Oud-Annerveen

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

Oud-Annerveen

Terug naar boven

Status

- Oud-Annerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Anloo.

- Formeel is Oud-Annerveen een aparte woonplaats met eigen postcode (9655) en plaatsnaam in het postcodeboek. In de praktijk is het een 'drielingdorp' samen met de buurdorpen Nieuw-Annerveen en Spijkerboor.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Taalkundig hoort er een koppelteken tussen de beide delen. Oud-Annerveen dus. Zo staat het ook op de plaatsnaamborden. De kennelijk officiële spelling voor de gemeentelijke basisregistratie (BAG) is echter vastgesteld zonder koppelteken. Wij gaan er maar vanuit dat dat een 'tikfoutje' is geweest en houden daarom op onze pagina de spelling met koppelteken aan.

Oudere vermeldingen
Anner-Veen, Oude-Annerveen, Oud-Annerveen.

Naamgeving
Zoals de naam al suggereert, is dit het oude Annerveen, dat aanvankelijk dan ook gewoon Annerveen heette. Na de opkomst van Nieuw-Annerveen is het oude Annerveen hernoemd in Oud-Annerveen.

Terug naar boven

Ligging

Oud-Annerveen ligt NO van Annen, Z van Zuidlaarderveen, rond de Tolweg, en grenst in het O aan de provincie Groningen (kern Kiel-Windeweer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft (Oud) Annerveen 28 huizen met 191 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

(Oud) Annerveen ontstaat na de verdeling van de gemeenschappelijke gronden der markegenoten in 1457. Hier vestigen zich nadien boeren, die tevens op kleine schaal turf steken en land ontginnen.

Als je historisch of genealogisch onderzoek wilt doen betreffende de dorpen Oud-Annerveen, Nieuw-Annnerveen en Spijkerboor, kun je elke 1e maandagavond van 20.00-22.00 uur terecht in het Dorpsarchief, dat gevestigd is in Dorpshuis De Spiker in Nieuw-Annerveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "NAM heeft besloten dat de winning uit het gasveld Annerveen medio 2021 wordt beëindigd. Dit besluit volgt uit een analyse waarbij kosten, baten en risico’s zijn afgewogen. Dit gasveld is in productie sinds 1973 en is het grootste ‘kleine’ gasveld in Nederland. Het veld heeft een verleden van aardbevingen: ruim 1/3 van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen buiten het Groningen-gasveld zijn gerelateerd aan dit veld. De toekomstige waarde van winning uit dit gasveld is beperkt vanwege de lage gasprijs en het nog winbare volume. Daarnaast zou er moeten worden geïnvesteerd in groot onderhoud en moest er een nieuw winningsplan komen om de komende jaren verder te kunnen winnen. Ook de bedrijfskosten voor dit op een na grootste gasveld in Nederland zijn hoog. NAM heeft daarom op basis van deze afwegingen besloten dat het niet aantrekkelijk is om verder te produceren.

Nadat de gaswinning uit dit O van Oud-Annerveen gelegen gasveld halverwege 2021 wordt gestopt, zal NAM in de jaren daarna de aanwezige gasputten opruimen. Het is de verwachting dat het gasveld nog wel enige tijd seismisch actief kan zijn, maar dat dit na verloop van tijd zal afnemen. Het landelijk 'Schadeprotocol kleine velden' blijft onverminderd van kracht. Wij gaan graag met landeigenaren en andere partijen in gesprek over mogelijke inzet van bestaande infrastructuur, locaties en leidingen voor lokale duurzame energieoplossingen. Overigens is Nederland nog altijd zeer afhankelijk van aardgas, waardoor het van belang blijft dat we blijven leveren vanuit kleine velden om Nederland van energie te voorzien. Nederlands aardgas is goedkoper en duurzamer dan geïmporteerd gas. De CO2-voetafdruk is vele malen lager dan bijvoorbeeld Russisch gas. Nederlands gas is daarmee voor Nederland bij uitstek een transitiebrandstof." (bron: NAM, november 2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Sport- en Spelweek is een jaarlijks evenement voor de dorpen Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor, dat meestal in de week voor Pinksteren wordt gehouden. De Sport- en Spelcommissie geeft samen met vele inwoners inhoud aan deze dagen vol sportieve en gezellige activiteiten voor jong en ouder. Tijdens de Sport- en Spelweek strijden 4 teams om de felbegeerde Spiker. Het team dat als laatste eindigt, neemt de Rode Lantaarn mee naar huis. Tijdens de Sport- en Spelweek hangt de sport- en spelvlag uit, en zijn de straten en wegen versierd, passend bij het thema van dat jaar.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Oud-Annerveen, Nieuw-Annerveen en Spijkerboor op Facebook. - De maandelijkse dorpskrant de Sluisdeur (voor de hiervoor genoemde 3 dorpen) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Spijkerboor/Annerveen heeft als doel om de belangen van de dorpen en hun inwoners te behartigen. Daarom willen wij graag weten wat er speelt in het dorp. Wat zou je graag veranderd of gerealiseerd willen zien, of waar erger je je aan? Laat het ons weten via dorpsbelangen@spijkerboor.nl en wij bespreken het in een van de maandelijkse vergaderingen en kijken wat wij er aan kunnen doen. Via het digitale loket op de site van de gemeente kun je melding maken van zaken die betrekking hebben op bijvoorbeeld de wegen, het groen, riolering en alle andere zaken die in de openbare ruimte spelen binnen onze dorpen. Via het reactieformulier op onze website kun je dit ook aan ons melden. Wij nemen je klacht of melding dan mee in onze gesprekken met de gemeente."

Reactie toevoegen