Oude Molen (Lettele)

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

oude_molen_bij_bathmen_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Oude Molen valt onder het dorp Lettele, vanouds gemeente Diepenveen, sinds 1999 gemeente Deventer

Buurtschap Oude Molen valt onder het dorp Lettele, vanouds gemeente Diepenveen, sinds 1999 gemeente Deventer

oude_molen_bij_bathmen_molen.jpg

Dit soort bijschriften op oude ansichtkaarten (hier uit de jaren twintig) suggereren dat Oude Molen onder Bathmen valt. De buurtschap ligt weliswaar tegen Bathmen aan, maar viel en valt nog altijd onder het dorp Lettele, vanouds gem. Diepenveen.

Dit soort bijschriften op oude ansichtkaarten (hier uit de jaren twintig) suggereren dat Oude Molen onder Bathmen valt. De buurtschap ligt weliswaar tegen Bathmen aan, maar viel en valt nog altijd onder het dorp Lettele, vanouds gem. Diepenveen.

oude_molen_boek_rondom.jpg

T.g.v. het 40-jarig bestaan van Buurtvereniging Oude Molen is in 2011 het boek RondOM (160 pagina's) verschenen, over de geschiedenis van de buurtschap. Via de link onder het kopje Geschiedenis is het boek ook online te lezen!

T.g.v. het 40-jarig bestaan van Buurtvereniging Oude Molen is in 2011 het boek RondOM (160 pagina's) verschenen, over de geschiedenis van de buurtschap. Via de link onder het kopje Geschiedenis is het boek ook online te lezen!

oude_molen_wandelroute_rondom.jpg

In het hierboven genoemde boek is een wandelroute rond Oude Molen opgenomen van 13,7 km. Als je heel goede ogen hebt, lukt het wellicht ook met deze afbeelding. Onderweg kom je langs maar liefst 30 bijzondere punten.

In het hierboven genoemde boek is een wandelroute rond Oude Molen opgenomen van 13,7 km. Als je heel goede ogen hebt, lukt het wellicht ook met deze afbeelding. Onderweg kom je langs maar liefst 30 bijzondere punten.

Oude Molen (Lettele)

Terug naar boven

Status

- Oude Molen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 1998 gemeente Diepenveen.

- De buurtschap Oude Molen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lettele. Gezien de ligging dicht(er)bij Bathmen werd en wordt het ook vaak als buurtschap van Bathmen gezien. De buurtschap is naast Lettele ook op Bathmen georiënteerd (en deels zelfs op Holten). Zo zijn er veel oude ansichtkaarten bekend van de Oude Molen en andere objecten in de buurtschap 'te Bathmen', wat formeel dus niet klopt omdat de buurtschap onder Lettele valt. En formeel kón de buurtschap ook niet onder Bathmen vallen, omdat het vanouds verschillende gemeenten waren: Lettele was gemeente Diepenveen en Bathmen was een zelfstandige gemeente. Tegenwoordig liggen beide in de gemeente Deventer.

- Bij diverse herindelingsvoorstellen in de loop der jaren, en ook bij de laatste, zijn voorstellen gedaan om Oude Molen gezien haar ligging en affiniteit met Bathmen, aan die gemeente/kern toe te voegen. Dat heeft echter nooit doorgang gevonden.

- Dat deze buurtschap een 'grensgeval' is met verwevenheid met omliggende kernen, wordt mooi geïllustreerd aan de hand van adresseringen in de loop der tijd. Zo heeft de familie Stoevenbeld - zonder te verhuizen! - de volgende adressen gehad: vóór 1963 Ok 2 (Okkenbroek 2) te Diepenveen, vanaf 1963 Holterweg 129 te 'Oude Molen (post Bathmen)' en sinds 1978 Holterweg 129 te Lettele...

- De buurtschap Oude Molen heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Olde Mölle.

Naamgeving
De buurtschap is niet genoemd naar de huidige molen alhier, maar naar zijn voorganger, die hier in ieder geval in 1552 al stond.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oude Molen ligt O van Deventer, ZW van Holten, N van Bathmen, ZO van Lettele, rond de provincialeweg Deventer-Holten (N344).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Oude Molen nog niet apart vermeld (in tegenstelling tot bijv. de andere Letteler buurtschappen Linde en de Hoge en Lage Weteringen. Ook de Letteler buurtschap Zandbelt wordt overigens niet apart vermeld). Vermoedelijk zal het destijds nog onder Lettele zijn begrepen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als in 1823 de nieuwe ´steenweg der eerste klasse van Deventer naar de Hannoversche grenzen´ gereedkomt, wordt ter hoogte van Oude Molen aan beide kanten van de gemeentegrens, ter bekostiging van het onderhoud van deze weg, ´Rijkstol´ geheven. Hiertoe zijn er ook 2 tolhuizen geweest. Deze tol is in 1900 afgeschaft.

Tot in de jaren zestig zijn er maar liefst 3 kruidenierswinkels in Oude Molen. Die zijn inmiddels allemaal verdwenen. De buurtschap krijgt in 1938 een eigen basisschool. Deze moet in 1984 wegens te weinig leerlingen sluiten. Op dat moment heeft het schooltje nog maar 9 leerllingen, mede in de hand gewerkt door het feit dat er in de buurtschap in die tijd al jaren niet mag worden gebouwd, dus zich ook geen nieuwe gezinnen kunnen vestigen.

Natuurlijk heeft een strategisch punt als Oude Molen, halverwege de weg van Deventer naar Holten v.v., ook verschillende herbergen/cafés gehad, aanvankelijk vooral als rustpunt voor de ´hessenwagens´, marskramers en postkoetsen. Het laatste nog in functie zijnde café heeft het volgehouden tot in de jaren tachtig. In 1986 is het opgevolgd door Chinees restaurant China.

T.g.v. het 40-jarig bestaan van Buurtvereniging Oude Molen is in 2011 het boek RondOM (160 pagina´s) verschenen, over de geschiedenis van de buurtschap, deels betreffende de oudere geschiedenis op basis van historisch onderzoek, deels betreffende de 20e-eeuwse geschiedenis op basis van herinneringen van inwoners aan het leven in deze buurtschap in vroeger tijden. Er waren voorheen wel publicaties waar Oude Molen in voorkwam, maar dit is het eerste boek dat alléén op de buurtschap betrekking heeft. - Via deze link is het boek RondOM ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Windkorenmolen De Leeuw. - Stichting Vrienden van de Molen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag. In 2014 is ook in Oude Molen gevierd dat in Bathmen in 1814 de eerste Oranjevereniging van Nederland is opgericht.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van de buurtschap Oude Molen.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging Oude Molen.

Reactie toevoegen