Oudeschoot

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

Oudeschoot..JPG

Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

oudeschoot_collage.jpg

Oudeschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudeschoot, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudeschoot. (2).JPG

Middenin Oudeschoot

Middenin Oudeschoot

Oudeschoot. (3).JPG

Het kerkje op een natuurlijke hoogte in Oudeschoot

Het kerkje op een natuurlijke hoogte in Oudeschoot

Oudeschoot

Terug naar boven

Status

- Oudeschoot is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Het dorp Oudeschoot is aanvankelijk in 1965 aan de kern Heerenveen toegevoegd. Alleen het buitengebied O van de huidige A32, rond de Schoterlandseweg en N ervan, bleef zelfstandig. Dat betrof in feite alleen nog de buurtschap Anneburen (met in 2003 ca. 180 inwoners). De inwoners waren daar niet blij mee, en hebben dat middels diverse acties ook luid en duidelijk laten blijken. Pas in 2003 hadden de acties succes en kreeg Heerenveen-Zuid, zoals het geannexeerde gedeelte inmiddels heette, de oude naam Oudeschoot terug (ook voor de postadressen), en schoot het inwonertal weer omhoog van 180 naar 1.500. Dit betreft de bebouwing tussen A32 en het bedrijventerrein, t/m de ijsbaan in het N.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldskoat.

Oudere vermeldingen
1840 Oude Schoot.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudeschoot ligt ZO van de dorpen Nijehaske, Oudehaske, Haskerhorne en Joure, ZZO van de dorpen Heerenveen, Terband en Luinjeberd, Z van de dorpen Oranjewoud en Tjalleberd en de A7, ZZW van de dorpen De Knipe, Luxwoude, Gersloot en Gersloot-Polder, ZW van de dorpen Bontebok, Langezwaag, Jonkerslân en Gorredijk, WZW van de dorpen Katlijk, Nieuwehorne en Oudehorne, W van het dorp Mildam, NW van de dorpen Oldeholtwolde, Ter Idzard, Oldeholtpade en Nijeholtpade, NNW van het dorp Wolvega, N van de dorpen Nijeholtwolde, Nijelamer en Sonnega, NNO van de dorpen Oldelamer en Oldetrijne, NO van de dorpen Rotstergaast, Delfstrahuizen en Echtenerbrug, ONO van de dorpen Rohel en Oldeouwer en het Tjeukemeer, O van de dorpen Nieuweschoot, Rottum en Sintjohannesga en OZO van het dorp Ouwsterhaule. Door het dorpsgebied loopt de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oudeschoot 75 huizen met 452 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudeschoot heeft 10 rijksmonumenten.

- Oudeschoot heeft 18 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Skoattertsjerke (Schoterlandseweg 24) is een zaalkerk uit 1752, die een houten gebouw uit 1610 heeft vervangen. De kerk is gebouwd in opdracht van Menno Coehoorn van Scheltinga (1701-1777), grietman van Schoterland, en zijn vrouw Martha Kinnema. Boven de ingang is een gevelsteen met hun wapens aangebracht. De torenspits is na een brand in 1823 vervangen. De klok uit 1758 is in 1942 door de Duitse bezetter gevorderd. De windwijzer heeft de vorm van een paard. In 2007 is het houten torentje gerestaureerd. Tijdens deze werkzaamheden ontdekte men dat het hout van de gehele kerk door houtworm en de huisboktor was aangetast. Voor de restauratie is door de gemeente Heerenveen extra geld beschikbaar gesteld. De kansel is in Lodewijk XIV-stijl uitgevoerd. Het orgel uit 1871 is gemaakt door Willem Hardorff en geschonken door jhr. Andringa de Kempenaer. In het driezijdig gesloten koor een doopvont en twee ramen van gebrandschilderd glas gemaakt door Chris Fokma. In 2002 zijn ter viering van het 250-jarig jubileum ook twee door Ton de Bruin gemaakte ramen geplaatst: de duif (Gen 8:11) en de broden en vissen (Luk 9:16). Sindsdien heet de kerk Skoattertsjerke.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Oudeschoot heeft sinds 2011 de beschikking over het Krajicekveld, een locatie waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Met speeltuin, jeu-de-boulesbaan, (ouderen)hangplek, kabelbaan, tafeltennistafel, fitnesstoestellen en een sportkooi.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Portaal Oudeschoot.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Oudeschoot.

- MFA: - MFA Skoattershûs.

- Buurtsuper: - Bij een aantal grootschalige onderzoeken, waarvan de resultaten zijn weergegeven in de Dorpsvisie 2008-2018, bleek een eigen supermarkt een grote wens van de meer dan 1500 inwoners van Oudeschoot. Op initiatief en in opdracht van Plaatselijk Belang is in 2010 het project Dorpswinkel van start gegaan, uitgevoerd door een stichting met dezelfde naam. In deze winkel krijgen mensen (met name inwoners van het dorp) met een uitkering en/of een beperking de kans om werkervaring op te doen dan wel dagbesteding te hebben. Daarnaast biedt de winkel de mogelijkheid aan vrijwilligers om iets te betekenen voor hun medemens. De winkel is vooral bedoeld om de leefbaarheid in het dorp te versterken, maar zou zonder de nevendoelstelling niet kunnen bestaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De organisatie is in handen van een stichtingsbestuur, zonder enig winstoogmerk. Eventuele positieve resultaten van de buurtsuper komen ten goede aan het dorp. Aan het project is in 2011 door de gemeente Heerenveen de Sociale Vernieuwingsprijs toegekend, een prijs die toen voor het eerst sinds lange tijd weer is uitgereikt.

Nu de gemeente Heerenveen - vermoedelijk sinds 2016 - geen financiële ondersteuning meer biedt, is de winkel aangewezen op de inzet van vrijwilligers en bijdrages van inwoners uit het dorp. Naast het uitgebreide assortiment dat de winkel voert, kunnen klanten er terecht voor een praatje of - nu er geen geldautomaat meer in het dorp is - om te pinnen.De inwoners zijn dan ook erg blij met de supermarkt. Zie ook de videoreportage van GPTV over de Buurtsuper. "Waar overal om ons heen voorzieningen in dorpen zijn gesloten en/of de komende tijd gaan sluiten, zetten wij ons in om Buurtsuper Oudeschoot juist voor het dorp te behouden; voor de ouderen en kinderen in het dorp om zelfstandig hun boodschappen te doen of gewoon voor een praatje. Ook voor het bieden van een beschermde werkplek voor mensen met een beperking kun je via Maatwurk Ondersteuning terecht bij onze Buurtsuper. Juist door haar kleinschaligheid een van de leukste werkplekken midden in de maatschappij. Op zoek naar dagbesteding of stage Maatschappelijke Zorg niveau 4? Neem contact op met Cora en/of Baukje,tel. 0513-63 33 93. Maak hier kennis met ons team!"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudeschoot en - idem kerk.

Reactie toevoegen