Oud-Dijk

Plaats
Buurtschap
Montferland Zevenaar
Liemers
Gelderland

oud-dijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oud-Dijk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, in grotendeels gemeente Montferland, en voor een klein deel in de gemeente Zevenaar. T/m 2004 viel de buurtschap geheel onder de gemeente Didam.

Oud-Dijk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, in grotendeels gemeente Montferland, en voor een klein deel in de gemeente Zevenaar. T/m 2004 viel de buurtschap geheel onder de gemeente Didam.

oud-dijk_fluunsehof_fluunseweg_nieuw_pand_2016.jpg

Aan de Fluunseweg in buurtschap Oud-Dijk, direct Z van huisnr. 12, is of wordt kennelijk een nieuw pand Fluunsehof gebouwd, getuige deze poster ter plekke anno 2016. (© Google StreetView)

Aan de Fluunseweg in buurtschap Oud-Dijk, direct Z van huisnr. 12, is of wordt kennelijk een nieuw pand Fluunsehof gebouwd, getuige deze poster ter plekke anno 2016. (© Google StreetView)

Oud-Dijk

Terug naar boven

Status

- Oud-Dijk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, in grotendeels gemeente Montferland, en voor een klein deel in de gemeente Zevenaar. T/m 2004 viel de buurtschap geheel onder de gemeente Didam. Voor nadere toelichting zie bij Ligging.

- De buurtschap Oud-Dijk valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Didam, en voor een klein deel onder de stad Zevenaar. Geografisch, cultuurhistorisch en maatschappelijk gezien is het echter een buurtschap van het dorp Nieuw-Dijk (dat voor de postadressen eveneens onder Didam valt).

- De plaatsnaam is vooral bekend van het alhier gelegen Knooppunt Oud-Dijk als 'kruising' van de A12 met de A18.

- De buurtschap Oud-Dijk ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Old-Diek.

Oudere vermeldingen
Oorspronkelijk was er in dit gebied alleen sprake van de plaatsnaam Dijk. Toen begin 20e eeuw het dorp Nieuw-Dijk die naam kreeg, zal men parallel van de buurtschap Oud-Dijk zijn gaan spreken. Vroeger was een gemeente in 'wijken' ingedeeld, die dan een letter kregen. Deze buurtschap was wijk B.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet de buurtschap Diedeldam.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud-Dijk ligt Z van Didam, ZW van Nieuw-Dijk en O van Zevenaar. Het grondgebied wordt globaal begrensd door de A18 in het O, de Bievankweg (= de weg naar Beek) en de Tatelaarweg in het N en de A12 in het Z, met nog een lange smalle strook Z daarvan. Oorspronkelijk, t/m 2004, viel de buurtschap geheel onder de gemeente Didam. Bij de gemeentelijke herindelingen van 2005 in deze regio, is hier de grens tussen de gemeenten Zevenaar en de nieuwe gemeente Montferland langs de A12 gelegd, waardoor een klein deel van de buurtschap (het deel Z van de A12 dus) onder Zevenaar is komen te vallen. Voor een exacte plattegrond van het grondgebied van de buurtschap zie de site van de buurtschap (zie hieronder bij Links).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 is er alleen nog sprake van een buurtschap Dijk (zonder onderscheid tussen Oud en Nieuw, dat kwam pas begin 20e eeuw). Die buurtschap Dijk had in genoemd jaar 106 huizen met 692 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap Oud-Dijk ca. 200 huizen en ca. 75 bedrijfsgebouwen, met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Buurtschap Oud-Dijk heeft 1 rijksmonument, zijnde de statige T-boerderij met aangebouwde schuren, genaamd Huis Dijk (Ravenstraat 2), waarschijnlijk daterend uit de jaren 1870-1885. De huidige, op een oude bouwplaats gelegen boerderij heeft een herenhuisachtig voorhuis dat is uitgevoerd in de trant van het voor de bouwtijd kenmerkende Eclecticisme, waarin nog overwegend sprake is van invloeden van het Neoclassicisme. Het achterhuis en de schuren zijn voorzien van een geleding door lisenen en tandlijsten met dropmotief, wat kenmerkend is voor veel laat-19e-eeuwse boerderijen in de Liemers en de Ooijpolder bij Nijmegen. Zowel het boerderijtype als de detaillering is nauw verwant aan boerderijen zoals deze voorkomen in het gebied de Duffelt bij Kleef, alsmede in het gebied aan de overzijde van de Rijn bij Emmerich.

Voor het huis bevindt zich een tuin met gazon en oude bomen waaronder een ca. 200 jaar oude beuk. Aan de weg staan twee gemetselde, van een tentdakvormige gepleisterde afdekking met bol voorziene kolommen, waarvan de linker voorzien is van een steen met het opschrift HUIS en de rechter voorzien is van een steen met het opschrift DIJK. Deze kolommen markeren het begin van een met platanen beplant oprijlaantje. Het Huis Dijk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontginning van het omringende gebied. Tegenwoordig is in de naast het voorhuis gelegen schuur een dierenartsenpraktijk gevestigd, ten behoeve waarvan het interieur en de voorgevel van deze schuur zijn aangepast.

Architectuurhistorische waarden. De vrij gaaf bewaarde boerderij Huis Dijk in buurtschap Oud-Dijk vormt een goed voorbeeld van een herenboerderij met een statig voorhuis dat uitgevoerd is in de stijl van het Eclecticisme dat hier nog sterk in de traditie van het Neo-Classicisme staat. Als zodanig heeft de boerderij binnen de streek van de Liemers een zeldzaamheidswaarde. De boerderij is van belang vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp alsmede de bijzondere ornamentiek en de nog aanwezige samenhang tussen ex- en interieur. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de detaillering van het monumentale van gepleisterde pilasters voorziene voorhuis, de van lisenen en tandlijsten voorziene gevels van het achterhuis en de aangebouwde schuren en diverse interieurondelen als tegelvloeren en geornamenteerde stucplafonds.

Stedenbouwkundige waarden. De boerderij is van bijzondere betekenis voor de ontwikkeling van het buitengebied ten westen van Didam in de tweede helft van de 19e eeuw vanwege de ontginningen die op initatief van de eigenaar van Huis Dijk zijn uitgevoerd. De boerderij is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het buitengebied ten westen van Didam door de forse bouwmassa en het karakter van het totale complex, dat wordt versterkt door de hoog opgaande bomen in de tuin voor het voorhuis. Cultuurhistorische waarden. De boerderij is van typologisch belang als voorbeeld van de ontwikkeling die de boerderijbouw in dit gebied in de jaren 1850-1940 doormaakte. Zowel voor wat betreft de indeling als de constructie van het achterhuis is er sprake van een aparte ontwikkeling die zich tevens voordoet in de Ooijpolder bij Nijmegen en die duidelijk verwant is aan de ontwikkelingen in de boerderijbouw in de 19e eeuw in de aangrenzende Duitse gebieden zoals met name in de streek de Duffelt bij Kleef. Het Huis Dijk in buurtschap Oud-Dijk heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontginning van het gebied ten zuidwesten van Didam en vormt als zodanig een representatief voorbeeld van de ontwikkelingen in de agrarische sector in de tweede helft van de 19e eeuw in de Liemers." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - De naam van de in 1978 opgerichte carnavalsvereniging CV De Piepeblaozers in buurtschap Oud-Dijk is ontleend aan Café De Stoompiep (tegenwoordig Party-Centrum Plok) uit de tijd van Riet Ketels.

- "Tijdens het jaarlijkse Schuttersfeest van Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk treedt de schutterij op zondagmiddag rond 12 uur aan bij café-partycentrum Plok. Allereerst wordt beschermheer Xaf Hendriksen opgehaald aan de Fluunseweg. Daarna marcheert St. Isidorus langs de bogen waar óf de bielemannen in actie komen om de wegversperring (een boomstam) door midden te hakken óf om een vendelhulde te brengen aan de boog en haar bouwers. Na de vendelhulde en het defilé aangeboden aan de gemeentelijke overheid door de gezamenlijke Didamse schutterijen wordt nog een boog ‘aangedaan’ om vervolgens in café-partycentrum Plok aan de feestavond te kunnen beginnen. De volgende ochtend is al vroeg de afmars naar het centrum van Didam om de Schuttersmis bij te wonen.

Na de vendelhulde aan de pastores en de dominee vertrekt de schutterij, opnieuw via een van de bogen, naar het feestterrein in de wei van de familie Lucassen aan de Dijksestraat, nabij het Waevelo (zoals onze voorouders dat al bijna 300 jaar deden). Daar kan men deelnemen aan de schiet- en ringrijwedstrijden om het koningschap en om de prijzen. De dames kunnen vogelknuppelen terwijl ook met een windbuks kan worden geschoten. Voor de kinderen worden rond de klok van 13.00u jeugdspelen georganiseerd, waaronder het jeugd-ringrijden en het zeer populaire Paintball schieten. Het feestterrein is voor iedereen vrij toegankelijk. Dit is het moment om de Oud-Dijkse schutterssfeer te proeven, op dit zeer compacte en knotsgezellige feest voor heel Oud-Dijk. Iedereen is van harte welkom. Op maandagavond worden eerst de nieuwe koningsparen opgehaald en wordt er weer stevig feestgevierd in een van de zalen van Plok."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Door de aanleg van de Zuidelijke Randweg in Didam werd de Fluunseweg in buurtschap Oud-Dijk aan de noordkant afgesloten. Het verkeer kon deze straat sindsdien alleen nog vanaf de zuidkant (vanuit de Haaghweg) inrijden. Toch wisten veel fietsers en wandelaars nog een gaatje in de afrastering te vinden, en reden en liepen zo over de grond van Xaf en Mimi Hendriksen, die aan het einde van de Fluunseweg tegen de randweg wonen. Dat vonden ze niet erg, maar toen de gemeente Montferland bij hen kwam met de vraag of ze de weg weer officieel open mochten doen voor fietsers en wandelaars, vonden ze dat toch niet zo'n goed plan: "Het wonen aan een doodlopende weg geeft veel voordelen en die willen we eerlijk gezegd niet kwijt. Bovendien is een deel van de grond aan de overkant van de Fluunseweg ook van ons", aldus Xaf Hendriksen. Hij deed de gemeente daarom als alternatief een voorstel om een nieuw fiets- en wandelpad aan te leggen aan het begin van zijn grond (aan de zuidkant), om zo de Bievankweg en de Fluunseweg weer met elkaar te verbinden. Daaruit is een mooie samenwerking met de gemeente en het waterschap ontstaan. De sloot, waar het bruggetje overheen ligt, is namelijk van het waterschap.

Xaf en Mimi hebben het schelpenzandpad en het bruggetje zelf aangelegd. In juni 2017 is het geheel in het bijzijn van alle betrokkenen overgedragen aan de gemeente Montferland. "Het is mooi dat we op deze manier samen dingen kunnen oplossen", zei wethouder Tanja Loeff-Hageman, nadat ze het naambord van 't Dieksepad, zoals het pad heet, samen met Xaf Hendriksen had onthuld. Bij de opening waren ook de besturen van de schutterijen St. Isidorus Oud-Dijk en St. Antonius Nieuw-Dijk aanwezig. De brug heeft namelijk ook een symbolische functie: "Het bruggetje is een welkome aanvulling in de verbinding en de steeds hechter wordende samenwerking tussen beide kernen", stelde Hendriksen, die ook beschermheer van schutterij St. Isidorus is.

En: "Komend weekend houden we in Oud-Dijk het Gelders Landjuweel. Het schuttersevenement staat in het teken van ‘naoberen’. Naoberen baant paden en slaat bruggen, zo blijkt maar weer eens. Het is geen holle kreet, maar het is tastbaar aanwezig in de Diekse samenleving." Frank Wissink, bij de feestelijke opening aanwezig namens Waterschap Rijn en IJssel, kon zich hier helemaal in vinden: "Volgens de Dikke van Dale is de definitie van een brug ‘een beweegbare of vaste verbinding voor het verkeer tussen twee punten, die door een water of ook een droge aardverdieping zijn gescheiden’. Dat is dit. Maar er staat ook bij dat een brug een verbinding is tussen volkeren, die een band schept. Ik denk dat het juist daarom gaat. Deze brug gaat ook over naoberschap." Uiteraard is 't Dieksepad ook een geschikte verbinding tussen de genoemde kernen voor toeristen en recreanten, die in de omgeving fietsen of wandelen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oud-Dijk.

- Nieuws: - Nieuws uit Oud-Dijk e.o. op Twitter.

- Schutterij: - "Een eigen schutterij geeft status aan een buurtgemeenschap en daarom kon buurtschap Oud-Dijk natuurlijk niet achterblijven. In 1930 vond deze buurtschap (het gebied ten zuiden van de Tatelaarweg, Hogenendseweg en spoorlijn, grenzend aan Nieuw-Dijk) het tijd worden voor de oprichting van een schutterij. De oprichtingsvergadering was op 3 augustus 1930. 31 Oud-Dijkers gaven zich meteen op als lid terwijl Kapelaan Smits benoemd werd tot geestelijk adviseur. De oprichters kozen de naam Sint Isidorus vanwege het feit dat Sint Isidorus de patroonheilige is van de boeren. De buurtschap bestond immers hoofdzakelijk uit boeren. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering op 19 april 1931 werden de notulen goedgekeurd en was Schutterij St. Isidorus een feit. Het eerste schuttersfeest werd gehouden op 7 en 8 juni 1931.

De traditie van het schuttersfeest vieren in buurtschap Oud-Dijk stamt van veel eerder dan 1931. De buurtschap die toen al Dijk (Diek) werd genoemd, maar daarvoor het Wavelo en Thesma, schoot koning rond Huis Dijk, het Haagdoorntje en boerderij De Bierboom. Er is geschiedschrijving waaruit blijkt dat in 1719 alhier reeds koning werd geschoten. Tot 1875, toen was er een bestuur van de Oud-Dijkse schutterij wiens aanvraag om prijsschieten door het gemeentebestuur werd afgewezen. In dat jaar werd op voorspraak van burgemeester der Does Vereniging Schutterij De Eendracht opgericht.

Activiteiten: De schutterij wil de reeds bestaande saamhorigheid in buurtschap Oud-Dijk bevorderen door o.a. het jaarlijkse Schuttersfeest en het Schuttersbal in januari. Natuurlijk neemt St. Isidorus ook jaarlijks deel aan de Kringdag. Meestal bezoekt de schutterij ook eenmaal per jaar een concours buiten Didam. St. Isidorus organiseert elk jaar, een week voor het Schuttersfeest, ook een mini-schuttersfeest voor de senioren van Didam. In 2017 heeft St. Isidorus het Landjuweel mogen organiseren, wat een groots feest was ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van Schuttersfederatie St. Hubertus. St. Isidorus beschikt over een eigen feesttent en een mobiele schietmast met dubbele kogelvanger, die ook te huur zijn.

Samenstelling Schutterij St. Isidorus Oud-Dijk: Voorop lopen de Bielemannen, gevolg door de Erewacht. Deze heren gewapend met handbollers kondigen het vertrek of de aankomst van de schutterij aan. Dit gebeurt met een ferme knal uit hun met zwartkruit geladen handbullers. Daarna komt de drager van het Standaardvaandel, geëscorteerd door twee vaandelwachten, gevolgd door de marketenters, vervolgens tref je het bestuur, de koningsparen, de Beschermheer en zijn echtgenoot en de Ereleden aan. Volgende sectie is de tamboers. Deze verzorgen de permanente muzikale begeleiding. Het Keurkorps en de Vendeliers met hun commandanten besluiten de stoet. We zijn bijzonder trots op onze jeugdleden bij zowel het keurkorps (sinds 1998) als bij de vendeliers (sinds 2003). De algemene leiding is in handen van Algemeen Commandant de heer Jos Reuling. Muziekkorps St. Fransiscus uit Babberich vormt al meer dan 45 jaar de vaste muzikale begeleiding van de schutterij en ondersteunt de tamboers tijdens het schuttersfeest op zondag."

Reactie toevoegen