Oude Roodehaan

Plaats
Buurtschap
Groningen
Groningen

Oude Roodehaan plaatsnaambord (Kopie).jpg

Oude Roodehaan, curieus is dat de buurtschap recentelijk grotendeels is afgebroken, maar dat de gemeente er toch nog plaatsnaamborden heeft geplaatst. Op de foto is de transformatie van buurtschap naar bedrijventerrein goed te zien.

Oude Roodehaan, curieus is dat de buurtschap recentelijk grotendeels is afgebroken, maar dat de gemeente er toch nog plaatsnaamborden heeft geplaatst. Op de foto is de transformatie van buurtschap naar bedrijventerrein goed te zien.

oude_roodehaan_lr_en_pc_roodehaan.jpg

Op de plaatsnaamborden staat een nogal verouderde spelling. Gelukkig weet de lokale ruitersportvereniging L.R. & P.C. Advendo Roodehaan wél hoe ze hun plaatsnaam moeten spellen.

Op de plaatsnaamborden staat een nogal verouderde spelling. Gelukkig weet de lokale ruitersportvereniging L.R. & P.C. Advendo Roodehaan wél hoe ze hun plaatsnaam moeten spellen.

oude_roodehaan_euvelgunne_tolhuis.jpg

Het voormalige tolhuisje op de kruising Euvelgunnerweg/Olgerweg in buurtschap Oude Roodehaan is een monument en was tot 1942 in bedrijf (© Google)

Het voormalige tolhuisje op de kruising Euvelgunnerweg/Olgerweg in buurtschap Oude Roodehaan is een monument en was tot 1942 in bedrijf (© Google)

Oude Roodehaan

Terug naar boven

Status

- Oude Roodehaan is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Groningen. t/m 1968 gemeente Noorddijk.

- De buurtschap Oude Roodehaan valt, ook voor de postadressen, onder de stad Groningen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Ondanks dat een groot deel van de buurtschap recentelijk is afgebroken (zie hierna), beschouwt de gemeente Oude Roodehaan kennelijk nog wel als buurtschap. Er zijn althans recentelijk plaatsnaamborden geplaatst (zie foto). Overigens wel met een curieuze spelling; de naam wordt namelijk al sinds decennia gespeld zoals wij hem op deze pagina spellen, o.a. in atlassen en op plattegronden, maar de gemeente heeft er op de borden nu Oude Rode Haan van gemaakt. Op zich zijn wij er een groot voorstander van dat men plaatsnaamborden plaatst bij plaatsen, zodat je kunt zien wanneer je er aankomt en het weer verlaat, maar dan wél graag met de correcte spelling...

Oudere vermeldingen
Ca 1870 Oude Roode Haan.

Naamsverklaring
Ten ZO van de buurtschap lag vroeger de herberg De Roodehaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Oude Roodehaan ligt N van het Winschoterdiep, rond de Olgerweg, Euvelgunnerweg en Oude Roodehaansterweg. Het W deel is tegenwoordig onderdeel van bedrijventerrein Euvelgunne (Eemspoort), het O deel maakt deel uit van de vuilnisbelt Stainkoeln. De buurtschap wordt doorsneden door de A7. ZO van de buurtschap ligt de buurtschap Roodehaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt buurtschap Oude Roodehaan niet apart vermeld. Wellicht zat het toen inbegrepen bij de nabijgelegen buurtschappen Euvelgunne en/of Roodehaan. Oorspronkelijk omvatte de buurtschap ca. 25 panden. Door de recente ontwikkeling van bedrijventerrein Eemspoort, en de daarmee gepaard gegane afbraak van woonhuizen in deze buurtschap, is er nog slechts een handvol panden van over. Al eerder moesten hier woonhuizen verdwijnen, voor achtereenvolgens de aanleg van de A7 en de aanleg van de vuilstortplaats.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oostelijke en oudste deel van Oude Roodehaan bestond oorspronkelijk uit 5 boerderijen, waarvan de oudste uit de 12e eeuw zou dateren. De meeste boerderijen zijn inmiddels gesloopt. Volgens sommigen is dit het 'echte' Oude Roodehaan. In het westelijk deel stonden vlak voor de sloop 21 huizen en boerderijtjes. Het westelijk deel is grotendeels gebouwd vanaf 1924.

In archiefstukken uit 1951 is sprake van een scheepswerf Gideon te Oude Roodehaan, aan het Oude Winschoterdiep, aan de Duinkerkenstraat, op het huidige bedrijventerrein Eemspoort. In atlassen heeft dat enige tijd als aparte plaatsnaam/buurtschap Gideon gestaan.

Sinds de gemeenteraad in 1996 akkoord ging met de sloop van Oude Roodehaan voor de aanleg van bedrijventerrein Eemspoort, zijn in de loop der jaren de meeste panden in deze buurtschap afgebroken. Wegens de milieuregels mogen alleen de bedrijfswoningen nog worden bewoond. Er wonen geen oorspronkelijke bewoners meer. De bebouwing in het oostelijke deel is op een schuur na geheel verdwenen. Ook de oude loop van de Woldjerspoorweg is verdwenen.

Door Oude Roodehaan loopt nog altijd de oude loop van de Hunze. Deze is bij de aanleg van het bedrijventerrein tot ecologische verbindingszone gemaakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het voormalige tolhuisje op de kruising Euvelgunnerweg / Olgerweg is een monument en was tot 1942 in bedrijf. Destijds waren er 2 tolhekken: eentje over de Euvelgunnerweg en eentje over de Olgerweg.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Op de gevel van het pand aan de Oude Roodehaansterweg 17 prijkt een bord met het opschrift 'L.R. & P.C. Advendo Roodehaan'. Wij hadden geen idee wat dat betekent, dus dat hebben we even uitgezocht, want zo'n naam intrigeert natuurlijk wel. Het blijkt te staan voor de in 1945 opgerichte Landelijke Rijvereniging (LR), waar in 1972 de Ponyclub (PC) is bij gekomen. Een paardensportvereniging dus. Die overigens ergens in de komende jaren ook het veld moet ruimen voor uitbreiding van de bedrijventerreinen ter plekke.

Reactie toevoegen