JPG

Osingahuizen aan de Wijde Wijmerts

Osingahuizen aan de Wijde Wijmerts

Osingahuizen

Terug naar boven

Status

- Osingahuizen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- De buurtschap Osingahuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heeg.

- De buurtschap Osingahuizen heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Osingahuzen.

Oudere vermeldingen
1543 Oedsingahuysen, 1718 Osinga Huysen. Andere oude vormen zijn Oedsyngahuysen en Oessingahuyssen. In oorkonden komt de geslachtsnaam Oedsinga (1476) voor en eveneens de persoonsnaam Oeds.

Naamsverklaring
Betekent huizen 'nederzetting' van het geslacht Osinga.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Osingahuizen ligt rond de gelijknamige weg, direct NO van Heeg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Osingahuizen 20 huizen met 138 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog immer ca. 20 huizen, het aantal inwoners zal nu ca. 50 bedragen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Jelle Talsma heeft in 2003 de scheepswerf van Syperda overgenomen. Deze was gevestigd in de voormalige kaasopslag van de voormalige zuivelfabriek. De inwoners hebben sindsdien regelmatig bezwaar gemaakt tegen de geluidsoverlast van zijn bedrijfsactiviteiten. Scheepswerf Talsma is daarom in 2015 uit Osingahuizen vertrokken om de activiteiten bij de andere vestiging van de werf in Franeker voort te zetten. De opstallen zijn aangekocht door de gemeente.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in mei is er in Osingahuizen jaarlijks de Skouster Oldtimerdei (in 2019 voor de 15e keer), op het terrein van Scheepsmotoren Heeg, via de ingang op de Daam. Het programma duurt van 10.30 uur tot ca. 17.30 uur. Entree is gratis. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Er is een kleppendekselrace, een flessentrek, er zijn verschillende kraampjes en er is natuurlijk de rondrit door Heeg. Rond de klok van 13.00 uur verzamelen de deelnemers zich aansluitend in een lange rij om een rondrit door en om Heeg te rijden. Een erg mooi gezicht, zowel langs de kant maar ook als deelnemer. Elk jaar proberen ze andere thema’s te bedenken. Dankzij de sponsors en alle vrijwilligers is het evenement altijd een groot succes.

Reactie toevoegen